Cooperació Catalana, 458 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 458

Cooperació Catalana, 458

Número 458

Novembre 2021 · Any 42è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Sebastià Jodar

05/ EDITORIAL

Legislació i capacitats diverses

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Tret de sortida als Reconeixements CoopCat 2021 i acte de digitalització de la governança cooperativa al Canòdrom.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Ecosistema IT, aliança tecnològica cooperativa.

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Dorys Ardila Muñoz.

Josep Comajoan

17/ ECONOMIA PER LA VIDA

El fenomen dels supermercats cooperatius i participatius.

Laura Bosch

20/ SOSTENIBILITAT

Les noves economies a la ruralitat.

Raiels, SCCL

24/ RESSENYA

Una història de l’autogestió.

Ricard Pedreira

27/ RETALLS

Destruir la marca per construir la ciutat.

Mar Masip

 

Editorial

Legislació i capacitats diverses

Amb quinze anys de retard, finalment la legislació civil i processal de l’Estat espanyol s’ha adequat a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006, que proclama que aquestes persones tenen capacitat jurídica sobre tots els aspectes de la seva vida en igualtat de condicions que la resta. I ho ha fet amb l’anomenada Llei estatal 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

Aquesta llei és fruit d’una profunda reforma de la legislació civil i rocessal, en què per fi s’ha eliminat la institució de la declaració judicial d’incapacitat, que equivalia a privar de tota les facultats d’autogovern les persones que n’eren declarades, tant per regir la seva vida personal, com la laboral, la social o els aspectes patrimonials. En concordança amb això, el Llibre segon del nostre Codi Civil també ha estat modificat gràcies al Decret llei 19/2021, de 31 d’agost.

Ambdues normes parteixen del respecte a la dignitat de la persona i al principi d’igualtat i, per tant, declaren la plena capacitat de totes les persones per governar els aspectes que les involucren. En tot cas, estableixen els mecanismes de suport que pugui necessitar cadascú en concret i en funció també de les seves circumstàncies, un suport que, a partir d’ara, es denominarà assistència, amb la qual cosa s’elimina també la figura de la tutela.

Ja va sent hora que deixem de veure aquestes persones com a menys capacitades, almenys en un sentit global. Si en tenim dubtes, n’hi ha prou que pensem en algunes experiències que ens proporcionen les organitzacions de l’economia social i solidària per tal que se’ns esvaeixin. Realment podem creure que persones “incapaces” poden elaborar productes punters del mercat alimentari, com els iogurts de La Fageda, els vins i olis de L’Olivera o els arrugats d’El Rosal?

Per això també, potser caldria anomenar d’una manera més encertada aquestes persones que no pas amb la paraula “discapacitades”. Sabem que no és fàcil i que ja s’han proposat altres termes que han tingut més o menys recorregut, com “persones amb altres capacitats”, “amb capacitats diferents” o amb “diversitats funcionals”. Sembla que no s’acaba de trobar el terme rodó i dins el sector mateix conviuen opinions diferents. Però, sincerament, a nosaltres ens costa qualificar com a discapacitat algú que, en lloc de fer les cilíndriques neules, tradicionals a la nostra taula per Nadal, ha creat un producte innovador, els arrugats, amb el qual, de manera infal·lible, i any rere any, sorprenem les persones convidades.

En qualsevol cas, constitueix una bona notícia que la legislació, que sempre va a remolc dels canvis socials, reconegui que tothom tenim capacitats diverses. I sens dubte ens hem de felicitar perquè les organitzacions dedicades al foment de la inserció social, laboral o habitacional formin una part important de l’economia social i solidària, que sempre ha promogut, defensat i practicat els valors de dignitat i d’igualtat de totes les persones.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat