La immersió lingüística: un model de cohesió social que ens toca tornar a defensar | https://www.rocagales.cat

La immersió lingüística: un model de cohesió social que ens toca tornar a defensar

[Avançament de l'editorial de la revista 460 de gener de 2022]

La sentència del Tribunal Superior de Justícia no és neutra ni aliena a una tendencia catalanòfoba per part dels tribunals i altres òrgans de l’Estat espanyol. Aquesta sentència contra el model d’immersió a Catalunya o la sentència contra l’oficina de drets lingüístics del País Valencià són una guerra a la llengua catalana, un pols entre la legalitat i la legitimitat. Una legalitat ultraconservadora, obsessionada amb la diferència i amb liquidar el català; per altra banda, una legitimitat fundada pel patrimoni col·lectiu d’un poble, per un model educatiu de cohesió i d’èxit i per una llengua parlada per milions de persones. Si ataquen la llengua és perquè és la base dels pobles.

Però, quin és el nostre model lingüístic? El nostre model lingüístic és el del català com a lengua plenament normalitzada i amb els mateixos drets i amb les mateixes mesures de foment que les llengües nacionals dels països del nostre entorn. Amb dos objectius fonamentals: el primer, que la llengua catalana esdevingui una llengua comuna i compartida entre les diverses comunitats lingüístiques de la nostra societat i les seves parlants; i el segon, que la llengua catalana sigui una llengua de cohesió i convivència per a tots i totes. Aquestes dues finalitats eviten de manera efectiva la divisió de la nostra societat entre dues comunitats lingüístiques, com es pretén amb la sentència contra la immersió lingüística.

L’escola catalana ha de garantir que l’aprenentatge del català sigui un dret per a tot l’alumnat i ha de garantir també que el català esdevingui llengua comuna i compartida en tota la comunitat educativa. Els atacs a la immersió lingüística tenen com a objecte aprofundir en els límits a la plena normalització del català, fomentar l’hegemonia lingüística del castellà i promoure la uniformització. En definitiva, tenen com a finalitat fracturar la comunitat escolar per motiu de llengua. Tenim grans consensos històrics sobre la immersió lingüística amb el denominador comú de la defensa de la llengua catalana com un bé comú, un dret col·lectiu i una eina democràtica de convivència i cohesió, defensem-los!

Cartell original de Josep Obiols per a l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana l’any 1921.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat