Les persones

El patronat

Format per un màxim de 16 persones, actualment el formen:

President: Xavier Palos i Ezquerra.

Vicepresident: Rafael Ricolfe i Aguilar.

Secretari: Ramon Perera i Rué.

Tresorera: Mª Lluïsa Navarro i Revert.

Vocals:

Ramon Bastida i Vialcanet.

Carles Campuzano i Canadés.

Miquel Corna i Sitjes.

Jordi Garcia i Jané

Antoni Gavaldà i Torrents.

Daniel Jover i Torregrosa.

Ivan Miró i Acedo.

 

 

Coordinació i administració

El dia a dia de la Fundació es porta a terme per un equip de dos persones: una Coordinadora i una Bibliotecària.

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat