Pacte català per una Economia per la Vida | https://www.rocagales.cat

Pacte català per una Economia per la Vida

[Avancem l’Editorial de Cooperació Catalana, 442 de maig]

Les conseqüències socioeconòmiques i sobre la salut humana de la covid-19 mostren la fragilitat d’un model global que prioritza l’acumulació privada de riquesa per sobre de la vida humana i del planeta. A Catalunya, aquest model ha tingut com a conseqüència, entre d’altres, l’afebliment de la protecció social, la deslocalització del teixit productiu, la reducció de la despesa sanitària, la precarització de les relacions laborals, la crisi residencial, els recursos insuficients per a la recerca, el menysteniment del sector primari i una nul·la capacitat d’articular les cadenes productives locals, en favor de la penetració d’empreses multinacionals.

Davant l’actual emergència sanitària, social i econòmica, Catalunya es troba amb un fràgil teixit socioeconòmic i amb dificultats per sostenir una política econòmica orientada a l’interès general. Cal modificar les polítiques econòmiques recents i desplaçar la tasca reguladora de l’economia cap a institucions socials amb més capacitat de servir el bé
comú, com són el sector públic, l’economia social i solidària (ESS), el sindicalisme, el treball reproductiu i de cures, així com un sector privat amb lucre limitat o que durant la crisi de la covid-19 hagi actuat amb responsabilitat social.

Cal erigir un nou model econòmic basat en una economia plural transformadora, dirigit a satisfer equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt de la societat; a proporcionar salut, renda, cures, habitatge, alimentació, proveïments energètics i protecció social de forma universal; a garantir el conjunt de béns i serveis
necessaris per a la reproducció social i la dignitat de la vida. Cal reorientar el sistema econòmic cap a una Economia per la Vida.
Un nou model productiu basat en la democratització, relocalització, mutualització, redistribució de la riquesa i transició ecosocial de les activitats econòmiques. Un nou model reproductiu que garanteixi universalment i democratitzi les tasques de cura. Un nou model ecològic i resilient que fomenti la transició agroecològica i energètica, els circuits curts de proximitat, la sobirania alimentària o la mobilitat sostenible.

Fem una crida al conjunt de l’ESS, al sindicalisme, al municipalisme, als moviments socials, a les organitzacions de petits i mitjans empresaris, a les forces polítiques i al Parlament de Catalunya per impulsar una eina a l’altura del moment. Cal un Pacte Català per la Salut Col·lectiva, la Democràcia Econòmica i la Justícia Socioambiental, entre agents socioeconòmics plurals, que implementi polítiques transformadores i ens encamini cap a una Economia per la Vida.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat