Les persones

El patronat

Format per un màxim de 16 persones, actualment el formen:

Presidència: Xavier Palos  Ezquerra

Vicepresidència: Rafael Ricolfe i Aguilar

SecretariaDaniel Jover i Torregrosa

Tresoreria: Mª Lluïsa Navarro i Revert

Vocalies:

Gerard Nogués i Balsells

Ramon Bastida i Vialcanet

Carles Campuzano i Canadés

Miquel Corna i Sitjes

Jordi Garcia i Jané

Antoni Gavaldà i Torrents

Carme Herranz Salinero

Ivan Miró i Acedo

Montse Pallarés i Sánchez

Coordinació i administració

El dia a dia de la Fundació es porta a terme per un equip de dos persones: una Coordinadora i una Bibliotecària.

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat