Principis, valors i objectius

 

La Fundació Roca i Galès és una fundació cultural privada de promoció, constituïda el 6 de juliol de 1976 que es regeix pel Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Segons figura a la Carta fundacional i als Estatuts, la Fundació Roca i Galès fou constituïda per dur a terme les finalitats de:

  • L’estudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i dels seus principis i valors.
  • El coneixement i defensa del patrimoni natural i del benestar social dins l’àmbit cultural català.

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat