El sistema de finances ètiques i la transició ecosocial | https://www.rocagales.cat

El sistema de finances ètiques i la transició ecosocial

[Avançament de l’Editorial de Cooperació Catalana, 465 de juny 2022]

A propòsit de la recent celebració a Barcelona de la conferència anual de la Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa (FEBEA) (https://febea. org), que ha tractat sobre el treball de les finances ètiques amb l’economia social i solidària per tal de “fomentar un creixement inclusiu i mediambientalment sostenible”, és convenient destacar les finalitats del sistema de finances ètiques (bancari, parabancari i assegurador), la seva pertinença a l’economia social i solidària i el paper cabdal que pot tenir en el foment i el suport a la transició ecosocial.

Tot reconeixent i discutint una certa ambigüitat, explicable per l’heterogeneïtat de la seva base social, tal com descriu la mateixa FEBEA, el sistema de finances ètiques es compromet a impulsar la inclusió social, el desenvolupament sostenible, el desenvolupament de l’economia social i l’emprenedoria social, conscienciant, alhora, la ciutadania sobre el paper dels diners i el fracàs de l’economia a partir d’enfocaments a curt termini i el benefici econòmic monetari com a únics objectius.

Molt més clara i explícita és l’afirmació de la pertinença del sistema de finances ètiques a l’economia social i solidària per part de les organitzacions del país que formen part de l’organització europea (Coop57 i Fiare Banca Ètica) quan defensen que el sistema de finances ètiques ha de ser un mitjà per transformar la societat basat en l’aplicació dels valors cooperatius de l’economia social i solidària, és a dir, al servei de les necessitats de les persones, la distribució equitativa de la riquesa generada, la gestió democràtica i participativa, i la incorporació a la seva activitat de criteris de sostenibilitat social i ambiental, i quan afirmen que només l’aplicació pràctica d’aquests criteris garanteix que s’ajustin al seu paper d’instruments estructuralment transformadors.

És a partir d’aquesta consideració i del seu desplegament, que el sistema de finances ètiques pot esdevenir part essencial d’una transició ecosocial orientada al suport de projectes de base que generin comunitats autodependents, que fomentin activitats productives socialment útils i que modifiquin substancialment les lògiques de producció i de consum hegemòniques.

I tant de bo el sistema de crèdit cooperatiu compromès honestament amb els objectius de desenvolupament sostenible també incorpori com a prioritat estratègica el suport a una transició ecosocial indispensable per tal de minimitzar les conseqüències de la crisi sistèmica i els risc de col·lapse al qual estem sotmeses.

FOTO: Inauguració de la conferència anual de la FEBEA a Barcelona, el 23 de maig. FEBEA.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat