Llibres publicats

Llibres editats o coeditats per la Fundació Roca i Galès.

– Ventosa i Roig, Fabra i Ribes, Pérez-Baró. Antologia cooperatista. 1978.
Cooperativisme europeu. Jornades d’Informació organitzades per la Fundació Roca Galès. 1977.
Cooperació 1978. Recull d’articles publicats al diari Avui.
Cooperació 1979. Recull d’articles publicats al diari Avui.
– Ventosa i Roig, Joan. Antologia cooperatista. 1980
Cooperació 1980. Recull d’articles publicats al diari Avui.
– Laidlaw, A.F. Les cooperatives a l’any 2000. 1981.
– Pérez Baró, Albert. Recull cooperatiu: Miscel·lània Cooperativista 1936-1981. 1981.
Cooperació 1981. Recull d’articles publicats al diari Avui.
Reformulació dels principis cooperatius del món. 1982.
Cooperació 1982. Recull d’articles publicats al diari Avui.
– Holyoake, George J. Història dels “Equitables Pioners de Rochdale”. 1982.
– Dunyó Clarà, Jacint. Joan Ventosa i Roig. La humanitat d’un Català. 1983.
Cooperació 1983. Recull d’articles publicats al diari Avui.
Cooperació 1984. Recull d’articles publicats al diari Avui.
Cooperatives i sindicats davant la crisi. 1984
Un home de servei “Ramon Auleda i Pou”. 1985
– Roure i Gavines, Josefina. Estructura del cooperativisme a la CEE. 1987.
– Berney Albertí, Joan. De l’estat del benestar a la societat del benestar. 1996.
– Plana i Gabernet, Gabriel. El cooperativisme català o l’economia de la fraternitat. 1998. *
– Hernández Benavente,Santos.Parlem de Cooperatives. 1998. *
– Castaño Colomer, Josep. Una aproximació al món de les cooperatives a Catalunya (1979-1989).1999.
– Xirinacs, Lluís M.; Via, Jordi i Garcia, Jordi. La dimensió cooperativa. 2001. **
– Hernández, Santos. Fem cooperatives. 2003.
30 anys amb les nostres cooperatives. Revista Cooperació Catalana. 2010

* Coeditat amb Edicions Raima
** Coeditat amb Ed. Icària

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat