Cooperació Catalana, 409 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana, 409

Cooperació Catalana, 409

Número 409

Maig 2017 - Any 36è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

04/ TORNAVEU

Dolors Camats.

 

05/ EDITORIAL

Cooperar per habitar.

 

06/ NOTICIARI.

Agnès Giner.

 

09/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Reconeixements CoopCat 2017.

Confederació de Cooperatives de Catalunya.

 

10/ LES NOSTRES COOPERATIVES

Caus de Mura, turisme i lleure responsables i cooperatius.

Pep Valenzuela.

 

13/ L’ENTREVISTA

Entrevista a Albert Sales.

Montse Pallarés.

 

16/ A DEBAT

Debat polaritzat sobre la reforma de la llei de cooperatives.

Montse Pallarés.

 

20/ LEGISLACIÓ COOPERATIVA

La modificació de la llei: un retrocés per a les cooperatives.

Cristina Grau.

 

23/ SALUT COOPERATIVA

La sexualitat relacional i saludable.

Jordi Vinadé.

 

24/ MEDI AMBIENT

Una calculadora de diòxid de carboni innovadora, adaptada i promoguda

pel moviment cooperatiu.

Jordi Bigues.

 

26/ RESSENYA

Un microcosmos creixent.

Josep Busquets.

 

27/ BIBLIOTECA

Retalls.

Elisenda Dunyó.

 

 

 

Editorial

Cooperar per habitar

Escrivia el poeta mexicà Octavio Paz que el mercat és un mecanisme econòmic eficaç, però que, com tots els mecanismes, no té consciència ni tampoc misericòrdia. En el cas del mercat immobiliari, l’aforisme de Paz es queda curt: el sector privat immobiliari és espantosament eficaç, sobretot per promoure la concentració de la riquesa en poques mans. Però la manca d’imperatius ètics dels seus agents principals (el lucre trepitja «la consciència») li impedeix de garantir l’accés digne i assequible a l’habitatge per a les classes populars del nostre país. I la seva falta de misericòrdia és tal que avui esdevé una de les principals causes d’empobriment i de fractura social, amb l’expulsió del veïnat per la gentrificació, els desnonaments i el sensellarisme.
Per tant, calen polítiques (no mecanismes) per garantir l’accés social a l’habitatge. Polítiques provinents tant des dels moviments socials, que eviten desnonaments i recuperen propietats bancàries en desús per allotjar-hi les persones desnonades, com de les Administracions públiques, que ja tornen a fer tard a l’hora de recuperar sòl públic que permeti mesures per democratitzar l’accés a l’habitatge i fer front a la nova bombolla immobiliària, ara inflamada pel turisme i pels fons d’inversió globals.
En la diversitat imprescindible de solucions per fer front a un problema tan complex, el model del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús (MCU) ha de jugar un paper fonamental. Un cooperativisme que fomenta la propietat col·lectiva de l’habitatge i el patrimoni cooperatiu, el seu valor d’ús, l’autoorganització dels i les habitants, el disseny participatiu dels immobles, el finançament ètic i solidari, així com uns criteris socials d’accés. I que, en el cas de ser aixecat en sòl cedit per les administracions, en preserva la titularitat pública i en fomenta la gestió comunitària. Des de la Fundació alenem les iniciatives que avui aixequen la «primera fusta», com La Borda al barri barceloní de La Bordeta, així com les properes que naixeran, aviat, arreu dels barris, pobles i ciutats catalanes.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat