Sobiranies, en plural | https://www.rocagales.cat

Sobiranies, en plural

[Avançament de l’Editorial de Cooperació Catalana, 437 – Desembre 2019]

Una vegada celebrat amb gran èxit el Seminari FRG 2019 | Municipalisme, cooperativisme i sobiranies. Per una política econòmica transformadora, és moment de reflexionar quins passos cal seguir per la creació i consolidació d’estructures sobiranes que evolucionin fins esdevenir experiències emancipadores, articulades des de baix, que es fonamentin en la propietat col·lectiva i social, la gestió democràtica, l’arrelament territorial i una visió de canvi general. En la sobirania alimentària, tecnològica, financera, residencial, cultural, energètica, comunicativa o reproductiva. En les sobiranies, en plural.

En aquest sentit, les experiències cooperativistes, municipalistes i comunitàries ens inspiren, motiven i interpel·len a treballar per definir aquests nous horitzons sobirans, també en el disseny nacional: son matriu d’autodeterminació política, social, econòmica i cultural.

Les sobiranies que ens brinda el cooperativisme, les experiències municipalitzadores o les pràctiques de gestió comunitària, construïdes des del teixit social, de manera solidària, arrelen arreu de Catalunya i esdevenen eines clau per la seva replicabilitat, transferència, intercooperació i dinamització territorial. Obrint pas a l’economia sobirana al servei de les persones, a la construcció d’un mercat social transformador, amb un consum conscient, en definitiva, a la transformació socioeconòmica
col·lectiva, a la vida feta des de baix.

Seminari FRG 2019 | MUNICIPALISME, COOPERATIVISME I SOBIRANIES

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat