Beca de Recerca Històrica 2018

La Fundació Roca Galès institueix una Beca de Recerca Històrica per a l’estudi dels fons documentals històrics del cooperativisme català. L’objectiu és donar a conèixer una cooperativa o diverses a partir dels fons documentals propis que posseeix a la seva seu o que té cedits a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

La beca és adreçada a historiadors, sociòlegs, economistes, politòlegs, etc, per analitzar en perspectiva històricosocial una de les cooperatives que es posseeix documentació i que no han estat estudiades a fons, tals com la Flor de Maig (1908 – 1948), Teixidors a mà (1895 -1986) o bé La Vanguardia obrera (1894 -1979).

L’investigador que vulgui participar-hi presentarà un breu currículum –màxim dos fulls- adreçat al president de la Fundació Roca Galès assenyalant la cooperativa que voldria estudiar i un incipient esquema de treball de la cooperativa que vol treballar –màxim dos fulls-. Un cop presentada la sol·licitud i avaluada per part del patrons encarregats d’aquesta comesa, es comunicarà l’acceptació o no a la persona sol·licitant. El termini per presentar el currículum i l’esquema de la proposta finalitzarà el 30 de març de 2018.

Per la realització del treball la Fundació Roca Galès assignarà un tutor per fer-ne el seguiment.

– El treball es vol en format reduït, a expenses que l’autor vulgui continuar-lo pel seu compte per un treball de fi de grau (TFG) o per una tesi doctoral. El treball s’ha de circumscriure a un text entre 60.000 caràcters sense espais i un màxim de 65.000, comptant-hi text i notes, i un de més reduït de 3.200 caràcters amb espais, síntesi que es publicarà a la revista Cooperació Catalana o a la web de l’entitat.

– La beca tindrà una aportació econòmica de 1.500 €, amb la retenció fiscal que correspongui. Es pagarà el 20% a la seva assignació i el 80% lliurat el treball i la síntesi, un cop tot sigui aprovat pels membres del Patronat que la FRG designi. Per l’acceptació se signarà un document de compromís per ambdues parts.

– El termini de lliurament per part del guanyador de la Beca de Recerca Històrica cooperativa serà com a màxim el 30 de març de 2019. Es podrà demanar una sola pròrroga de dos mesos si l’autor acredita que hi ha més del 50% de la feina feta. Si el treball no es lliura en els terminis establerts l’autor haurà de retornar la quantitat inicial que havia avançat la Fundació Roca Galès.

– Les propostes que no obtinguin la Beca de Recerca Històrica, si no retiren la documentació lliurada, quedarà en dipòsit a la Fundació Roca Galès per a les successives edicions, la primera de les quals serà convocada en el termini màxim d’un any.

– Qualsevol qüestió que no surt a les bases de la Beca serà potestat del Patronat la seva interpretació.

Informació i contacte: biblioteca@rocagales.cat / Tel. 932 154 870

CDCoop

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat