Premis Fundació Roca Galès 2020 – posposats fins nou avís

[CONVOCATÒRIA 2020 POSPOSADA FINS NOU AVÍS]

[ACTUALITZACIÓ]

ELS PREMIS FUNDACIÓ ROCA GALÈS 2020 TAMBÉ PREMIARAN
LA CONTRIBUCIÓ A L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA
DE LA COVID-19

Els Premis Fundació Roca Galès 2020 amplien el termini de presentació de candidatures fins el dia 11 de setembre de 2020 amb la novetat que premiaran de manera especial les persones, empreses i/o entitats que hagin contribuït d’alguna manera a fer front a l’emergència sanitària de la covid-19.

– – –

CONVOCATÒRIA 2020

Preàmbul

La Fundació Roca Galès (FRG) convoca l’edició dels Premis Fundació Roca Galès 2020 per reconèixer públicament tasca social important que desenvolupen les entitats i empreses de l’economia social i solidària a Catalunya. Aquests guardons estan pensats per a premiar els projectes i/o trajectòries de persones, associacions, empreses i institucions l’objectiu de les quals sigui treballar i promoure el cooperativisme, el respecte pel medi ambient i el benestar social.

BASES

1a) Objecte del Premis

La FRG convoca els premis següents:

28è. Premi Jacint Dunyó, en reconeixement a la tasca que duen a terme les persones, entitats i empreses a Catalunya, valorant els seus projectes actuals, els resultats dels seus treballs i els seus projectes de futur fonamentats en el cooperativisme i l’economia social i solidària.

22è. Premi Albert Pérez-Bastardas, en reconeixement a la tasca que duen a terme les persones, entitats i empreses a Catalunya, valorant els seus projectes actuals, els resultats dels seus treballs i els seus projectes de futur fonamentats en la protecció del medi natural, l’educació ambiental i la sostenibilitat.

11è. Premi Benet Vigo, en reconeixement la tasca que duen a terme les persones, entitats i empreses a Catalunya, valorant els seus projectes actuals, els resultats dels seus treballs i els seus projectes de futur fonamentats en la justícia social.

Els premis es dirigeixen tant als treballs que s’hagin realitzat durant l’any en curs o que encara s’estiguin desenvolupant, com a la trajectòria de l’entitat o empresa en qüestió.

2a) Participants

Podran optar als premis totes les persones, entitats i empreses de Catalunya que presentin projectes i promocionin actes relacionats amb l’economia solidària i la cooperació, de conformitat amb el que es preveu en la base 1a.

3a) Premi

Cadascun dels premis consistirà en el lliurament d’un objecte, placa o medalla commemorativa i productes i/o serveis de Mercat social.

El resultat de l’elecció dels premiats serà comunicat directament a la persona o entitat escollida.

La FRG farà publicitat del veredicte i del lliurament dels premis als mitjans de comunicació, les xarxes socials i d’altres.

4a) Elecció dels premiats

El Consell Consultiu de la Fundació Roca Galès escollirà els guardonats entre una selecció de les persones, entitats i empreses presentades.

Tant els membres del Consell consultiu de la FRG com el públic en general poden presentar un mínim d’una i un màxim de tres propostes a premiar per a cada àmbit.

El recompte de vots el farà el secretari del Patronat.

Cadascun dels premis s’atorgarà a la persona, entitat o empresa més votada.

Els premis podran ser declarats deserts. El veredicte serà inapel·lable.

5a) Presentació de propostes

La data límit per a la presentació de les propostes a optar al premi finalitzarà el dia 11 de setembre del 2020.

Les propostes es poden presentar a través d’un enllaç habilitat mentre la convocatòria romangui oberta. Pot fer-ho en nom propi la mateixa persona, entitat o empresa interessada, o bé una altra que consideri que ella és mereixedora del premi; en aquest cas, la persona, entitat o empresa que ho proposa haurà d’especificar el seu nom per a què sigui vàlida.

6a) Lliurament dels premis

El lliurament dels premis es farà durant la Nit de la FRG , que es celebra anualment. Ajornada sine die a causa de la Covid-19.

 

cropped-bolaRG-1.jpg

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat