Cooperació Catalana, 447 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 447

Cooperació Catalana, 447

Número 447

Novembre 2020 · Any 41è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Mercè Llauradó.

05/ EDITORIAL

Quina és la condició humana?

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Les cooperatives de plataforma: tecnologia orientada al benestar de les persones.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Magroc cooperativa, atenció precoç i multidisciplinària a la infància.

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Eudald Carbonell.

Sara Blázquez

16/ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

El naixement de l’ESS com a subjecte polític.

Jordi Garcia

19/ ECONOMIA PER LA VIDA

Economia feminista per a un món en transformació.

Confluència Feminista

22/ OPINIÓ

És l’hora de l’economia social?

Xavier López

24/ RESSENYA

Les bases filosòfiques d’un món interdependent, postneoliberal i postcreixement.

Josep Busquets

27/ RETALLS

Analitzant i reivindicant l’ESS.

Mar Masip

 

Editorial

Quina és la condició humana?

Kropotkin defensava a L’ajuda mútua, en una diatriba sense precedents contra les tesis del darwinisme social, que allò que ha fet que les espècies sobrevisquin és la cooperació i no la competència. La cooperació entre els membres d’una mateixa espècie, segons aquesta teoria, és la pedra angular per poder combatre ambients hostils i per perdurar al llarg del temps. No guanya qui és més fort o més forta, guanya la comunitat i, consegüentment, no perd ningú.

Seria molt agosarat dir que la cooperació és l’única cosa que ens fa humans, perquè en el gran camí de l’espècie hi ha moltes coses que estalonen la ruta: la cura pels altres i els ritus que relacionen la vida i la mort també tenen un paper fonamental en allò que s’ha considerat el procés d’esdevenir humans i humanes; i algunes de nosaltres diríem que allò que ens fa humanes és la capacitat del llenguatge, parafrasejant les paraules de Chomsky. Eudald Carbonell, a qui entrevistem en aquest número, parla de la tecnologia com a part d’aquest procés. I defensa que la dissolució del capitalisme ha de passar per la revolució cientificotecnològica.

No és la primera vegada que des d’aquestes pàgines us parlem de la cooperació com a element profundament vinculat a la condició humana i als drets humans. Per a nosaltres, la cooperació també posseeix uns trets polítics que la fan aplicable (i reproduïble) a tots els àmbits de la vida. Ara, en plena segona onada de la pandèmia, quan les vides es precaritzen a velocitats vertiginoses, toca treballar en aquesta nova societat que està per venir, hem de cooperar també en l’àmbit de la tecnologia, escurçar la bretxa digital i no deixar que ningú es quedi enrere.

 

 

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat