Història

La constitució de la Fundació Roca i Galès prové del sobrant de la liquidació del patrimoni de la Caixa de Crèdit i Estalvi de Barcelona. El 15 d’octubre de 1975 la Junta general en va acordar la seva dissolució i amb el sobrant constituir la fundació destinada a l’estudi i la promoció del cooperativisme i la defensa del patrimoni natural català i del benestar social. Els promotors es van inspirar en la persona del cooperativista Josep Roca i Galès per donar nom a la fundació.

Josep Roca i Galès (Barcelona, 1828-1891), fou dirigent obrer , cooperativista i republicà, i principal capdavanter d’aquesta tendència a Catalunya. Al 1866 funda la revista “La Asociación” destinada a divulgar el principis de la cooperació, a través de la qual sovint parlava de cooperativisme, afirmant que era la solució dels problemes plantejats a la classe obrera.

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat