Cooperació Catalana 395 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana 395

Cooperació Catalana 395

Número 395

Febrer 2016 · Any 36è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

4 / TORNAVEU

Joaquim Campanyà, empresari de Pime.

5 / EDITORIAL

Conreu cooperatiu.

6 / EL NOSTRE MÓN

Agnès Giner

9/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

La creació de cooperatives el 2015.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10 / LES NOSTRES COOPERATIVES

Conreu Sereny. A l’entorn de les grans ciutats el conreu i la pagesia recuperen terreny.

Visitem el primer hort comunitari que aquesta cooperativa gestiona als terrenys del monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona). Un espai hortícola autogestionat comunitàriament, en un projecte d’agroecologia de producció i comercialització de verdura i fruita ecològiques, i la integració social de persones amb dificultats i/o risc d’exclusió.

Pep Valenzuela

13 / ENTREVISTA

Associació ERAPI: La mirada socioantropològica del cooperativisme.

Conversem amb dos membres de l’Associació ERAPI, constituïda amb l’objectiu proper de formar una cooperativa dedicada a la formació, investigació, intervenció i divulgació sòcioantropològica. Acrònim del que es va constituir com Equip de Recerca en Antropologia dels Procesos Identitaris, sorgeix d’un grup de treball de l’Institut Català d’Antropologia.

Montse Pallarès

16 / FINANCES COOP

Un altre finançament per a les empreses cooperatives.

Un estudi.

Montserrat Sagarra

19 / RESSENYA

La causa humana

Josep Busquets

20/SALUT COOPERATIVA

Llibertat per escollir.

Gal Keinan

22/HUMOR GRÀFIC

Accèssit “Conciliació de la vida familiar i la laboral.

Doru Axinte

23/ COOP CALM

Cuina fàcil, bona per a tu i per al territori.

Carnestoltes, molt vi i més poca-soltes!

Carles Xiberta

24 / ESPAI LECTORES – OPINIÓ

Redescobrir el significat de “valor”.

Daniel Jover

26 / BIBLIOTECA

Donació de llibres

Retalls

Elisenda Dunyó

Editorial

Conreu Cooperatiu.

Comencem el mes de febrer amb la convicció que la intercooperació i la construcció de xarxes són cabdals per al foment, el creixement i la consolidació del cooperativisme a casa nostra.

En el número de febrer de la revista Cooperació Catalana trobareu el vincle amb la terra de Conreu Sereny, les connexions entre socioantropologia i cooperativisme de la mà de l’associació ERAPI i el finançament divers i alternatiu de les cooperatives, un article de la Montserrat Sagarra sobre el treball Altre finançament per a les empreses cooperatives, que va guanyar el 1r ajut per a treballs de recerca en cooperativisme convocat per la Fundació Roca i Galès i l’ACCID i dotat amb 3000 euros.

L’impacte social de les cooperatives sobre la vida de les persones, fins i tot sobre la vida de les persones que es troben en condicions més desfavorides, és un motor que impulsa el canvi social. No ens cansem de dir-ho.

En el reportatge de Pep Valenzuela sobre la cooperativa Conreu Sereny trobareu el passat, el present i el futur d’una experiència en forma d’esperança per al territori i per a les persones que hi vivim, amb el doble vessant de connectar-nos amb allò que som i d’arrelar les vides vingudes d’altres contrades amb la nostra pròpia terra, perquè la terra és una. Una cooperativa transversal que abasta des del conreu i les repercussions de la seva feina en les persones treballadores fins als efectes transformadors que té en la societat que l’envolta, en forma de consum crític i reponsable i de proximitat.

L’entrevista a l’associació ERAPI (vinculada a l’Institut Català d’Antropologia) ens posa sobre la taula tota una sèrie de paradigmes que ens fan poder veure el cooperativisme des dels ulls de la socioantropologia (un coneixemen que es reconeix en el si d’una ecologia dels sabers). La perspectiva socioantropològica del cooperativisme ens obre noves portes i noves maneres d’entendre’ns, d’entendre el cooperativisme i, fins i tot, de transcedir-lo, de veure el més enllà de la realitat del segle xxi, i de la necessitat de reformular conceptes i, també, experiències.

I en l’article de la Montserrat Sagarra hi trobareu la manera (alternativa, de vegades, fins i tot, subversiva) de finançament del món cooperatiu i de les cooperatives.

Aquest número 395 és un recull orgànic d’opinions, un tot que apunta en una direcció clara: la necessitat de construir xarxa, d’intercooperar i d’estar en harmonia amb el medi i el territori.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat