Cooperació Catalana, 454 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 454

Cooperació Catalana, 454

Número 454

Juny 2021 · Any 41è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Laura Comas.

05/ EDITORIAL

Ambientalisme i ecologisme.

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Compte enrere per a la celebració del Dia Internacional de les Cooperatives 2021.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Comprar amb valors a un ‘coop’ de clic.

Marc Amat

13/ L’ENTREVISTA

Mireia Bosch.

Josep Comajoan

16/ ECONOMIA PER LA VIDA

Una conversa amb Georgina Monge.

Júlia Alsinet

20/ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

L’ESS es fa veure.

Guillem Subirachs

22/ PREMIS ECONOMIA SOCIAL 2020

Del Fast Fashion a la gestió sostenible: Reptes de l’economia social davant d’un sector tèxtil responsable.

Rafael Muñoz

26/ RESSENYA

Evolució quantitativa de la capacitat associativa popular a Catalunya.

Jordi Estivill

Editorial

Ambientalisme i ecologisme

Novament, sota l’empara de Nacions Unides, el 5 de juny d’enguany s’haurà celebrat el Dia Mundial del Medi Ambient, que en aquesta ocasió tractarà com a tema central la restauració dels ecosistemes. Des d’una perspectiva estructuralment transformadora del cooperativisme i del conjunt de l’economia social i solidària, sembla convenient insistir en la diferència substancial entre ambientalisme i ecologisme.

Com ens recorden en Pep Puig o en Joan Martínez Alier, és habitual l’intent d’identificar i de reduir l’ecologisme a una mena de reformisme ambientalista per tal de minimitzar allò que de dissident apunta el missatge ecologista, com a nova manera de fer i d’entendre i viure la vida. I, en conseqüència, com una interpel·lació al mode de producció i de consum hegemònic. Vist així, l’ecologisme no es pot confondre amb els intents d’encarar els problemes ambientals, sense diagnosticar-ne i qüestionar-ne les causes estructurals. La consideració dels humans com a separats o superiors a la resta de la natura és només una part d’una lògica perversa més profunda.

Tal com es formula des de l’ecologia social de la mà d’en Murray Bookchin, es tracta de la lògica del domini: la dels humans sobre la natura, la d’allò masculí sobre allò femení, la de per- sones sobre altres persones, la dels rics i poderosos sobre els pobres… L’aportació de l’ecofeminisme, podem llegir la Yayo Herrero, també ha estat determinant per denunciar que la vida social i la vida natural es volen simplificar cap a allò inorgànic per conveniències de la societat de mercat. Critica la mercantilització de tot i reivindica la necessitat innegociable de la reproducció de la vida en tots els àmbits.

Considerant el punt de vista ecologista, un sistema econòmic desitjable –Democràcia Econòmica Reconstituent, en paraules de Miriam Simos (Starhawk)– no solament haurà de guarir i evitar les ferides i els excessos provocats pel sistema econòmic vigent, restaurar els habitats i la diversitat. A més, haurà d’impulsar la democràcia per tal d’implicar la ciutadania en els processos de decisió a tots nivells, començant per la comunitat local i, de forma rellevant, per les decisions sobre què produir, com i en quines condicions al si de les unitats de treball. Un plantejament que, com és obvi, va més enllà de propostes ambientalistes reformistes, les quals, situades com una fase de la transició ecosocial, poden ser positives, com les de l’impuls de l’economia circular.

El cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària, practicant els seus valors, com a moviment social i agent polític no partidista, en aliança amb el moviment ecologista, pot ser un factor determinant en l’avenç cap a una transició ecosocial estructuralment transformadora al servei de les persones i respectuosa amb el medi natural, fonamentada en l’exercici de l’autodeterminació individual, social, econòmica i política. Construint, en definitiva, una Economia per la Vida.

* REFERÈNCIES DE LES PERSONES ESMENTADES:
Pep Puig Boix: Enginyer. Membre d’Ecoserveis i de l’ONG ecologista Alternativa Verda, ha estat president i vicepresident del Consell Rector de la cooperativa de producció i consum d’energia renovable Som Energia. Fundador de la cooperativa Ecotècnia. | Joan Martinez Alier: Economista. Membre fundador de la Societat Internacional d’Economia Ecològica i de l’Associació Europea d’Economia Ambiental. | Yayo Herrero: Antropòloga. Ha estat coordinadora estatal d’Ecologistes en Acció. Activista i autora referent de l’ecofeminisme. | Murray Bookchin: Filòsof, escriptor i militant socialista llibertari. Fundador del moviment de l’ecologia social dins del pensament anarquista i ecològic. | Miriam Simos (Starhawk): Escriptora i activista anarquista. Teòrica del neopaganisme i de l’ecofeminisme.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat