Cooperació Catalana 366 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana 366

Cooperació Catalana 366

Número 366

Juny 2013 · Any 33è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

4 / TORNAVEU

Oscar Hernández Pol, autònom, maquinista de teatre.

5 / EDITORIAL

Ritme cooperatiu

6 / EL NOSTRE MÓN

Agnès Giner

9/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Un marc legal al servei de les persones i les seves necessitats.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10 / LES NOSTRES COOPERATIVES

Batabat, cooperativisme i compromís ètic en el món de la producció audiovisual.

Pep Valenzuela

Visita a la cooperativa productora audiovisual que crea i comercialitza continguts de cultura i història de Catalunya i del món, de forma entretinguda, innovadora i rigorosa, cercant un públic massiu i amb un essencial compromís ètic.

13 / ENTREVISTA

Narcís Castanyer, president d’Abacus cooperativa.

Montse Pallarès

Conversa que desgrana el primer any de la presidència a la cooperativa Abacus, i les perspectives de futur tant a nivell econòmic, com social, lingüístic i cultural.

16 / ECONOMIA SOCIAL

Una pinzellada sobre els incentius fiscals a la inversió en l’economia social francesa.

Jordi Marí

Repàs detallat dels incentius fiscals a la inversió en economia social del referent europeu del cooperativisme i de l’economia social.

18 / MEDI AMBIENT

De mica en mica s’omple la pica… també en l’educació ambiental.

Alba Castelltort i Neus Sanmartí

23 / RESSENYA

Biografia d’una vocació per la medicina social.

Carles Torner

25 / PENSEM-HI

Sant Jordi, lluny.

Santos Hernández

26 / BIBLIOTECA

Donació de llibres

Retalls

Elisenda Dunyó

Editorial

Ritme cooperatiu

Visitem la cooperativa productora audiovisual Batabat, que va optar per la fórmula cooperativa com una opció ideològica, de transparència i democràcia real, a ritme cooperatiu.

El president d’Abacus, després d’un any de mandat, ens explica la seva experiència al capdavant d’una cooperativa que ja té 473 socis treballadors i 750.000 socis consumidors. A ritme cooperatiu, per no perdre el compàs en l’actual context de decreixement.

Finalment, un repàs als incentius fiscals a la inversió en l’economia social francesa exemplifica de quina manera els nostres veïns del nord han accelerat el ritme cooperatiu.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat