Cooperació Catalana, 418 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 418

Cooperació Catalana, 418

Número 418

Març 2018 - Any 38è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Celine Mir.

05/ EDITORIAL

Sobre la llibertat de creació i d’expressió.

06/ NOTICIARI.

Agnès Giner.

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Fil a l’agulla.
Pep Valenzuela.

13/ L’ENTREVISTA

Amaia Pérez Orozco.
Montse Pallarés.

16/ MEMÒRIA COOPERATIVA

Elisa Garcia, cooperativista i miliciana antifeixista.
Pau Vinyes i Roig.

20/ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

La difícil construcció de pau a Colòmbia. El paper del cooperativisme i de l’economia solidària.
Josep M. Navarro Cantero.

23/ RESSENYA

A favor de les nenes, «L’Artur i la Clementina».
Montse Pallarés.

24/ SALUT COOPERATIVA

6 punts a tenir en compte a l’hora d’escollir l’activitat esportiva.
Carles Ametller.

27/ RETALLS

Agnès Giner.

 

Editorial

Sobre la llibertat de creació i d’expressió

Estem vivint un període d’autoritarisme i restricció de drets que està minant els fonaments de la democràcia. Com a societat, ens sentim interpel·lats sobre les recents prohibicions a la llibertat d’opinió i d’expressió, que són també una manera de reprimir la llibertat de pensament i de creació. La qualitat democràtica es basa en el respecte a la llibertat d’idees i a la capacitat i la possibilitat de l’art d’exercir la seva funció crítica i la seva capacitat de contrariar el poder establert. És intolerable que es castiguin o es penalitzin idees, sigui quina sigui la seva expressió. Els únics límits que ha de tenir la llibertat d’expressió són aquells que atempten contra els drets humans.
La llibertat de creació, de pensament i d’expressió és un antídot contra la por, i la història ens diu que la por és el pitjor enemic de la llibertat, perquè s’hi basen el domini i la submissió. Els règims autoritaris controlen la lliure circulació de pensament mitjançant diferents formes de censura, ja siguin violentes o subtils, formes de censura que generen un impacte clar: l’autocensura d’artistes, músics, creadors, etc.
Ara és el moment de demostrar i de dir en veu alta que volem una societat democràtica i lliure, que protegeixi la llibertat de pensament i en la qual es pugui exercir lliurement qualsevol forma d’art, encara que vagi contra l’arbitrarietat del poder, o sobretot, si és crítica amb el poder.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat