Cooperació Catalana, 442 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 442

Cooperació Catalana, 442

Número 442

Maig 2020 · Any 40è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Gemma Guinot.

05/ EDITORIAL

Pacte català per una Economia per la Vida.

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Reflexions cooperatives sobre les conseqüències de l’estat d’alarma.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

La Talaia cooperativa: comunicar i comunicar bé, cada vegada més i amb més força.

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Itziar González.

Josep Comajoan

17/ SOSTENIBILITAT

Una economia solidària per sortir de la crisi.

Jordi Garcia

21/ PREMIS ECONOMIA SOCIAL 2019

Les dones sense llar, un exemple més de l’exclusió del sexe femení a la societat actual.

Pere Santamaria

24/ RESSENYA

Hipercapitalisme digital.

Josep Busquets

27/ RETALLS

La cultura cooperativa és més que un element vertebrador.

Mar Masip

 

Editorial

[Presentem el text evolucionat respecte la versió paper,
arrel dels recents acords entre la Confederació de Cooperatives
de Catalunya i la Fundació Roca Galès, per impulsar la proposta
del Pacte de País per una economia per la vida]

Proposta del cooperativisme català d’un Pacte de país per una Economia per la Vida

Democràcia Econòmica / Salut Col·lectiva / Transició Ecosocial

Les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19 mostren la fragilitat d’un model global que prioritza l’acumulació privada de riquesa per sobre de la vida humana i del planeta. A Catalunya, aquest model ha tingut com a conseqüència, entre d’altres, l’afebliment de la protecció social, la deslocalització parcial del teixit productiu, la reducció de la despesa sanitària, la precarització laboral d’alguns sectors, la crisi residencial, els recursos insuficients per la recerca, el menysteniment del sector primari i una minsa capacitat d’articular les cadenes productives locals.

Davant l’actual emergència sanitària, social i econòmica, Catalunya es troba amb una part important del teixit socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans dificultats. Les acumulacions d’emergències dels darrers anys afegides a les que estem patint actualment -sanitària, climàtica, social, econòmica- fan insostenible la continuïtat de les polítiques socioeconòmiques poc orientades a l’interès general. Cal modificar-les i desplaçar la tasca reguladora de l’economia vers institucions socials amb més capacitat de servir el bé comú i arrelades al territori, com són el sector públic, el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària, el sindicalisme, el treball reproductiu i de cures, així com el sector privat de petites i mitjanes empreses que actuen amb coresponsabilitat i ètica social.

Cal erigir i compartir un Nou Model Econòmic basat en una Economia Plural Transformadora. Dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del país; a proporcionar salut, renda, cures, habitatge, alimentació, educació, proveïments energètics i protecció social de forma universal; a garantir el conjunt de béns i serveis necessaris per la reproducció social i la dignitat de la vida. Cal reorientar-nos i reorientar el sistema econòmic cap una Economia per la Vida.

Un Nou Model Productiu basat en la sobirania, la democratització, la relocalització, la mutualització, la redistribució de la riquesa i la transició ecosocial de les activitats econòmiques. Un Nou Model Reproductiu que garanteixi universalment i democratitzi les tasques de cura. Un Nou Model ecològic que fomenti la transició agroecològica, l’activitat agrària sostenible i la transició energètica, els circuits curts de proximitat, la sobirania alimentària o la mobilitat sostenible.

Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, entitat representativa del cooperativisme català, i la Fundació Roca Galès, entitat de foment del cooperativisme, fem una crida al conjunt de l’economia social i solidària, al sindicalisme, al municipalisme, als moviments socials i veïnals, a les organitzacions d’autònoms, petits i mitjans empresaris, a les forces polítiques, al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, per impulsar una eina a l’alçada del moment.

Cal un Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental entre agents socioeconòmics plurals, que implanti polítiques transformadores i ens encamini cap a una Economia per la Vida.

En aquest sentit, apel·lem

Al conjunt de l’economia social i solidària, per subscriure la proposta, elaborar conjuntament les mesures concretes de democratització econòmica i transició ecosocial i per participar activament del canvi de polítiques econòmiques a nivell de país.

Al sindicalisme, als moviments socials, ecologistes, feministes, antiracistes i veïnals; a les organitzacions d’autònoms, petits i mitjans empresaris, per tal de treballar plegats per una estratègia d’Economia Plural Transformadora.

A les forces polítiques, al municipalisme, al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat, per impulsar una eina de reconstrucció econòmica i social que reculli la pluralitat d’agents econòmics catalans, els reuneixi sota un Pacte català per una Economia per la Vida i els habiliti per avançar cap a un nou Model Econòmic plural, sobirà, democràtic i relocalitzat per Catalunya.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat