Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre Cooperativisme de la Universitat Rovira i Virgili | Curs 2021 – 2022 | https://www.rocagales.cat

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre Cooperativisme de la Universitat Rovira i Virgili | Curs 2021 – 2022

emprenedoriacolorpetitnoulogorg_2016

Presentació:

La Fundació Roca Galès (FRG) i la Càtedra URV d’Emprenedoria i de Creació d’Empreses (CÀTEDRA) convoquen el VII Premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) sobre cooperativisme.

Aquest guardó es regeix per les BASES següents:

— Requisits:  Seran candidats als premis aquells estudiants de la URV que hagin realitzat i superat un Treball de Fi de Grau (TFG), referits al món cooperatiu, preferentment basat en un cas real, i que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes especialment. Els TFG han d’haver estat supervisats per un professor o tutor de la facultat on estigui matriculat l’alumne, d’acord amb la normativa dels centres respectius.

— Període de presentació de les candidatures: Es podran presentar candidatures fins el 11 de novembre de 2022 a la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. Les candidatures s’hauran d’enviar per correu electrònic a emprenedoria@urv.cat indicant a l’assumpte “Candidatura TFG URV”.

— Característiques del TFG:

– El treball s’haurà de presentar segons la normativa pròpia dels centres respectius.

– El treball haurà d’estar redactat en un únic idioma (català, castellà o anglès).

– Ser un treball original qualificat com a mínim amb una nota de 7,5. Només podran presentar-se al premi els treballs lliurats en la primera convocatòria.

— Jurat: El Jurat estarà format per un President, nomenat per consens entre la CÀTEDRA i la FRG, i un vocal nomenat per cadascuna de les institucions.

Els membres del jurat es comprometran a tractar els treballs amb tota confidencialitat i utilitzar-los únicament i exclusiva per a les finalitats d’aquest acord. Amb aquesta finalitat, hauran de signar un compromís de confidencialitat.

No podran ser membres del jurat aquells professors que hagin tutoritzat algun dels TFG que participi al premi.

— Criteris d’avaluació: Els treballs seran avaluats d’acord amb  les bases del premi que seran publicades per la FRG i la CÀTEDRA i on constaran els criteris de valoració.

— Dotació: L’autor del treball premiat en primera posició rebrà:

– Una dotació econòmica de 500 euros, que li seran pagats a parts iguals per la FRG i la CÀTEDRA (a traves de la FURV). Aquest import estarà subjecte a les retencions fiscals que correspongui.

– Una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana.

– Un exemplar de les dues últimes biografies de cooperativistes editades per la FRG.

Els autors dels treballs que quedin en segona i tercera posició rebran una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies editades per la FRG.

— Publicació i difusió del premi:

El veredicte de jurat es farà públic durant el primer trimestre de l’any 2023.

Els treballs premiats es publicaran en format electrònic al web de la CÀTEDRA i de la FRG i se’n publicarà un resum a la Revista Cooperació Catalana.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat