AJUT REALITZACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA EN L’ÀMBIT DEL COOPERATIVISME 2021 | https://www.rocagales.cat

AJUT REALITZACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA EN L’ÀMBIT DEL COOPERATIVISME 2021

 

La Fundació Roca Galès i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) han obert la convocatòria de 2021 per atorgar conjuntament l’Ajut per a la realització de treballs de recerca en l’àmbit del cooperativisme, concretament, sobre bones pràctiques en la informació financera i la gestió de les empreses cooperatives a Catalunya.
Poden optar a l’ajut aquells investigadors, professors o professionals que resideixin i/o treballin a Catalunya, i que presentin projectes de recerca sobre els aspectes relacionats amb la informació
financera, la gestió de les empreses cooperatives i altres temes d’interès pel moviment cooperatiu.
Les persones interessades a sol·licitar l’ajut han de presentar el seu currículum vitae i un resum escrit de la proposta de recerca (objectius, metodologia de la recerca, potencials contribucions del
treball, etc.). El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 29 d’octubre de 2021 i el veredicte del jurat es farà públic durant el primer trimestre de 2022.
L’ajut que es concedeix està dotat amb 3.000 euros (subjectes a les retencions fiscals que corresponguin), cofinançat al 50% per la Fundació Roca i Galès i l’ACCID.

Bases de la convocatòria.

 

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat