Les persones

El patronat

Format per un màxim de 16 persones, actualment el formen:

Presidència: Xavier Palos  Ezquerra

Vicepresidència: Jordi Via i Llop

Secretaria: Cristina Grau i López

Vocalies:

Jordi Garcia i Jané

Carme Herranz Salinero

Ivan Miró i Acedo

Bet Tena Blanch

 

Coordinació i administració

El dia a dia de la Fundació es porta a terme per un equip tècnic de dues persones.

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat