Cooperació Catalana, 446 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 446

Cooperació Catalana, 446

Número 446

Octubre 2020 · Any 41è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Joana Gomis. 

05/ EDITORIAL

Imparcialitat i drets fonamentals.

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Les cooperatives en la reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat de Barcelona.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Versembrant, escola popular itinerant: rap i educació, realització personal i transformació social.

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Albert Cañigueral.

Josep Comajoan

16/ SEMINARI FRG 2019

Municipalisme Cooperativisme i Sobiranies.

Iolanda Fresnillo i Josep Manel Busqueta

20/ SOSTENIBILITAT

La renovació dels permisos d’explotació de les centrals nuclears de l’Estat espanyol, un error que pagarem la ciutadania.

Eloi Nolla

23/ OPINIÓ

El moment de l’economia.

Armand Vilaplana

24/ RESSENYA

El vi i els cellers en una perspectiva històrica comparada.

Antoni Gavaldà

26/ RETALLS

Significant sense significat.

Mar Masip

Editorial

Imparcialitat i drets fonamentals

Coincidint amb el tancament d’aquest número, s’ha fet pública la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el president de la Generalitat de Catalunya Quim Torra. Considerem, novament, que les diferències polítiques, no s’han de resoldre per la via judicial, sinó de manera democràtica.

Tot i la diversitat del cooperativisme i de l’economia social i solidària en general, considerem que les persones que en formen part comparteixen els valors associats a la pràctica democràtica, el compromís social i les llibertats fonamentals. I, en aquest sentit, que la llibertat d’expressió és un dret bàsic en una societat compromesa i democràtica. Per tant, que no haurien de ser perseguides judicialment ni condemnades les persones ni les institucions que practiquin aquest dret.

Fem nostres, doncs, les paraules que acusen la justícia espanyola d’haver vulnerat la garantia d’imparcialitat amb la sentència dictada per uns magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havien expressat opinions polítiques sobre els fets que havien de jutjar, i que ha avalat la decisió d’un organisme de caràcter administratiu no competent com la Junta Electoral Central. Aquest fet, lluny de contribuir a una solució dialogada del conflicte polític, aprofundeix en la via de la repressió de la dissidència política i la deslegitimació progressiva de l’Estat espanyol a Catalunya.

Coincidint amb el tercer aniversari de la celebració del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre, reiterem la necessitat que el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària perseverin i demandin el valor de la cooperació basat en l’exercici del dret a l’autodeterminació com a principi fonamental.

La viabilitat social i econòmica de les organitzacions cooperatives pot avançar de forma més consistent i coherent si aquestes practiquen els seus valors, i estan compromeses amb el seu entorn i amb la societat de la qual formen part, tot considerant que una societat autodeterminada ha de desenvolupar l’autonomia individual, autogestionar-se econòmicament, autoequilibrar-se ecològicament, autoorganitzar-se per decidir sobre els afers públics i autodeterminar-se nacionalment.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat