Reforçar l’agroecologia. Construir sobirania alimentària | https://www.rocagales.cat

Reforçar l’agroecologia. Construir sobirania alimentària

L’agroecologia, entesa com a projecte socioempresarial, afronta serioses dificultats. Recentment ens n’ha parlat la Martina Marcet. Els projectes agroecològics els configuren pràctiques de petita pagesia que contribueixen a la revitalització de l’entorn rural, tot construint sobirania alimentària. Podem considerar, doncs, que aquestes experiències són estratègicament molt importants per a la transició ecosocial, que és essencial per a fer front a la crisi sistèmica que patim.

Els increments de costos de l’energia i de les matèries primeres afecten greument els marges empresarials d’aquestes explotacions. Els problemes, però, van més enllà de l’escandall de costos. L’agroindústria, a partir de l’anomenada revolució verda, va impulsar la mecanització i la industrialització del món agropecuari. Aquesta lògica ha fet que l’abastiment alimentari hagi quedat en mans del “lliure mercat”, que determina els preus sense internalitzar, per exemple, els costos derivats de la pèrdua de fertilitat natural dels sòls, ni la contaminació per fertilitzants i/o purins. L’alimentació ha deixat de ser un dret bàsic per a convertir-se en una simple mercaderia.

El cooperativisme i l’economia social i solidària poden contribuir a la millora de la situació.

Mitjançant un millor dimensionament de les explotacions, la cooperativització dels mitjans de producció, de les xarxes de comercialització, el foment dels circuits curts de producció i consum, el foment del consum crític, l’activació del mercat social i el suport del sistema de finances ètiques. Col·laborant amb el cooperativisme agrari tradicional que, igualment, ha d’entomar els problemes derivats de l’agroindústria hegemònica.

Interpel·lant les administracions públiques perquè atenguin amb els recursos públics, que són de tota la societat, la transició imprescindible derivada de la posada en práctica d’una nova cultura regenerativa al servei del bé comú.

ARXIU

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat