Cooperació Catalana, 456 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 456

Cooperació Catalana, 456

Número 456

Setembre 2021 · Any 42è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Moisès Lara Roldán.

05/ EDITORIAL

La Llei d’economia social i solidària catalana: Una oportunitat per a la transformació.

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Ensenyar una economia diferent per transformar la societat.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Comunitats energètiques cooperatives, una aposta per la transició i la sobirania energètiques.

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Jordi Garcia i Jordi Via.

Josep Comajoan

17/ ECONOMIA PER LA VIDA

Una conversa amb Anna Pujol.

Júlia Alsinet

21/ SOSTENIBILITAT

Raiels, l’aposta per un model de pagesia viva, compromesa, diversificada, arrelada i amb futur.

Anna Pujol

24/ OPINIÓ

Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària: solidaritat directa per la vida.

Ivan Miró

27/ RESSENYA

L’apocalipsi del petroli, suposo.

Ricard Pedreira

 

Editorial

La Llei d’economia social i solidària catalana: Una oportunitat per a la transformació

El Govern de la Generalitat endegarà al mes de setembre l’elaboració de la Llei d’economia social i solidària catalana, amb la participació de l’AESCAT a la comissió redactora. De fet, el text legal partirà d’un document de bases que ha elaborat de manera conjunta el Govern i l’associació que representa l’ESS catalana.

Metodològicament, la futura norma reprèn la millor tradició legislativa catalana, pel que fa a la participació en el procés d’elaboració normatiu dels subjectes destinataris de la llei. Tradició que es remunta al segle xx, només interrompuda en l’aprovació de la vigent Llei de cooperatives de Catalunya, la Llei 12/2015, de 9 de juliol.

Des del punt de vist del contingut, la norma s’hauria d’entroncar amb la tradició jurídica catalana i, en particular, amb la Llei de bases de la cooperació de 17 de febrer de 1934, alhora que s’hauria d’erigir com una oportunitat per fer valer, impulsar i difondre l’ESS en totes les seves manifestacions, abastant aquelles tradicionals, com les cooperatives, les mutualitats o les associacions i fundacions amb activitat econòmica, així com les noves formes emergents que no s’enquibeixen ni en «la cosa pública» (res publicae) ni amb el sector privat mercantil, com les economies feministes i de les cures, els comuns, els horts urbans, la gestió comunitària d’equipaments, etc. I també, una oportunitat per avançar de forma adequada en la construcció d’un relat útil per al conjunt de l’economia social i solidària. Només així la nova norma esdevindrà una eina efectiva per contribuir a la creació a la consolidació d’un mercat social, que faci possible una altra economia que, posant a les persones, el medi ambient i l’interès col·lectiu al centre, sigui més sostenible socialment i mediambientalment.

Una de les normes de referència és la llei francesa, la Llei núm. 2014-856, de 31 de juliol de 2014, relative à l’économie sociale et solidaire, que posa l’accent en les característiques i el valor de les organitzacions de l’ESS. Sembla un bon començament i és sens dubte una oportunitat per elaborar una llei que pugui ser referent internacional, reconeixent les noves pràctiques que les comunitats articulen per donar resposta a les seves necessitats, des d’una perspectiva econòmica diferent, basada en els valors de la igualtat, l’equitat, la justícia, la participació democràtica, el respecte a la persona i al medi ambient.

No podem perdre aquesta oportunitat de transformar el país i apropar-nos a una societat més justa i a una economia més sostenible socialment i mediambientalment!

 

 

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat