Tardor transformadora | https://www.rocagales.cat

Tardor transformadora

[Avançament de l’Editorial 445 de setembre]

L’estat d’alarma i posterior nova normalitat decretats arran de la pandèmia de la covid-19 van causar l’ajornament de nombrosos esdeveniments culturals que, sumats als ja programats a la tardor, faran que entre els mesos de setembre a desembre hi hagi una nombrosa oferta cultural. És per això que els esdeveniments culturals de format mitjà o gran i de caire transformador organitzats des de l’economia social i solidària es donaran a conèixer i difondran sota l’etiqueta #tardortransformadora.
Aquesta acció d’intercooperació i comunicació pretén posar en valor una manera de fer i consumir cultura allunyada de les lògiques de mercat i establir i estrènyer els lligams entre aquests esdeveniments i els col·lectius que els promouen. De moment s’hi ha sumat els esdeveniments culturals com Esperanzah! de música, Tectònic de cinema, Fira d’Economia Solidària – FESC, Say it loud de música, Literal de literatura i Circuit Cultura Coop de pràctiques culturals diverses.
Amb el mateix objectiu d’intercooperar, la Fundació Roca Galès ha participat en la primera trobada sectorial per detectar les necessitats d’intercooperació, en l’àmbit comunicatiu, organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), amb interessants propostes i algun projecte en marxa. Aquestes trobades sectorials d’intercooperació s’emmarquen, com a línies prioritàries, dins del desplegament del Pla d’Acció de l’Economia Social i Solidària davant la crisi, de la XES.
I és que en aquesta tardor transformadora i les següents serà necessària més que mai la intercooperació de les economies transformadores per fer de la crisi una oportunitat de canvi social cap a un nou model econòmic plural i transformador, que impulsi polítiques sobiranes cap a la democràcia econòmica, la salut col·lectiva i la transició ecosocial.

Foto: "Say it Loud al Pati" al Pati del Districte de Nou Barris, agost 2020. Say it Loud.

Foto: “Say it Loud al Pati” al Pati del Districte de Nou Barris, agost 2020. Say it Loud.

 

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat