Les persones

El patronat

Format per un màxim de 16 persones, actualment el formen:

Presidència: Xavier Palos  Ezquerra

Vicepresidència: Rafael Ricolfe i Aguilar

Secretaria: Cristina Grau i López

Tresoreria: Jordi Via i Llop

Vocalies:

Jordi Garcia i Jané

Antoni Gavaldà i Torrents

Carme Herranz Salinero

Ivan Miró i Acedo

Bet Tena Blanch

 

Coordinació i administració

El dia a dia de la Fundació es porta a terme per un equip tècnic de tres persones.

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat