Col·locació placa commemorativa on va viure i morir Josep Roca i Galès | rocagales.cat

Col·locació placa commemorativa on va viure i morir Josep Roca i Galès

El dimecres 13 de desembre a les 11 h. del matí tindrà lloc la col·locació de la placa commemorativa a la façana de l’edifici on va viure i morir el cooperativista Josep Roca i Galès, concretament al carrer Torrijos, 20 del barri de Gràcia de Barcelona, per part del Districte de la vila de Gràcia de Barcelona,

La placa contindrà el següent text: A Josep Roca Galès (1828-1891), que va viure i morir en aquest edifici. Fou cooperativista, dirigent obrer, teixidor i republicà. Des de 1866 encapçalà a Barcelona un obrerisme societari i cooperativista. Fou treballador de la fàbrica de filats Vilaregut, de Gràcia.

Amb l’assoliment d’aquesta fita, la Comissió de memòria i prospectiva de la Fundació Roca Galès segueix treballant per a recuperar la memòria històrica del cooperativisme com eix transversal del seu Pla de treball, i se centra ara en assolir la inclusió de noms de persones cooperativistes en el nomenclàtor de la ciutat de Barcelona.

Josep Roca i Galès (Barcelona, 1828 – Gràcia, 1891) introduí i divulgà les idees cooperativistes en el periòdic La Asociación (1866). L’associació que representava, la Propagandora del Trabajo, fou la primera cooperativa catalana. Va pertànyer al Partit Democràtic i després al Partit Republicà Federal. Va ser escollit diputat provincial per Barcelona l’any 1872. Des de la Diputació de Barcelona va destacar en la defensa dels interessos obrers. Teixidor d’ofici, tingué una sòlida formació tècnica i econòmica. És autor del llibre Un obrero en Fairmount Park, en què descriu l’Exposició Internacional de Filadèlfia. Va ser un defensor del proteccionisme català, fet que li permeté exercir un paper de pont entre els sectors obrers i burgesos, mitjançant l’entitat Centre Industrial de Catalunya. Fou definit com un obrer honrat, un economista pràctic i una autoritat moral dins del moviment obrer català.

La Fundació Roca Galès va dedicar-li el volum 8 de la col·lecció Cooperativistes Catalans, escrit per Gabriel Plana i Gabernet, publicat conjuntament amb Cossetània ed. l’any 2007.

0001 (20)

Deixa un comentari

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat