Cooperació Catalana, 465 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 465

Cooperació Catalana, 465

Número 465

Juny 2022 · Any 42è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Alex Ferré.

05/ EDITORIAL

El sistema de finances ètiques i la transició ecosocial

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Monogràfic formatiu “Les comunitats energètiques i les cooperatives”, sorgit del primer Cafè Cooperatiu.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Yoga Alegre, espiritualitat i cooperativisme.

Carme Giménez

13/ L’ENTREVISTA

Marina Garcés.

Josep Comajoan

17/ ECONOMIA PER LA VIDA

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a mecanisme per fer front a l’ús especulatiu del sòl.

Glòria Rubio

21/ PREMIS ECONOMIA SOCIAL 2021

La qualitat democràtica a l’economia social i solidària d’escala.

Raimon Carreras

24/ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Alternatives socials i solidàries al sud d’Europa i l’Amèrica llatina.

Jordi Estivill

26/ RESSENYA

Moltes lliçons d’història social i col·lectiva.

Llorenç Ferrer

 

Editorial

El sistema de finances ètiques i la transició ecosocial

A propòsit de la recent celebració a Barcelona de la conferència anual de la Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa (FEBEA) (https://febea. org), que ha tractat sobre el treball de les finances ètiques amb l’economia social i solidària per tal de “fomentar un creixement inclusiu i mediambientalment sostenible”, és convenient destacar les finalitats del sistema de finances ètiques (bancari, parabancari i assegurador), la seva pertinença a l’economia social i solidària i el paper cabdal que pot tenir en el foment i el suport a la transició ecosocial.

Tot reconeixent i discutint una certa ambigüitat, explicable per l’heterogeneïtat de la seva base social, tal com descriu la mateixa FEBEA, el sistema de finances ètiques es compromet a impulsar la inclusió social, el desenvolupament sostenible, el desenvolupament de l’economia social i l’emprenedoria social, conscienciant, alhora, la ciutadania sobre el paper dels diners i el fracàs de l’economia a partir d’enfocaments a curt termini i el benefici econòmic monetari com a únics objectius.

Molt més clara i explícita és l’afirmació de la pertinença del sistema de finances ètiques a l’economia social i solidària per part de les organitzacions del país que formen part de l’organització europea (Coop57 i Fiare Banca Ètica) quan defensen que el sistema de finances ètiques ha de ser un mitjà per transformar la societat basat en l’aplicació dels valors cooperatius de l’economia social i solidària, és a dir, al servei de les necessitats de les persones, la distribució equitativa de la riquesa generada, la gestió democràtica i participativa, i la incorporació a la seva activitat de criteris de sostenibilitat social i ambiental, i quan afirmen que només l’aplicació pràctica d’aquests criteris garanteix que s’ajustin al seu paper d’instruments estructuralment transformadors.

És a partir d’aquesta consideració i del seu desplegament, que el sistema de finances ètiques pot esdevenir part essencial d’una transició ecosocial orientada al suport de projectes de base que generin comunitats autodependents, que fomentin activitats productives socialment útils i que modifiquin substancialment les lògiques de producció i de consum hegemòniques.

I tant de bo el sistema de crèdit cooperatiu compromès honestament amb els objectius de desenvolupament sostenible també incorpori com a prioritat estratègica el suport a una transició ecosocial indispensable per tal de minimitzar les conseqüències de la crisi sistèmica i els risc de col·lapse al qual estem sotmeses.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat