Cooperació Catalana 363 | https://www.rocagales.cat

Cooperació Catalana 363

Cooperació Catalana 363

Número 363

Març 2013 · Any 33è

Edita Fundació Roca i Galès

Subscriu-me!

Sumari

4 / TORNAVEU

Mònica Guillem, tècnica comptable.

5 / EDITORIAL

Cooperatives de serveis

6 / EL NOSTRE MÓN

Agnès Giner

9/ COOPERATIVES DE CATALUNYA

Impulsar el desenvolupament del cooperativisme

Confederació de Cooperatives de Catalunya

10 / LES NOSTRES COOPERATIVES

Servei Taxi Vallès, cooperativa de segon grau, millor pels taxistes i pels usuaris de la comarca.

Pep Valenzuela

La nova cooperativa de segon grau ofereix servei del taxi 365 dies a l’any, 24 hores al dia a la comarca del Vallès. Cooperativisme per repartir la feina i oferir més bon servei a l’usuari, tot albirant un futur cooperatiu.

13 / ENTREVISTA

Rosa Miró, presidenta de Coop57, Sccl.

Miquel Miró

16 / HISTÒRIA DEL COOPERATIVISME

La presència de les cooperatives elèctriques a Catalunya.

Ignasi Faura

19 / COOPERATIVISME

El cooperativisme avui a Mataró

Margarida Colomer

22 / PREMIS FRG 2012. 2N PREMI ALBERT PÉREZ-BASTARDAS

Els cops del mercat al medi ambient

Txiqui López

L’article mereixedor del 2n Premi Albert  Pérez-Bastardas 2012, d’articles sobre medi ambient i educació ambiental, descriu alguns dels impactes de l’economia globalitzada sobre el medi ambient. Repassa exemples com les polítiques agràries i el malbaratament alimentari, les emissions de CO2 i la compra dels seus drets, la bombolla de la construcció i l’envaïment d’espais naturals i la gestió costanera.

24 / PENSEM-HI

És com un joc.

Santos Hernández

26 / BIBLIOTECA

Donació de llibres

Retalls

Elisenda Dunyó

Editorial

Cooperatives de serveis

Iniciatives com la creació de la cooperativa Servei Taxi Vallès, sorgida de la unió en segon grau de dues cooperatives de serveis del taxi, ens mostren que hi han maneres ben pràctiques, dins la quotidianitat, amb les quals poder encarar el futur treballant plegats, repartint la feina i oferint més bon servei a l’usuari. Una unió que fa força en temps de crisi i que alhora ens ajuda a albirar un futur cada dia més cooperatiu.

També amb una gran voluntat de servei, la cooperativa de serveis financers Coop57 ofereix recursos de finançament en temps de sequera, sempre des d’una clara posició transformadora.

Cooperatives de serveis que milloren les condicions de treball dels seus associats i usuaris amb la decidida intenció d’anar construint una societat més col·laborativa que l’actual, en la qual el transformador moviment cooperatiu fa dècades que va posant arrels per mitjà d’iniciatives com aquestes, carregades no tan sols de bons adobs, intencions i valors, sinó també d’excel·lents fruits i expectatives de futur.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat