Cooperació catalana, 430 | https://www.rocagales.cat

Cooperació catalana, 430

Cooperació catalana, 430

Número 430

Abril 2019 · any 39è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Montserrat Rives

05/ EDITORIAL

El dia del llibre com a pretext

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

La formació societària a les cooperatives

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Cooperativa La Carbonera

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Josep Busquets

Montse Pallarés

16/ SOSTENIBILITAT

Els abocadors tecnològics: impacte social i ambiental

Sara Domínguez

19/ PREMIS ARACOOP 2018

L’economia social per fomentar el feminisme en el sector cultural

Marina Landa

23/ CULTURA COOPERATIVA

El llibre com un objecte radical en si mateix

Fira Literal

26/ RESSENYA

Feixisme, encara un cop més

Mar Carrera

 

Editorial

El dia del llibre com a pretext

Sembla que de vegades ens calguin excuses per entomar temes que tenim pendents. El 23 d’abril celebrem el dia del llibre, un any més que veiem com el mercat editorial està sent engolit pels valors hegemònics que tot ho mercantilitzen però també, i en un altre sentit, s’està transformant en una cosa diferent, més d’acord amb els nostres principis i valors. Sorgeixen editorials, distribuïdores, impremtes i empreses de serveis d’edició cooperatives i llibreries. El llibre torna a la seva funció primera. Formar, entretenir, emocionar i també, desvetllar consciències, caminem cap al mercat social del llibre, cap a la cultura cooperativa.
El llibre i, per defecte, el coneixement i l’experiència que se’n deriven, és el protagonista d’aquest mes. Les cooperatives, sovint atrapades per la voràgine diària de feina i compromisos, no són capaces de dedicar a la formació de socis i sòcies el temps que caldria.
Però el problema de la manca de formació no és només un problema intern d’algunes cooperatives, és un afer que afecta la societat en la seva globalitat.
Se’ns vol ignorants i subjugades i és el nostre deure despertar del malson i subvertir l’ordre que ens volen fer seguir. Amb la formació adient som capaces de prendre el control de les nostres vides i del futur del planeta. Hem de llegir per ser felices, per entretenir-nos però també, i sobretot, per no ser esclaves de la ignorància.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat