Cooperació Catalana, 432 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 432

Cooperació Catalana, 432

Número 432

Juny 2019 . Any 39è.

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Iñaki Santa Cruz i Ayo

05/ EDITORIAL

Alternatives econòmiques des de la diversitat

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Coopcat, cooperatives en moviment

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Alternativa3 cooperativa, productes ecològics, comerç just i cooperació internacional

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Francina Martí

Montse Pallarés

16/ COOPERATIVISME

Cooperativisme i sindicalisme

Emili Cortavitarte

18/ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

I si comuniquem amb humor? Siguem agosarades!

Carla Liébana

21/ MEDI AMBIENT

Altruistes per naturalesa

Nusos Activitats Científiques i Culturals, SCCL

23/ SALUT COOPERATIVA

És l’insomni un símptoma o un trastorn primari?

Cos, cooperativa de salut

27/ RESSENYA

El punt de vista bíblic dels diners

Josep Busquets

 

Editorial

Alternatives econòmiques des de la diversitat

A Catalunya, l’economia social i solidària és motor de canvi: satisfà les necessitats col- lectives i transforma la societat. La població migrant i racialitzada no n’és aliena, i a partir de pràctiques econòmiques pròpies, populars i solidàries, aposta per una ESS que doni resposta a problemàtiques específiques i promogui l’antiracisme com un valor propi.

Segons l’Idescat, a Catalunya viuen 1.082.099 persones estrangeres, el 14,35 % de la població. Cal afegir els milers de persones obligades a viure en situació “irregular”, per- què la Llei d’estrangeria els nega la condició de ciutadania i els col·loca en una situació d’explotació i vulnerabilitat. La cronificació de la pobresa en les persones migrades i racialitzades és prova del racisme estructural en la societat catalana: aquests sectors tenen més dificultats per viure dignament, relegats al mercat laboral precaritzat (hosta- leria, serveis, neteja, cura a persones). La gestió utilitarista de la migració alimenta els discursos racistes i d’odi que s’estenen per tota l’Europa fortalesa.

L’ESS té el repte d’incorporar la diversitat de la societat catalana. No només a les per- sones migrades, també a noves generacions de catalans d’orígens diversos i a grups exclosos històricament com el poble gitano; enriquint-se amb les seves experiències i propostes i convertint-se en un camí vàlid per a la generació d’ocupació de la població migrant i els grups minoritzats.

Una economia popular que sigui eina de transformació social, basada en la solidaritat i la lluita contra el racisme, que promogui propostes col·lectives en clau de drets, lluny d’una mirada paternalista o assistencialista. Amb espais de trobada, reconeixement i vi- sibilització com la I Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa: el 8 de juny a Can Batlló, de la mà del Cercle de Migracions de Coòpolis (MigrESS, Diomcoop, La Ciutat Invisible, IACTA i Col·lectivaT).

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat