Incorporar la perspectiva feminista a les nostres organitzacions? Comencem! | https://www.rocagales.cat

Incorporar la perspectiva feminista a les nostres organitzacions? Comencem!

[Avançament de l'Editorial de Març 2021]

A la Fundació Roca Galès prenem el compromís d’incorporar la perspectiva feminista en la nostra organització. I ho fem per moltes raons que us volem compartir.

Sent conscients que vivim en un sistema capitalista que aparca totes les persones i tot allò que no produeix un benefici econòmic, incorporar una perspectiva feminista de manera integral en els nostres espais polítics, a més de ser un element transformador, esdevé quelcom necessari.

La invisibilització i desvalorització del treball reproductiu i de cures, el sistèmic desequilibri de poder entre gèneres, les desigualtats salarials, la malauradament creixent, infal·lible i normalitzada violència contra les dones, les polítiques públiques cegues a aquesta desigualtat o la justícia patriarcal fan que ens plantegem revertir tot això, començant per nosaltres i els nostres espais, per poder ser un contrapoder exemplar i exemplificant.

Intentar transformar els espais no és senzill ni es fa d’un dia per l’altre, el sistema ja ha insistit prou a modelar-nos el cervell perquè hi oposem resistència i perquè necessitem desaprendre tot allò inculcat abans de poder aprendre noves maneres de relacionar-nos de manera justa i equitativa.

És per això que des de la Fundació Roca Galès, tenint present que el cooperativisme és bressol i impuls de l’equitat social, hem fet una anàlisi de tots aquells espais de l’organització en els quals podem començar a treballar i hem planificat, en el nostre pla de treball anual, transformar alguns d’aquests espais.

Malgrat que, en general, el cooperativisme ha practicat més l’equitat de gènere que l’empresa mercantil, i que en els darrers anys moltes cooperatives han començat a incorporar la perspectiva feminista i això ha comportat canvis importants en aquestes organitzacions (en la distribució del poder, en la importància de les tasques reproductives i de cura dins de l’organització, en l’expressió de les emocions i la gestió dels conflictes…), encara ens queda molt camí per recórrer.

A la Fundació comencem per nosaltres mateixes, i us animem a totes aquelles que encara no us hi heu posat a començar aquest camí per fer dels nostres col·lectius llocs amables i habitables per a totes.

Exposició "Feminista havies de ser". Palau Robert. ARXIU.

Exposició “Feminista havies de ser”. Palau Robert. ARXIU.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat