Cooperació Catalana, 428 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 428

Cooperació Catalana, 428

Número 428

Febrer 2019 · any 38è.

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Eloi Aymerich, director audiovisual

05/ EDITORIAL

Obrim debats

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

La creació de cooperatives al 2018

Confederació de Cooperatives de Catalunya.

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Central Parc del Baix Llobregat

Pep Valenzuela

13/ L’ENTREVISTA

Andrés Ruggeri

Montse Pallarés.

16/ MEMÒRIA COOPERATIVA

Una exposició per pensar el futur

Marc Dalmau.

19/ PREMIS ARACOOP

L’habitatge com a mitjà de transformació social

Màrius Vallès

22/ EDUCACIÓ COOPERATIVA

Eduquem en la sostenibilitat

Fèlix Pardo

25/ SALUT COOPERATIVA

Viu l’embaràs a la teva manera

Maria Ortí

27/ RESSENYA

Sortir del capitalisme

Josep Busquets

 

Editorial

Obrim debats

Aquest any l’economia social tindrà un gran repte en la construcció i disseny d’una llei d’economia social i solidària. La necessitat d’una llei ja es va veure en la resolució del Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2013, i ja l’any 2014 la Xarxa d’Economia Solidària (XES) va fer un proposta de llei. Enguany s’inicia un procés més plural i més ampli, mitjantçant l’Associació d’Economia Social de Catalunya (AESCAT), i que té per objectiu establir els paràmetres i les necessitats del sector per recollir-los i traspassar-los a l’administració.
Al febrer tindrà lloc un acte-trobada amb el propòsit d’inspirar un debat intern entre les diferents famílies de l’economia social: l’economia solidària, el moviment cooperatiu, el tercer sector i les mutualitats. Entre els assistents a l’acte hi ha prevista la participació de Jean-Louis Laville, catedràtic d’economia solidària i coordinador europeu de l’Institut Karl Polanyi d’Economia Política, i de Rocío Nogales, doctora per la UB en innovació social i economia social i solidària, i directora de la xarxa internacional d’investigació EMES, pionera en l’estudi del tercer sector i l’empresa social.
Des del sector es veu la necessitat que la llei sigui més actual i superi els límits de la llei estatal, però aquests són només els mínims amb els quals es vol començar a treballar.
El debat és obert i hi ha moltes realitats que s’hi han de plasmar i emmarcar. Entre el ventall que pot entrar en aquesta nova llei, hi ha l’economia de les cures, el feminisme, els comuns digitals i les finances ètiques, entre d’altres. El camí encara s’ha de recórrer, per definir allò que volem i que consensuarem.
La Fundació Roca Galès, com a entitat promotora i defensora del cooperativisme i de l’economia social i solidària, veu en aquest debat una gran oportunitat per acostar i ampliar visions dins del sector i per cohesionar el moviment cooperatiu i de l’economia social.
Pensem que aquesta pot ser una gran oportunitat i no la podem deixar perdre. Així mateix, oferim les eines de què disposem, entre les quals hi ha la nostra revista, per tal de convidar al debat.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat