Premis Fundació Roca Galès 2020

Preàmbul

La Fundació Roca Galès (FRG) convoca l’edició dels Premis Fundació Roca Galès 2020 per reconèixer públicament tasca social important que desenvolupen les entitats i empreses de l’economia social i solidària a Catalunya. Aquests guardons estan pensats per a premiar els projectes i/o trajectòries de persones, associacions, empreses i institucions l’objectiu de les quals sigui treballar i promoure el cooperativisme, el respecte pel medi ambient i el benestar social.

BASES

1a) Objecte del Premis

La FRG convoca els premis següents:

28è. Premi Jacint Dunyó, en reconeixement a la tasca que duen a terme les persones, entitats i empreses a Catalunya, valorant els seus projectes actuals, els resultats dels seus treballs i els seus projectes de futur fonamentats en el cooperativisme i l’economia social i solidària.

22è. Premi Albert Pérez-Bastardas, en reconeixement a la tasca que duen a terme les persones, entitats i empreses a Catalunya, valorant els seus projectes actuals, els resultats dels seus treballs i els seus projectes de futur fonamentats en la protecció del medi natural, l’educació ambiental i la sostenibilitat.

11è. Premi Benet Vigo, en reconeixement la tasca que duen a terme les persones, entitats i empreses a Catalunya, valorant els seus projectes actuals, els resultats dels seus treballs i els seus projectes de futur fonamentats en la justícia social.

Els premis es dirigeixen tant als treballs que s’hagin realitzat durant l’any en curs o que encara s’estiguin desenvolupant, com a la trajectòria de l’entitat o empresa en qüestió.

2a) Participants

Podran optar als premis totes les persones, entitats i empreses de Catalunya que presentin projectes i promocionin actes relacionats amb l’economia solidària i la cooperació, de conformitat amb el que es preveu en la base 1a.

3a) Premi

Cadascun dels premis consistirà en el lliurament d’un objecte, placa o medalla commemorativa i productes i/o serveis de Mercat social.

El resultat de l’elecció dels premiats serà comunicat directament a la persona o entitat escollida.

La FRG farà publicitat del veredicte i del lliurament dels premis als mitjans de comunicació, les xarxes socials i d’altres.

4a) Elecció dels premiats

El Consell Consultiu de la Fundació Roca Galès escollirà els guardonats entre una selecció de les persones, entitats i empreses presentades.

Tant els membres del Consell consultiu de la FRG com el públic en general poden presentar un mínim d’una i un màxim de tres propostes a premiar per a cada àmbit.

El recompte de vots el farà el secretari del Patronat.

Cadascun dels premis s’atorgarà a la persona, entitat o empresa més votada.

Els premis podran ser declarats deserts. El veredicte serà inapel·lable.

5a) Presentació de propostes

La data límit per a la presentació de les propostes a optar al premi finalitzarà el dia 23 d’abril del 2020.

Les propostes es poden presentar a través d’aquest enllaç (que també trobaràs al final). Pot fer-ho en nom propi la mateixa persona, entitat o empresa interessada, o bé una altra que consideri que ella és mereixedora del premi; en aquest cas, la persona, entitat o empresa que ho proposa haurà d’especificar el seu nom per a què sigui vàlida.

6a) Lliurament dels premis

El lliurament dels premis es farà durant la Nit de la FRG, que es celebra anualment.

Per a aquesta quarta convocatòria, la Nit de la FRG tindrà lloc el divendres 5 de juny de 2020 la Sala d’Actes de la Lleialtat Santsenca (c. Olzinelles, 31 de Barcelona).

Enllaç formulari presentació propostes.

cropped-bolaRG-1.jpg

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat