Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme | Curs 2021 – 2022 | https://www.rocagales.cat

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre cooperativisme | Curs 2021 – 2022

noulogorg_2016   Bases Premi Fundació Roca Galés TFG_html_768740cb

Presentació i objectius:

La Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida i la Fundació Roca Galès  volen impulsar la realització de Treballs de Fi de Grau (TFG) sobre aspectes relacionats amb el cooperativisme. La idea és aprofitar els treballs de bona qualitat realitzats pels alumnes de la Facultat.

Candidatures:

– Seran candidats als premis aquells estudiants de la Universitat de Lleida que hagin realitzat un TFG, preferentment basat en un cas real, i que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes especialment.

– Els TFG han d’haver estat supervisats per un professor de la Facultat.

Període de presentació de les candidatures:

– Es podran presentar candidatures fins el 11 de novembre de 2022.

Característiques del TFG:

– Ser un treball original qualificat com a mínim amb una nota de 7,5. Només podran presentar-se al premi els treballs lliurats en la primera convocatòria.

– El treball s’haurà de presentar en un document Word, tipus de lletra Times New Roman, mida 12, interlineat 1,5.

– Es recomanable que el nombre de pàgines de l’enunciat i les preguntes estigui entre les 35 i les 50 pàgines (sense tenir en compte els annexos). També s’acceptaran propostes amb un nombre de pàgines diferents al del rang proposat, si és imprescindible pel contingut del treball.

– El treball haurà d’estar redactat en un únic idioma (català, castellà o anglès).

Dotació:

Els autors del treball premiat  rebran:

– Una dotació econòmica de 500 euros. Aquest import estarà subjecte a les retencions fiscals que correspongui.

– Una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana.

– Un exemplar de les dues últimes biografies de cooperativistes editades per la Fundació.

Els autors dels treballs que quedin en segona i tercera posició rebran una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies editades per la Fundació.

Difusió:

– Es publicarà un resum dels treballs a la Revista Cooperació Catalana.

– Els treballs premiats es publicaran en format electrònic en el Repositori Obert de la UdL, en el dipòsit de Recerca de Catalunya (RECERCAT) i a la web de la Fundació Roca i Galès.

Jurat:

– El Jurat estarà format per un President, nomenat per consens per la Facultat i la Fundació Roca Galès, un vocal nomenat per la Facultat  i un altre vocal nomenat per la Fundació.

– Els estudiants amb TFG supervisats per membres del Jurat no podran ser candidats a aquest Premi.

– El veredicte del jurat es farà públic durant el primer trimestre de l’any 2023.

Forma i adreça d’enviament:

– La informació corresponent s’haurà d’enviar per correu electrònic a fundacio@rocagales.cat indicant a l’assumpte “Premi millor TFG”.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat