Treball digne i economia social i solidària | https://www.rocagales.cat

Treball digne i economia social i solidària

[Editorial de Cooperació Catalana, 466 de juliol 2022] 

El juny passat, la 110a. Conferència Internacional del Treball de l’OIT va adoptar la Resolució i Conclusions de la Comissió de la Discussió General sobre el treball digne i l’economia social i solidària (ESS).

Es tracta de la primera deliberació integral sobre economia social i solidària en la Conferència Internacional del Treball, així com del primer debat d’alt nivell en el sistema de les Nacions Unides. Cal destacar que gairebé tots els exemples i casos presentats en els debats van ser cooperatives. Encara que l’ESS no és nova, la seva importància per a les
polítiques públiques i la seva visibilitat han augmentat considerablement des de primers d’aquest segle.
Les Conclusions remarquen que l’ESS contribueix a solucions bens establertes i innovadores per oferir oportunitats de treball digne i satisfer les necessitats dels grups desafavorits i les persones en situacions vulnerables, especialment les dones. Reconeixen, també, el paper de l’ESS en el respecte de la dignitat humana, la construcció de comunitat i el foment de la diversitat, la solidaritat i el respecte pels coneixements i cultures tradicionals, incloent-li les dels pobles indígenes i tribals. Destaquen, igualment, el seu potencial per construir la inclusió social, especialment pel que fa a les dones, joves i grups desafavorits, com ara les persones desocupades, amb discapacitat, les treballadores migrants i els pobles indígenes.
Sense restar importància a la resolució de l’OIT, en aquests moments es tracta de bons propòsits que queden emmudits davant la barbàrie que mostren les eixordadores imatges del darrer salt de la tanca de Melilla, o del tràiler abandonat a San Antonio (Texas).
De quina dignitat humana estem parlant?
Les vulneracions recurrents dels drets humans no es podran evitar o minimitzar si no s’intervé sobre les causes que les originen. En aquest sentit, convindria que les declaracions de l’OIT s’emmarquessin en una proposta global estructuralment transformadora de transició ecosocial on l’ESS vagi més enllà de la seva dimensió només pal·liativa.

Missatgeria Las Mercedes

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat