Cooperació Catalana, 428 | rocagales.cat

Cooperació Catalana, 428

Cooperació Catalana, 428

Número 428

Febrer 2019 · any 38è.

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Eloi Aymerich, director audiovisual

05/ EDITORIAL

Obrim debats

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

La creació de cooperatives al 2018

Confederació de Cooperatives de Catalunya.

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Central Parc del Baix Llobregat

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Andrés Ruggeri

Montse Pallarés.

16/ MEMÒRIA COOPERATIVA

Una exposició per pensar el futur

Marc Dalmau.

19/ PREMIS ARACOOP

L’habitatge com a mitjà de transformació social

Màrius Vallès

22/ EDUCACIÓ COOPERATIVA

Eduquem en la sostenibilitat

Fèlix Pardo

25/ SALUT COOPERATIVA

Viu l’embaràs a la teva manera

Maria Ortí

27/ RESSENYA

Sortir del capitalisme

Josep Busquets

 

Editorial

Obrim debats

Aquest any l’economia social tindrà un gran repte en la construcció i disseny d’una llei d’economia social i solidària. La necessitat d’una llei ja es va veure en la resolució del Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2013, i ja l’any 2014 la Xarxa d’Economia Solidària (XES) va fer un proposta de llei. Enguany s’inicia un procés més plural i més ampli, mitjantçant l’Associació d’Economia Social de Catalunya (AESCAT), i que té per objectiu establir els paràmetres i les necessitats del sector per recollir-los i traspassar-los a l’administració.
Al febrer tindrà lloc un acte-trobada amb el propòsit d’inspirar un debat intern entre les diferents famílies de l’economia social: l’economia solidària, el moviment cooperatiu, el tercer sector i les mutualitats. Entre els assistents a l’acte hi ha prevista la participació de Jean-Louis Laville, catedràtic d’economia solidària i coordinador europeu de l’Institut Karl Polanyi d’Economia Política, i de Rocío Nogales, doctora per la UB en innovació social i economia social i solidària, i directora de la xarxa internacional d’investigació EMES, pionera en l’estudi del tercer sector i l’empresa social.
Des del sector es veu la necessitat que la llei sigui més actual i superi els límits de la llei estatal, però aquests són només els mínims amb els quals es vol començar a treballar.
El debat és obert i hi ha moltes realitats que s’hi han de plasmar i emmarcar. Entre el ventall que pot entrar en aquesta nova llei, hi ha l’economia de les cures, el feminisme, els comuns digitals i les finances ètiques, entre d’altres. El camí encara s’ha de recórrer, per definir allò que volem i que consensuarem.
La Fundació Roca Galès, com a entitat promotora i defensora del cooperativisme i de l’economia social i solidària, veu en aquest debat una gran oportunitat per acostar i ampliar visions dins del sector i per cohesionar el moviment cooperatiu i de l’economia social.
Pensem que aquesta pot ser una gran oportunitat i no la podem deixar perdre. Així mateix, oferim les eines de què disposem, entre les quals hi ha la nostra revista, per tal de convidar al debat.

Deixa un comentari

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat