Cooperació Catalana 369 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana 369

Cooperació Catalana 369

Número 369

Octubre 2013 · Any 34è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

4 / TORNAVEU

Josep Edo Puertas, economista.

5 / EDITORIAL

Escola cooperativa

6 / EL NOSTRE MÓN

Agnès Giner

10 / LES NOSTRES COOPERATIVES

Institució Montserrat, SCCL, escola catalana pel desenvolupament personal i col·lectiu..

Pep Valenzuela

La cooperativa

13 / ENTREVISTA

Guernica Facundo, promotora i coordinadora de LabCoop, emprenedoria social cooperativa.

Montse Pallarès

Li demanem

16 / ECONOMIA SOLIDÀRIA

Com és el cor de les empreses?

Alba Gómez

18/ COOPERATIVISME

Un somni cooperatiu per a la nova Catalunya.

Jordi García

21/ RESSENYA

Economia solidària per a una Catalunya lliure.

Montse Pallarès

23/ OPINIÓ

L’esport: en contra i a favor.

Esteve Puigferrat

25 / PENSEM-HI

Quan les coses es foten malament.

Santos Hernández

26 / BIBLIOTECA

Donació

Retalls

Elisenda Dunyó

Editorial

Escola cooperativa

Amb la represa del curs escolar —i, d’alguna manera, també vital—, hem visitat la Institució Montserrat, una escola cooperativa i catalana de referència. Tot picant l’ullet a les Illes, li dediquem la portada i el reportatge de “Les nostres cooperatives”.

Així mateix, hem conversat amb la promotora i coordinadora del laboratori cooperatiu Lab-Coop, la iniciativa cooperativa sense afany de

lucre que acull i impulsa iniciatives d’emprenedoria social cooperativa. I no només creant escola cooperativa, sinó també creant realitat

cooperativa.

Presentem, també, la campanya “Ensenya el cor”, de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), que pretén promoure el balanç social de les empreses

de l’economia social i solidària. Noves eines per a una escola cooperativa contínua.

I, finalment, arran de la creació de la Sectorial d’Economia Social dins l’ANC, incloem una reflexió sobre quina nova Catalunya sobirana val la

pena construir des de la realitat cooperativa.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat