La Llei d’economia social i solidària catalana: Una oportunitat per a la transformació | https://www.rocagales.cat

La Llei d’economia social i solidària catalana: Una oportunitat per a la transformació

[Avançament de l’Editorial de Cooperació Catalana, 456 de setembre 2021]

El Govern de la Generalitat endegarà al mes de setembre l’elaboració de la Llei d’economia social i solidària catalana, amb la participació de l’AESCAT a la comissió redactora. De fet, el text legal partirà d’un document de bases que ha elaborat de manera conjunta el Govern i l’associació que representa l’ESS catalana.

Metodològicament, la futura norma reprèn la millor tradició legislativa catalana, pel que fa a la participació en el procés d’elaboració normatiu dels subjectes destinataris de la llei. Tradició que es remunta al segle xx, només interrompuda en l’aprovació de la vigent Llei de cooperatives de Catalunya, la Llei 12/2015, de 9 de juliol.

Des del punt de vist del contingut, la norma s’hauria d’entroncar amb la tradició jurídica catalana i, en particular, amb la Llei de bases de la cooperació de 17 de febrer de 1934, alhora que s’hauria d’erigir com una oportunitat per fer valer, impulsar i difondre l’ESS en totes les seves manifestacions, abastant aquelles tradicionals, com les cooperatives, les mutualitats o les associacions i fundacions amb activitat econòmica, així com les noves formes emergents que no s’enquibeixen ni en «la cosa pública» (res publicae) ni amb el sector privat mercantil, com les economies feministes i de les cures, els comuns, els horts urbans, la gestió comunitària d’equipaments, etc. I també, una oportunitat per avançar de forma adequada en la construcció d’un relat útil per al conjunt de l’economia social i solidària. Només així la nova norma esdevindrà una eina efectiva per contribuir a la creació a la consolidació d’un mercat social, que faci possible una altra economia que, posant a les persones, el medi ambient i l’interès col·lectiu al centre, sigui més sostenible socialment i mediambientalment.

Una de les normes de referència és la llei francesa, la Llei núm. 2014-856, de 31 de juliol de 2014, relative à l’économie sociale et solidaire, que posa l’accent en les característiques i el valor de les organitzacions de l’ESS. Sembla un bon començament i és sens dubte una oportunitat per elaborar una llei que pugui ser referent internacional, reconeixent les noves pràctiques que les comunitats articulen per donar resposta a les seves necessitats, des d’una perspectiva econòmica diferent, basada en els valors de la igualtat, l’equitat, la justícia, la participació democràtica, el respecte a la persona i al medi ambient. No podem perdre aquesta oportunitat de transformar el país i apropar-nos a una societat més justa i a una economia més sostenible socialment i mediambientalment!

FOTO: Sostre Cívic, SCCL – La Baula, SCCL

 

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat