Cooperació Catalana, 420 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 420

Cooperació Catalana, 420

Número 420

Maig 2018 - Any 38è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Anna Sánchez Ribas

05/ EDITORIAL

Eines formatives per aprendre a cooperar.

06/ NOTICIARI

Agnès Giner

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Estadístiques cooperatives.

Confederació de Cooperatives de Catalunya.

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Aberdeen, escola d’anglès cooperativa.

Pep Valenzuela.

13/ L’ENTREVISTA

Ramon Bastida, entre la teoria i la pràctica del cooperativisme

Montse Pallarés.

16/ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Una campanya incòmoda.

Carla Liébana.

19/ RESSENYA

La Barceloneta obrera i cooperativa.

Jordi Garcia Jané

20/ CULTURA COOP

Tinta Invisible, les arts del llibre i força més.

Ricard Pedreira

23/ POESIA

Flor de Llibertat.

Roser Iborra

24/ SALUT COOPERATIVA

La tècnica Alexander.

Claude López

27/ RETALLS

Agnès Giner

 

Editorial

Eines formatives per aprendre a cooperar

En els darrers anys hem viscut una crisi econòmica important, en bona part provocada per les males pràctiques d’alguns gestors d’empreses que funcionen sota els principis capitalistes. Un exemple són els comportaments de determinats gestors d’entitats financeres que varen desembocar en la seva fallida, i posterior rescat mitjançant diners públics. Aquesta situació ha posat de relleu l’existència d’un altre tipus d’empreses, gestionades sota principis i valors cooperatius, basats en la propietat col·lectiva, la presa de decisions democràtica, l’equilibri en la remuneració dels treballadors, la distribució dels excedents en base al treball, i no al capital, entre d’altres. Aquestes organitzacions de l’economia social i solidària (ESS) han tingut i tindran un paper rellevant en l’economia i la societat. Per tant, és important que les persones que en comparteixen els principis i valors tinguin els coneixements i les eines necessàries per poder crear, gestionar, participar
i fer créixer tot tipus de cooperatives i iniciatives de l’ESS.
Avui ja existeixen diverses iniciatives en l’àmbit de l’ensenyament i la formació cooperativa. A secundària, batxillerat i cicles formatius, s’estan realitzant tallers per donar a conèixer les empreses cooperatives a professors i estudiants, com els projectes de cooperatives d’alumnes. Als estudis universitaris i de postgrau, s’hi han introduït assignatures i programes –a Barcelona, Mataró o Sabadell– sobre gestió d’empreses cooperatives i de l’ESS. I en l’àmbit professional, s’està duent a terme un creixent esforç de difusió del model cooperatiu, a través de cursos dirigits a professionals i a col·lectius com els assessors d’empreses, economistes o auditors, impulsats per les pròpies cooperatives, per les entitats representatives com les federacions i pels ateneus cooperatius.
També s’han posat en marxa iniciatives que promouen la recerca en cooperativisme, com el Premi interuniversitari per als millors treballs de final de grau i màster en l’àmbit del tercer sector, l’economia social i les cooperatives, el Premi als millors casos pràctics sobre cooperatives i entitats de l’economia social i solidària, o l’Ajut de recerca per a la realització d’estudis en l’àmbit del cooperativisme, que coordina la Fundació Roca Galès. Els reptes de futur de l’ensenyament de l’ESS passen per consolidar i coordinar els continguts de les diverses assignatures i programes dels diferents nivells d’estudis, així com per crear un punt de trobada de professors i recercadors que permeti posar en comú experiències i eines d’aprenentatge. I finalment, cal potenciar les pràctiques dels estudiants en empreses de l’ESS perquè puguin desplegar i complementar els coneixements adquirits. Eines formatives per aprendre a cooperar!

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat