Cooperació Catalana 372 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana 372

Cooperació Catalana 372

Número 372

Gener 2014 · Any 34è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

4 / TORNAVEU

Blai Garcia, gerent d’Uni.Co, Grup Empresarial Cooperatiu.

5 / EDITORIAL

Propòsits cooperatius

6 / EL NOSTRE MÓN

Agnès Giner

9/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Creació i enfortiment de cooperatives.

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10 / LES NOSTRES COOPERATIVES

QF+, només la unitat pot salvar la xarxa de botiguers als barris i ciutats.

Pep Valenzuela

La fusió  de les cooperatives de ferreters COFAC i CIFEC, en una aposta cooperativa de resistència del comerç de proximitat i de superació dels problemes de costos i caiguda de vendes, converteix QF+ en la cooperativa de ferreteria més gran de l’Estat espanyol, amb 351 socis i 450 punts de venda.

13 / COOPERACIÓ CATALANA / índex 2013

Índex per matèries. Del gener al desembre del 2013.

Cooperació Catalana

17 / ENTREVISTA

Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació.

Montse Pallarès

Dedicada a l’atenció de persones sense llar a la ciutat de Barcelona, Arrels Fundació, ha acompanyat des de l’any 1987, més de 8.000 persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia. Actualment hi ha 3.000 persones sense llar a Barcelona, 900 de les quals dormen cada nit al ras. En parlem amb el seu director, Ferran Busquets.

20 / PREMIS FRG 2013 – 1R. PREMI  ALBERT PÉREZ-BASTARDAS

Entre la realitat i la ficció: Crear contes col·lectivament per pensar en el futur de l’aigua

Alba Castelltort i Neus Sanmartí

24/ PREMIS FRG 2013 – ENTREVISTA

Josep Víctor Gay i Frías, guanyador del Premi Periodístic Jacint Dunyó 2013.

Montse Pallarès.

27 / BIBLIOTECA

Retalls

Elisenda Dunyó

 

Editorial

Propòsits cooperatius

Iniciem l’any nou plens de bons propòsits, de renovació, d’ampliació, d’enfortiment, tant personal com del cooperativisme: sens dubte l’arrencada del programa Aracoop contribuirà en part a que es pugui fer realitat els nostres propòsits cooperatius.

I tanmateix, la fórmula cooperativa és un instrument col·lectiu per resoldre les inquietuds i necessitats de les persones, per millorar-ne la situació econòmica i social. Així, dins els nostres propòsits cooperatius per al 2014 n’hi ha un de prioritari: #NINGUDORMINTALCARRER.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat