Cooperació Catalana, 466 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 466

Cooperació Catalana, 466

Número 466

Juliol 2022 · Any 43è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Sònia Cruz.

05/ EDITORIAL

Treball digne i economia social i solidària.

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

El Bloc 4, un nou equipament per fer créixer i enfortir el cooperativisme i l’economia social.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Integral: la persona al centre.

Carme Giménez

13/ L’ENTREVISTA

Adrià Rabadà.

Sara Blázquez

16/ MEMÒRIA COOPERATIVA

La Unió Cooperatista Barcelonesa: un exemple de la importància de la conservació i visibilització de la memòria històrica cooperativa.

Mar Masip

19/ DIADACOOP

Manifest de la Diada Internacional de les Cooperatives 2022.

20/ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Comerç just i Compromís polític: el poder de la compra pública responsable.

Anna Bardolet i Carla Liébana

22/ REFLEXIONS

Com crear la motivació i mantenir-la en les cooperatives.

Ricard Pedreira

24/ OPINIÓ

Pau i convivència cordial (II part).

Daniel Jover

27/RESSENYA

Per una política antiracista de la protecció.

Montse Pallarès

 

Editorial

Treball digne i economia social i solidària

El juny passat, la 110a. Conferència Internacional del Treball de l’OIT va adoptar la Resolució i Conclusions de la Comissió de la Discussió General sobre el treball digne i l’economia social i solidària (ESS).

Es tracta de la primera deliberació integral sobre economia social i solidària en la Conferència Internacional del Treball, així com del primer debat d’alt nivell en el sistema de les Nacions Unides. Cal destacar que gairebé tots els exemples i casos presentats en els debats van ser cooperatives. Encara que l’ESS no és nova, la seva importància per a les
polítiques públiques i la seva visibilitat han augmentat considerablement des de primers d’aquest segle.

Les Conclusions remarquen que l’ESS contribueix a solucions bens establertes i innovadores per oferir oportunitats de treball digne i satisfer les necessitats dels grups desafavorits i les persones en situacions vulnerables, especialment les dones. Reconeixen, també, el paper de l’ESS en el respecte de la dignitat humana, la construcció de comunitat i el foment de la diversitat, la solidaritat i el respecte pels coneixements i cultures tradicionals, incloent-li les dels pobles indígenes i tribals. Destaquen, igualment, el seu potencial per construir la inclusió social, especialment pel que fa a les dones, joves i grups desafavorits, com ara les persones desocupades, amb discapacitat, les treballadores migrants i els pobles indígenes.
Sense restar importància a la resolució de l’OIT, en aquests moments es tracta de bons propòsits que queden emmudits davant la barbàrie que mostren les eixordadores imatges del darrer salt de la tanca de Melilla, o del tràiler abandonat a San Antonio (Texas).

De quina dignitat humana estem parlant?

Les vulneracions recurrents dels drets humans no es podran evitar o minimitzar si no s’intervé sobre les causes que les originen. En aquest sentit, convindria que les declaracions de l’OIT s’emmarquessin en una proposta global estructuralment transformadora de transició ecosocial on l’ESS vagi més enllà de la seva dimensió només pal·liativa.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat