Col·lecció de biografies “COOPERATIVISTES CATALANS”

Presentació

La Fundació Roca i Galès engegà la col·lecció Cooperativistes Catalans el gener de 2005 amb la voluntat de respondre a tres reptes:

  • saber quines han estat i quines són les persones que han forjat el cooperativisme català en les seves múltiples varietats al llarg de la història dels segles XIX i XX;
  • percebre de quina forma incidiren aquests cooperativistes en l’estructura cooperativa i en l’àmbit socioeconòmic en què es van moure,
  • destriar els valors que impregnaren la seva particular donació en un àmbit comunitari.

Cooperativistes Catalans reviu el batec de les persones que s’implicaren en el seu vessant professional i social –sense oblidar el polític- per entendre els avatars que les mantingueren en contacte amb l’obra comuna que representà el cooperativisme, el pensament en el qual cregueren i treballaren –i en alguns casos divulgaren- per avançar cap a una societat més justa.
Amb aquesta premissa la col·lecció es capbussa en allò que digueren i dugueren a terme en els seus espais relacional i temporal d’actuació, partint de la doctrina cooperativista i l’expressió amb què la manifestaren: quines idees adduïren per millorar la vida dels seus conciutadans creant cooperatives o apuntalant les que en formaren part i què n’ha quedat de la seva obra; quina ha estat l’empremta, més enllà de la pròpia persona, d’una tasca realitzada en part individualment i en part col·lectivament.

L’objectiu de la col·lecció Cooperativistes Catalans és posar al descobert un seguit de persones cooperativistes, ja conegudes però sovint poc estudiades, així com endinsar-se en d’altres de desconegudes que han quedat engolides per la penombra de la indiferència o, fins i tot, de l’oblit, pel fet de ser copartícips d’una obra en comú, modesta o d’altra volada, gens divulgada.

Cooperativistes Catalans vol ésser la caixa de ressonància d’una manera d’actuar pròpia de persones que van creure en una millora social a partir d’un treball diari en comú, en un procés que, pel fet de ser actiu, segurament tindrà llums i ombres que no volem defugir. El cooperativisme ha viscut i sobreviscut dictadures i democràcies, tot i que ha comportat a aquelles persones que l’han practicat ser destinataris del seu propi futur.

Director de la col·lecció:
Antoni Gavaldà – Fundació Roca i Galès – Universitat Rovira i Virgili

Consell Assessor:
Joaquim Albareda, Universitat Pompeu Fabra
Josep Casanovas, Universitat de Vic
Àngel Duarte, Universitat de Girona
Montserrat Duch, Universitat Rovira i Virgili
Núria Esteve, Fundació Roca i Galès
Pere Gabriel, Universitat Autònoma de Barcelona
Andreu Mayayo, Universitat de Barcelona
Xavier Palos, Fundació Roca i Galès
Josep Santesmases, historiador

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat