Cooperació Catalana, 451 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 451

Cooperació Catalana, 451

Número 451

Març 2021 · Any 41è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Júlia Leigh

05/ EDITORIAL

Incorporar la perspectiva feminista a les nostres organitzacions? Comencem!

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

N’XARXA: connectar la intel·ligència col·lectiva per accelerar la transició energètica.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Coeducacció cooperativa: feminisme, educació i transformació social.

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Iolanda Fresnillo.

Sara Blázquez

16/ ECONOMIA PER LA VIDA

Vine plorada de casa!

Reflexions sobre la gestió emocional als equips de treball i espais d’activisme

Júlia Alsinet

19/ PREMIS ECONOMIA SOCIAL 2020

Noves tecnologies, eines d’empoderament social.

Paula Mora

22/ COOPERATIVES

Les cooperatives: empreses sense afany de lucre.

Ignasi Blajot, Maria del Mar Garriga, Cristina Rosa Grau, Sílvia Moncayo i Jordi Pujol

27/ RESSENYA

L’economia solidària serà feminista o no serà.

Mar Carrera

Editorial

Incorporar la perspectiva feminista a les nostres organitzacions?

Comencem!

A la Fundació Roca Galès prenem el compromís d’incorporar la perspectiva feminista en la nostra organització. I ho fem per moltes raons que us volem compartir.

Sent conscients que vivim en un sistema capitalista que aparca totes les persones i tot allò que no produeix un benefici econòmic, incorporar una perspectiva feminista de manera integral en els nostres espais polítics, a més de ser un element transformador, esdevé quelcom necessari.

La invisibilització i desvalorització del treball reproductiu i de cures, el sistèmic desequilibri de poder entre gèneres, les desigualtats salarials, la malauradament creixent, infal·lible i normalitzada violència contra les dones, les polítiques públiques cegues a aquesta desigualtat o la justícia patriarcal fan que ens plantegem revertir tot això, començant per nosaltres i els nostres espais, per poder ser un contrapoder exemplar i exemplificant.

Intentar transformar els espais no és senzill ni es fa d’un dia per l’altre, el sistema ja ha insistit prou a modelar-nos el cervell perquè hi oposem resistència i perquè necessitem desaprendre tot allò inculcat abans de poder aprendre noves maneres de relacionar-nos de manera justa i equitativa.

És per això que des de la Fundació Roca Galès, tenint present que el cooperativisme és bressol i impuls de l’equitat social, hem fet una anàlisi de tots aquells espais de l’organització en els quals podem començar a treballar i hem planificat, en el nostre pla de treball anual, transformar alguns d’aquests espais.

Malgrat que, en general, el cooperativisme ha practicat més l’equitat de gènere que l’empresa mercantil, i que en els darrers anys moltes cooperatives han començat a incorporar la perspectiva feminista i això ha comportat canvis importants en aquestes organitzacions (en la distribució del poder, en la importància de les tasques reproductives i de cura dins de l’organització, en l’expressió de les emocions i la gestió dels conflictes…), encara ens queda molt camí per recórrer.

A la Fundació comencem per nosaltres mateixes, i us animem a totes aquelles que encara no us hi heu posat a començar aquest camí per fer dels nostres col·lectius llocs amables i habitables per a totes.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat