SUPORT A LA PETICIÓ D’INCLOURE AL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT DE BARCELONA NOMS DE PERSONES COOPERATIVISTES | rocagales.cat

SUPORT A LA PETICIÓ D’INCLOURE AL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT DE BARCELONA NOMS DE PERSONES COOPERATIVISTES

Davant la mancança de noms de persones vinculades al moviment cooperatiu barceloní dins el nomenclàtor de la ciutat de Barcelona, la Fundació Roca Galès engega una campanya per a fer visible aquests noms, dins del programa de recuperació de la memòria històrica cooperativa.

Podeu signar el formulari de suport que trobareu més avall, tant de manera individual individual com en nom d’una entitat, i si voleu, ambdues coses. La publicació de signants es farà per separat, entitats per una banda i signants individuals per l’altra.

La Fundació Roca Galès inicia la campanya reivindicant els noms de tres persones destacades per la seva tasca cooperativa:

  • Micaela Chalmeta Propagandista del cooperativisme  i del socialisme del primer terç del s.XX. Utilitzava el pseudònim Amparo Martí . Va participar  en diversos míting i conferències  per tot Catalunya. Fou fundadora  de l’Agrupació Femenina Socialista de Barcelona. Membre de la cooperativa Modelo Siglo XX, participà  en la creació  de l’Agrupació Femenina de Propaganda Cooperatista. Va ser una figura clau en el moviment d’emancipació de les dones a Catalunya. En els seus articles es fa palesa la seva militància en les alternatives basades en la cooperació, el socialisme i el feminisme.
  • Albert Pérez Baró (Barcelona 1902-1989) Historiador del moviment obrer i dirigent cooperativista. Milità a la CNT i fou un dels fundadors del Partit Comunista d’Espanya. Durant la guerra civil espanyola, tingué un paper important en l’aplicació del decret e les col·lectivitzacions. Va exiliar-se a França i en el seu retorn, va promoure diverses iniciatives relacionades amb el cooperativisme. Reconegut internacionalment en aquest camp, va rebre la Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Col·labora en la revista anglesa International Cooperation, a la mexicana Cooperativismo i a molts diaris i publicacions catalanes. Va participar en innumerables conferències parlant de cooperativisme i va publicar molts llibres sobre el tema. La seva obra Les cooperatives a Catalunya va guanyar el Premi Rafael Tasis. Va ser membre del Patronat de la Fundació Roca Galès durant els anys 1976-1986.
  • Josep Roca Galès (Barcelona 1828 –  Gràcia 1891) Introduí i divulgà les idees cooperativistes en el periòdic La Asociación. La propagadora  del Trabajo, associació que representava, va fer la primera cooperativa catalana. Va ser escollit diputat provincial per Barcelona l’any 1872. Des de la Diputació de Barcelona va destacar per la defensa dels interessos obrers. Va ser un defensor del proteccionisme català i va fer de enntre el sectors obrers i burgesos, mitjançant l’entitat Centre Industrial de Catalunya. Dins el moviment obrer català fou definit com un obrer honrat, un economista pràctic i una autoritat moral.

Primers sotasignants:

Josep Santesmases i Ollé – President de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.

Pere Gabriel – Historiador, catedràtic d’Història Contemporània de la UAB

Ignasi Faura Ventosa – advocat

Oriol Amat i Salas – Economista, Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la UPF.

Antoni Gavaldà i Torrents – Doctor en història, Professor titular de Didàctica de les Ciències Socials de la URV.

Margarida Colomer – Historiadora

Ivan Miró – Sociòleg

  • Dóno el meu suport a la campanya petició d’incloure al Nomenclàtor de la Ciutat de Barcelona aquests noms de persones cooperativistes (tant Entitats com persones individuals):

 

Deixa un comentari

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat