Resultat de la cerca
Total fons bibliogràfic: '7491' .


AMAT SALAS, Oriol
Anàlisi dels factors d'èxit del cooperativisme agrari a Catalunya
Barcelona: , 1991
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: E-242

JUANOLA I BOERA, Albert
Cooperativa "L'Econòmica Palafrugellenca"
Barcelona: , 1990
Matèries: història;Catalunya;cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: AB-141

BIOSCA, Genona;SANROMÀ, Joan
Cooperativa obrera. La Lealtad
Barcelona: , 1992
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: E-239

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Memòria
Barcelona: , 1991
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus:
Localització: V-29

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Directori de centres de formació cooperativa
Barcelona: , 1989
Matèries: Formació cooperativa;directoris;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: E-240;AB-86

MONZÓN, José Luis;DEFOURNY, Jacques
Economía social
València: , 1992
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: O-101

JERVING, Jim
La Caja Central
Madison, Wisconsin: , 1990
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: AB-138

GREENWOOD, Davydd
Culturas de Fagor
Sant Sebastià: , 1989
Matèries: País Basc;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: V-7

DELICADO, Angel;FERNÁNDEZ, Francisca
Cultura organizacional cooperativa en el pais valenciano
València: , 1991
Matèries: cooperatives de treball associat;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: E-236

CONGRESO( 30º: Tokio: 1992
Congreso
Tokio: , 1992
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;congressos
Tipus:
Localització: Caixa D

BÖÖK, Sven Ake
Valores cooperativos para un mundo en cambio
San José (Costa Rica): , 1992
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: V-33

BÖÖK, Sven Ake
Cooperative values in a changing world
Ginebra: , 1992
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: V-34

CONGRESO ESPAÑOL DE MUTUALIDADES: Barcelona: 1991
Congreso Español de Mutualidades
Barcelona: , 1991
Matèries: economia social;mutualisme
Tipus: Llibre
Localització: V-39

ALVARO C, José Maria; MONGE, Susana F; SANCHEZ MUGARRA, Isabel
La organización como herramienta de gestión en la empresa cooperativa
Vitoria: , 1992
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: V-37

Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
Memoria
Oiartzun (Guipúzcoa): , 1991
Matèries: memòries;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: Caixa A

Libro Blanco de la Economía Social en España
Madrid: , 1992
Matèries: economia social;cooperatives agràries;cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: V-36

CAJA RURAL CREDICOOP
Informe Económico-Social
Castelló: , 1991
Matèries: caixes rurals;cooperatives de crèdit
Tipus: Informe anual
Localització: A-90

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Las mujeres en un mundo en cambio
Madrid: , 1988
Matèries: dona
Tipus: Llibret
Localització: V-98

SOUSI, Gérard; MAYAUD, Y
Le droit des associations
Brussel.les: , 1992
Matèries: Europa
Tipus: Llibre
Localització: V-40

CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA PUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA( XIX: València: 1992
Ponencias y Comunicaciones de Economía Social y Cooperativa
València: , 1992
Matèries: Congressos;economia social
Tipus:
Localització: A-123

CAMBRA ARROSSERA DE LA CAVA
Memòria
Tortosa: , 1987
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa C

CAJA LABORAL POPULAR
Informe anual
Bilbao: , 1991
Matèries: cooperatives de crèdit;memòries;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: A-91

BAREA TEJEIRO, José;MONZÓN CAMPOS, José Luis
Libro Blanco de la Economía Social en España
Madrid: , 1990
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: A-93

SEMINARIO COOPERATIVO RAIFFEISEN INTERNACIONAL( VI: Buenos Aires: 1991
VI Seminario Cooperativo Raiffeisen Internacional
Bonn: , 1991
Matèries: Seminaris
Tipus: fotocopies relligades
Localització: A-92

Estatutos-Tipo
[s.l]: , [s.d.]
Matèries: estatuts
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa C

CAIXA POPULAR COOPERATIVA DE CREDIT0 VALENCIANA
Informe de Auditoría
València: , 1992
Matèries: cooperatives de crèdit;memòries;País Valencià
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa C

COSTA, Joaquín
Colectivismo agrario en España
Zaragoza: , 1983
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: V-41,V-42

MONTERO GARCÍA, Andrés
Aspectos económicos de las cooperativas agrarias
Madrid: , 1988
Matèries: Manuals;cooperatives agràries
Tipus: Llibret
Localització: A-98

ORTIZ LALLANA, Mº Carmen
La prestación laboral de los socios en las cooperativas de Trabajo Asociado
Barcelona: , 1989
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: V-43

BRAGULAT CAVALLERO, Jorge
Sistema cooperativo de enseñanza
Madrid: , 1987
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: V-44

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
La Unió de cooperadors de Súria
Barcelona: , 1992
Matèries: cooperatives de consum;història
Tipus: Llibre
Localització: A-100

JULIÁ IGUAL, Juan Francisco;SERVER IZQUIERDO Ricardo José
Las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios en España y la CEE
Barcelona: , 1990
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: H-179

DEMOUSTIER, Danièle
Les cooperátives ouvrières de production
París: , 1984
Matèries: cooperatives de treball associat;França
Tipus:
Localització: A-88

Proyecto OIT-MATCOM
Una cooperativa de trabajadores
Ginebra: , 1987
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: V-66

Proyecto OIT-MATCOM
Planificación del trabajo
Ginebra: , 1989
Matèries: empreses cooperatives;cooperatives agràries
Tipus:
Localització: V-64

Proyecto OIT-MATCOM
Organización y gestión de cooperativas de ahorro y crédito
Ginebra: , 1990
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus:
Localització: V-65

RENARD, Gilbert
La mobilisation de l'espargne rurale par les institutions de type cooperatif... dans sep pays africaines
Genève: , 1987
Matèries: caixes rurals
Tipus:
Localització: A-97

FACTA
Cursos monográficos para cooperativas
Zaragoza: , 1986
Matèries: Formació cooperativa
Tipus:
Localització: Caixa C

FVECTA
Dossier Subvenciones
Valencia: , 1991
Matèries: País Valencià;economia social
Tipus: quadern|Fitxer
Localització: X-171

MONZÓN CAMPOS, José Luis
Las cooperativas de trabajo asociado en la literatura económica y en los hechos
Madrid: , 1989
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: G-113

MONTERO GARCÍA, Andrés
Cooperativismo agrario de segundo grado
Madrid: , 1991
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: G-178

ESCUELA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Las sociedades cooperativas en la nueva legislación española
Madrid: , 1988
Matèries: legislació;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: G-166

GUILLÉN ROMÁN, Miguel Ángel
Aspectos sociales de las cooperativas
Madrid: , 1988
Matèries: doctrina cooperativa;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: G-167

ESPANYA, [Lleis, etc...]
Legislación básica sobre cooperativas
Madrid: , 1991
Matèries: Legislació
Tipus: Llibre
Localització: F-194

MANUAL
Manual de organizaciones y agrupaciones de productos agrarios
Madrid: , 1988
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: A-102

BRAVERMAN, A.; GUASCH,J.L.;HUPPI,M.; POHLMETER,L.
Promoting Rural Cooperatives in Developing Countries
Washington D.C.: , 1991
Matèries: cooperativisme internacional;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: X-172

ARCO ALVAREZ, José Luis del
Régimen fiscal de las cooperativas
Madrid: , 1969
Matèries: Espanya;fiscalitat de cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: X-173

PFALLER, Alfred
Cooperatives of small enterprises in EC countries
Brussel.les: , 1992
Matèries: economia social;empreses cooperatives
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: E-243

CARRASQUER, Félix
Las colectividades de Aragón
Barcelona: , 1986
Matèries: Autogestió;història
Tipus: Llibre
Localització: V-82

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Repertorio Internacional de Organizaciones Cooperativas
Ginebra: , 1958
Matèries: cooperativisme Internacional;directoris
Tipus: Llibre
Localització: A-104

CAJA LABORAL POPULAR
Una experiència cooperativa
Bilbao: , 1967
Matèries: País Basc;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: X-174

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Examen crític sobre el vigent règim fiscal de les cooperatives a partir de la llei 20/1990
Barcelona: , 1991
Matèries: fiscalitat de cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: C-135

CONGRES INTERNATIONAL DE L'ECONOMIE PUBLIQUE SOCIALE ET COOPERATIVE( 18: Portoroz: 1990
Les entreprises publiques et sociales face aux defis des annes 90
Lieja: , 1990
Matèries: economia social;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: E-238

ROTHSCHILD, Joyce
El lugar de trabajo cooperativo
Madrid: , 1991
Matèries: doctrina cooperativa;organització general
Tipus: Llibre
Localització: V-19

ORMAECHEA, José María
La experiencia cooperativa de Mondragón
Sant Sebastià: , 1991
Matèries: País Basc
Tipus: Llibre
Localització: A-161

GUTIERREZ DEL ALAMO Y MAHOU, Joaquín
La territoriedad en la legislación aplicable a las Cooperativas de Seguros
Madrid: , 1990
Matèries: legislació;cooperatives de serveis
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa C

KOHL, Stewart
Management manual for cooperative houses
Michigan (USA): , 1982?
Matèries: cooperatives d'habitatges
Tipus: Llibre
Localització: Caixa E

MORALES GUTIÉRREZ, Alfonso Carlos
La cooperativa como realidad social, ideológica y económica
Córdoba: , 1991
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: V-21

VIDAL, Angel Luís;HERNÁNDEZ, Alfonso
Dirección y administración de cooperativas
Madrid: , 1991
Matèries: Formació cooperativa;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: V-15

Caixa Popular
Memoria 1984
València: , 1985
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: Z-40

Caixa Popular
Memoria 1988
València: , 1989
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: X-116 bis

Caixa Popular
Memoria 1987
València: , 1988
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: X-116

CERDA RICHART, Baldomero
Las cooperativas en sus relaciones con el Estado
Barcelona: , 1938
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: E-232

CERDA RICHART, Baldomero
La cooperación
Barcelona: , 1940
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: E-230

GAVALDÀ I TORRENTS, Antoni; SANTESMASES I OLLE, Josep
Història econòmico-social de les cooperatives agrícoles de Nulles
Valls: , 1993
Matèries: història;cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: Y-147

GARATE, José Ignacio
Conferencia ante el Grupo Empresarial Valenciano
València: , 1990
Matèries: País Basc;conferències
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa C

Disposiciones legales
València: , 1991
Matèries: Legislació;seccions de crèdit
Tipus:
Localització: V-12

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUISSONA
Informe anual
Guissona: , 1993
Matèries: Catalunya;cooperatives agràries;memòries
Tipus: Llibre
Localització: Caixa C

CAJA RURAL DE GUISSONA
Memorias del ejercicio de 1990
Guissona: , 1991
Matèries: cooperatives de crèdit;Catalunya;memòries
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa C

CAJA RURAL DE GUISSONA
Memoria del ejercicio de 1992
Guissona: , 1993
Matèries: cooperatives de crèdit;memòries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: Caixa C

CAJA RURAL DE GUISSONA
Memoria del ejercicio
Guissona: , 1983
Matèries: cooperatives de crèdit;Catalunya;memòries
Tipus: Llibre
Localització: G-174

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE SERVEIS DE CATALUNYA
xº Aniversari
[Barcelona]: , 1993
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa E

INSTITUT DE PROMOCIO I FOMENT DEL COOPERATIVISME
Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y Normas que la desarrollan
València: , 1986
Matèries: legislació;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: Y-150

GESTION
Gestión empresarial. El caso de dieciocho cooperativas
València: , 1992
Matèries: Gestió empresarial;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: Y-149

Caixa Popular Cooperativa de Crédito Valenciana
Informe de Auditoría
València: , 1993
Matèries: cooperatives de crèdit;memòries;País Valencià
Tipus: Informe
Localització: Caixa E

FUNDACIO ROCA I GALES
IV Curs de formació de monitors de cooperativisme
[s.l]: , 1987
Matèries: cursos;Catalunya
Tipus: Fotocòpies
Localització: X-74, Caixa E

HASLER, Alfred A.
L'Aventure Migros
Berne: , 1985
Matèries: història;Suïssa
Tipus: Llibre
Localització: A-105

DEFOURNY, Jacques
Démocratie coopérative et efficacité économique
Brussel.les: , 1990
Matèries: cooperatives de treball associat;França
Tipus: Llibre
Localització: A-106

WHYTE, William Foote;WHYTE, Kathleen King
Mondragón
Sant Sebastià: , 1989
Matèries: caixes rurals;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: V-6

HERNÁNDEZ, Santos
Macrocooperativas y cooperativismo sanitario
Barcelona: , 1990
Matèries: cooperatives sanitàries;bancs cooperatius;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: V-8

JORNADAS COOPERATIVAS( 8º: Lérida: 1990
El Crédito
Lleida: , 1990
Matèries: cooperatives de crèdit;jornades
Tipus: Llibre
Localització: AB-137

FVECTA
Programas de ayudas a Pymes y empresas de economía social
València: , 1991
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: A-107

INSTITUT DE PROMOCIO I FOMENT DEL COOPERATIVISME
Criterios de aplicación a las cooperativas valencianas del Plan General de Contabilidad
València: , 1992
Matèries: País Valencià;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: A-108

MAVROGIANNIS, Dionysos
Service des cooperatives
Ginebra: , 1987
Matèries: dona;estudis
Tipus: Informe
Localització: A-142

HABITACION
La habitación cooperativa
Estocolm: , 1988
Matèries: cooperatives d'habitatges;Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibret
Localització: V-1

MONTOLÍO, José María
Legislación Cooperativa en América Latina
Madrid: , 1990
Matèries: legislació;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: V-2

CONGRES DE LA FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA( 3º: Valls: 1989; Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya
El projecte comú
Barcelona: , 1989
Matèries: cooperatives de treball associat;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: Y-5

WATKINS, William P.
L'Alliance Coopérative Internationale
London: , 1971
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;història
Tipus:
Localització: A-110

WATKINS, William P.
The International Co-operative Alliance
Londres: , 1970
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;història
Tipus: Llibre
Localització: A-111

Caixa Popular
Memoria 1992
València: , 1993
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus:
Localització: Caixa C

JORNADAS DE ECONOMIA SOCIAL DE EUSKADI ( 11º: Vitoria: 1992)
La financiación de las empresas de economía social
Vitoria: , 1993
Matèries: economia social;País Basc;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: E-244

WATKINS, William .P.
Principis Cooperatius, avui i demà
: ,
Matèries: principis cooperatius;doctrina cooperativa
Tipus: Fotocòpies
Localització: N-111

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA
Ponències i intervencions
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives de treball associat;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: Y-144, X-140

PENDAS DIAZ, Benigno
Manual de Derecho Cooperativo
Barcelona: , 1987
Matèries: legislació
Tipus: Llibre
Localització: V-5

JORNADAS DE SANIDAD Y COOPERATIVISMO (5º: Madrid: 1986)
II Jornadas de Cooperativismo Sanitario de Usuarios. celebradas los dias13,14,15 de noviembre.
Madrid: , 1987
Matèries: cooperatives sanitàries;jornades
Tipus:
Localització: V-84, V-85

CONGRESO INTERNACIONAL DEL CIRIEC( 19º: Valencia: 1992
Empresas públicas y mercado único. Las empresas públicas indispensables a la economía de mercado
València: , 1992
Matèries: Congressos
Tipus: Llibre
Localització: A-114

ARCO ALVAREZ, José Luis del
Temas cooperativos
Madrid: , 1963
Matèries: Espanya;conferències;legislació;cooperatives agràries
Tipus: Dossier
Localització: X-175

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Memòria
Barcelona: , 1993
Matèries: memòries
Tipus: Llibre
Localització: V-87

CIES [Centre d'Iniciatives de l'Economia Social]
Well-being in Europe by strengthening the third sector
Barcelona: , 1993
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: A-119

GIDE, Charles
El consumidor y el beneficio
Reus: , 1961
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: E-234, E-235,A-48

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Informe anual 1990 de la Alianza Cooperativa Internacional para la reunión de 1990 del Comité Central, que se celebrará en Madrid
[s.l]: , 1990
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa B

BRAZDA, Johann
Consumer co-operatives in a changing world
Ginebra: , 1989
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: V-3

HERNÁNDEZ, Santos
Macrocooperatives i cooperativisme sanitari
Barcelona: , 1990
Matèries: cooperatives sanitàries;bancs cooperatius;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: V-9

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT A CATALUNYA
El cooperativisme de treball associat a Girona
Barcelona: , 1988
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus:
Localització: Caixa B

AMAT SALAS, Oriol
El cooperativisme agrari a Catalunya
[S.l.]: ,
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: fotocopies relligades
Localització: A-135

CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Memoria estadística y directorio de 1989
Washington: , 1990
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: Caixa B

CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Memoria estadística y directorio de 1987
Washington: , 1987
Matèries: directoris;estadístiques;cooperatives de crèdit
Tipus: Informe anual
Localització: X-134

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
La dinàmica cooperativa avui a Catalunya.
Barcelona: , 1988
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: A-158

CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Informe estadístico y directorio 1982-1983
Washington: , 1983
Matèries: cooperatives de crèdit;estadístiques
Tipus: Informe
Localització: V-60

MARTIN MESA, Antonio
La crisis de las Cajas Rurales españolas
Granada: , 1988
Matèries: caixes rurals
Tipus: Llibre
Localització: V-89

NUEVA LEGISLACION
La nueva legislación mercantil y las Sociedades Anónimas Laborales
Madrid: , 1991
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: V-90

URIARTE, Kepa
Gestión humana a medida de las cooperativas de trabajo asociado
Sant Sebastià: , 1993
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: V-94

PASCUAL I SANPONS, Ramon
Anàlisi d'experiències i possibilitats per la posta en marxa de projectes cooperatius a Badalona
Barcelona: , 1985
Matèries: doctrina cooperativa;Catalunya
Tipus: opuscle
Localització: Caixa B

PRAMOV, Ivan
Cambios en las cooperativas, en un mundo que cambia
[s.l]: , 1984
Matèries: cooperatives de consum;cooperatives agràries
Tipus:
Localització: Caixa A

OVEJERO, Honorio
Las cooperativas
Avila: , 1988
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa C

GARCÍA I BADIAS, Jaume
Dossier de cooperació
[S.l.]: , 1984
Matèries: doctrina cooperativa;cooperatives de treball associat
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa C

COLAC(Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro yCrédito)
Memoria anual 1985-1986
Panamà: , 1987
Matèries: Amèrica Llatina;cooperatives de crèdit
Tipus: Informe anual
Localització: Z-99

CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Memoria anual 1988-1989.COLAC
Panamà: , 1990
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica Llatina;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: X-117 bis

COLAC(Confederació Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito)
Memoria anual 1982-1983
Panamà: , 1984
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica Llatina;memòries
Tipus:
Localització: G-169

VELA, Marco
Caixa Popular
Valencia: , 1989
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: Caixa A

PLAYA RABELLA, Montserrat
Cooperativa agrícola de Castellbisbal
Castellbisbal: , 1989
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: copia tesis doctoral
Localització: AB-superior

JORNADAS COOPERATIVAS DE EUSKADI ( 1º: Vitoria: 1982
Primeras jornadas cooperativas de Euskadi
Vitoria: , 1982
Matèries: Jornades;País Basc;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: G-102

JORNADES COOPERATIVES DE EUSKADI( 2º: Vitoria: 1983
Segundas Jornadas Cooperativas de Euskadi
Vitoria: , 1983
Matèries: jornades;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: G-205

JORNADAS COOPERATIVAS DE EUSKADI( 3º: Bilbao: 1983
Terceras Jornadas Cooperativas de Euskadi
Bilbao: , 1984
Matèries: Jornades;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: Z-35

JORNADAS COOPERATIVAS DE EUSKADI (4º: Bilbao: 1986
Cuartas Jornadas Cooperativas de Euskadi
Bilbao: , 1986
Matèries: jornades;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: Y-90

JORNADAS COOPERATIVAS DE EUSKADI (6º: Vitoria: 1988)
El movimiento asociativo en el cooperativismo europeo
Vitoria: , 1988
Matèries: País Basc;jornades
Tipus: Llibre
Localització: AB-19

CHATAIGNIER, Alain
Portraits de S.C.O.P.
París: , 1984
Matèries: França;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: AB-134

JUNTA DE ANDALUCIA
Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
Sevilla: , 1985
Matèries: legislació;Andalusia
Tipus: Llibre
Localització: AB-124

JORNADAS SOBRE PRINCIPIOS COOPERATIVOS: Madrid: 1988
Jornadas de estudios para la revisión de los principios cooperativos de cara al año 2000
Madrid: , 1988
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-100

JORNADAS COOPERATIVAS DE EUSKADI( 7º: Vitoria: 1989
El régimen fiscal de las cooperativas
Vitoria: , 1989
Matèries: fiscalitat de cooperatives;jornades;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: AB-22

COCKERTON, Peter
The workers cooperative handbook
Londres: , 1984
Matèries: cooperatives de treball associat;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: AB-126

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ley de Sociedades Anónimas Laborales
Madrid: , 1986
Matèries: legislació;societats anònimes laborals
Tipus: quadern
Localització: Y-135

KWANTEN, Godfried
La Moisson de l'Entraide
Brussel.les: , 1987
Matèries: història
Tipus: Llibre
Localització: AB-101

VIENNEY, Claude
Socio-economie des organisations cooperatives
París: , 1982
Matèries: Formació cooperativa;França
Tipus:
Localització: AB-125

BONAL, Raimon
Les S.A.L. a Catalunya
Barcelona: , 1987
Matèries: societats anònimes laborals;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-128

PEREIRA VILLAVERDE, Luis
Dirección estratégica
València: , 1989
Matèries: societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: AB-104

PEARCE, John
Running your own cooperative
Londres: , 1984
Matèries: teoria del cooperativisme;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: AB-127

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Manual per a cooperatives de Treball Associat
Barcelona: , 1996
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: S-122

GENERALITAT DE CATALUNYA
Ley de cooperativas de Catalunya
Barcelona: , 1984
Matèries: legislació;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: U-47

PAZ CANALEJO, Narciso; MERCADER UGUINA, Jesús Rafael
La desprotección relativa por desempleo de los socios de cooperativas de trabajo asociado
Bilbao: , 1993
Matèries: cooperatives de treball associat;legislació
Tipus: Llibre
Localització: V-97

SALINAS RAMOS, Francisco
Temas cooperativos
Madrid: , 1982
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-118

INSTITUTO DE COOPERATIVISMO AGRARIO VALENCIANO
Memoria de actividades 1985
València: , 1986
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Llibret
Localització: Y-103

ALONSO SOTO, Francisco
Participación de los trabajadores en la CEE
[S.l.]: , 1989
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: Caixa A

ALONSO SOTO, Francisco
Economía social versus cooperativismo
.l.]: , 1989
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa A

COOPERATIVA AGRICOLA I CAIXA D'ESTALVIS I PRESTEC DEL PRIORAT S.C.C.L
Memòria i balanç de l'exercici social 1987
Cornudella: , 1988
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit;memòries
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa A

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cooperativas y sociedades anónimas laborales
Madrid: , 1987
Matèries: cooperatives de treball associat;manuals;societats anònimes laborals
Tipus: Fullet
Localització: X-156

JORNADAS DE SANIDAD Y COOPERATIVISMO( 7º: Madrid: 1988
El cooperativismo sanitario en el marco de un sistema nacional de salud
Madrid: , 1989
Matèries: cooperatives sanitàries;jornades
Tipus: Llibre
Localització: AB-110

COLOMER I ESPINET, Albert
Passos i costos per a la posta en marxa d'un proyecte d'autoocupaciò
Barcelona: , 1990
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: fotocópies relligades
Localització: V-63

ORLICK, Terry
Juegos y deportes cooperativos
Madrid: , 1986
Matèries: Educació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-121

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
França, cooperatives de consum
Barcelona: , 1989
Matèries: cooperatives de consum;França
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa A

BONET MARTÍNEZ, Juan Miguel;FERRER ARANZ, José Miguel;IÑIGUEZ MONTERDE, Arturo
La acción formativa en las cooperativas agrarias valencianas
Valencia: , 1989
Matèries: cooperatives agràries;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: AB-96

ISERN, Josep;CARVAJAL, Robert
El management consumerista,
Barcelona: , 1989
Matèries: cooperatives de consum;Congressos
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa B

RESBIER, Eduard;ALMIRALL, Martí
Los círculos de cooperación
Barcelona: , 1989
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: AB-74

ASISTENCIA
La asistencia cooperativa a los países en desarrollo
Rosario: , 1985
Matèries: Seminaris
Tipus: Llibre
Localització: AB-81

ROJAS MOLINA, Ricardo
El programa general de gestión
Rosario: , 1980
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: AB-46

SOBRE
Sobre la cuestión agraria y las relaciones con el campesinado
La Habana: , 1976
Matèries: cooperatives agràries;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: AB-84

FEDERACIO DE COOPERATIVES D'HABITATGES DE CATALUNYA
Cooperativisme d'habitatges a Europa
Barcelona: , 1989
Matèries: cooperatives d'habitatges
Tipus: Dossier
Localització: A-150

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Manual per a cooperatives d'integració i d'atenció social
Barcelona: , 1994
Matèries: cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: V-96

JORNADES DE COOPERATIVISME DE CATALUNYA( 2º: Lleida: 1993; INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Per un enfortiment empresarial de les cooperatives
Barcelona: , 1993
Matèries: empreses cooperatives;Congressos
Tipus:
Localització: V-95

ORGANIZACION DE LAS COOPERATIVAS DE AMERICA
Proyecto de Ley Marco para las cooperativas de América Latina
Bogotá: , 1988
Matèries: legislació;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: Caixa A

DIVAR, Javier
Régimen jurídico de las sociedades cooperativas
Bilbao: , 1987
Matèries: empreses cooperatives;legislació
Tipus: Llibre
Localització: AB-111

CRACOGNA, Dante
Comentarios a la ley de cooperativas
Buenos Aires: , 1985
Matèries: legislació;Argentina;doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: X-102

SAN PEDRO, José
Cooperativismo para docentes
Buenos Aires: , 1985
Matèries: Argentina;Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: X-101

GAMBINA, Julio César
Educación y cooperativismo
Rosario: , 1985
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-26

CANTOR, Luis
Estados contables de entidades cooperativas
Buenos Aires: , 1987
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: AB-16

BARBATO DE COLLARD, Orieta
Escuela y cooperativismo
Rosario: , 1987
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: AB-17

FIOR, Sergio
Costo bancario
Rosario [Argentina]: , 1979
Matèries: bancs cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: AB-14

GALLET I PUIGCORBE, Josep
Salario-riego y autoempleo
Barcelona: , 1989
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: AB-52

FUNDACIÓ AGRÍCOLA CATALANA
Cereals.
Barcelona: , 1988
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-53

MARQUES I MIR, Jaume
Història de l'organització sindical tèxtil
Barcelona: , 1988
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-80

DABORMIDA, Renato
La disciplina delle societá cooperative in Italia
Ginebra: , 1989
Matèries: legislació;Itàlia
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa A

BASSI, Amedeo
Il diritto cooperativo in Italia
[s.l]: , 1989
Matèries: legislació;Itàlia
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa A

HURTADO i SANCHIS, Miquel
Informe del sector agrari valencià 1988
València: , 1989
Matèries: cooperatives agràries;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: AB-76

DWIVEDI, R.C.
Jawaharlal Nehru
New Delhi: , 1989
Matèries: Índia
Tipus: Llibre
Localització: AB-72

MÜNKNER, Hans
Cooperative Law in the Federal Republic of Germany
Marburg: , 1989
Matèries: legislació;Alemanya
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa A

EDUCACION
La Educación cooperativa en Asia y África
Rosario: , 1985
Matèries: Formació cooperativa;Àsia
Tipus: quadern
Localització: AB-62

EDUCACION
La Educación cooperativa en los países socialistas
Rosario: , 1985
Matèries: Formació cooperativa;Europa
Tipus: quadern
Localització: AB-63

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE SERVEIS DE CATALUNYA
Guía pràctica per a les cooperatives de serveis
Barcelona: , 1988
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-21

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Les cooperatives de consumidors a la defensiva
Barcelona: , 1988
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Fotocòpies
Localització: AB-83

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Proyecto de ley de sociedades cooperativas y enmiendas. 1980.
Madrid: , 1980
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: butlletí|Dossier
Localització: X-73

PAIXAO CARNEIRO, Palmyos
Ecología y cooperativismo
Buenos Aires: , 1985
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: X-95

ESCUELA DE GERENTES DE COOPERATIVAS
La cooperativa de consumo
Zaragoza: , 1973
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibret
Localització: Y-104,Y-104 bis

MONZÓN CAMPOS, José Luis
Las cooperativas de trabajo asociado
Madrid: , 1989
Matèries: Espanya;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: AB-95

MAYAYO i ARTAL, Andreu
El naixement del moviment cooperatiu a la Conca de Barberà
: ,
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: butlletí
Localització: X-145

CONGRESS( 29º: Stockholm: 1988
XXIX Congress Stockholm
Geneva: , 1988
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;congressos
Tipus: Llibre
Localització: AB-4, AB-4 bis

Etude simplifiée des organisations cooperatives mutualistes
París: , 1989
Matèries: estudis;Europa
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa B

CORBELLA, Carlos Jorge
Los actos cooperativos
Buenos Aires: , 1985
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: X-154

CABALLER MELLADO, Vicente
Las cooperativas agrarias valencianas:
València: , 1987
Matèries: País Valencià;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: X-162

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Europa
Brugg (Suïssa): , 1985
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus: Dossier
Localització: A-148

MAVROGIANNIS, Dionysos
L'Integration des femmes aux cooperatives
Aubenas: , 1986
Matèries: estudis;dona
Tipus: Fotocòpies
Localització: X-107

SEMINARIO DEL INSTITUTO DE LA COOPERACION FUNDACION EDUCACIONAL: Rosario: 1987
Deuda externa y cooperativismo
Rosario: , 1988
Matèries: Seminaris
Tipus: Llibre
Localització: AB-67

INTERCOOP
Las cooperativas ante el régimen tributario
Buenos Aires: , 1980
Matèries: Argentina;fiscalitat de cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: X-99

CURS
V Curs de formació de monitors de cooperativisme
Barcelona: , 1988
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives d'ensenyament
Tipus: Fotocòpies
Localització: A-139

CONSEIL NATIONAL DE LA VIE ASSOCIATIVE
Les associations et l'Europe
París: , 1989
Matèries: Europa
Tipus: Llibre
Localització: AB-94

DIEZ ARGAL, Wenceslao
Sociedades Cooperativas: Criterios Jurisprudenciales
Bilbao: , 1988
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: AB-59

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
El cooperativisme
Barcelona: , 1988
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: AB-70

JORNADES SOBRE COOPERATIVISME D'HABITATGE (2º: Barcelona: 1989)
El cooperativisme d'habitatge a l'any 2.000
Barcelona: , 1989
Matèries: cooperatives d'habitatges;jornades
Tipus: Dossier
Localització: Caixa A

ARGAMENTERIA, Rodolfo
La cooperativa como empresa
Zaragoza: , 1968
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibret
Localització: AB-32

REGALADO, Antero
Las luchas campesinas en Cuba
La Habana: , 1979
Matèries: Amèrica Llatina;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: AB-43

MOSET, José
Aniversario del IMFC: la historia de todos:
Buenos Aires: , 1988
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: AB-85

MUSSONS TRULLOLS, Salvador
Sistema público de seguridad social y cogestión sanitaria cooperativa
Barcelona: , 1988
Matèries: cooperatives sanitàries
Tipus: Llibre
Localització: AB-9

DUNYÓ ESTEVE, Elisenda
Catàleg del fons documental de la cooperativa de consum "La Rubirenca"
Barcelona: , 1989
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus: catàleg
Localització: AB-Superior

MANUAL
Manual de administración y financiamiento cooperativo
Buenos Aires: , 1981
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-37

GRAHAM, Florencio;ANTONI, Antoine;MONDINI, Ermanno
Cooperativas de trabajo
Buenos Aires: , 1980
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: X-104

ROBLES, Héctor Alberto
Niños en cooperación
Buenos Aires: , 1985
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: X-96

CREATING
Creating successful co-operative businesses
Milton (Anglaterra): , 1987
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus:
Localització: AB-73

GÓMEZ,Orlando
De la finca individual a la cooperativa agropecuaria
La Habana: , 1983
Matèries: cooperatives agràries;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: X-92

REVISTA DE LA ECONOMÍA SOCIAL
El cooperativismo sanitario
: , 1988
Matèries: legislació;Espanya;cooperatives sanitàries
Tipus: Revista
Localització: X-146

BOSQUEJO
Bosquejo histórico del proceso de cooperación socialista de la agricultura cubana
La Habana: , 1985
Matèries: cooperatives agràries;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: AB-40

SISTEMA
Sistema público de Seguridad Social y cogestión sanitaria cooperativa
Barcelona: , 1988
Matèries: cooperatives sanitàries
Tipus: Llibre
Localització: AB-31

INSTITUTO DE COOPERATIVISMO AGRARIO VALENCIANO
Estudio sobre la cooperativa agrícola de Mutxamel
Valencia: , 1988
Matèries: cooperatives agràries;País Valencià
Tipus: quadern
Localització: AB-58

PRUNOTTO, Carlos A. A.
Uso y tenencia de la tierra
Rosario: , 1987
Matèries: cooperatives agràries;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: AB-55

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Comptabilitat i finances per a no financers
Barcelona: , 1987
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: AB-78

MÜNKNER, Hans
Principios cooperativos y derecho cooperativo
Bonn: , 1988
Matèries: doctrina cooperativa;legislació
Tipus: Llibre
Localització: AB-38

INDARTE LATORRE, Manuel
Líneas de Información y Plan Contable
Madrid: , 1972
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: AB-23

CARELLO, Luís A.
Cooperativismo y desarrollo
Buenos Aires: , 1979
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: X-153

BALAGUER ESCRIG, Conrado
La formación clave del futuro cooperativo
València: , 1988
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-25

CAJA LABORAL POPULAR
[Historia]
Bilbao: , 1987
Matèries: cooperatives de crèdit;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: A-144

Reglamento de la Ley General de Cooperativas
Madrid: , 1979
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Còpia d'original|Dossier
Localització: caixa H

DIVAR GARTEIZ-ARRUECOA, Javier
La alternativa cooperativa
Barcelona: , 1985
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: Y-64

DESROCHE, Henri
Sociétaires et compagnons
París: , 1981
Matèries: cooperatives de treball associat;història
Tipus: Llibre
Localització: Y-102

JORNADAS: Madrid: 1987
El cooperativismo de trabajo asociado en España y Francia
Madrid: , 1989
Matèries: Jornades;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: AB-7

FUNDACIO ROCA I GALES
Un home de servei "Ramon Auleda i Pou"
Barcelona: , 1985
Matèries: Biografies
Tipus: Llibre
Localització: Y-55;Y-56

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
La economía social: sus estructuras empresariales en Cataluña
[s.l]: , 1987
Matèries: Catalunya;economia social;empreses cooperatives
Tipus: relligat|fotocòpies relligades
Localització: X-51

DESROCHE, Henri
Pour un traité d'économie sociale
París: , 1983
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: Y-114

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS
Estado y cooperación
Bogotá: , 1986
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: Z-103, Z-104

KEYNES,Milton; HALL,Walton
Mondragón Co-operatives, Myth or model?
MONDRAGON: , 1982
Matèries: País Basc;estudis
Tipus: Llibre
Localització: Y-142

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Valors bàsics del cooperativisme
Barcelona: , 1988
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Congressos
Tipus: Opuscle
Localització: caixa H

ORMAECHEA, José María
España y la Comunidad Europea
Cuenca: , 1988
Matèries: Espanya;Europa;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: AB-64

FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Memòria 1987
Barcelona: , 1988
Matèries: Catalunya;memòries;cooperatives agràries
Tipus: Catàleg
Localització: X-133

COOPERATIVISMO
Cooperativismo y economía social
Zaragoza: , 1989
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: AB-88

CRACOGNA, Dante
Estudios de derecho cooperativo
Buenos Aires: , 1986
Matèries: legislació;Amèrica Llatina
Tipus:
Localització: AB-18

CASTAÑO COLOMER, Josep
La cooperativa de enseñanza
Barcelona: , 1985
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: Y-65

ILMONEN, Kaj
The enigma of membership:
Helsinki: , 1986
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: X-164

BERNEY, JoanESTIVILL,JordiDE la HOZ,Josep Ma.
Els nous camins del cooperativisme
Barcelona: , 1987
Matèries: Catalunya;cooperatives de treball associat
Tipus: fotocopies relligades
Localització: X-158

JORNADAS DE SANIDAD Y COOPERATIVISMO: Zaragoza: 1982
Sanidad y cooperativismo
Zaragoza: , 1983
Matèries: cooperatives sanitàries;jornades
Tipus:
Localització: Z-113, H-157

JORNADAS DE SANIDAD Y COOPERATIVISMO( 2º: Madrid: 1983
II Jornadas de sanidad y cooperativismo
Madrid: , 1983
Matèries: cooperatives sanitàries;jornades
Tipus:
Localització: Z-114

COMISIÓN ANDALUZA;GABINETE DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO SANITARIO
IIIº Jornadas de Sanidad y Cooperativismo
Barcelona: , 1984
Matèries: cooperatives sanitàries;jornades
Tipus: Llibre
Localització: X-148

DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
II Jornadas de Estudio sobre Economía Social
Madrid: , 1988
Matèries: economia social;jornades
Tipus: Llibre
Localització: X-165

CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS
Curso básico de cooperativismo
Las Palmas de Gran Canaria: , 1987
Matèries: cursos;Espanya;Formació cooperativa
Tipus: Dossier
Localització: X-120

CIANOFIL, (Peud. de Josep Espriu)
Cooperativisme sanitari
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives sanitàries
Tipus: Llibre
Localització: Z-108,Z- 109,Z- 110

CONGRESO MUNDIAL VASCO( 2º: Euskadi: 1987
Congreso Mundial Vasco
Vitoria-Gasteiz: , 1988
Matèries: congressos;cooperativisme Internacional
Tipus: Llibre
Localització: A-141

CONGRESO DE COOPERATIVISMO
II Congreso Mundial Vasco. Bilbao 1987
Bilbao: , 1987
Matèries: País Basc;congressos
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: X-53

CIRIEC
Les systemes d'economie mixte dans les economies modernes
Lieja: , 1988
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: AB-90

CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL SOBRE LA COOPERACIÓN( 11º: Münster: 1985
Las cooperativas
Münster: , 1986
Matèries: Congressos
Tipus: Llibre
Localització: Y-89

DATOS
Datos sobre las empresas del sector de la Economía Social
Barcelona: , 1988
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: AB-50

HERNÁNDEZ, Santos
El camí del cooperativisme sanitari
: ,
Matèries: cooperatives sanitàries
Tipus:
Localització: AB-superior

Ley y reglamento de cooperativas
Madrid: , 1979
Matèries: Legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: AB-47

MUTUA
Mútua de pa i queviures
[s.l]: , 1989
Matèries: història;cooperatives de consum
Tipus: Llibret
Localització: X-143

CLUB AMIGOS DE LA UNESCO
Nuevo orden económico internacional
Buenos Aires: , 1987
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: Caixa A

DIESTRO HERRERA, Mª del Sagrario; ALONSO SOTO,Francisco.
Jornadas de Información sobre el Desarrollo Cooperativo
Santander: , 1987
Matèries: cooperatives agràries;jornades
Tipus: Dossier
Localització: X-179

COOPERATIVISME
Cooperativisme i escola
València: , 1989
Matèries: formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: A-145

COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO
Memoria y balance
Cornudella: , 1986
Matèries: memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: Z-120

VIDAL MARTÍNEZ, Isabel
Crisi econòmica i transformacions en el mercat de treball
Barcelona: , 1984
Matèries: cooperatives de treball associat;Economia Social;Catalunya
Tipus: Copia tesis doctoral
Localització: Y-30;Y- 31

COOPERATIVA ELECTRICA SAN FRANCISCO
Estatutos
Crevillente: , 1981
Matèries: cooperatives de consum;estatuts
Tipus: Llibret
Localització: Y-76

VICENT CHULIÁ, Francisco
El regimen de gestión de las cooperativas de trabajo asociado
Zaragoza: , 1986
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibret
Localització: Y-71

FVECTA
Programa de ayudas a las iniciativas empresariales
València: , 1991
Matèries: societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: U-74

Caixa Popular
Memòria 1993
València: , 1994
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: Caixa C

CO-OPERATIVES
Co-operatives to-day
Ginebra: , 1986
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: Z-166

GENERALITAT DE CATALUNYA
Llei de cooperatives de Catalunya
Barcelona: , 1987
Matèries: Catalunya;legislació
Tipus: Llibret
Localització: Y-130

CONGRESO REGIONAL DE COOPERATIVAS DE CATALUÑA( 4º: Barcelona: >1920
Memoria
Barcelona: , 1920
Matèries: Congressos;memòries;història
Tipus: relligat|Llibre
Localització: Y-73

UNIVERSITE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Crédits coopératifs et Banques de développement
Nanterre: , 1985
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: Y-108

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Memòria
Barcelona: , 1987
Matèries: memòries
Tipus: quadern
Localització: Y-132

BÖÖK, Sven-Ake;JOHANSSON, Tore
The Co-operative movement in Sweden
Estocolm: , 1988
Matèries: Suècia
Tipus: Llibre
Localització: AB-2

CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Estadisticas Internacionales de Cooperativas
Washington: , 1993
Matèries: Estadístiques;cooperatives de crèdit
Tipus: Informe Tècnic
Localització: Caixa B

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Directory
Ginebra: ,
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;directoris
Tipus: Fitxer
Localització: A-125

SUPUESTO
Supuesto práctico de transformación de sociedad anónima,
Madrid: ,
Matèries: societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: Caixa B

VENTURA, Celestino
El trovador cooperatista
Barcelona: , 1927
Matèries: teoria del cooperativisme;història
Tipus: quadern
Localització: Y-77

MAGRIÑA, Josep
La sociedad anónima laboral
Barcelona: , 1986
Matèries: societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: Y-66

Ley General de Cooperativas
Madrid: , 1987
Matèries: Espanya;Legislació
Tipus: Llibret
Localització: Y-136

UNIVERSITE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Une Chine rurale "responsabilisee"
Aubenas: , 1985
Matèries: Àsia;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: Y-109

JORNADAS TECNICAS: Bilbao: 1986
Las Sociedades Anónimas Laborales ante la C.E.E.
Bilbao: , 1986
Matèries: Societats Anònimes Laborals;jornades
Tipus: Llibre
Localització: Y-116

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Guía de Estudios
Bilbao: , 1986
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Fullet
Localització: Y-70

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
El IVAen el sector agrario
Madrid: , 1986
Matèries: fiscalitat de cooperatives;cooperatives agràries
Tipus: quadern
Localització: Z-121

LARRAÑAGA,Juan
Guía sintética del IVA
Bilbao: , [s.d.]
Matèries: fiscalitat de cooperatives
Tipus: quadern
Localització: Z-122

ARGENTINA [LLeis, etc...]
Ley de Cooperativas
Buenos Aires: , 1987
Matèries: legislació;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: AB-75

SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE REHABILITACIO, FINANÇAMENT I MERCAT D'HABITATGES( 1º: Barcelona: 1985
Primer Sympòsium Internacional sobre rehabilitació, finançament i ...
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives d'habitatges;jornades
Tipus: Llibre
Localització: Y-100

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Les organisations coopératives, mutualistes et associatives dans la Communauté européenne.
Brussel.les: , 1986
Matèries: Europa
Tipus: Llibre
Localització: X-93

CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA PUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA( >19: Valencia: 1992
Les entreprises publiques sociales et cooperatives dans la nouvelle europe
València: , 1992
Matèries: Congressos;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: A-124

CONFERENCE EUROPÉENNE DE L'ECONOMIE SOCIALE (4º: Bruxelles: 1993; CIRIEC
Contribution des cooperatives
Liege: , 1993
Matèries: economia social;mutualisme;conferències
Tipus: Llibre
Localització: AB-144

UNESCO
Un futur més humà UNESCO
Barcelona: , 1985
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: Y-85

CONGRESS( 28: Hamburg: 1984; INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Congress Hamburg
Geneva: , 1984
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: Y-131

BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS
Catàleg de revistes
Barcelona: , 1985
Matèries: biblioteques
Tipus: Catàleg
Localització: Y-94

JORNADAS DE LA ESPECIALIDAD JURIDICO ECONOMICA (3º: Bilbao: 1992)
La privatización de la economía
Bilbao: , 1993
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: Y-95

ASSEMBLEE CONSULTATIVE ECONOMIQUE ET SOCIALE
La situation économique et sociale de la communauté
Brussel.les: , 1985
Matèries: Europa;economia social
Tipus: Informe Tècnic
Localització: X-136

SEMINARI: Barcelona: 1986; INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Legislació sobre cooperatives
Barcelona: , 1986
Matèries: legislació;Europa;Seminaris
Tipus: Llibre
Localització: X-79

SEMINARI: Barcelona: 1986; INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Les Cooperatives
Barcelona: , 1986
Matèries: Seminaris
Tipus: Llibre
Localització: X-97, X-98

DESROCHE, Henri
Operation U.C.I.
Aubenas: , 1984
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: Y-99

BIRCHALL, Johnston
Save our shop
Manchester: , 1987
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: Y-72

CATALUNYA [Lleis, etc...]
Llei de cooperatives de Catalunya
Barcelona: , 1986
Matèries: legislació;Catalunya
Tipus:
Localització: Z-112

ROJO TORRECILLA, Eduardo;VIDAL MARTÍNEZ, Isabel
Medidas de apoyo a las empresas de trabajo asociado
Madrid: , 1988
Matèries: empreses cooperatives;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: X-84

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Draft: minutes of the Central Committee Meeting
Budapest: , 1987
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Congressos
Tipus: Fotocòpies
Localització: X-119

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Cooperatives de treball
Barcelona: ,
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya;manuals
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa H

GRZEGORCZYK, Anna
Les coopératives d'habitation en Pologne
Warszawa: , 1980
Matèries: cooperatives d'habitatges;Polònia
Tipus: Fulletó
Localització: X-157

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Europe
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus: Opuscle
Localització: Y-37

ROBLES, M.
História y vida de una cooperativa
Granada: , 1971
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: Caixa E

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
The dynamic of rural poverty
[S.l.]: , 1986
Matèries: Tercer Món;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: Y-126

SEMINARI TRANSNACIONAL CEE: Barcelona: 1987; Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
La contribució de l'educació cooperativa a la reducció de l'atur
Barcelona: , 1987
Matèries: seminaris;Europa;estudis
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: X-138

CARA
La cara amarga de l'atur
Barcelona: , 1985
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: Y-96

ROURE I GAVINES, Josefina
Estructura del cooperativisme a la Comunitat Europea
Barcelona: , 1987
Matèries: estudis;Europa
Tipus: Informe|Dossier
Localització: X-70

MAVROGIANNIS, Dionysos
La participation des femmes au mouvement coopératif
: ,
Matèries: dona
Tipus: Opuscle
Localització: caixa H

ROJO TORRECILLA, Eduardo;VIDAL MARTÍNEZ, Isabel
Estudio de las medidas de apoyo a las empresas de trabajo asociado
Barcelona: , 1985
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus:
Localització: Y-28

INSTITUTO ANTONIO SERGIO DO SECTOR COOPERATIVO
Valor educativo da cooperaçao escolar
Lisboa: , 1985
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: quadern
Localització: Y-60

GOBIERNO VASCO
Legislación sobre cooperativas del País Vasco. Ley 1/1982 de 11 de febrero .
Vitoria -Gasteiz: , 1982
Matèries: Legislació;País Basc
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa H

GORROÑO, Iñaki
Introducción al Kibutz
Bilbao: , 1985
Matèries: Israel
Tipus: Llibre
Localització: Z-126

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Memòria 1987
Barcelona: , 1988
Matèries: memòries
Tipus:
Localització: AB-68

CONGRESO( 28: Hamburgo: 1984
Programa e Informes
Ginebra: , 1984
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: A-155

JUNTA DE ANDALUCÍA
Como adaptar los estatutos de las cooperativas andaluzas a la nueva ley
Sevilla: , [s.d]
Matèries: manuals;Andalusia
Tipus: Llibret
Localització: Z-117

CONSELL ASSESSOR DE LA COOPERACIO
Avantprojecte per una llei de cooperatives de Catalunya
[S.l.]: , 1981
Matèries: Catalunya;legislació
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: X-109

RONCOLINI, Giuliana;BEDOGNI, Umberto
Il dirigente dell'impresa cooperativa
Roma: , 1984
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: AB-82

CAIXA POPULAR COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Informe de auditoría
València: , 1994
Matèries: cooperatives de crèdit;memòries;País Valencià
Tipus: Informe
Localització: Caixa E

CAJA RURAL DE GUISSONA
Memoria del ejercicio
Guissona: , 1994
Matèries: memòries;Catalunya;Caixes rurals
Tipus:
Localització: Caixa E

JORNADA: Madrid: 1985
Nueva Legislación Cooperativa
[S.l.]: , 1985
Matèries: jornades;legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: Y-25

JORNADA: Madrid: 1986
El Cooperativismo de Crédito en las legislaciones central y autonómica
Madrid: , 1986
Matèries: jornades;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: Z-107

COMITE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS DE COOPERATIVES
Objectifs et fonctions
Brussel.les: ,
Matèries: Europa;obres generals
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa H

COMITE GENERAL DE LA COOPERATION AGRICOLE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
Les coopératives agricoles et de la pêche dans la C.E.
Brussel.les: , 1983
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives del mar;Europa
Tipus: Dossier
Localització: Y-49

GROUPEMENT NATIONAL DE LA COOPERATION
Le mouvement coopératif français et l'aide developpement
[s.l]: , [s.d.]
Matèries: cooperativisme internacional;França
Tipus: Opuscle
Localització: caixa H

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA
Memòria any 1993
[S.l.]: , 1994
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Fotocòpies
Localització: A-130

ARIZMENDIARRIETA, José María
Emancipación obrera
Bilbao: , 1984
Matèries: doctrina cooperativa;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: Z-49

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Informe de actividades
Buenos Aires: , 1977
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus:
Localització: G-175

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Política de la ACI para el desarrollo cooperativo
Ginebra: , 1983
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: H-173

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Une politique ACI de développement coopératif
Ginebra: , 1983
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: H-163

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Estatuto y normas de procedimiento
Londres: , 1980
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: Z-51

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Statuts et Règlèment permanent
Londres: , 1980
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: Z-52

DELIVERING
Delivering welfare
Barcelona: , 1994
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: A-131

DRIMER, Alicia K. de;DRIMER, Bernardo
Las cooperativas escolares
Buenos Aires: , 1987
Matèries: Educació cooperativa;cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: X-161

DANFORTH, Art
Cooperatives
Ann Arbor: ,
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Opuscle
Localització: H-145

DESROCHE, Henri
Le projet coopératif
París: , 1976
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: Y-159

DURAN-SINDREU BUXADE, Antonio
Fiscalidad de cooperativas
Barcelona: , 1984
Matèries: fiscalitat de cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: Z-28

DIEZ ARGAL, Wenceslao
El socio cooperativo
Barcelona: , 1984
Matèries: legislació
Tipus: Llibre
Localització: Z-22

Las Sociedades Anónimas Laborales como respuesta a la crisis
Vitoria: , 1985
Matèries: Societats Anònimes Laborals;jornades
Tipus: Llibre
Localització: Z-56

DEFOSSE, Gaston
La place du consommateur dans l'économie dirigée
París: , 1941
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: G-194

DUNYÓ I CLARA, Jacint
Joan Ventosa i Roig 1883-1961
Barcelona: , 1983
Matèries: biografies
Tipus: Llibre
Localització: H-168, 169

DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
Sociedades Anónimas Laborales
Madrid: , 1983
Matèries: societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: H-174

WORLD COUNCIL OF CREDIT UNIONS
Statistical Report
Madison: , 1986
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Informe Tècnic
Localització: Z-100

GÓMEZ-CALCERRADA GASCON, José Luís
La cooperativa de trabajo
Barcelona: , 1983
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus:
Localització: Z-45

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS
Estado y cooperación
Bogotá: , 1985
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: Z-85

COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO
Memoria y Balance
Cornudella: , 1985
Matèries: memòries;caixes rurals
Tipus: Llibret
Localització: Z-61

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Dirección y administración de las cooperativas
Ginebra: , 1974
Matèries: organització general;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: Z-11

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Cooperativas para los incapacitados
Ginebra: , 1983
Matèries: cooperatives de treball associat;Benestar Social
Tipus: Llibre
Localització: Z-42

RULES
Rules of the London Co-operative Society
Londres: , 1945
Matèries: estatuts;Gran Bretanya
Tipus:
Localització: G-191

CARBONELL DE MASY, Rafael
Comercialización cooperativa agraria
Madrid: , 1970
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus: Llibre
Localització: E-95

RODRIGUEZ TARDITI, José
El cooperativismo de consumo en la Argentina
Buenos Aires: , 1982
Matèries: cooperatives de consum;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: Z-34

PÉREZ, Juan
La Seguridad Social en las cooperativas
Barcelona: , 1985
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: Z-83

RURAL
Rural cooperatives in the Federal Republic of Germany
Bonn: , 1965
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: Opuscle
Localització: E-101

CARACTERÍSTICAS
Características y funciones de la empresa cooperativa
Ginebra: , 1974
Matèries: Formació cooperativa;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: G-142

CARDONA ARANGO, Aldo A
Las cooperativas en Honduras
Tegucigalpa: , 1979
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: G-124

LAMBERT, Paul
La doctrina cooperativa
Buenos Aires: , 1959
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: C-64, E-228

MARBAN SANTOS, Salvador
La institución cooperativa
Guatemala: , [s.d.]
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: C-81, F-158, 179

LAMMING, Anne
A co-operator's dictionary
Londres: , 1977
Matèries: bibliografia
Tipus: Llibret
Localització: E-129

INSTITUTO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Las cooperativas en América Latina
Saragossa: , 1976
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: F-42

MOIRANO, Armando A.
Organización de las cooperativas
Buenos Aires: , 1979
Matèries: fiscalitat de cooperatives;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: F-149

LAIDLAW, A.F.
Cooperatives in the year 2000
Londres: , 1980
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Congressos;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibret
Localització: E-210

INSTITUTO CHILENO DE EDUCACIÓN
Capacitación para la autogestión
Santiago de Chile: , 1976
Matèries: Xile;Autogestió;empreses cooperatives
Tipus: Llibret
Localització: F-134

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
La Ley de Cooperativas
Madrid: , 1980
Matèries: Legislació
Tipus:
Localització: G-55

LAKS, Jacobo
La Banca Cooperativa y el mercado financiero argentino
Rosario: , 1979
Matèries: bancs cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: H-92

PASTORINO, Roberto Jorge
Impuestos a las transaciones cooperativas
Buenos Aires: , 1981
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: D-42

O'CONNOR, Robert; KELLY, Philip
A study of industrial worker's co-operatives
Dublín: , 1980
Matèries: cooperatives de treball associat;Irlanda
Tipus: Llibre
Localització: F-59

LAIDLAW, A. F.
Les cooperatives a l'any 2000
Barcelona: , 1981
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: G-108;G-112

LAMBERT, Paul
Los principios cooperativos y la Alianza Cooperativa Internacional
Zaragoza: , 1975
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;doctrina cooperativa
Tipus: quadern
Localització: F-46;H-50

LAMM, Herman
El moviment cooperatiu a Suècia
[s.l]: , [s.d.]
Matèries: Suècia
Tipus:
Localització: G-95, 96

CASTAÑO COLOMER, Josep
La cooperativa de consumo
Barcelona: , 1982
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: G-110, Z-43

INSTITUTO DE ESTUDIOS SINDICALES SOCIALES Y COOPERATIVOS
Qué es, como funciona
Madrid: , 1965
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: H-74

KOHL, Stewart
Leasing and Management Co-ops
Michigan: , [s.d.]
Matèries: empreses cooperatives;Estats Units
Tipus: Fullet
Localització: H-112

LAIDLAW, A.F.
Les coopératives an l'an 2.000
[S.l.]: , 1981
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;teoria del cooperativisme
Tipus: Opuscle
Localització: Z-29

Reussir l'entreprise cooperative
Aubenas: , 1986
Matèries: jornades;França
Tipus: Llibre
Localització: Y-107

COOPERATIVA AGROPECUARIA I CAIXA RURAL
Memòria 1984
Santa Coloma de Queralt: , 1985
Matèries: memòries
Tipus: Informe anual
Localització: Z-60

COOPERATIVA DEL CAMPO "SAN ISIDRO"
Estatutos
Tàrrega: , 1948
Matèries: estatuts;cooperatives agràries
Tipus:
Localització: G-171

CENTRO NACIONAL DE EDUCACION COOPERATIVA
Líneas para un Reglamento de la Cooperación
Saragossa: , 1975
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: U-32

CONGRES INTERNATIONAL DU CIRIEC( 20º: Graz: 1994; CIRIEC
Rapports d'activites
Liege: , 1994
Matèries: Congressos
Tipus: Llibre
Localització: U-34

CONGRES INTERNATIONAL DU CIRIEC (20º: Graz: 1994)
Cooperatives, marches, principes cooperatifs
Lieja: , 1994
Matèries: Congressos;doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: U-35

CONGRÉS DE LA FESALC( 3º: Barcelona: 1993
Associats per competir
Barcelona: , 1974
Matèries: Congressos
Tipus: Llibre
Localització: U-33

JORNADES DE COOPERATIVISME CATALA DE COMERÇ (1ª: Barcelona: 1984)
Jornades
Barcelona: , 1984
Matèries: jornades;Catalunya
Tipus:
Localització: Caixa E

COOPERATIVA AGROPECUARIA I CAIXA RURAL
Memòria de l'exercici 83
Santa Coloma de Queralt: , 1983
Matèries: caixes rurals;cooperatives agràries;memòries
Tipus: Llibret
Localització: Z-26

COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO
Memòria 1983
Reus: , 1984
Matèries: cooperatives agràries;caixes rurals;memòries
Tipus: Fullet
Localització: Z-25

LAMMING, G.N.
Women in agricultural cooperatives
Roma: , 1983
Matèries: dona;cooperatives agràries
Tipus: Opuscle
Localització: caixa H

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Recull de Premsa
Bilbao: , 1987
Matèries: País Basc;Premsa
Tipus: Fotocòpies|Article de Revista
Localització: X-112

MATCOM
Training for the management of co-operatives
Ginebra: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de consum
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa H

NATIONAL CO-OPERATIVE
A policy for co-operative education
Manchester: , [s.d.]
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: G-189

UNITED NATIONS
Activities within the United Nations System
Vienna: , 1985
Matèries:
Tipus: Opuscle
Localització: caixa H

Modelo de ley de cooperativas de crédito
[s.l. : s.n]: , 1954
Matèries: legislació;cooperatives de crèdit
Tipus: Opuscle
Localització: E-194

Grup Empresarial Cooperatiu Valencià
Memòria 1993
Catarroja: , 1994
Matèries: País Valencià;societats anònimes laborals
Tipus:
Localització: Caixa E

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
ICA
Ginebra: , 1986?
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Opuscle
Localització: caixa H

NACIONS UNIDES
General Assembly
[S.l.: s.n.]: , 1983
Matèries: assemblees;cooperativisme internacional
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa H

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Sessione 1982
Roma: , 1982
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: H-69

MONDRAGON
Mondragón, donde los obreros son patronos
[S.l.: s.n.]: ,
Matèries: País Basc
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa H

UNITED NATIONS
Rural cooperatives
[S.l.: s.n]: , 1984
Matèries: cooperatives agràries;Estats Units
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa H

VILLEGAS VELASQUEZ, Rogelio
Las cooperativas de producción
La Paz (Bolívia): , 1977
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: F-37, G-1

VANDERVELDE, Emile
Le socialisme contre l'Etat
Brussel.les: , 1949
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: Z-57

UNIVERSITE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Femmes coopératives et developpements.
Lyon: , 1985
Matèries: dona;seminaris
Tipus: Llibre
Localització: Y-106

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA
Catàleg 86
Barcelona: , 1985
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: Z-92

VARA MIRANDA, Maria Jesús
Análisis de las cooperativas de trabajo asociado en Madrid
Madrid: , 1985
Matèries: cooperatives de treball associat;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: Z-88

GARCÍA NIETO, Juan N.; ROJO, Eduard
Atur, treball, planificació de futur
Barcelona: , 1985
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: quadern
Localització: Z-59

JIMENEZ I NAVARRO, Angel
Moviment cooperatiu a Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols: , 1983
Matèries: estudis;Catalunya
Tipus: estudi
Localització: Z-70

Trabajo y seguridad social
Madrid: , 1985
Matèries: legislació
Tipus: Llibre
Localització: Z-69

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA
Resum de la història del cooperativisme de treball a Catalunya
Barcelona: , 1985
Matèries: Catalunya
Tipus: quadern
Localització: Z-73

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CO-OPERATIVE THRIFT AND CREDIT( 5º: New Delhi: 1981
Thrift and credit co-operatives in a changing world
London: , 1982
Matèries: cooperatives de crèdit;conferències
Tipus:
Localització: Z-32

SKOP, Otakar
Invalid's Cooperatives in Czechoslovakia
Praga: , 1981
Matèries: Rep.Txeca-Eslovàquia
Tipus: Llibre
Localització: Z-33

SERRANO Y SOLDEVILLA, Alfonso Diego
La cooperativa como sociedad abierta
Madrid: , 1982
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: Z-67

ESCRIBANO BELLIDO, Carlos
Todo sobre la cooperativa
Barcelona: , 1984
Matèries: Manuals;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: Z-66

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Mutuas, cooperativas y seguros
Madrid: , 1984
Matèries: mutualisme;legislació
Tipus: Llibre
Localització: Z-41

ULBURGHS, Jef
Pour une pedagogie de l'autogestion
París: , 1980
Matèries: Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: Z-1

CONGRESS ( 27º: Moscow: 1980)
Motions and amendments to rules
Moscou: , 1980
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Congressos
Tipus: Catàleg
Localització: Z-14

LOUIS,Raymond
Cooperativas de mano de obra
Madrid: , 1986
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: Y-83;Y- 84

POLIN, Raymond
Les coopératives rurales et l'Etat en Tchécoslovaquie et Roumanie
París: , 1934
Matèries: Rep.Txeca-Eslovàquia;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: Z-16

UNION CENTRALE DES CERCLES AGRICOLES
Statuts
Varsòvia: , 1979
Matèries: estatuts
Tipus: Llibret
Localització: Z-13

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Review of I.L.O. operational activities in the field of co-operatives
Ginebra: , 1984
Matèries: cooperativisme internacional;Anuaris;memòries
Tipus: Fotocòpies
Localització: X-113

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
La empresa y los factores que influyen en su funcionamiento
Ginebra: , 1971
Matèries: organització general
Tipus: Llibre
Localització: Z-10

BONIFACE, Jean
L'Homme consommateur
París: , 1976
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: G-185

FUNDACIÓ ROCA I GALÈS
Cooperatives i sindicats davant la crisi
Barcelona: , 1984
Matèries: economia social;jornades
Tipus: Llibre
Localització: G-207;G-208

CONFERENCIA MUNDIAL DEL CICOPA( 4º: Vitoria: 1994
Resoluciones finales de la IV Conferencia Mundial del CICOPA
Vitoria: , 1974
Matèries: jornades
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa E

BRIGANTI, W.
Il movimento cooperativo in Italia 1963-1980
Roma: , 1981
Matèries: història;Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: G-172

CONGRESO ARGENTINO DE LA COOPERACION: Buenos Aires: 1983
El cooperativismo al servicio del país
Buenos Aires: , 1983
Matèries: Argentina;Congressos
Tipus:
Localització: G-170

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
International Financing of Co-operative Entreprise in Developing Countries
Ginebra: , 1974
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: B-87, Z-9

CATALUNYA.GENERALITAT
Directori de cooperatives agràries de Catalunya
Barcelona: , 1986
Matèries: Catalunya;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: Y-80

BONNER, A.
Lessons of Rochdale co-operation
Londres: , 1945
Matèries: doctrina cooperativa;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: G-181

TROCME, Michel
Le financement des grandes coopératives françaises de consommation
París: , 1938
Matèries: cooperatives de consum;França
Tipus: Llibre
Localització: G-192

JOURNEES PARLEMENTAIRES DE LA COOPERATION: París: 1938
Coopération et Parlement
París: , 1938
Matèries: Jornades
Tipus:
Localització: G-196

FONT PASCUAL, Vicente
Las cooperativas de detallistas
Barcelona: , 1982
Matèries: cooperatives de serveis
Tipus:
Localització: G-200

SANCHEZ BLANCO, Ángel
Cooperativas y sociedades agrarias de transformación en Castilla-León
Salamanca: , 1982
Matèries: cooperatives agràries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: H-130

GORROÑO, Iñaki
Cooperativismo general y de crédito
Oyarzun: , 1983
Matèries: obres generals;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: H-154

WORLD COUNCIL OF CREDIT UNIONS
Triennial meeting Canada 1982
Toronto: , 1982
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: Caixa E

ESCUELA SOCIAL DE SALAMANCA
Región y empresas cooperativas
Salamanca: , 1982
Matèries: Espanya
Tipus: Llibre
Localització: H-128

CENTRAL DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Composición, distribución geográfica e integración de las cooperativas en Guatemala
Guatemala: , 1983
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: H-129

JANCZYK, Tadeusz
The co-operative movement in Polland
Varsòvia: , 1971
Matèries: Polònia
Tipus:
Localització: U-29

BETZUEN, Amancio
La problemática de la Seguridad Social
Bilbao: , 1993
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: U-23

SEMINAIRE I.N.A.I.S.E.: Amsterdam: 1994
Le rôle des instruments financiers de l'économie sociale
Brussel.les: , 1994
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: U-24

GENERALITAT DE CATALUNYA
El primer celler cooperatiu a Catalunya
Barcelona: , 1994
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: U-22

ASOCIACIÓN DE EXPERTOS COOPERATIVOS
L'Associacionisme agrari
Lleida: , 1986
Matèries: jornades;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: Y-134

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Memòria de 1988
Barcelona: , 1989
Matèries: memòries
Tipus: Llibret
Localització: AB-99

THIEMEYER, Theo
The privatization of public enterprises
Lieja: , 1986
Matèries: estudis
Tipus: Llibre
Localització: Z-93

DRUZSTEUNICTUI
Druzsteunictui v socialistickem ceskoslovensku
Suépomoc: , 1988
Matèries: Rep.Txeca-Eslovàquia
Tipus: Llibre
Localització: AB-113

GENERALITAT DE CATALUNYA
Legislació laboral bàsica
Barcelona: , 1988
Matèries: Legislació;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-77

ECHEVERRIA, Angel
La sociedad cooperativa
Barcelona: , 1983
Matèries: legislació
Tipus: Llibre
Localització: H-160

BONNER, Arnold
British co-operation
Manchester: , 1970
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: H-166

GAUSSEL, Georges
Bibliographie des oeuvres de Charles Gide
: ,
Matèries: bibliografia
Tipus: separata
Localització: H-127

SCHUJMAN, León
Cooperativismo
Rosario [Argentina]: , 1979
Matèries: Formació cooperativa;Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: H-113

I. C. A.
Minutes
Roma: , 1982
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Premsa
Tipus:
Localització: H-125

VANDERVELDE, Emilio
El colectivismo y la evolución industrial
València: , 1904?
Matèries: història
Tipus: Llibre
Localització: G-133

CATALUNYA.GENERALITAT
Guia de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya
Barcelona: , 1982
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: G-92

INTERNATIONAL RAIFFEISEN UNION
International Cooperative Management
Hamm Castle: , 1981
Matèries: obres generals;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: G-58

BRAGULAT, Jorge
La enseñanza del cooperativismo
Madrid: , 1982
Matèries: educació cooperativa;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: G-145

INTERNATIONAL RAIFFEISEN UNION
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Bonn: , 1968
Matèries: biografies;Alemanya
Tipus:
Localització: H-78

AMAT, Joan;AMAT, Oriol
Contabilidad para cooperativas
Barcelona: , 1981
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: G-26

PÉREZ BARÓ, Albert
D'aquell temps, d'aquest país
Palma de Mallorca: , 1982
Matèries: història
Tipus:
Localització: H-3

ANTONI, Antoine
La vie dans une SCOP
París: , 1976
Matèries: Formació cooperativa;França
Tipus: Llibre
Localització: G-47

SMOLENSKI, Zygmunt
Las cooperativas agrícolas de producción en Polonia
Varsovia: , 1980
Matèries: cooperatives agràries;Polònia
Tipus: quadern
Localització: G-41

VENTOSA i ROIG, Joan
Miscel.lania Cooperatista
Vilanova i la Geltrú: , 1928?
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: H-29

CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION
Un manifeste du mouvement coopératif de production
París: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de treball associat;França
Tipus: quadern
Localització: G-46

SANZ JARQUE, Juan José
El vino, las bodegas cooperativas y la Seguridad Social agraria
València: , 1975
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: G-53

ZERKOWSKI, Jan
The Oldest Consumer Co-operatives in Poland
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Polònia;cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: G-35

SERVY, Pierre
Une importante réussite industrielle en Pays Basque Espagnol
Baiona: , 1981
Matèries: cooperatives de treball associat;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: E-216

STAROS, Zofia; WOJCIECHOWSKA, Janina
Women in the Polish Cooperative Movement
Varsòvia: , 1980
Matèries: Polònia;dona
Tipus: llibret
Localització: G-40

DYKA, Slawomir
Rural co-operatives in the service of de Polish country-side
Varsòvia: , 1980
Matèries: cooperatives agràries;Polònia
Tipus: Llibre
Localització: G-36

JANCZYK, Tadeusz
The co-operative movement in Poland
Varsòvia: , 1977
Matèries: història;Polònia
Tipus:
Localització: G-34

POMARES MARTÍNEZ, José
Régimen jurídico de las cooperativas de crédito
Madrid: , 1980
Matèries: legislació;caixes rurals;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: G-5,E-156

CAIXA DE PENSIONS
Cursos de formación cooperativa
Barcelona: , [s.d.]
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: fotocopies relligades
Localització: H-48

CARBONELL DE MASY, Rafael
Moderna gestión de empresas cooperativas agrarias
València: , 1980
Matèries: cooperatives agràries;empreses cooperatives;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: G-4

LUIS ESTEBAN, José Manuel de
Régimen fiscal de las sociedades cooperativas
Madrid: , 1981
Matèries: fiscalitat de cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: G-23

JARAMILLO, Francisco de Paula
Cooperativismo y sociedad comunitaria
Bogotá: , 1978
Matèries: teoria del cooperativisme;Colòmbia
Tipus: Llibre
Localització: C-31

CAMPBELL, Alastair; KEEN , Charles; NORMAN , Geraldine; OAKESHOTT , Robert
Worker-Owners: The Mondragon Achievement
Londres: , 1977
Matèries: cooperatives de treball associat;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: G-8

RODRIGUEZ TARDITI, José
Historia de las doctrinas cooperativas
Buenos Aires: ,
Matèries: doctrina cooperativa;història;Argentina
Tipus: quadern
Localització: E-165

CRACOGNA, Dante
El cooperativismo en la Argentina
Buenos Aires: , 1977
Matèries: Argentina
Tipus: quadern
Localització: E-166

BASAÑES, Juan Carlos
Teoría y realidad de la economía cooperativa
Buenos Aires: , 1979
Matèries: empreses cooperatives;Argentina
Tipus:
Localització: C-88

URIBE GARZÓN, Carlos
Bases del Cooperativismo
Bogotá: , 1978
Matèries: obres generals;Colòmbia
Tipus: Llibre
Localització: F-74

ZAPATA CUSICANQUI, Carlos
Las cooperativas artesanales de Bolivia
La Paz: , 1978
Matèries: cooperatives de treball associat;Bolívia
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: F-135

ALTHAUS, Alfredo A.
Tratado de Derecho Cooperativo
Rosario: , 1977
Matèries: legislació;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: F-146

PÉREZ BARÓ, Albert
Recull Cooperatiu
Barcelona: , 1981
Matèries: obres generals;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: F-147,F- 148

VENTOSA I ROIG, Joan
Elementos de cooperación escolar
Mèxic: , 1955
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Mèxic
Tipus: Llibre
Localització: A-53, 54, 55, 56, 57

JARA, Juan Carlos de la
Una estrategia de difusión para el cooperativismo de vivienda chileno
Santiago de Chile: , 1973
Matèries: cooperatives d'habitatges;Xile
Tipus: Dossier
Localització: F-136

BONOW, Mauricio;WATKINS, William P.
Principios del cooperativismo
Bogotà: , 1978
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-131

CATTIER, F. & L.
Ce qu'il faut savoir de la coopération scolaire
París: , 1945
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: G-154

FERNANDEZ, Joaquin
Economía para cooperativas
Barcelona: , 1983
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: H-159

FISCHER, Ruth
La participación en las cooperativas industriales del complejo ULARCO
Santiago de Chile: , 1973
Matèries: cooperatives de treball associat;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: F-129

BENECKE, Dieter W.
Las cooperativas
Santiago de Chile: , 1974
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus:
Localització: F-137

CRACOGNA, Dante
Cooperativismo agrario argentino
Buenos Aires: , 1968
Matèries: cooperatives agràries;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: F-70

GARDÓ, José
Contabilidad para cooperativas
Barcelona: , 1925
Matèries: comptabilitat
Tipus: quadern
Localització: A-65; F-61

LASSERRE, Georges
El cooperativismo
Vilassar de Mar: , 1972
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: A-71, F-47

PÉREZ BARCENA, Luis
La cooperación en Israel
Zaragoza: , 1971
Matèries: Israel
Tipus: Llibre
Localització: D-83, F-45

MATEO BLANCO, Joaquín
Desarrollo y formación del cooperativismo
Zaragoza: , 1979
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: F-36

FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE ESPAÑA
Los principios cooperativos
Zaragoza: , 1977
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;doctrina cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: A-23

Régimen legal de las cooperativas
Buenos Aires: , 1979
Matèries: Amèrica Llatina;legislació
Tipus: Llibre
Localització: F-72

COOPERATIVA DE CONSUMO "LOS COOPERADORES DE ECHEVARRIA"
Memoria
Bilbao: , 1963
Matèries: cooperatives de consum;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: E-202

COOPERATIVA DE CONSUMO "LOS COOPERADORES DE ECHEVARRIA"
Memoria
Bilbao: , 1964
Matèries: cooperatives de consum;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: E-203

MATEO BLANCO, Joaquín
Cartilla infantil cooperativa
Zaragoza: , [s.d]
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: quadern
Localització: D-31,F-26

BENECKE, Dieter W.
Sinopsis del Movimiento Cooperativo en América Latina
[S.l.]: , 1976
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: quadern
Localització: F-22

ARCO ALVAREZ, José Luis
Las cooperativas en Suecia
Zaragoza: , 1971
Matèries: Suècia
Tipus: quadern
Localització: F-20

CEBALLOS CAMACHO, José
La gestión cooperativa
Zaragoza: , 1979
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: F-18

SOLDEVILLA GARCÍA, Emilio
Desarrollo de las empresas cooperativas de Vizcaya
Bilbao: , 1973
Matèries: cooperatives de consum;cooperatives de treball associat;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: F-17, H-14,H-83

O'NEILL, Ana Maria
Cuerpo y alma del cooperativismo
Puerto Rico: , 1969
Matèries: teoria del cooperativisme;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: D-96, F-16

MUÑOZ VIDAL, Antonio B.
Análisis sistémico del crédito cooperativo
Murcia: , 1976
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: F-15

LANZ Y PINIÉS, Mario
Integración de la educación cooperativa
Saragossa: , 1969
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: F-34

SEMINARIO NACIONAL DE PADRES DE ALUMNOS( 1º: Bilbao: 1972
Primer Seminario Nacional de la Sociedad de Cooperativas de Enseñanza,
Zaragoza: , 1973
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus:
Localització: D-76, F-30

DIGBY, Margaret
El movimiento cooperativo mundial
Mèxic: , 1965
Matèries: història;obres generals;cooperativisme Internacional
Tipus: Llibre
Localització: E-179

CERDA RICHART, Baldomero
Las sociedades cooperativas en particular
Barcelona: , 1959
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: C-27

GASCÓN HERNÁNDEZ, Juan
Enfoques cooperativos
Buenos Aires: , 1962
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: quadern
Localització: F-165

El Crédito Cooperativo.
Zaragoza: , 1979
Matèries: Espanya;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: F-33, H-55

DIAZ ENTRALGO, Antonio
El Sistema Cooperativo y los Trabajadores
Cuba: , 1954
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: butlletí
Localització: F-62

GIDE, Charles
Las sociedades cooperativas de consumo
Saragossa: , 1964
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: quadern
Localització: E-221

RIO, Jorge del
Cooperativismo. Cooperativas de trabajo...
[S.l.]: , 1966
Matèries: cooperatives de treball associat;Argentina
Tipus:
Localització: E-215

COLE, G.D.H.
A century of co-operation
Manchester: , 1944
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: H-167

HOLYOAKE, George J.
Història dels Equitables Pioners de Rochdale
Barcelona: , 1937
Matèries: història
Tipus: Llibre
Localització: F-2

NAVARRO LÓPEZ, Manuel
La sociedad de consumo y su futuro, el caso de España
Madrid: , 1978
Matèries: història;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: F-55

PÉREZ BARCENA, Luis
El movimiento cooperativo en los Paises Nórdicos de Europa
Vizcaya: , 1963
Matèries: Suècia;Dinamarca;Holanda
Tipus: Llibret
Localització: D-98; D-99; D-100; E-185

TRONET, Bertil
Cooperative Capital
Estocolm: , 1980
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-25

GASCÓN HERNÁNDEZ, Juan
Notas para la formación del concepto del derecho cooperativo
Coimbra: , 1957
Matèries: legislació
Tipus: quadern
Localització: C-121,C- 122,C- 123,C- 124,E-68

ANGUEIRA MIRANDA, Miguel Angel
Hacia la comunidad cooperativa libre
Buenos Aires: , 1969
Matèries: obres generals;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: D-141

PAZ CANALEJO, Narciso
La Constitución y las cooperativas
Madrid: , 1980
Matèries: legislació;Espanya;estudis
Tipus: quadern
Localització: F-58

CHOMEL, M.
Y a-t-il place pour les Coopératives ouvrières dans l'Industrie Moderne
París: , 1959
Matèries: congressos;conferències;cooperatives de treball associat
Tipus: Opuscle
Localització: E-181

EMIR PANZONI, Erico
Cooperativismo
Buenos Aires: , 1958
Matèries: doctrina cooperativa;història;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: F-56

BENECKE, Dieter W.
Cooperación y desarrollo
Santiago de Chile: , 1973
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: F-13, H-22

AUTRY, Pierre
La coopération ouvrière de production
París: , 1946
Matèries: cooperatives de treball associat;història;França
Tipus: Llibret
Localització: E-218

BARILLAS IZAGUIRRE, Roberto
Movimiento Cooperativo en Puerto Rico
Guatemala: , 1948
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Llibret
Localització: B-104

BARILLAS IZAGUIRRE, Roberto
Fomento de la Cooperación en Guatemala
Guatemala: , 1949?
Matèries: Amèrica Llatina;Canadà
Tipus: Llibret
Localització: B-103

SANNER, Louis
Bookkeeping for Food Co-ops
Michigan: , 1976
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Dossier
Localització: V-59

BOTTOMLEY, Trevor
An introduction to co-operatives
Londres: , 1979
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: E-125

YEO, Peter
The work of a Co-operative committee
Londres: , 1978
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: E-126

DUNYÓ I CLARA, Jacint
Antologia cooperativista de Joan Ventosa i Roig
Barcelona: , 1980
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: F-188;F-189;F-190

AGILDA, Enrique
Gremialismo y cooperación
Buenos Aires: , 1965
Matèries: teoria del cooperativisme;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: E-135

NEPPEL, Karl Georg
Das Warengeschäft im ländlichen...
München: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: E-81

POBLET, Josep Maria
Antoni Gusart, un pioner de l'obrerisme
Barcelona: , 1971
Matèries: biografies
Tipus: Llibre
Localització: F-4

GRÜNEWALD, Karl
Relaciones económicas intercooperativas
Buenos Aires: , 1967
Matèries: cooperatives de consum;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: F-166

ANTONI, Antoine
La coopération ouvrière de production
París: , 1958
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: quadern
Localització: E-219

BARDELEBEN, R.V.; GEKLE, L.
Nutzen-und Schadenskomponenten
Münster: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: E-58

MARSHALL, Laura
Bringing cooperation home
Ann Arbor: , 1979
Matèries: cooperatives d'habitatges;Estats Units
Tipus:
Localització: Caixa E

COLE, G.D.H.
The Co-ops and Labour
Londres: , 1945
Matèries: cooperatives de treball associat;Gran Bretanya
Tipus:
Localització: G-180

HERMES, Andreas
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Neuwied: , 1951
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: E-96

SCHERER, Adolf
Die Zeit ist reif zum Handeln
Neuwied: , 1961
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: E-63

DIGBY, Margaret
Les coopératives de pêcheurs
Països Baixos: , 1961
Matèries: cooperatives del mar
Tipus: Llibre
Localització: B-82

DIGBY, Margaret
La cooperación entre pescadores
La Haia: , 1961
Matèries: cooperatives del mar
Tipus: Llibre
Localització: D-89

GABRIEL, S.L.
Landwirtschaft und wettbewerbsordnung
Hannover: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: quadern
Localització: E-140

SERAPHIM, Hans-Jürgen
Die Bedeutung des Genossenschaftswesens
Neuwied: , 1950
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: Llibret
Localització: E-114

LOCKHART, Jacques
Die Gesetzliche regelung...
Brugg-Schweiz: , 1963
Matèries: cooperatives agràries;Legislació;Europa
Tipus: Llibre
Localització: E-111

SERAPHIM, Hans-Jürgen
Die situation und die wirtschaftsornungspolitische...
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Alemanya;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: E-139

UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
Cartilla cooperativa de viviendas
Zaragoza: , 1973
Matèries: Espanya;cooperatives d'habitatges
Tipus: butlletí
Localització: C-19, D-26, F-29

PÉREZ BARÓ, Albert;VENTOSA i ROIG, Joan
Obres Cooperatives
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: obres generals;història
Tipus: relligat|Llibrets
Localització: A-48

GEORG, Ernst
Der Bauer un Seine Genossenschaften
Berlín: , 1946
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: quadern
Localització: B-119

ESPRIU, Josep
Cap a una nova fórmula de medicina social
Vilanova i la Geltrú: , 1980
Matèries: cooperatives sanitàries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: F-99

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Memòria
Barcelona: , 1994
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus: quadern
Localització: V-32

OSCARSSON, Ingvar
Report on the work for equality between men and women
Estocolm: , 1979
Matèries: Suècia;cooperatives de consum
Tipus: butlletí
Localització: E-17

PETTERSSON, Lisa
Democracy through education
Estocolm: , 1978
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives de consum;Suècia
Tipus: quadern
Localització: E-19

LUNDBERG, John
Organización del movimiento cooperativo sueco
Estocolm: , 1976
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: quadern
Localització: E-21,E-51d,E-44

NEUENKIRCH, Gerhard
Collaboration within the Commonweal Sector
Francfort: , 1970
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Opuscle
Localització: H-93

THIEMEYER, Theo
Principles of a Theory of Commonweal Economy
Francfort: , 1970
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: H-95

WALLRAFF, Hermann Josef
Present Day's Workable Commonweal Economy
Francfort: , 1974
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: quadern
Localització: H-96

KHÜNE, Karl
Commonweal Enterprise
Francfort: , 1973
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: H-97

HESSELBACH, Walter
Commonweal Bank in Developing Nations
Frankfurt: , 1974
Matèries: bancs cooperatius;Tercer Món
Tipus: Llibre
Localització: H-98

LOESCH, Achim von
German Labour Banks in the Twenties
Frankfurt: , 1978
Matèries: bancs cooperatius;Alemanya
Tipus: quadern
Localització: H-100

GEORGE, Oskar
The BSV Bank
Frankfurt: , 1979
Matèries: bancs cooperatius;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: H-104

LEWERENZ, Jürgen
Bancos obreros de América Latina y el Caribe
Francfort: , 1977
Matèries: bancs cooperatius;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: H-105

HESSELBACH, Walter
La importancia de las empresas de interés general...
Francfort: , 1970
Matèries: empreses cooperatives;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: H-106

THIEMEYER, Theo
Principios de una teoría de la economía de interes general
Francfort: , 1971
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: H-108

HESSELBACH, Walter
Las empresas de interés general
Francfort: , 1971
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibret
Localització: H-109

WALLRAFF, Hermann Josef
Economía actual funcional de interés general
Francfort: , 1971
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Opuscle
Localització: H-110

KÜHNE, Karl
La empresa de interés general
Francfort: , 1974
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: H-111

BONOW, Mauritz
Cooperation in a changing world
Lausane: , 1960
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus:
Localització: D-138

KELLERHALS, W.;KAMP, C.
Handbuch fuer genossenschaftliche bibliotheken...
Londres: , 1964
Matèries: bibliografia
Tipus: Informe Técnic
Localització: B-80

KONOPNICKI, M.; VANDEWALLE, G.
Co-operation as an Instrument for Rural Development
Ganthe: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;Bèlgica
Tipus: Llibre
Localització: F-75

FABRA RIBAS, Antoni
Las cooperativas
Buenos Aires: , 1944
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: quadern
Localització: G-141

MARTINELL BRUNET, César
Construcciones agrarias en Cataluña
Barcelona: , 1975
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: D-87

FERNANDEZ FERNANDEZ, Joaquín
Estructura del movimiento cooperativo
Barcelona: , 1977
Matèries: obres generals;doctrina cooperativa
Tipus: Còpia d'original|fotocòpies relligades
Localització: G-217,G-218,G-219

VENTOSA i ROIG, Joan
Temas cooperatistas de actualidad
Guatemala: , 1952?
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus:
Localització: F-162

COLOMBAIN, Maurice
Valor educativo de las cooperativas escolares
Guatemala: , 1929
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: F-157

LEWERENZ, Jürgen
Labour Banks in Latin America and the Caribean
Frankfurt: , 1979
Matèries: bancs cooperatius;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: H-103

CIRIEC
Directorio Nacional de Investigadores en Economía Social
Valencia: , 1994
Matèries: economia social;directoris
Tipus: Llibre
Localització: A-133

COOPERATIVA DE CREDITO
Modelo de Estatutos
Saragossa: , 1972
Matèries: Estatuts
Tipus: Llibre
Localització: Caixa E

LUNDBERG, John
A Lei Sueca sôbre associaçôes Econômicas
Estocolm: , [s.d.]
Matèries: Suècia;legislació
Tipus: butlletí
Localització: E-11

C.I.E.M
Le Mouvement coopératif en France
París: , 1977?
Matèries: França
Tipus: Llibre
Localització: E-217

Mouvements coopératifs dans les pays socialistes
Moscou: , 1980
Matèries: Europa;doctrina cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: E-154

FAUQUET, Georges
Le secteur coopératif
París: , 1965
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: C-120

FAUQUET, Georges
Las instituciones cooperativas
Ginebra: , 1949
Matèries: empreses cooperatives;legislació
Tipus: Llibre
Localització: F-124

LOUIS, Raymond
Organización y funcionamiento administrativo
Buenos Aires: , 1978
Matèries: empreses cooperatives;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: G-143

Lenin contra Raiffeisen
Bonn: , [s.d.]
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibret
Localització: E-64

WATKINS, William P.
Democracy and Efficiency in Thrift and Credit Co-operatives
Londres: , 1975
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: D-90

MARÍN PÉREZ, Pascual
La cooperación ante el derecho natural
Zaragoza: , 1966
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: G-211

CASTAÑO COLOMER, Josep
Això és el cooperativisme
Barcelona: , 1995
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: A-134

Die Genossenschaftliche Rückvergütung
Karlsruhe: , 1961
Matèries: fiscalitat de cooperatives;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: B-118

Groupement
Illzach: , 1978
Matèries: cooperatives de crèdit;Europa
Tipus: Catàleg
Localització: E-206

An Outline of the Co-operative Movement
Manchester: , 1978?
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: quadern
Localització: F-25

An Outline of the Co-operative Union
Manchester: , 1979
Matèries: Gran Bretanya;formació cooperativa
Tipus: quadern
Localització: F-21

ODHE, Thorsten
Integración económica y desarrollo cooperativo
Buenos Aires: , 1966
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: F-167

FAUQUET, Georges
Diversidad y clasificación de las instituciones cooperativas
Ginebra: , 1939
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Opuscle
Localització: B-37, F-125

McGRATH, Mary Jean
Cooperatives, small farmers & rural development
Wisconsin: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;Tercer Món
Tipus: Llibre
Localització: H-46

J.V.C.
Corporativismo gremial
Burgos: , 1937
Matèries: Espanya
Tipus: Llibre
Localització: H-87

DECOURSELLE, Gérard
Le crédit agricole
París: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;França;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: H-13

Die Gemeinnützige
[S.l.]: , [1980?]
Matèries: cooperatives d'habitatges;Alemanya
Tipus: quadern
Localització: G-52

CIURANA FERNANDEZ, José M.
Las cooperativas en la práctica
Barcelona: , 1970
Matèries: legislació;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: H-10

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Repertorio internacional de organizaciones cooperativas
Ginebra: , 1971
Matèries: organització general;directoris
Tipus: Llibre
Localització: F-115

THOMAS, E.H.
Gestión de las Cooperativas
Madrid: , 1967
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: G-93

RIAZA BALLESTEROS, José Mª
Cooperativas de producción
Bilbao: , 1968
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: G-51

OLSEN, H.M.
Cooperativas de agricultores
Mèxic: , 1966
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: F-237

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Legislaçao cooperativista
Rio de Janeiro: , 1953
Matèries: Legislació;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: G-120

CONGRESO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA( 4º: Cali: 1951
Conclusiones del Comité Organizador
[S.l.]: , 1952
Matèries: Congressos;Colòmbia
Tipus:
Localització: D-167

CONGRESSO NAZIONALE( 2º: Perugia: 1984
Cooperazione dei Servici
Roma: , 1983
Matèries: cooperatives de serveis;Congressos
Tipus:
Localització: Caixa C

C.O.P.A.C.
Guía para la preparación de proyectos cooperativos
Roma: , 1975
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Manual
Localització: F-94

C.O.P.A.C.
Cooperatives against rural poverty
Saltsjöbaden: , 1978
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Informe
Localització: F-95

La cooperación agrícola en Yugoslavia
Beograd: , 1961
Matèries: cooperatives agràries;Rússia
Tipus: Llibre
Localització: E-224

CONSEJO SUPREMO DE LAS COOPERATIVAS
El movimiento cooperativo polaco
Varsòvia: , 1960
Matèries: Polònia
Tipus: Dossier
Localització: E-191

Contabilidad de explotación simplificada
Buenos Aires: , 1974
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: F-112

Deutscher Raiffeisentag 1976
Bonn: , 1976
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: E-109

FAUQUET, Georges
Le secteur coopératif
Brussel.les: , 1942
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: C-79

LAMO, Regina
Breviario de autoeducación cooperatista
Barcelona: , 1923
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: A-47

COLL CREIXELL, José
Las cooperativas y la cultura
Barcelona: , [1927?]
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus:
Localització: E-171, G-153

Credit & Women's economic development
Washington: , 1981
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: G-56

ALMARCHA, Luis
La cooperación como sistema económico-social
Madrid: , 1965
Matèries: obres generals;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: E-80

COOP SUISSE
Coop en Suisse
Bâle: , 1975
Matèries: Suïssa
Tipus: quadern
Localització: F-51

COOP SUISSE
Statuts de Coop Suisse
Balê: , 1978
Matèries: Suïssa;Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-49

ADVISORY COMMITTEE ON OVERSEAS COOPERATIVE DEVELOPMENT
Working together
Washington: , [s.d.]
Matèries: obres generals;Estats Units
Tipus: Catàleg
Localització: B-145

La Cooperación de Consumo
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus:
Localització: H-4

Cooperativismo y desarrollo
Buenos Aires: , 1979
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: E-130

DEUTSCHER BAUERNVAND
Der Gemeinsame Agrarmarkt
Bonn: , 1975
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus: quadern
Localització: E-91

AGUAYO, Juan
Apuntes de métodos y técnicas de comunicación
Santiago de Chile: , 1975
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: F-141

BIANCO, Augusto;ZALCMAN, Elias;GOLDBERG, Mirta
La aventura de la cooperación
Rosario (Argentina): , 1978
Matèries: Formació cooperativa;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: F-170

CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Atividades em 1952...
Rio, D.F.: , 1954
Matèries: obres generals;Brasil
Tipus: relligat
Localització: C-41

CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Objetivos e problemas do CNEC
Rio de Janeiro: , 1954
Matèries: Brasil
Tipus: Llibre
Localització: C-10

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Documentos de la Conferencia Mundial de Roma
[S.l.]: , 1978
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: V-45

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Compte rendu du seizième congrès de lAlliance Coopérative Internationale
Londres: , 1946
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;congressos
Tipus: relligat
Localització: H-32

CAJA LABORAL POPULAR
Caja Laboral Popular
Bilbao: , 1979
Matèries: caixes rurals;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: H-47

CAJA LABORAL POPULAR
Memoria 1979
Bilbao: , 1980
Matèries: memòries;País Basc
Tipus: Catàleg
Localització: X-85

CAJA LABORAL POPULAR
Memoria 1980
Bilbao: , 1981
Matèries: memòries;País Basc
Tipus: Catàleg
Localització: X-86

CAJA LABORAL POPULAR
Memoria 1982
Bilbao: , 1983
Matèries: memòries;País Basc
Tipus: Catàleg
Localització: X-88

CAJA LABORAL POPULAR
Memoria 1983
Bilbao: , 1983
Matèries: memòries;País Basc
Tipus: Catàleg
Localització: X-89

MAKUCH, Nathalie;PEYRE, Jacques
Le crédit agricole
París: , 1978
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: H-59

CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
rapport sur le crédti agricole mutuel en 1976
París: , 1976
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit;França
Tipus: Llibre
Localització: G-73

CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
Le Crédit Agricole Mutuel en 1980
París: , 1981
Matèries: cooperatives de crèdit;cooperatives agràries;França
Tipus: Llibre
Localització: G-75

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Coopération Internationale
Brussel.les: , 1927
Matèries: història;Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: G-157

GARCÍA LOBO, Albino
Manual del cooperativista
Madrid: , 1985
Matèries: manuals;organització general
Tipus: quadern
Localització: caixa H

C.E.M.A.S
Explaining annual reports
Londres: , 1977
Matèries: directoris;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: V-51

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
Per una Europa sense blocs
Barcelona: , 1990
Matèries: Europa
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa B

CAJA LABORAL POPULAR
Memoria
Bilbao: , 1976
Matèries: caixes rurals;memòries;País Basc
Tipus: Informe anual
Localització: C-4

CAJA LABORAL POPULAR
Memoria
Mondragón: , 1967
Matèries: caixes rurals;memòries;País Basc
Tipus: Informe anual
Localització: C-9

CONFEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE DE LA COOPERATION ET DUCREDIT AGRICOLES
Le mouvement mutualiste et coopératif agricole
París: , 1974
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit;França
Tipus: Llibre
Localització: G-15

CONFEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE DE LA COOPERATION ET DUCREDIT AGRICOLES; CONGRES NATIONAL( 57º: Perpignan: 1975
L'Agriculture francaise et les orientations du VII plan dans unmonde en mutation
Vaux-Le-Pénil: , 1975
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit;França
Tipus: Llibre
Localització: G-62

CONFEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE DE LA COOPERATION ET DUCREDIT AGRICOLE; CONGRES NATIONAL( 58º: Bordeaux: 1976
Réussites et insuffisances de la construction européenne
Vaux-Le-Pénil: , 1976
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit;França
Tipus: Llibre
Localització: G-70

CENTRAL COUNCIL FOR AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL CO-OPERATION
Annual report
Londres: , 1981
Matèries: cooperatives agràries;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: G-74

C.O.P.A.C.
What is COPAC?
Roma: , 1987
Matèries: cooperativisme internacional
Tipus: Dossier
Localització: X-122

CHARLOT, H.
Un programme et una répartition mensuelle
París: , [1949?]
Matèries: cooperatives d'ensenyament;França
Tipus:
Localització: H-34

CHAVES NUÑEZ, Fernando
El programa de educación de las cooperativas de consumo
Washington: , 1953
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives de consum;Suècia
Tipus: quadern
Localització: D-180

FUNDACION HOGAR DEL EMPLEADO
Cooperativismo agrario
Madrid: , 1979
Matèries: obres generals;cooperatives agràries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: B-89

CONFEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE, DE LA COOPERATION ET DU CREDIT AGRICOLES
Histoire du mouvement mutualiste et coopératif français
Vaux-Le-Penil: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;França;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: B-71

C.O.P.A.C.
Rural cooperatives
Roma: , 1983
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Informe
Localització: Z-20

C.O.P.A.C.
Small-scale fisheries cooperatives
Roma: , 1984
Matèries: cooperatives del mar
Tipus:
Localització: Z-21

BANQUE CENTRALE COOPERATIVE
Banque Centrale Coopérative
Bâle: , [s.d.]
Matèries: bancs cooperatius
Tipus: Catàleg
Localització: F-52

CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Memoria anual COLAC
[S.l.]: , 1981
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica Llatina;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: G-105

C.O.P.A.G.A.
Memoria balance
Lleida: , 1979
Matèries: memòries;Catalunya
Tipus:
Localització: G-48

DEPARTAMENTO DE FOMENTO COOPERATIVO PARA LOS CIRCULOS DE ESTUDIOS
Proyecto de Estatutos para una cooperativa escolar
Guatemala: , [s.d.]
Matèries: estatuts;cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: F-160

AGRICULTURAL COOPERATIVE DEVELOPMENT INTERNATIONAL
Developing farm cooperatives overseas
Washington: , 1979
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Informe anual
Localització: E-98

C.E.M.A.S.
Basic control of assets
London: , 1979
Matèries: manuals;Aliança Cooperativa Internacional;empreses cooperatives
Tipus: Dossier
Localització: V-50

C.E.M.A.S.
Savings and Credit Co-operatives
Londres: , 1977
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;cooperatives de crèdit
Tipus: quadern
Localització: F-92

C.E.M.A.S.
Industrial Co-operatives
Londres: , 1977
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;cooperatives de treball associat
Tipus: quadern
Localització: F-93

C.E.M.A.S.
Co-operative Education Directory
Londres: , 1979
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;formació cooperativa
Tipus: relligat|Dossier
Localització: V-49

CONFEDERACION NACIONAL COOPERATIVA DE LA REPUBLICA MEXICANA, C.C.L.
Acta y bases constitutivas
Mèxic: , 1943
Matèries: Mèxic;estatuts
Tipus:
Localització: G-125

ALELLA VINÍCOLA
Cincuentenario de la fundación de la Bodega Cooperativa Alella Vinícola
Alella: , 1956
Matèries: cooperatives agràries;història;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: F-68

CONFEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE, DE LA COOPERATION ET DU CREDIT AGRICOLES; CONGRES NATIONAL
Les difficultés de la construction européenne face
Vaux-Le-Pénil: , 1974
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit;França
Tipus: Llibre
Localització: G-71

CONFEDERATON NATIONALE DE LA MUTUALITE, DE LA COOPERATION ET DUCREDIT AGRICOLES; CONGRES NATIONAL
Problèmes internationaux et construction européenne
Vaux-Le-Pénil: , 1975
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit;França
Tipus: Llibre
Localització: G-72

COMMENT CONSTITUER
Comment constituer juridiquement une communauté de travail
Gien: , 1953
Matèries: Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: E-180

C.O.G.E.C.A.; E.U.R.O.C.O.O.P.
Project de loi pour une société coopérative européenne
[S.l.]: , 1976
Matèries: legislació;Europa
Tipus: Llibre
Localització: F-110

C.O.P.A.C.
Providing assistance to cooperatives in developing countries
Roma: , 1986
Matèries: cooperativisme internacional;Tercer Món
Tipus: Dossier
Localització: X-121

CENTRAL BOARD OF DAIRY INDUSTRY; CENTRAL AGRICULTURAL UNION
Dairyng in Poland
Varsòvia: , 1980
Matèries: cooperatives agràries;Polònia
Tipus: quadern
Localització: G-42

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Rapport de la Commission des Principes Coopératifs de l'ACI
Londres: , 1967
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;doctrina cooperativa
Tipus: Opuscle
Localització: E-76

CONFERENCIA MUNDIAL; F.A.O.
Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Roma: , 1981
Matèries: cooperatives agràries;conferències
Tipus:
Localització: H-62

ESPANYA, [Lleis, etc...]
Cooperativas. Ley y Reglamento
Madrid: , 1978
Matèries: Espanya;legislació
Tipus: Llibre
Localització: C-77;E-205

ESPANYA, [Lleis, etc...]
Proyecto de Ley de Cooperativas. País Vasco - Euskadi
[S.l.]: , 1981
Matèries: legislació;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: F-113

ESPANYA, [Lleis, etc...]
Proyecto de Ley de Cooperativas de Junio de 1980
[S.l.]: , 1980
Matèries: Legislació;Espanya
Tipus: fotocopies relligades
Localització: F-100

THE CENTRAL CO-OPERATIVE COMMITTEE OF DENMARK
The co-operative movement in Denmark
[S.l.]: , 1970
Matèries: Dinamarca
Tipus:
Localització: H-11

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
Co-operative Housing
Hamburg: , 1980
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;cooperatives d'habitatges
Tipus: Llibre
Localització: F-1

E.A.D.A.
Curso básico de contabilidad y gestión financiera de cooperativas
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: E-176

LAGUN - ARO
Estatutos de LAGUN - ARO Mutua de Previsión Social
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: País Basc;Estatuts
Tipus: Llibre
Localització: Z-129

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
Fighting rural poverty
Roma: , 1983
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Informe
Localització: Z-132,Z- 133

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
Co-operatives and the state
London: , 1980
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: B-31

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Books about cooperatives
Oxford: , 1986
Matèries: biblioteques
Tipus: Fullet
Localització: Y-69

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES; INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
Year book of Agricultural Co-operation
Oxford: , 1979
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: E-136

PLUETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES; INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
Year book of Agricultural Co-operation
Oxford: , 1980
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: E-115

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES; INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
Year book
Oxford: , 1976
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: E-133

CO-OPERATIVE UNION LTD
Portrait of a Movement
Manchester: , 1977
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: Catàleg
Localització: F-48

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
Combatir contra la pobreza rural
Roma: , 1983
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: quadern
Localització: Y-67

Sociedades cooperativas
Madrid: , 1984
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: Z-82

PRIETO LAURENS, Jorge
La república cooperativa en la post-guerra
México D.F.: , 1944
Matèries: història
Tipus: Llibre
Localització: B-102

SERVICIO COOPERATIVO DEL SINDICATO LOCAL DE TRANSPORTES DE VIAJEROS Y MERCANCIAS
Reglamento de la sección Tracción a Sangre
Barcelona: , 1941
Matèries: Espanya;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibret
Localització: H-183

ECONOMIA
Economía social y empleo
Madrid: , 1987
Matèries: legislació;economia social
Tipus: Llibre
Localització: Y-133

UNION AGRARIA COOPERATIVA
Estatutos de la Unión Agraria Cooperativa
Reus: , 1965
Matèries: estatuts;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: H-64

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Proyecto de reglamento para las cooperativas escolares
Mèxic: , 1948
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Mèxic
Tipus: Llibre
Localització: H-119

SYMPOSIUM( 1er: Madrid: 1979
Cooperativismo y asistencia sanitaria (cooperativismo sanitario)
Madrid: , 1979
Matèries: cooperatives sanitàries;Congressos
Tipus:
Localització: B-84

ROSENBROCK, E.
Der Deutsche Raiffeisenverband in der wirtschafts-und-agrarpolitik
Neuwied: , 1976
Matèries: cooperatives de crèdit;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: B-85

COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA
Escuela y cooperación
Múrcia: , 1985
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: Z-130

COMISION INTERMINISTERIAL PARA LA JUVENTUD
Juventud y cooperativismo
Fuenlabrada: , 1984
Matèries: Espanya;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: Z-36

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA AGRICULTURA DE SAO PAULO
O poder da cesta
Sao Paulo: , 1954
Matèries: Brasil;cooperatives de consum
Tipus: Llibret
Localització: G-119

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA AGRICULTURA DE SAO PAULO
Cooperativismo na América I
Sâo Paulo: , 1954
Matèries: Brasil;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: G-118

SEMINARIO INTERAMERICANO
Seminario Interamericano de financiamiento cooperativo
Sherbrooke: , 1978
Matèries: Amèrica Llatina;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: H-38

COOPERATIVA "LA FLOR DE MAYO"
Cooperativa "La Flor de Mayo" en sus 50 años de cooperación
Barcelona: , 1940
Matèries: memòries;Catalunya;història
Tipus:
Localització: H-15

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Report of the Twenty-sixth Congres
Londres: , 1978
Matèries: congressos;Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: H-54

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Structural changes in co-operatives
Londres: , [1965?]
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: V-52

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE CATALUNYA
Memòria
[S.l.]: , [1937?]
Matèries: memòries;Catalunya
Tipus: Fotocòpies
Localització: Y-75

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ESPAÑA
Convocatoria, orden del día y memoria del congreso
Madrid: , 1934
Matèries: Congressos;Espanya
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa H

SZÖVETKEZETI KUTATO INTEZET
Bulletin d'acquisitions nouvelles 2
Budapest (Bulgària): , 1981
Matèries: bibliografia
Tipus: Catàleg
Localització: G-77

SZÖVETKEZETI KUTATO INTEZET
Bulletin d'acquisitions nouvelles 3
Budapest (Bulgària): , 1981
Matèries: bibliografia
Tipus: Catàleg
Localització: G-83

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Statistics of affiliated organisations
Londres: , 1977
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Informe Tècnic
Localització: F-97

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Statistical data of a few consumer cooperative movements
Londres: , 1979
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;cooperatives de consum
Tipus: Informe Tècnic
Localització: F-102

CONGRES DE L'IOCU; INTERNATIONAL ORGANIZATION OF CONSUMER UNIONS
IOCU Congress. Report for 1975 - 1978
Londres: , 1978
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: F-53

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF CONSUMER UNIONS
Constitution of the IOCU
The Hague: , 1975
Matèries: estatuts;cooperatives de consum
Tipus:
Localització: F-54

UNION PANAMERICANA
Seminarios regionales de asuntos sociales. Cooperativas
Washington: , 1952
Matèries: Seminaris;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: F-79

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF CONSUMER UNIONS
Annual report for 1979
The Hague: , 1980
Matèries: memòries;cooperatives de consum
Tipus:
Localització: F-133

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Rules and standing orders of the I.C.A.
Londres: , 1954
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: G-54

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Trainer's manual
Torí: , 1979
Matèries: cooperatives agràries;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-192

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Trainer's manual. Suply management
Ginebra: , 1980
Matèries: cooperatives agràries;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-191

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Planning and controlling the business
Ginebra: , 1979
Matèries: cooperatives de consum;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-193

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Salesmanship
Ginebra: , 1979
Matèries: cooperatives de consum;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-195

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Basic economics of a consumer co-operative
Geneva: , 1979
Matèries: cooperatives de consum;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-197

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
The display of goods in self-service shops
Ginebra: , 1979
Matèries: cooperatives de consum;formació cooperativa
Tipus: quadern
Localització: D-199

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Curriculum guide for agricultural co-operative
Torí: , 1979
Matèries: cooperativisme internacional;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: D-201

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Curriculum guide for agricultural co-operative
Ginebra: , 1980
Matèries: cooperatives agràries;bibliografia
Tipus:
Localització: D-200

CONGRES de L'A.C.I.; INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Report of the twenty-fourth congress
Londres: , 1970
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: B-79

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE TRADE CONFERENCE; INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Report of the Second International Co-operative Trade Conference. Moscow 9-11 october 1981
Londres: , 1981
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;cooperatives agràries;conferències
Tipus: Llibre
Localització: G-69

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Vocabulary of cooperative terms
Londres: , 1974
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-93

CONGRES de L'A.C.I.; INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Report of Twenty-Fifth Congress
Londres: , 1974
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: B-22

CONFERENCE OF I.C.A.; INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Thrift and Credit Co-operatives
Londres: , 1980
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: G-14

CONGRES de L'A.C.I.; INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Resolutions and amendments to rules
[S.l.]: , 1980
Matèries: Congressos;Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Dossier
Localització: E-159

FEDERACION DE COOPERATIVAS ANDALUZAS (FECOAN)
Productos y servicios
Sevilla: , 1989
Matèries: Espanya
Tipus: Llibre
Localització: AB-97

DEPARTAMENTO DE FOMENTO COOPERATIVO DE GUATEMALA
Memoria.Departamento de Fomento Cooperativo de Guatemala
Guatemala CA: , 1947-1951
Matèries: Amèrica Llatina;memòries
Tipus: relligat de memories
Localització: E-82

CONGRES NATIONAL C.N.M.C.C.A
Rapport Général
Vaux-Le-Pénil: , 1975
Matèries: cooperatives agràries;França;Congressos
Tipus:
Localització: G-63

COLLEGE COOPERATIF
Livret 1976-1977
[S.l.]: , 1977
Matèries: Formació cooperativa;França
Tipus: Opuscle
Localització: E-198

COLLEGE COOPERATIF
Livret 1978
París: , 1978
Matèries: Formació cooperativa;França
Tipus: Opuscle
Localització: E-200

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Instructivo de contabilidad
Mèxic: , 1940
Matèries: Mèxic;Gestió empresarial
Tipus: Llibre
Localització: C-39

FERRINHO, Homero
A Basutolândia e as suas cooperativas rurais
[S.l.]: , 1964
Matèries: cooperatives agràries;Àfrica
Tipus: Llibret
Localització: E-161

SINDICAT AGRICOL I CAIXA RURAL DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Estatuts
Girona: , 1908
Matèries: estatuts;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: G-38

ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA DE LLEIDA
Resultats de l'enquesta socio-econòmica
Lleida: , 1980
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Informe Tècnic
Localització: F-109

FUNDACIÓ ROCA GALÈS
Cooperació 1978
Barcelona: , 1979
Matèries: Catalunya;premsa
Tipus:
Localització: prestatge 9,A6-0

FUNDACIÓ ROCA GALÈS
Cooperació 1979
Barcelona: , 1980
Matèries: Catalunya;premsa
Tipus: recull premsa
Localització: H-40, H-41, H-42

FUNDACIÓ ROCA GALÈS
Cooperació 1981
Barcelona: , 1982
Matèries: Catalunya;Premsa
Tipus: Dossier
Localització: V-68, V-69

CENTRO NACIONAL DE EDUCACION COOPERATIVA
Los principios cooperativos y la Europa comunitaria
Zaragoza: , 1973
Matèries: doctrina cooperativa;Europa
Tipus: Llibre
Localització: F-19

CARAVIAS, José L.
Liberación campesina. Ligas agrarias del Paraguay
Madrid: , 1975
Matèries: cooperatives agràries;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: A-73

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Basic books on co-operative movements
London: , 1981
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;bibliografia
Tipus: fotocopies relligades
Localització: F-106

FUNDACIO ROCA GALES
Primer Curs de Formació de Monitors de Cooperativisme.
Barcelona: , 1985
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: fotocopies relligades
Localització: Y-8

KLIMT, A.
Coopération et prevoyance sociale en Tchécoslovaquie
Praga: , 1924
Matèries: Rep.Txeca-Eslovàquia
Tipus:
Localització: A-32

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION COOPERATIVA
Cooperativismo
Madrid: , 1981
Matèries: bibliografia
Tipus: Catàleg
Localització: G-88

FUNDACIO ROCA GALES
Reformulació dels principis cooperatius al món
Barcelona: , 1982
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: G-103

GRUP PROMOTOR DE LA COORDINACIO DE FUNDACIONS CATALANES
Directori de Fundacions Catalanes 1982
Barcelona: , 1982
Matèries: directoris
Tipus:
Localització: G-116, G-117

GORROÑO AREITIO-AURTENA, Iñaki
Los kibutz. La experiencia cooperativa israelí
Barcelona: , 1986
Matèries: Israel
Tipus: Llibre
Localització: Y-63

HESSELBACH, Walter
Las empresas de la economía de interés general
Mexic: , 1978
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: H-117,AB-132

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Directory of co-operative Libraries and Documentation Services
Montreal: , 1980
Matèries: bibliografia;Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: F-132

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Calendar of Technical Assistance for Co-operatives
Londres: , 1980
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;formació cooperativa
Tipus: Dossier
Localització: F-131

GIDE, Charles; RIST, Charles
Histoire des doctrines économiques
París: , 1920
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: H-1,H-39

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMIA SOCIAL
Programas de ayudas oficiales al fomento del empleo
Madrid: , 1985
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització:

GENERALITAT DE CATALUNYA
Recull de textos sobre cooperació de la Generalitat de Catalunya
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Catalunya;legislació
Tipus: Fotocòpies
Localització: V-48

DEPARTAMENTO DE FOMENTO COOPERATIVO PARA LOS CIRCULOS DE ESTUDIO
Decreto número 643 (Ley de cooperativas)
Guatemala: , [s.d.]
Matèries: Amèrica Llatina;Legislació
Tipus: relligat
Localització: A-58,A-59, F-161

COMMUNAUTÉS
Communautés européennes. Parlament européen
[S.l.]: , 1982
Matèries: Europa
Tipus: estudi informe original
Localització: G-199

FUNDESCOOP
Proyecto de Ley de Sociedades Anónimas Laborales
Madrid: , 1985
Matèries: legislació;societats anònimes laborals
Tipus: Dossier
Localització: caixa H

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMIA SOCIAL
Seguridad Social y desempleo en las cooperativas
Madrid: , 1985
Matèries: Espanya;legislació
Tipus: Dossier
Localització: caixa H

RAIFFEISENKREDIT
Raiffeisenkredit in Europa
Frankfurt: , 1968
Matèries: Europa;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: B-88

LANDWIRTSCHAFTLICHE
Der Landwirtschaftliche Anpassungsprozef
Münster: , 1978
Matèries: Alemanya;cooperatives agràries
Tipus: Llibret
Localització: B-107

RIVAS MORENO, Francisco
Bodegas y destilerías cooperativas
Valencia: , 1905
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: B-16

RIVAS MORENO, Francisco
Lecherías y queserías cooperativas
València: , 1905
Matèries: història;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: B-19

RIVAS MORENO, Francisco
La cooperación ante la Ley
Madrid: , 1923
Matèries: legislació
Tipus: Llibre
Localització: B-24

KOOPERATIVA FÖRBUNDET
Coop saving. Coop Credit
Estocolm: , 1980
Matèries: Suècia;cooperatives de crèdit
Tipus: butlletí
Localització: E-26

DINAMARCA
Dinamarca Agrícola
Copenhaguen: , 1976
Matèries: Dinamarca;cooperatives agràries
Tipus: mini llibret
Localització: E-66

LANDWIRTSCHAFTLICHE
Das Landwirtschaftliche Organisations-wesen
Neuwied: , 1960
Matèries: Alemanya;cooperatives agràries
Tipus: Llibret
Localització: E-99

DEPARTAMENTO DE FOMENTO COOPERATIVO PARA LOS CIRCULOS DE ESTUDIO
Reglamento general para los círculos de estudios cooperativos
Guatemala: , [s.d.]
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus:
Localització: F-159

HANSEN, Johannes
Probleme der vermarktung landwirtschaftlicher produkte
Kiel: , 1963
Matèries: cooperatives agràries
Tipus:
Localització: B-111

RIVAS MORENO, Francisco
La cooperación agrícola en el extranjero
Madrid: , 1906
Matèries: història;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: B-26, D-120

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Regimentos internos para cooperativas
Rio de Janeiro: , 1949
Matèries: Brasil;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: C-42

BORJABAD GONZALO, Primitivo
Seminario de Derecho Cooperativo del Estudio General de Lérida
Lleida: , 1981
Matèries: cooperatives agràries;Espanya
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: X-58

SEDECOOP
Seminario de Derecho Cooperativo del Estudio Genral de Lérida
Lleida: , 1984
Matèries: Legislació;cooperatives d'ensenyament;Catalunya
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: X-57

SEDECOOP
Seminario de Derecho Cooperativo del Estudio General de Lérida
Lleida: , 1983
Matèries: Catalunya;cooperatives agràries;legislació
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: X-56

BORJABAD GONZALO, Primitivo
Seminario de Derecho Cooperativo del Estudio General de Lérida
Lleida: , 1983
Matèries: Espanya;legislació
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: X-55

BORJABAD GONZALO, Primitivo
Seminario de Derecho Cooperativo del estudio General de Lérida
Lleida: , 1983
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: X-54

ASOCIACION DE ESTUDIOS COOPERATIVOS (AECOOP)
Ley General de Cooperativas
Madrid: , 1976
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: H-60

REGLAMENTO
Reglamento de Cooperación
Madrid: , 1971
Matèries: Espanya;legislació
Tipus: Llibre
Localització: H-53

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Research Register of Studies on Co-operatives
Varsòvia: , 1984
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;bibliografia
Tipus: Llibre
Localització: Z-54

CAJA LABORAL POPULAR
Reglamento de Régimen Interno Cooperativo
[S.l.]: , 1984
Matèries: caixes rurals;País Basc;reglament
Tipus: Llibre
Localització: Z-119

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Les coopératives. Un aperçu de l'evolution du mouvement coopératif dans la region africane
Ginebra: , 1988
Matèries: Àfrica;conferències
Tipus: Llibret
Localització: AB-98

PRE-MEMBER
Pre-Member Education Course for Housing Co-operatives
Cologne: , 1973
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives d'habitatges
Tipus: quadern
Localització: B-61

JORNADAS( 1as: Madrid: 1981; C.O.E.B.A. S. COOP.
Ponencias de las Jornadas sobre cooperacion de consumo
Madrid: , 1981
Matèries: cooperatives de consum;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: F-101

ESPANYA [Lleis, etc...]
Propuesta de borrador de trabajo de la ley vasca de cooperativas
[S.l.]: , 1980
Matèries: Legislació;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: F-130

LLAURADO i LLAURADO, Josep Maria; SAMSO i BONET, Vicenç
El sindicat agrícola de Maspujols
Reus: , 1988
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: X-151

ASOCIACION DE ESTUDIOS COOPERATIVOS (AECOOP); ESCUELA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Revesco. Estudios cooperativos
Madrid: , 1984
Matèries: Espanya
Tipus: Revista
Localització: S sup.

LAAKKONEN, Vesa
El movimiento cooperativista en Finlandia
[S.l.]: , 1984
Matèries: Finlàndia
Tipus: Fotocòpies
Localització: Z-71

LLIBERIA i ESTEVE, Joan Àngel
La comercialització del vi per les empreses cooperatives
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus:
Localització: Y-33

LLIBERIA i ESTEVE, Joan Àngel
La comercialització del vi per les empreses cooperatives
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: Y-34

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO COOPERATIVO (CIDCOOP)
Informe de Actividades
Montevideo: , 1983
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Informe
Localització: G-201

INSTITUTO DE REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES (IRESCO)
Las cooperativas de detallistas
Madrid: , 1977
Matèries: cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: Z-161, 162

ORGANIZACION SINDICAL; UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS INDUSTRIALES; OBRA SINDICAL "COOPERACION"
Trabajo asociado. Cooperativas industriales
[S.l.]: , 1972
Matèries: cooperatives de treball associat;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: Z-125

NAMORADO, Rui
Os princípios cooperativos
Coimbra: , 1995
Matèries: doctrina cooperativa;Portugal
Tipus: Llibre
Localització: Z-140

SACHS, Ignacy
Déveloper les champs de planification
[S.l.]: , 1984
Matèries: economia social;França
Tipus: Revista
Localització: Z-144

LASSERRE, Georges
La defensa del consumidor por la acción cooperativa
Buenos Aires: , 1963
Matèries: cooperatives de consum;Argentina
Tipus: quadern
Localització: Z-155

HOERLER DE CARBONELL, Elsa
Cooperativas de consumo
Barcelona: , 1956
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: Z-154

WROCHNO, Krystyna
La femme en Pologne Populaire
Varsovie: , 1969
Matèries: Polònia;dona
Tipus:
Localització: Z-152

CONSEIL COOPERATIF SUPREME
L'autogestion coopérative en Pologne Populaire
Varsovie: , 1967
Matèries: empreses cooperatives;Polònia
Tipus: Llibre
Localització: Z-151

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
The co-operative movement and the Trade Unions
Estocolm: , 1971
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-1

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
KF shatters the monopolies
Estocolm: , 1976
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-2

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Co-operation and Politics
Estocolm: , 1971
Matèries: Legislació;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-4

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
The influence of the social action
Estocolm: , 1967
Matèries: empreses cooperatives;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-6

SWEDISH CO-OPERATIVE CENTRE
What aid?
Estocolm: , [s.d.]
Matèries: Suècia
Tipus: quadern
Localització: E-9

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
The co-operative movement and the State
Estocolm: , 1969
Matèries: Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-12

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Consumer debate
Stockholm: , 1973
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-15

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Debates de consumidores
Estocolm: , 1971
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-23

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
El movimiento cooperativo
Estocolm: , 1971
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-31

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
SHF- una organización de consolidación
Estocolm: , 1970
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-37

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
La KF contra los monopolios
Estocolm: , 1972
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-42

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Nordic consumer cooperation
Estocolm: , 1976
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-46

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Nordkoop. Nordic co-operative
Estocolm: , 1971
Matèries: Suècia;Dinamarca
Tipus: butlletí
Localització: E-48

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Domus in focus-2
Estocolm: , 1972
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-49

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Domus in focus-3
Estocolm: , 1976
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-50

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Promus storhushallsservice
Estocolm: , 1974
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-51

MALDONADO, Adolfo
La economía cooperativa en México
Mèxic D.F.: , 1955
Matèries: Mèxic
Tipus: Llibre
Localització: E-89

MORALES, Elena G.
Guía del cooperador
Madrid: , 1960
Matèries: obres generals
Tipus: Llibret
Localització: E-67

PÉREZ BARÓ, Albert
Temàtica cooperatista
Barcelona: , 1971
Matèries: teoria del cooperativisme;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: C-91,C-95,C-96,D-107

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Almacenes regionales
Estocolm: , 1971
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-22

PÉREZ BARÓ, Albert
Sobre la influencia universal de la revolución rusa
Barcelona: , 1968
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: separata
Localització: D-109,D-140

PÉREZ BARÓ, Albert
Problemática de la cooperación de consumo en España
[S.l.]: , 1964
Matèries: cooperatives de consum;Espanya
Tipus: relligat
Localització: D-109

MÜLLER, Leopoldo
Los hijos del Kibutz
Buenos Aires: , 1973
Matèries: Israel
Tipus: Llibre
Localització: G-91

CAJA RURAL PROVINCIAL DE MURCIA
Las uniones de cooperativas
Múrcia: , 1977
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: F-14

CONGRES DE LA C.N.M.C.C.A.( 59é: Grenoble: 1977; CONFEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE, DE LA COOPERATION ET DU CREDIT AGRICOLES
L'Agriculture dans la société
Vaux-Le-Pénil: , 1977
Matèries: cooperatives agràries;congressos
Tipus:
Localització: G-60

REVENTÓS CARNER, Juan
El movimiento cooperativo en España
Barcelona: , 1960
Matèries: història;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: F-3

GENERALITAT DE CATALUNYA; INSTITUT PER A LA PROMOCIO I FORMACIO COOPERATIVES
Cooperatives d'artesans...
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives d'artesans
Tipus:
Localització: caixa B

GENERALITAT DE CATALUNYA; INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVES
Bibliografia bàsica sobre cooperativisme
Barcelona: , 1986
Matèries: bibliografia
Tipus: Opuscle
Localització: caixa B

GENERALITAT DE CATALUNYA; INSTITUT PER A LA PROMOCIO I FORMACIO COOPERATIVES
Guia breu per a cooperatives d'habitatges
Barcelona: , 1988
Matèries: cooperatives d'habitatges
Tipus:
Localització: caixa B

CONSEJO CENTRAL DE COOPERATIVAS
Cooperativismo en la República Socialista de Checoslovaquia
[S.l.]: , 1962
Matèries: Rep.Txeca-Eslovàquia
Tipus: Llibre
Localització: U-45

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS INDUSTRIALES
Productividad cooperativa
Madrid: , 1958
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: U-44

LASSERRE, Georges
L'Empresa socialista a Iugoslàvia
Barcelona: , 1965
Matèries: empreses cooperatives;Iugoslàvia
Tipus: Llibre
Localització: U-43

ESCUELA DE GERENTES DE COOPERATIVAS
Mondragón. Cooperativa ULGOR
Saragossa: , 1965
Matèries: cooperatives de treball associat;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: U-39

ASSOCIACIO DE PERIODISTES I ESCRIPTORS AGRARIS DE CATALUNYA (AGROPRES)
Directori de la comunicació agrària
Barcelona: , 1994
Matèries: cooperatives agràries;directoris
Tipus: Llibre
Localització: U-38

C.I.R.I.E.C.
Los datos de la economía social
València: , 1994
Matèries: economia social;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: Z-147

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 1990
Matèries: bibliografia;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: Z-141

PÉREZ BARÓ, Albert
La cooperación internacional
Barcelona: , 1966
Matèries: cooperativisme internacional
Tipus: Llibre
Localització: C-45

PÉREZ BARÓ, Albert
La educación cooperativa
Barcelona: , 1967
Matèries: Formació cooperativa
Tipus:
Localització:

PÉREZ BARÓ, Albert
La cooperación de consumo en Catalunya
Madrid: , 1970
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus:
Localització: D-109,D- 140

PÉREZ BARÓ, Albert
Antonio Fabra y Ribas
Madrid: , 1970
Matèries: biografies
Tipus: relligat
Localització: D-109, D-140

PÉREZ BARÓ, Albert
A propósito de un centenario
Barcelona: , 1970
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa H

PÉREZ BARÓ, Albert
L'empresa cooperativa
Barcelona: , 1966
Matèries: empreses cooperatives;Catalunya
Tipus: relligat
Localització: C-45

SERWY, Victor
La coopération de gros d'Angleterre
Gand: , 1908
Matèries: història;cooperativisme internacional
Tipus: relligat
Localització: F-176

SERWY, Victor
La coopération Socialiste en France
Gand: , 1911
Matèries: història;França
Tipus: Llibre
Localització: F-176

JOURNEES D'ETUDES DE DROIT EUROPEEN: Lyon: 1982; COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES; CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE EUROPEENNES
Le Comité Economique et Social des Communautés Européennes
Bruxelles: , 1982
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: Z-142

FEDERACIÓN FARMACÉUTICA, SOCIEDAD COOPERATIVA
Conferencias celebradas los días 27 de abril y 25 de mayo de 1956
[S.l.]: , 1956
Matèries: cooperatives de farmacèutics
Tipus: Llibre
Localització: Z-139

CENTROSOIUZ
El Estado Socialista y la Cooperación. Parte II
[S.l.]: , [1975?]
Matèries: Rússia
Tipus: Llibre
Localització: Z-146

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
L'Union europeenne, l'Europe des citoyens
Luxemburg: , 1985
Matèries: economia social;Europa
Tipus: Llibre
Localització: Z-145

CONSEIL NATIONAL DE LA COOPERATION
La Coopération aux Pays-Bas
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Holanda
Tipus: Catàleg
Localització: F-105

HOUEE, Paul
Coopération et organisations agricoles francaises
París: , 1970
Matèries: França;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: C-119

PRINCIPADO DE ASTURIAS;CONSEJERÍA DE TRABAJO Y ACCIÓN SOCIAL
Algunas de las mejores Experiencias Cooperativas
Oviedo: , 1987
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: AB-133

El cooperativisme davant del decret de col.lectivitzacions
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Catalunya
Tipus:
Localització: A-33

POISSON, Ernest
Comment fonder une copérative
París: , 1918
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: F-176

POISSON, Ernest
Le role des cercles coopératifs
París: , 1912
Matèries: història;cooperatives de consum;França
Tipus: Llibre
Localització: F-176

JORNADAS TECNICAS: Donostia: 1987; AGRUPACION DE SOCIEDADES LABORALES DE EUSKADI (A.S.L.E.)
PYMES e innovaciones tecnológicas: la S.A.L.
San Sebastian: , 1988
Matèries: cooperatives de treball associat;Jornades
Tipus: Llibre
Localització: AB-93

PÉREZ BARÓ, Albert
Cooperativisme modalitat de socialisme
[S.l.]: , 1981
Matèries: conferències;teoria del cooperativisme
Tipus:
Localització: G-17, G-18, G-19, G-20

Llei de bases de la cooperació
Barcelona: , 1936
Matèries: legislació;Catalunya
Tipus:
Localització: H-26

Llei de Cooperatives. Llei de Mutualitats
Barcelona: , 1934
Matèries: legislació;Catalunya
Tipus: relligat
Localització: H_26

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMIA SOCIAL (FUNDESCOOP)
Curso Iberoamericano de Técnicas de Gestión Empresarial
Madrid: , [s.d.]
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: caixa B

MINISTERIO DE TRABAJO
Cooperativas
Madrid: , 1969
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: Z-157

MAROTO ALVAREZ, María Concepción
El crédito agrario en la Comunidad Valenciana
València: , 1987
Matèries: País Valencià;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: AB-105

PÉREZ BARÓ, Albert
Los consumidores y el cooperativismo
Barcelona: , 1969
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: C-72

PÉREZ BARÓ, Albert
Breu assaig sobre cooperativisme
Calella: , 1968
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: A-48,F-173

VENTOSA i ROIG, Joan
Las cooperativas y el estado
Barcelona: , 1962
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: A-48

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (B.I.T.)
Comptabilite d'explotation simplifiée
Ginebra: , 1974
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: butlletí
Localització: E-62, E-105

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (B.I.T.)
Caractéristiques et fonctions
Genéve: , 1974
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: butlletí
Localització: E-61, E-107

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.)
Catálogo de publicaciones
Ginebra: , 1979
Matèries: bibliografia
Tipus: Llibre
Localització: G-132

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.)
Introducción a la práctica cooperativa
Ginebra: , 1952
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: E-226,B-38

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.)
El movimiento cooperativo y los problemas actuales
Montreal: , 1945
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: E-225

RIVAS MORENO
Panaderías cooperativas
Barcelona: , 1910
Matèries: història;cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: E-173

HOLTZ-BONNEAU, Françoise
Déjouer la publicité
París: , 1976
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: E-145

BIHL, Luc
Consommateur, défends toi!
París: , 1976
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: E-144

NATIONAL FEDERATION OF HOUSING ASSOCIATIONS
Rules of limited
Londres: , 1975
Matèries: Gran Bretanya;cooperatives d'habitatges
Tipus: quadern
Localització: E-208

LONDON CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.
Ten years of progress
[S.l.]: , 1934
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: Catàleg
Localització: E-74

BALCELLS, Albert
El problema agrari a Catalunya (1890-1936)
Barcelona: , 1968
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: G-21

RUSH, F. A.
Denmark farms on ...
Londres: , 1970
Matèries: cooperatives de consum;Dinamarca
Tipus: Llibre
Localització: F-5

LEGISLAÇAO
LEGISLAÇAO COOPERATIVISTA
Rio de Janeiro: , 1958
Matèries: legislació;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: F-104

AUBEL, Monique
La col.laboració de les Caixes d'Estalvis
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Europa;caixes rurals
Tipus: Llibret
Localització: H-27

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Nuevos enfoques de los principios cooperativos
Rosario: , 1977
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;doctrina cooperativa
Tipus: quadern
Localització: G-152

UNION PANAMERICANA
El curso para líderes cooperativistas
Washington: , 1953
Matèries: Formació cooperativa;Estats Units
Tipus: quadern
Localització: D-181

MIDWEST ASSOCIATION OF HOUSING COOPERATIVES; ORGANIZATION FOR APPLIED SCIENCE IN SOCIETY
Cooperative Housing
Michigan: , 1977
Matèries: Estats Units;cooperatives d'habitatges
Tipus: Llibre
Localització: V-47

INSTITUTO INTERCULTURAL PARA LA AUTOGESTION Y LA ACCION COMUNAL(INAUCO)
Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción comunal
Madrid: , 1983
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: Y-88

GENERALITAT DE CATALUNYA
Guia del curs sobre cooperatives de treball per a joves
Barcelona: , 1988
Matèries: Formació cooperativa
Tipus:
Localització: caixa B

GENERALITAT DE CATALUNYA
La cooperativa de propietat indivisa
Barcelona: , 1988
Matèries: obres generals
Tipus:
Localització: caixa B

GENERALITAT DE CATALUNYA
Curs d'introducció a la gestió per a cooperatives de serveis
Barcelona: , 1988
Matèries: Formació cooperativa;empreses cooperatives
Tipus: Llibret
Localització: caixa B

PAZ CANALEJO, Narciso; VICENT CHULIÁ, Francisco
Comentarios al código de comercio y legislación mercantil especial
Madrid: , 1989
Matèries: legislació
Tipus: Llibre
Localització: U-48

PAZ CANALEJO, Narciso;VICENT CHULIÁ, Francisco
Comentarios al código de comercio y legislación mercantil especial
Madrid: , 1990
Matèries: Espanya;legislació
Tipus: Llibre
Localització: U-49

PAZ CANALEJO, Narciso;VICENT CHULIÁ, Francisco
Comentarios al código de comercio y legislación mercantil especial
Madrid: , 1994
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: U-50

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Co-operative Housing
Oxford: , 1978
Matèries: cooperatives d'habitatges
Tipus: Llibre
Localització: D-65

DIGBY, Margaret
The organisation of Fishermen's Co-operatives
Oxford: , 1973
Matèries: cooperatives del mar
Tipus: Llibre
Localització: D-57

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Farmers' Co-operation in the United States and Canada
Oxford: , 1964
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Dossier
Localització: D-150

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Agricultural co-operation in the United Kingdom
London: , 1968
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: D-164

ALIANZA COOPERATIVA COLOMBIANA
Estatutos
Bogotá: , 1954
Matèries: Estatuts;Colòmbia
Tipus: Llibret
Localització: D-172

ALIANZA COOPERATIVA COLOMBIANA
Manifiesto a las cooperativas del país
Bogotá: , 1954
Matèries: Colòmbia
Tipus:
Localització: D-171

UNION PANAMERICANA
El Cooperativismo en Chile
Washington D.C.: , 1950
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus:
Localització: D-178

CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL
Organización y Administración de empresas cooperativas
Washington D.C.: , 1956
Matèries: empreses cooperatives;Estats Units
Tipus: estudi
Localització: D-169

WATKINS, William P.
Pensamiento estático y dinámico
Buenos Aires: , 1973
Matèries: principis cooperatius;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-114

ABAD COLAS, Gil
Cooperativismo juvenil
Zaragoza: ,
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: quadern
Localització: D-30

BASTAROS TOLOSANA, Joaquín
Curso de auditoría cooperativa
Zaragoza: , 1977
Matèries: cursos;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: D-32

GASCÓN HERNÁNDEZ, Juan
Estudios varios sobre cooperación
Madrid: , 1958
Matèries: obres generals
Tipus: separata
Localització: D-33, G-9, G-10

GIDE, Charles
Las sociedades cooperativas de consumo
Mèxic: , 1923
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: B-130

GASCÓN HERNÁNDEZ, Juan
Bibliografía hispánica
Madrid: , [s.d.]
Matèries: bibliografia;Espanya
Tipus:
Localització: C-74

GASCÓN HERNÁNDEZ, Juan
Esbozo de una historia de la cooperación
Madrid: , 1959
Matèries: història
Tipus: quadern
Localització: C- 53, C-54, C-55

CARBONELL DE MASY, Rafael
La cooperación agraria
Madrid: , 1975
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: B-67

DUBLIN, Jack
Credit Unions
Detroit (USA): , 1971
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: B-136

GIDE, Charles
El cooperativismo
Buenos Aires: , 1974
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: D-115

LASSERRE, Georges
La defensa del consumidor
Buenos Aires: , 1973
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: D-113

ABAD COLAS, Gil
La empresa cooperativa
Zaragoza: , 1977
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: B-58

GIDE, Charles
Les colonies Communistes el Coopératives
París: , [1928?]
Matèries: història
Tipus: Llibre
Localització: D-45

GIDE, Charles; NOUEL; LOYRETTE, Jean
Les coopératives agricoles dans le Marché Commun
París: , 1969
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus: Llibre
Localització: B-42

GIDE, Charles
La coopération
París: , 1922
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: C-101

CENTROSOYUZ
The Socialist State and Cooperation
Moscou: , 1977
Matèries: obres generals;Rússia
Tipus: Llibre
Localització: B-1

CENTROSOYUZ
L'Etat Socialiste et la Coopération
[S.l.]: , 1975
Matèries: obres generals;Rússia
Tipus: Llibre
Localització: B-2

CENTRO NAZIONALE STUDI COOPERATIVI
Occupazione giovanile e cooperazione
Roma: , [s.d.]
Matèries: Formació cooperativa;Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: B-11

CENTRO NAZIONALE STUDI COOPERATIVI
Formazione e sviluppo cooperativo
Roma: , 1978
Matèries: Formació cooperativa;Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: B-9

AGRICULTURAL COUNCIL IN DENMARK
Agriculture in Denmark
Copenhagen: , 1977
Matèries: cooperatives agràries;Dinamarca
Tipus: Llibre
Localització: B-68

C.O.E.B.A.
Memoria del ejercicio 1972-73
[S.l.]: , 1973
Matèries: cooperatives de consum;memòries
Tipus:
Localització: B-73

BRALICH, Jorge
El cooperativismo como método educativo
Buenos Aires: , 1973
Matèries: Educació cooperativa;doctrina cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: B-138

BASEVI, Alberto
Luigi Luzzatti cooperatore
Roma: , 1952
Matèries: biografies
Tipus: Llibre
Localització: C-48

BASEVI, Alberto
Ugo Rabbeno
Roma: , 1953
Matèries: biografies
Tipus: relligat
Localització: C-48

GAUMONT, Jean
Histoire abrégée de la coopération
París: , 1921
Matèries: història;França
Tipus: Llibre
Localització: C-103

TOTOMIANTZ, V.
La coopération mondiale
Villeneuve-Saint-Georges: , 1923
Matèries: història;principis cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: C-103

LLUIS Y NAVAS, Jaime
Derecho de cooperativas
Barcelona: , 1972
Matèries: Espanya;legislació
Tipus: Llibre
Localització: C-59

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DEL CAMPO (UNACO)
Memoria ejercicio 1976
Madrid: , 1977
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus:
Localització: B-74

BANQUE DE L'ÉTAT HAITIEN
Bulletin de l'Institut Haitien de Crédit Agricole & Industriel
Port-au-Prince: , 1956
Matèries: cooperatives agràries;bancs cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: B-75

ADMINISTRACION DE FOMENTO COOPERATIVO DE PUERTO RICO
¿Deseas ser socio de una Cooperativa?
Puerto Rico: , 1959
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Fullet
Localització: B-143

CENTRO SULAMERICANO DE CREDITO AGRICOLA
Serviço de Economia Rural
Recife: , 1958
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit
Tipus: quadern
Localització: B-40,B-173

COMITE GENERAL DE LA COOPERATION AGRICOLE DE LA C.E.E. (COGECA)
La coopération agricole dans la C.E.E.
Brussel.les: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus:
Localització: B-41

CONSEJO INTERAMERICANO ECONÓMICO Y SOCIAL
Cooperativas agrícolas y pecuarias
Washington: , 1956
Matèries: cooperatives agràries;Estats Units
Tipus: Llibre
Localització: B-77

CREDITO
Crédito Cooperativo
Madrid: , 1965
Matèries: cooperatives de crèdit;Espanya
Tipus: quadern
Localització: A-34

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS DE F.E.T. Y DE LAS J.O.N.S.
Ley de Cooperación.
Madrid: , [1942?]
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibret
Localització: A-60

ARANZADI, Dionisio
Cooperativismo industrial como sistema, empresa y experiencia
Bilbao: , 1976
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: B-62

GESTION
Gestión técnica y financiera en las cooperativas de crédito II
[S.l.]: , 1973
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Dossier
Localització: B-101

CONSEJO SUPERIOR DE LA COOPERACION
Estudio regional a corto y largo plazo
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: B-72

GASCON Y MIRAMON, Antonio
Hacia una ley de cooperativas
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-109

LUZ FILHO, Fabio
Crédito agrícola e problema agrário
Sao Paulo: , 1958
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: B-126

LUZ FILHO, Fabio
El cooperativismo y el Estado
Buenos Aires: , 1961
Matèries: obres generals
Tipus: quadern
Localització: C-100

LUIS ESTEBAN, José Manuel de
Las sociedades cooperativas
Madrid: , 1977
Matèries: fiscalitat de cooperatives;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: H-25

LÓPEZ AGUADO, Antonio B.
La Institución Cooperativa
Mendoza: , 1955
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: D-134

LAMBERT, Bernard
Els pagesos i la lluita de classes
Barcelona: , 1979
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: B-4

KRAMAROVSKY, Yakov
El cooperativismo y el Estado
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: obres generals
Tipus: Llibret
Localització: B-5

FEDERAL SECURITY AGENCY
La educación en los Estados Unidos de América
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: educació cooperativa;Estats Units
Tipus: Informe
Localització: B-151

SERWY, Victor
La "Coopérative Wholesale Society" d'Angleterre
Anvers: , 1924
Matèries: cooperatives de consum;Gran Bretanya
Tipus: relligat
Localització: C-110

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL
Les Sociétes Coopératives en Belgique. 1873-1922
Brussel.les: , 1924
Matèries: Bèlgica
Tipus: relligat
Localització: C-110

SILSKI HOSPODAR
Silski Hospodar
Gand: , 1924
Matèries: Rússia;història
Tipus: Llibret|relligat
Localització: C-111

SOYOUSDONBASSIN
"Soyousdonbassin". Développement de l'union de Donetz
[S.l.]: , 1924
Matèries: història;Rússia
Tipus: Llibret|relligat
Localització: C-111

COOPSTRAQUE
"Coopstraque". L'union coopérative Panukraïnienne d'assurance
[S.l.]: , 1924
Matèries: Rússia;història
Tipus: relligat|Llibret
Localització: C-111

POPOFF, Kiril G.
La Bulgarie coopérative
Sofia: , 1924
Matèries: Europa;història
Tipus: Llibret|relligat
Localització: C-111

MOURA, Valdiki
ABC da cooperaçao
Rio de Janeiro: , 1958
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-15

LE MOUVEMENT COOPERATIF
Le mouvement coopératif en Norvège
Christiania: , 1924
Matèries: Noruega
Tipus: relligat
Localització: D-13

FEDERATION MILANAISE
Federation Milanaise
Milà: , 1924
Matèries: cooperatives de treball associat;Itàlia
Tipus: relligat
Localització: D-13

GIDE, Charles
Notes et memoranda
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Congressos
Tipus: relligat
Localització: D-13

GENERALITAT DE CATALUNYA
Cent anys de la cooperativa "La Agrícola"
Barcelona: , 1995
Matèries: cooperatives de consum;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: U-46

GARCÍA, Antonio
Las cooperativas agrarias
Bogotá: , 1976
Matèries: cooperatives agràries;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: B-28

GORROÑO, Iñaki
Experiencia cooperativa en el País Vasco
Durango: , 1975
Matèries: cooperatives de treball associat;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: C-11

LEY
Ley de cooperación de 2 de Enero de 1942
[S.l.]: , 1942?
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-127

BRAUMANN, Franz
A man conquers poverty
Madison: , 1963
Matèries: biografies;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: B-122

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
Organisation et données statistiques
Roma: , 1975
Matèries: Manuals;Itàlia
Tipus: quadern
Localització: B-12

KERINEG, Roger
Les coopératives de consommation aux Etats-Unis
París: , 1948
Matèries: cooperatives de consum;Estats Units
Tipus: Llibre
Localització: B-47

LAVERGNE, Bernard
Les régies coopératives
París: , 1927
Matèries: obres generals;França
Tipus: Llibre
Localització: C-1

ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO DE PUERTO RICO
La cooperativa de crédito
Puerto Rico: , 1959
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica Llatina
Tipus: quadern
Localització: B-147

ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO DE PUERTO RICO
El Comité educativo en las cooperativas de crédito
Puerto Rico: , 1959
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives de crèdit
Tipus: Fullet
Localització: B-142

ADMINISTRACION DE FOMENTO COOPERATIVO DE PUERTO RICO
Datos importantes sobre cooperativas de crédito
Puerto Rico: , 1959
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica Llatina
Tipus: Fullet
Localització: B-156

ADMINISTRACIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO DE PUERTO RICO
Cómo organizar una cooperativa
Puerto Rico: , 1959
Matèries: teoria del cooperativisme;Amèrica Llatina
Tipus: Fullet
Localització: B-139

UNION PANAMERICANA
Habitaciones obreras y cooperativas de vivienda
Washington: , [s.d.]
Matèries: cooperatives d'habitatges;Estats Units
Tipus: Informe
Localització: C-12

GAUMONT, Jean
Histoire générale de la coopération en France. Tome II
París: , 1924
Matèries: història;França
Tipus: Llibre
Localització: C-51

SOCIETAT COOPERATIVA LLETERA DEL CADI
Les mamitis
La Seu d'Urgell: , 1971
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: quadern
Localització: C-70, G-68

SOCIETAT COOPERATIVA LLETERA DEL CADI
Els antibiòtics
La Seu d'Urgell: , 1971
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: quadern
Localització: C-67,G-66

DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS COMUNITARIAS
Jornadas de estudio sobre cooperativismo
Madrid: , 1978
Matèries: jornades;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-75

FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE ET DE LA COOPERATION AGRICOLES; CONGRES NATIONAL( 22é: Arles-sur-Rhone: 1932
Congrés National
Arles: , 1933
Matèries: cooperatives agràries;França;congressos
Tipus: Llibre
Localització: B-64

FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE ET DE LA COOPERATION AGRICOLES
Congrès National
París: , 1930
Matèries: cooperatives agràries;Congressos;mutualisme
Tipus: Llibre
Localització: B-65

CASTAÑEDA ALDERETE, Margarita
Legislación sobre cooperativas escolares
Mèxic: , 1950
Matèries: legislació;Mèxic;cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: B-158

COOPERATIVES
Les coopératives de consommation en France
París: , 1957
Matèries: cooperatives de consum;França
Tipus:
Localització: B-50

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
La cooperativa por la imagen
Ginebra: , [s.d.]
Matèries: obres generals
Tipus:
Localització: B-34

COOPERACIO
La cooperació a la Catalunya dels anys 30.
Barcelona: , 1979
Matèries: història;Catalunya;legislació
Tipus: Llibre
Localització: B-131, B-132,B- 133

PREVOT, Georges;DESCAMPS, André
La cooperación en el aula
Buenos Aires: , 1975
Matèries: cooperatives d'ensenyament;França
Tipus: Llibre
Localització: D-105

INFIELD, Henrik F.
Comunidades Cooperativas
Buenos Aires: , 1971
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: D-110

MILHAUD, Edgard;VAN AUDENHOVE, Marcel
Crédito comunal cooperativo
Buenos Aires: , 1973
Matèries: Bèlgica;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: D-112

ILLAN, José M.
Hacia una sociedad cooperativista
Buenos Aires: , 1970
Matèries: bancs cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: D-16

COOPERATIVA FAMILIAR DE MEDELLIN
Actividades de la Cooperativa
Medellín: , 1954
Matèries: cooperatives d'habitatges;Colòmbia
Tipus: Informe anual
Localització: D-18

ABAD COLAS, Gil
Cooperativismo juvenil
Zaragoza: , [s.d.]
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: butlletí
Localització: D-27

LAVERGNE, Bernard
La révolution coopérative
París: , 1949
Matèries: cooperatives de consum;doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-40

DELAGNEAU, B. A.
The S.I.C.A. aims, functioning and evolution in France
Oxford: , [s.d.]
Matèries: França;cooperatives agràries
Tipus:
Localització: D-54

ANDREW, París
The co-operative marketing of carobs in Cyprus
Oxford: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus:
Localització: D-61

HOLYOAKE, George J.
Historia de los pioneros de Rochdale
Saragossa: , 1975
Matèries: història
Tipus: Llibre
Localització: D-73

GUELFAT, Isaac
Cooperación y ciencia económica
Zaragoza: , 1977
Matèries: cooperatives de consum;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-79

JIMENEZ, Francisco Luis;NAVIA GONZÁLEZ, Rafael;GUEVARA, Jorge
Proyecto de Código de cooperativas
Medellín: , 1954
Matèries: Colòmbia;Legislació
Tipus: Llibre
Localització: D-168

ARGAMENTERIA, Rodolfo
La cooperación ante el desarrollo económico y social
Zaragoza: , 1966
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-72

DAVIDOVIC, George
Hacia un mundo cooperativo
Zaragoza: , 1976
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-74

BARILLAS IZAGUIRRE, Roberto
Introducción al estudio de temas cooperativos
Guatemala C.A.: , [s.d.]
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus:
Localització: F-182

FILION VELAZQUEZ
Iniciación cooperativa
Mèxic: , 1951
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: F-180

COOPERATIVA POPULAR DE BARCELONA
La Cooperativa Popular de Barcelona
Barcelona: , 1933
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: F-177

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES; CONFERENCE: London: 1967
Agricultural Co-operation in Europe
Londres: , 1967
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus: Llibre
Localització: D-188

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
The structure of the French Co-operative movement
Londres: , 1965
Matèries: França
Tipus:
Localització: D-158

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
A scheme for the organisation of co-operative libraries
Londres: , 1953
Matèries: biblioteques
Tipus: Llibre
Localització: D-161

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
The structure of agricultural co-operation
Londres: , 1960
Matèries: cooperatives agràries;Estats Units
Tipus:
Localització: D-156

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Agricultural Co-operation in the United Kingdom
Oxford: , 1977
Matèries: cooperatives agràries;Gran Bretanya
Tipus:
Localització: D-66,D-70

MARCOS SANCHEZ-TERREROS, José Luis
Comentarios a la Ley General de Cooperativas
Sevilla: , 1976
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: A-30

PRINCIPIOS
Principios del cooperativismo
Madrid: , 1965
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: quadern
Localització: A-35

MUÑOZ, Luis
Ley general de sociedades cooperativas
Mèxic: , [s.d.]
Matèries: legislació;Mèxic
Tipus: Llibre
Localització: A-45

MIQUEL, Alfonso
Contabilidad de representaciones
Barcelona: , 1925
Matèries: comptabilitat
Tipus: quadern
Localització: A-63

BRIGHT ROWAN, Margaret
Cooperativas de consumo de Puerto Rico
Mèxic: , 1957
Matèries: cooperatives de consum;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: B-32

RAMADIER, Paul
Ernest Poisson
París: , 1947
Matèries: biografies
Tipus:
Localització: B-51

ROJAS MOLINA, Ricardo
La gestión en las cooperativas
Rosario: , 1978
Matèries: gestió empresarial;Argentina
Tipus: Llibret
Localització: B-56

RODERO FRANGANILLO, Adolfo
Las cajas rurales españolas
Madrid: , 1974
Matèries: caixes rurals;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: B-125

DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO
Qué es una cooperativa de crédito
Puerto Rico: , 1948
Matèries: Amèrica Llatina;cooperatives de crèdit
Tipus: Opuscle
Localització: B-148

GARCÍA, Quintín
Cooperativismo y desarrollo
Madrid: , 1973
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: H-124

SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA NACIONAL DE MEXICO
Apuntes para la contabilidad
México: , 1935
Matèries: comptabilitat
Tipus: Llibre
Localització: G-11

SOCIETAT COOPERATIVA LLETERA DEL CADI
Instruccions per a llets procedents de vaques
La Seu d'Urgell: , 1972
Matèries: cooperatives agràries
Tipus:
Localització: G-65

DELOM, Bernardo
El cooperativismo en las escuelas
Buenos Aires: , 1947
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: G-138

COLOMBAIN, Maurice
Les coopératives et l'éducation de base
París: , 1950
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: G-158

SECRETARIADO SOCIAL MEXICANO
La educación cooperativa. Clave del éxito
Mèxic: , 1957
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: quadern
Localització: G-151

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
European Confederation of Agriculture
Londres: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Legislació;Europa
Tipus: Dossier
Localització: D-151

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Agricultural Co-operatives in Europe
Oxford: , 1976
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus: Llibre
Localització: D-163

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Effective Membership of Agricultural Co-operatives
Oxford: , 1977
Matèries: cooperatives agràries;Gran Bretanya
Tipus:
Localització: D-162

AGENCE EUROPÉENNE D'INFORMATIONS
Les consommateurs et l'Europe. 1978
Bruxelles: , 1978
Matèries: cooperatives de consum;Europa
Tipus: relligat
Localització: F-80

DOYÈRE, Josée
Le combat des consommateurs
París: , 1975
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: E-146

HARO TECQLEN, Eduardo
La sociedad de consumo
Barcelona: , 1973
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: E-149

AJUNTAMENT DE SABADELL
Guia del cooperativista. Promoció econòmica
Sabadell: , 1988?
Matèries: manuals;Formació cooperativa;Catalunya
Tipus: Còpia d'original|Opuscle
Localització: X-135

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CUBA
Las cooperativas escolares
La Habana: , 1959
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Amèrica Llatina
Tipus:
Localització: H-118

MAESTRE DIAZ, Julián
Guia de la Banca, cooperativas de crédito
Madrid: , 1978
Matèries: cooperatives de crèdit;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: B-157

POISSON, Ernest
Un programme économique d'alimentation
París: , 1930
Matèries: obres generals;Tercer Món
Tipus: Llibre
Localització: C-85

MEJIA SCARNERO, Julio
Manual de cooperativas. Sus fundamentos
Lima: , 1956
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: C-105

POISSON, Ernest
La République coopérative
París: , 1920
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-50

PEDERSEN, Clemens
Structural changes in the co-operative
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Dinamarca
Tipus:
Localització: D-63

PIEL-DESRUISSEAUX, Jean
La organización del trabajo en las cooperativas
Saragossa: , 1969
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: D-81

REPETTO, Nicolás
Cómo nace y se desarrolla una cooperativa
Buenos Aires: , 1976
Matèries: formació cooperativa;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: D-116

PÉREZ BARÓ, Albert
Les cooperatives a Catalunya
Barcelona: , 1972
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: D-145

POCH FEIXAS, José
El ejercicio de la profesión farmaceútica
[S.l.]: , 1958
Matèries: cooperatives de farmacèutics
Tipus:
Localització: D-122

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Consumer co-operatives in Sweden
Stockholm: , 1979
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: quadern
Localització: E-71

GUDMUNDSSON, Johann
Cooperatives of disabled persons
[S.l.]: , 1985
Matèries: cooperatives de treball associat;Manuals
Tipus: Llibre
Localització: Y-27

SOMIO, M. D.
Cooperativas de consumo
Zaragoza: , 1973
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: A-25, A-51

SOMIO, M. D.;ABAD COLAS, Gil
Técnicas cooperativas
Zaragoza: , 1972
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: A-26

LLADOSA ROIG, Ricardo; VICENTE AZNAR, Jesús
Gestión de producción
Zaragoza: , [s.d.]
Matèries: gestió empresarial
Tipus: Llibre
Localització: A-29

TARRAGONA ROIG, Manuel; RIVERA GRIJALVA, Víctor D.
Cooperativa pesquera en Mazatlan Sinaloa
Mèxic: , 1959
Matèries: cooperatives del mar;Mèxic
Tipus:
Localització: B-110

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Dirección y administración de las cooperativas
Ginebra: , 1960
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: B-36

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Para qué sirve y cómo se elabora
Ginebra: , 1975
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: B-86

FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE ESPAÑA; CENTRO NACIONAL DE EDUCACION COOPERATIVA
Técnicas cooperativas agrarias
Zaragoza: , 1976
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: A-31

MAGASIN
Magasin de gros des Coopératives de France.
París: , 1940
Matèries: cooperatives de consum;França
Tipus: Llibret
Localització: B-146

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO; REUNION TECNICA O.I.T.: Mexico D.F.: 1955
Reunión técnica americana de cooperativas
México D.F.: , 1955
Matèries: teoria del cooperativisme;Amèrica Llatina
Tipus: Informe
Localització: B-97

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO; REUNION TECNICA O.I.T.: México D.F.: 1955
Reunión técnica americana sobre cooperativas
México D.F.: , 1955
Matèries: teoria del cooperativisme;Amèrica Llatina
Tipus: Dossierestudi
Localització: B-96

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO; REUNION O.I.T.: Ginebra: 1953
Relaciones intercooperativas
Ginebra: , 1953
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: dossierestudi
Localització: B-92

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO; REUNION O.I.T.: Ginebra: 1953
Organización y funciones de los servicios cooperativos gubernamentales
Ginebra: , 1953
Matèries: congressos
Tipus: dossierestudi
Localització: B-93

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO; REUNION O.I.T.: Ginebra: 1953
Acción de la O.I.T. en relación con la cooperación
Ginebra: , 1953
Matèries: Congressos
Tipus: estudidossier
Localització: B-95

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO; REUNION O.I.T.: Ginebra: 1953
Legislación sobre cooperación
Ginebra: , 1953
Matèries: legislació
Tipus: Dossierestudi
Localització: B-94

MOODY, J. Carroll; FITE, Gilbert C.
The credit union movement
Nebraska: , 1971
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: B-123

SERWY, Victor
Les plans coopératifs
París: , 1937
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-125

MEJÍA VIDES, José;SALINAS, Luis Ángel;MINERO, Camilo
Cooperativismo en el Salvador
San Salvador: , [s.d.]
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Opuscle
Localització: D-147

VICENT CHULIÁ, Francisco
Análisis crítico del nuevo Reglamento de Cooperación
Madrid: , 1972
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-128

VERGEZ SANCHEZ, Mercedes
El derecho de las cooperativas y su reforma
Madrid: , 1973
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-76

SALINAS PUENTE, Antonio
Derecho Cooperativo
Mèxic: , 1954
Matèries: legislació;Mèxic
Tipus: Llibre
Localització: C-32

PÉREZ BARÓ, Albert
Historia de la cooperación catalana
Barcelona: , 1974
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: C-93,C-94,C-94 bis

PÉREZ TURRADO, Miguel
Cooperativismo y política
Madrid: , 1966
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: F-175

VENTOSA i ROIG, Joan
Las cooperativas y el Estado
Medellín: , 1949
Matèries: legislació
Tipus:
Localització: F-172,F-173

DEL ROSAL, Amaro
Los congresos obreros internacionales en el siglo XIX
Barcelona: , 1975
Matèries: història;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: F-7

TERMES, Josep
Anarquismo y sindicalismo en España
Barcelona: , 1977
Matèries: història;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: F-6

MOUVEMENT
Le mouvement coopératif socialiste Tchécoslovaque
Urd: , 1974
Matèries: Rep.Txeca-Eslovàquia
Tipus: Llibre
Localització: E-163

POTTER-WEBB, Beatrice
La coopération en Grande Bretagne
París: , 1905
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: E-77

MLADENATZ, Gromoslav
Histoire des doctrines coopératives
París: , 1933
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: H-86

PROFIT, B.
La cooperación escolar
Buenos Aires: , 1946
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: H-57

PREVOT, Georges
Pédagogie de la coopération scolaire
París: , 1960
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: G-136

ORGANIZACION SINDICAL
El cooperativismo agrario en la provincia de Tarragona
Tarragona: , 1975
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: B-76, C-114

SOCIEDAD
Sociedad de consumo de Estocolmo y alrededores
Estocolm: , 1953
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: Llibre
Localització: B-53

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO
Las cooperativas de consumo
Mèxic: , 1944
Matèries: cooperatives de consum;Mèxic
Tipus:
Localització: B-48

ADMINISTRACION DE FOMENTO COOPERATIVO DE PUERTO RICO
Nuestra cooperativa de consumo
Puerto Rico: , 1959
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Fullet
Localització: B-144

DEVELOPMENTS IN AGRICULTURAL CO-OPERATION
New developments in agricultural
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Holanda
Tipus: quadern
Localització: D-4

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Instruçoes para organizaçao de sociedades cooperativas
Rio de Janeiro: , 1953
Matèries: Brasil
Tipus: Llibre
Localització: D-36

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA
Memoria 1973
Madrid: , 1973
Matèries: cooperatives d'habitatges;Espanya;memòries
Tipus: Llibret
Localització: C-16

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA
Memoria 1972
Madrid: , 1972
Matèries: cooperatives d'habitatges;Espanya
Tipus: Llibret
Localització: C-17

OBRA SINDICAL COOPERACIÓN
Cooperativas de viviendas
Madrid: , 1971
Matèries: cooperatives d'habitatges;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-23

NUCLEO
Núcleo residencial cooperativo
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives d'habitatges;Espanya
Tipus: Fullet
Localització: C-13

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION
Ley de 9 de septiembre de 1931
Madrid: , 1931
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-126

VIL.LA DE SALUT L'ALIANÇA
Memòria
[S.l.]: , 1934
Matèries: memòries;Catalunya
Tipus: Informe anual
Localització: E-85

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Handbook for co-operative personnel
Oxford: , 1977
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: D-59

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Co-operative thrift, credit and marketing
Oxford: , 1977
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: D-149

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Report 1978
Oxford: , 1978
Matèries: cooperatives agràries
Tipus:
Localització: D-189

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Agricultural credit co-operatives
Londres: , 1962
Matèries: cooperatives agràries;Holanda
Tipus:
Localització: D-154

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
European post-war co-operative legislation
Londres: , 1954
Matèries: Legislació;Europa
Tipus: Llibret
Localització: D-160

MINISTERIO DE CULTURA DE EL SALVADOR
Ley de educación cooperativa y su promoción
San Salvador: , 1955
Matèries: legislació;cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: A-70

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.)
La gestión obrera de las empresas en Yugoslavia
Ginebra: , 1962
Matèries: cooperatives de treball associat;Iugoslàvia
Tipus: Llibre
Localització: E-59

OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE
Cahier de comptabilité de la coopérative scolaire
París: , [s.d.]
Matèries: cooperatives d'ensenyament;França
Tipus: quadern
Localització: F-87,F-88

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CONSUMO; SEMINARIO NACIONAL( 1er: 1971
Integración cooperativa
[S.l.]: , 1971
Matèries: cooperatives de consum;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: B-55

ROCA I GALES, José
Un obrero en Fairmount Park
Barcelona: , 1876
Matèries: història
Tipus: Llibre
Localització: G-159

OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE
Guide officiel de la coopération scolaire
París: , 1955
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: G-146

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
El movimiento cooperativo escolar en México
México D.F.: , 1944
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Mèxic
Tipus: Llibre
Localització: G-150

DESROCHE, Henri
Nature et evolution
París: , 1955
Matèries: jornades;França
Tipus:
Localització: U-55

PORTA ALVAREZ, Vicente
Estatutos de las cooperativas
Saragossa: , 1979
Matèries: Estatuts;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: U-73

SYMPOSIUM GEORGES FAUQUET: Paris: 1965
Archives Internationales de Sociologie de la Coopération
París: , 1965
Matèries: jornades;França
Tipus: Llibre
Localització: U-67

FUNDESCOOP
Empresas de economía social de trabajo asociado
[S.l.]: , 1990
Matèries: societats anònimes laborals;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: U-66

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E DELLE MUTUE
Lega Nazionale delle Cooperativa e Mutue
Roma: , [s.d.]
Matèries: obres generals;Itàlia
Tipus:
Localització: U-71

LACROIX, Jean
La distribution coopérative en France
París: , 1957
Matèries: obres generals;França
Tipus: Llibre
Localització: U-69

AGRUPACION DE SOCIEDADES LABORALES DE EUSKADI (A.S.L.E.)
Nueva regulación en materia de responsabilidades
Bilbao: , 1994
Matèries: societats anònimes laborals;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: U-68

AGROPECUARIA DE GUISSONA
Informe anual 1994
Guissona: , 1995
Matèries: memòries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: U-59

C.I.R.I.E.C.; JORNADAS: Castellón: 1995
Tendencias actuales en la reforma del derecho cooperativo
Castelló: , 1995
Matèries: legislació;jornades
Tipus:
Localització: U-62

AGILDA, Enrique
Cooperación, doctrina de armonía
Buenos Aires: , 1959
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: F-178

CONSEJO SUPREMO COOPERATIVO
El movimiento cooperativo Polaco.
Varsòvia: , 1964
Matèries: Polònia
Tipus: Llibre
Localització: U-56

Grup Empresarial Cooperatiu Valencià
Memòria 1994
València: , 1995
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus:
Localització: U-64

OBRA SINDICAL COOPERACION
Las organizaciones cooperativas
Madrid: , 1951
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: U-2

NATIONALE COOPERATIEVE RAAD
El movimiento cooperativista en Holanda
La Haya: , 1965
Matèries: Holanda
Tipus: Llibre
Localització: U-5

SANCHEZ TOCA, José
Comunicaciones Cooperativas
Saragossa: , 1979
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: U-54

OBRA SINDICAL COOPERACION
Mesa redonda de las cooperativas pesqueras
Madrid: , 1972
Matèries: cooperatives del mar
Tipus: Llibre
Localització: U-7

COOPERATIVE D'INFORMATION ET D'EDITION MUTUALISTE
Economie et Sociologie Cooperatives
Aubenas: , 1977
Matèries: França;economia social
Tipus: Llibre
Localització: U-6

Formación de dirigentes cooperativistas
Puerto Rico: , [s.d.]
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: U-53

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES
Las cooperativas de consumidores en España
Barcelona: , 1995
Matèries: memòries;cooperatives de consum
Tipus:
Localització: U-75

OBRA SINDICAL COOPERACIÓN
La cooperativa: empresa del futuro
Barcelona: , 1974
Matèries: gestió empresarial
Tipus: Llibre
Localització: U-11

ZERKOWSKI, Jan
Las cooperativas de consumo
[S.l.]: , 1964
Matèries: cooperatives de consum;Polònia
Tipus: Llibre
Localització: U-9

MARZO, Lleó
Coopératisme en Catalogne: La coopérative
Limoges: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: U-8

KAMPFFMEYER, H.
Empresas sociales de construcción
Colònia: , 1956
Matèries: cooperatives d'habitatges;Alemanya
Tipus: Llibret
Localització: U-10

GENERALITAT DE CATALUNYA
Iniciatives de preparació professional per a joves
Barcelona: , 1988
Matèries: Europa
Tipus: Llibre
Localització: U-13

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACÓ COOPERATIVES; GENERALITAT DE CATALUNYA
L'assemblea general a les cooperatives
Barcelona: , 1995
Matèries: Catalunya;assemblees
Tipus: Llibre
Localització: U-16

FIGUEROLA I PUJOL, Iris Abril
Les Farmàcies populars de Barcelona. 1904-1920.
Barcelona: , 1993
Matèries: cooperatives de farmacèutics;història
Tipus: Llibret
Localització: U-17

HOLMSTRÖM, Mark
Nova Economia Social d'Espanya.
Barcelona: , 1993
Matèries: economia social;Autogestió;Catalunya
Tipus: relligat
Localització: U-26

RODRIGUEZ I SOLA, Cesar
Joan Ventosa i Roig i la difusió del cooperativisme a Mèxic
[S.l.]: , 1995
Matèries: biografies;Mèxic
Tipus:
Localització: U-78

BURTON, Alan
The people's cinema
Londres: , 1994
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: Llibret
Localització: Y-169

SALABERRIA AMESTI, Javier
El Regimen económico-financiero de las cooperativas de Trabajo Asociado
Vitoria-Gasteiz: , 1995
Matèries: cooperatives de treball associat;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: Y-153

THOMPSON, David.
Weavers of Dreams
Estats Units: , 1994
Matèries: història;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: Y-163

CLINTON, Bill
Nou pla de salut del govern Clinton
[S.l.]: , 1993
Matèries: Estats Units
Tipus: Llibre
Localització: H sup.

GRANGE, Annie
L'Apprentissage de l'association
París: , 1993
Matèries: història;França
Tipus: Llibre
Localització: Y-171

SERVICARNE
Hoja Informativa
Barcelona: , 1995
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Revista
Localització: U-25

RHODES, Rita
The International Co-operative Alliance
Ginebra: , 1995
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;història
Tipus: Llibre
Localització: Y-170

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA
Memòria
Barcelona: , 1995
Matèries: memòries;cooperatives de consum;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: U-86

F.V.E.C.T.A; JORNADAS EUROPEAS( 1as: València: 1994
Nuevos modelos para la gestión de servicios públicos
València: , 1994
Matèries: jornades;cooperatives de treball associat
Tipus: Informe anual
Localització: U-84

SAXENA, S.K.
Cooperatives and environment
Delhi: , 1995
Matèries: organització general;cooperativisme Internacional
Tipus: Llibre
Localització: Y-160

C.I.R.I.E.C España
Las cuentas satélite de la economía social española.
València: , 1995
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: U-18

F.V.E.C.T.A; JORNADAS EUROPEAS1as: València: 1994
Nuevos modelos para la gestión de servicios públicos
València: , 1995
Matèries: jornades;economia social
Tipus:
Localització: U-20

FEDERACION DE COOP. DE TRABAJO ASOCIADO DE EUSKADI
Guía para constituir una sociedad cooperativa
Vitoria-Gasteiz: , 1995
Matèries: País Basc;formació cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: U-27

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
El empleo en Europa
Brussel.les: , 1993
Matèries: Europa
Tipus: Llibre
Localització: U-21

UK CO-OPERATIVE COUNCIL
The Cooperative opportunity
Manchester: , 1994
Matèries: obres generals;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: Y-158

INTERNATIONAL JOINT PROJECT
Making Membership Meaningful
[S.l.]: ,
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: Y-162

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
People's rights and european structures
Manresa: , 1993
Matèries: Europa
Tipus: Llibre
Localització: U-19

ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Faire des affaires avec les cooperatives du Costa Rica
[S.l.]: , 1994
Matèries: Amèrica llatina;estudis
Tipus: Llibret
Localització: Y-165

ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Haciendo negocios con las cooperativas de Mexico
[S.l.]: , 1995
Matèries: estudis;Mèxic
Tipus: Llibret
Localització: Y-167

CENTRO DE INICIATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL; SEMINARIO INTERNACIONAL: Barcelona: 1995
Iniciativas de inserción social y económica
Barcelona: , 1995
Matèries: Seminaris;economia social
Tipus: Còpia d'original|relligat
Localització: Y-173

FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Memoria de actividades
[S.l.]: , 1995
Matèries: memòries;cooperatives de treball associat
Tipus: Catàleg
Localització: Y-157

GOBIERNO VASCO; ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACION
Nuestras Empresas de Trabajo Asociado, ante el futuro
Bilbao: , 1994
Matèries: País Basc;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: Y-152

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO
La Banca Cooperativa en Europa
[S.l.]: , 1995
Matèries: Europa;Bancs cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: N-13

JORNADAS DE TRABAJO: Montevideo,Uruguay: Nov. 1987
El diseño de Programas Financieros
Madrid: , 1988
Matèries: jornades;economia social;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: A-101

FEDERACIO DE COOP. DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA
Les cooperatives d'iniciativa social a Catalunya
Barcelona: , 1995
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Dossier
Localització: Y-172

ORELLANA ZAMBRANO, Waldo
El futuro del trabajo directivo
València: , 1995
Matèries: cooperatives de treball associat;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: Y-145

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
Thrift and credit cooperatives in a changing world
Gran Bretanya: , 1982
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: Z-8

CARDENAS, Hipolito
La parcela escolar
Mèxic: , 1944
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives agràries;Mèxic
Tipus: Llibre
Localització: A-77

CHAPPENDEN, W.J.
Handbook to the industrial
Manchester: , 1966
Matèries: Gran Bretanya;gestió empresarial
Tipus: Llibre
Localització: Y-183

C.I.R.I.E.C España
Jornadas de Economía Social
[s. l.]: ,
Matèries: jornades;economia social
Tipus: quadern
Localització: Y-185

GOBIERNO VASCO
La economía social.
Bilbao: , 1990
Matèries: País Basc;economia social
Tipus: Llibre
Localització: N-15

ESPRIU, Josep
Mrs. LIFE
Barcelona: , 1995
Matèries: cooperatives sanitàries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: N-18 N-18 bis

COOPERATIVA DOCTOR A. PI I SUNYER
Memòria '95
Roses (Alt Empordà): , 1996
Matèries: memòries;Catalunya
Tipus:
Localització: N-22

CISS
Legislación de cooperativas
València: , 1996
Matèries: Legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: N-3

GENERALITAT DE CATALUNYA
Legislació bàsica laboral
Barcelona: , 1995
Matèries: Catalunya;legislació
Tipus: Llibre
Localització: N-5

C.I.R.I.E.C España
Directorio nacional de investigadores en economía social
València: , 1996
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: N-6

BERNEY ALBERTI, Joan
De l'estat del benestar a una societat del benestar
Barcelona: , 1996
Matèries: Benestar social;economia social
Tipus: Llibre
Localització: N-12

Centro de Iniciativas de la Economía Social
Inserción social por el trabajo
Cornellà de Llobregat: , 1996
Matèries: economia social;estudis
Tipus: Llibre
Localització: N-7

INFES
Las Instituciones de la Economía Social
Madrid: , 1996
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: N-24

GAGO CONDE, Constantino
Divulgación Cooperativa
Vigo: , 1995
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: N-25

Caixa d'Estalvis de Catalunya
Informe anual
Barcelona: , 1996
Matèries: Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: N-28

UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ
L'Auca del Cooperativista
: , 1988
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus: Còpia d'originalAuca
Localització: N-43

INSTITUTO NACIONAL DEL FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
El empleo en cooperativas
Madrid: ,
Matèries: Espanya;estadístiques
Tipus: Llibre
Localització: N-36

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
El Empleo en la Economía Social
Madrid: , 1996
Matèries: economia social;estadístiques
Tipus: Dossier
Localització: N-37

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Sociedades Cooperativas Constituídas. Sociedades Anónimas Laborales Registradas
Madrid: , 1996
Matèries: Espanya;estadístiques
Tipus: Dossier
Localització: N-39

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL; Conferencia Europea Economía Social( V: Sevilla: octubre 1995
Conferencia Europea
Madrid: , 1995
Matèries: conferències;Economia Social
Tipus: Fullet
Localització: N-40

Repertoire des Cooperatives
París: , 1989
Matèries: directoris;cooperatives agràries
Tipus:
Localització: AB-112

FUNDESCOOP
Legislación de Economía Social
Madrid: , 1987
Matèries: Legislació;Espanya;economia social
Tipus: Llibre
Localització: AB-120

GENERALITAT DE CATALUNYA.DEPARTAMENT DE TREBALL
Les Cooperatives
Barcelona: , 1987
Matèries: cooperatives de treball associat;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: AB-129

ROFES I PUJOL, M.Isabel
Directivas de las Comunidades Europeas
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: Y-10

EROSKI
Escuela del consumidor
Elorrio: , 1990
Matèries: cooperatives de consum;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: V-17

BOUDOT, François
La Coopération en Françe
París: , 1956
Matèries: cooperatives de consum;França
Tipus: Llibre
Localització: A-52

CONSEIL DE L'EUROPE
La Convention européenne
Strasburg: , 1978
Matèries: Europa
Tipus: Llibret
Localització: A-50

ANTONIOLETTI, Mario
Cooperativismo
Santiago de Chile: , 1951
Matèries: Amèrica Llatina;principis cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: C-61

MOURA, Valdiki
Rumos da Cooperaçao Contemporânea
Rio de Janeiro: , 1960
Matèries: Dinamarca;Rússia;Polònia;Iugoslàvia;Suïssa;França;Espanya;Portugal;Rep.Txeca-Eslovàquia
Tipus: Llibre
Localització: C-104

OBRA SINDICAL COOPERACIÓN
La Cooperativa: empresa de futuro
Barcelona: , 1971
Matèries: empreses cooperatives;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-115

C. G. S. C. O. P
La Cooperation:
París: , 1972
Matèries: obres generals
Tipus:
Localització: D-119

MOURA, Valdiki
Dez Faces do Mundo
Rio de Janeiro: , [s.d.]
Matèries: obres generals;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: D-39

ALMARCHA, Luis
La cooperación
Madrid: , 1945
Matèries: obres generals;economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: N-29

Organitzacions de Serveis Comunitaris Catalans
Ripollet: , 1996
Matèries: economia social
Tipus: Article de Revista|Revista
Localització: J-123

TERRÓN MUÑOZ, Federico
Las cajas rurales españolas
Granada: , 1987
Matèries: caixes rurals;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: J-112

SIMÓ, Joan
El Celler
Moià: , 1996
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: J-110

CHAVES, Rafael
La cooperación empresarial en la economía social
València: , 1996
Matèries: cooperatives de treball associat;economia social;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: J-121

BAREA TEJEIRO, José
Informe de la situación de las cooperativas
: , 1996
Matèries: Espanya;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: O-19

MORALES GUTIÉRREZ, Alfonso Carlos
Ineficiencias del mercado y Eficacia de las cooperativas
: , 1996
Matèries: cooperatives de treball associat;cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: O-18

GENERALITAT DE CATALUNYA
Legislació catalana en matèria de cooperatives
: , 1995
Matèries: Legislació;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: O-20

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional
: , 1996
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;principis cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: O-21

SANZ SANTAOLALLA, Fco.J.
Manual de legislación comparativa
Madrid: , 1996
Matèries: cooperatives de treball associat;legislació
Tipus: Llibre
Localització: O-22

CASANOVAS PARELLA, Ignacio
El marco legal de la Auditoria en España
Barcelona: , 1996
Matèries: comptabilitat;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: J-120

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES; GENERALITAT DE CATALUNYA
Règim econòmic de les cooperatives
Barcelona: , 1996
Matèries: comptabilitat
Tipus: Llibre
Localització: O-15

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I FORMACIO COOPERATIVES; GENERALITAT DE CATALUNYA
Règim fiscal de les cooperatives
Barcelona: , 1996
Matèries: fiscalitat de cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: O-16

BORJABAD GONZALO, Primitivo
Les societats cooperatives del camp
[S.l.]: , 1984
Matèries: cooperatives agràries;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: O-17

INSTITUTO ANTONIO SERGIO DO SECTOR COOPERATIVO
Cooperaçao - o que é?
Lisboa: , 1980
Matèries: Formació cooperativa;Portugal
Tipus: quadern
Localització: O-24

CONGRESO MUNDIAL VASCO
Congreso de Cooperativismo
Bilbao: , 1988
Matèries: País Basc;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: O-28

INSTITUTO ANTONIO SERGIO DO SECTOR COOPERATIVO
Anuário Comercial do Sector Cooperativo
Lisboa: , 1987
Matèries: Anuaris;Portugal
Tipus: Informe|Catàleg
Localització: J-20

POLO, Antonio
Mision y sentido de la nueva Ley de Cooperación
: , 1942
Matèries: Espanya;Legislació
Tipus: Fotocòpies
Localització: J-15

PAIVA, Flávio
O Cooperativismo na Andaluzia
Lisboa: , 1994
Matèries: Andalusia;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: J-16

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE SERVEIS DE CATALUNYA (1: Barcelona: 1997)
I Jornades Tècniques de Qualitat Total
Barcelona: , 1997
Matèries: jornades;cooperatives de serveis
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: N-53

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO
Anuario de 1984
Madrid: ,
Matèries: cooperatives de crèdit;Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: J-19

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO
Anuario 1983
Madrid: ,
Matèries: cooperatives de crèdit;Anuaris
Tipus: Informe anual
Localització: J-18

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Sociedades cooperativas constituídas. Sociedades Anónimas Laborales Registradas
Madrid: , 1996
Matèries: Estadístiques;Espanya
Tipus: Dossier
Localització: N-56

FORCEM
Resultats FORCEM 1995/96
Bacelona: ,
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: O-30

ENLLAÇ
Coalició per una economia comunitària cooperativa
Barcelona: , 1996
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: O-29

UNIDAD DE ECONOMIA SOCIAL
Presentación de la Unidad de Economía Social
Brussel.les: , 1995
Matèries: Europa;economia social
Tipus:
Localització: O-35

ASOCIACION DE EMPLEO JOVEN
Manual de Cooperativas
Almeria: , 1996
Matèries: organització general;Andalusia
Tipus: Llibre
Localització: O-37

ESTIVILL, Jordi
El Partenariado Social en Europa
Barcelona: , 1997
Matèries: economia social;Europa
Tipus: Llibre
Localització: O-38

"TEJEDORES A MANO"
Reglamento de Regimen Interior
Barcelona: , 1949
Matèries: reglament;cooperatives de consum
Tipus: Llibret
Localització: F-197

CONFEDERACION COOPERATIVA DEL CARIBE
Reglamento
Puerto Rico: , 1957
Matèries: Amèrica Llatina;Reglament
Tipus: Llibret
Localització: F-198

COOPERATIVA FRATERNIDAD OBRERA
Estatutos
Tona: ,
Matèries: estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-199

SOCIETE COOPERATIVE DU TRAVAIL
Statut
: ,
Matèries: Polònia;estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-201

FEDERACION FARMACEUTICA
Reglamento
Barcelona: , 1959
Matèries: Reglament;cooperatives de farmacèutics
Tipus: Llibret
Localització: F-202

COOPERATIVA CONDAL DE ALIMENTACION
Estatutos
Barcelona: , 1952
Matèries: cooperatives de consum;Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-207

COOPERATIVA INDUSTRIAL ALIMENTICIA CALELLENSE
Estatutos
Calella: , 1960
Matèries: estatuts;cooperatives de consum
Tipus: Llibret
Localització: F-205

UNICOOPE
Estatuto
Lisboa: , 1955
Matèries: estatuts;Portugal;cooperatives de consum
Tipus: Llibret
Localització: F-208

COOPERATIVA BARCELONESA DE AGENCIAS DE TRANSPORTES
Estatutos
Barcelona: , 1961
Matèries: cooperatives de serveis;Estatuts
Tipus: Opuscle
Localització: F-206

COOPERATIVA BARCELONESA DE TRANSPORTES
Estatutos
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de serveis;Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-215

COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION
Estatutos
Barcelona: , 1946
Matèries: estatuts;cooperatives de consum
Tipus: Llibret
Localització: F-234

CREDITO HISPANO COOPERATIVO
Estatutos
Madrid: , 1964
Matèries: cooperatives de crèdit;estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-213

CRISTALLERIES DE MATARO COOPERATIVA OBRERA
Estatuts
Mataró: , 1934
Matèries: cooperatives de treball associat;Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-210

LA BERGADANA
Estatuts
Berga: , 1955
Matèries: estatuts;cooperatives de consum
Tipus: Llibret
Localització: F-216

COOPERATIVA PAQUETERIA Y ASTRAKANES
Mutualidad
Sabadell: , 1960
Matèries: mutualisme
Tipus: Llibret
Localització: F-212

COOPERATIVA LIMITADA DE PROPIETARIOS DE AUTOMOBILES DE ALQUILERY AFINES
Estatuto
Buenos Aires: , 1956
Matèries: estatuts;cooperatives de serveis;Argentina
Tipus: Llibret
Localització: F-220

FUNDACIO ROCA GALES
Cooperació
Barcelona: , 1984
Matèries: premsa;Catalunya
Tipus: recull premsa
Localització: M-16, M-17

COOPERATIVA DEL CAMPO
Memoria 1964
Tàrrega: , 1965
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya;història
Tipus: Llibre
Localització: Z-5

UNIDAD DE SERVICIOS TECNICO-EMPRESARIALES
Division Empresarial
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: empreses cooperatives;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: Z-6

THE COOP GROUP KF/KONSUM
A consumer and trading organisation
Stockholm: , [s. d.]
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: Catàleg
Localització: Z-37

CAJA LABORAL POPULAR
Caja Laboral Popular
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: caixes rurals;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: M-13

MONDRAGON; Symposium Internacional
Cooperativismo y Participación en la Gestión Empresarial en el siglo XXI
Vitoria-Gasteiz: , 1997
Matèries: jornades;País Basc
Tipus:
Localització: M-24

DIRECCION GENERAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Sociedades Cooperativas Constituídas. Sociedades Anónimas Laborales Registradas
Madrid: , 1996
Matèries: Espanya;estadístiques
Tipus: Dossier
Localització: N-54

SUBDIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
Economía y Sociología del Trabajo
Madrid: , 1991
Matèries: Espanya;Economia Social
Tipus: Revista
Localització: M-20

EROSKI S. Coop.
Memoria 1981
[s. l.]: , 1982
Matèries: País Basc;memòries
Tipus: Llibre
Localització: M-14

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE
La Décennie du Développement Coopératif
Londres: , 1971
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: O-42

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
La Década del Desarrollo Cooperativo
Londres: , 1971
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus:
Localització: O-41

GRUP EMPRESARIAL COOPERATIU VALENCIA
Memòria
València: , 1997
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus:
Localització: M-27

Sentencias del Tribunal Supremo sobre Entidades de Economía Social
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: economia social;legislació
Tipus:
Localització: O-45

CONFEDERACION MEXICANA DE CAJAS POPULARES
Tasas de Interes
: , 1984
Matèries: Mèxic;cooperatives de crèdit
Tipus: Fotocòpies|butlletí
Localització: O-54

LAMBERT CO-OPERATIVE DEVELOPMENT AGENCY
Annual Report
Londres: , 1992
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: M-29

COPAGA Cooperativa
Memoria Balance 1978
: ,
Matèries: memòries
Tipus: Informe anual
Localització: O-56

JUNTA DE ANDALUCIA
La Economía Social en Andalucia
Sevilla: , [s.d.]
Matèries: economia social;Andalusia
Tipus: Informe
Localització: O-55

CAJA POPULAR
Caja Popular 1980
: ,
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: O-50

INSTITUTO MOVILIZADOR DE FONDOS COOPERATIVOS
Memoria y Balance General
Rosario: , 1984
Matèries: memòries;Argentina
Tipus:
Localització: O-49

SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL DE MATARIFES DE CATALUNYA Y BALEARES Ltda.
Sociedad Cooperativa Catalana Industrial de Matarifes de Catalunya y Baleares Ltda.
Barcelona: ,
Matèries: Catalunya;cooperatives de treball associat
Tipus:
Localització: M-21

CENTRE DE PROMOCIO I GESTIO D'INICIATIVES D'AUTOOCUPACIO JUVENIL DE CATALUNYA
Memoria
Barcelona: , 1997
Matèries: memòries
Tipus:
Localització: M-34

INTERNATIONAL COOPERATIVE INSURANCE FEDERATION
International Cooperative Insurance Federation
Manchester: , 1986
Matèries: Gran Bretanya
Tipus:
Localització: M-33

UNIVERSITAT POMPEU FABRA; Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
Estudi socioeconòmic de les cooperatives a Catalunya
Barcelona: , 1997
Matèries: Catalunya;estudis
Tipus: Llibre
Localització: I-5

GARCÍA MEJIA
El Cooperativismo Español
Madrid: , 1983
Matèries: obres generals;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: T-115

MEDINA, Urbano
La Dinamica Empresarial de las Cooperativas
Tenerife: , 1992
Matèries: Gestió empresarial;Economia Social
Tipus: Llibre
Localització: T-4

CENTRAL AGRICULTURAL UNION OF "PEARSANT SELF-AID" CO-OPERATIVES
Rural Co-operatives in the Service of the Polish Countryside
Varsòvia: , 1980
Matèries: Polònia;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: T-5

Consejo Cooperativo Supremo
La Organización y el Funcionamiento del Cooperativismo del Trabajo en Polonia
Varsòvia: , 1980
Matèries: cooperatives de treball associat;Polònia;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: T-9

INSTITUTO ANTONIO SERGIO DO SECTOR COOPERATIVO
Introduçao ao Cooperativismo
Lisboa: , 1980
Matèries: Portugal;principis cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: T-12

LEVIN, Göte
Curso de Comunicaçao Cooperativa
Lisboa: , 1979
Matèries: Portugal;cursos
Tipus:
Localització: T-14

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO; SEMINARIO DE COOPERATIVISMO: Cuenca
Estrategia Cooperativa ante el Mercado Único
Cuenca: , 1989
Matèries: jornades;Europa
Tipus: Llibre
Localització: T-16

PÉREZ ALVAREZ,, Nicolás
La Economía Social:
Santa Cruz de Tenerife: , 1996
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: T-17

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: San Sebastián
Empleo y tiempo de trabajo:el reto de fin de siglo
Vitoria-Gasteiz: , 1997
Matèries: cooperatives de treball associat;conferències
Tipus: Llibre
Localització: O-61

COOP SUISSE
Rapport de gestion de Coop Suisse
Bâle: , 1997
Matèries: cooperatives de consum;memòries;Suïssa
Tipus: Catàleg
Localització: M-37

FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Coopexcel una visión europea del éxito del cooperativismo de trabajo asociado
València: , 1997
Matèries: cooperatives de treball associat;Europa
Tipus: Llibre
Localització: O-62

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
Directory of Organisations Engaged in
Londres: , 1973
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;directoris
Tipus: Llibre
Localització: T-24;E-158

CIRIEC
La Democracia Cooperativa
Lisboa: , 1981
Matèries: Congressos;història
Tipus:
Localització: T-23

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Estatuto y Normas de Procedimiento
Buenos Aires: , 1977
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;estatuts
Tipus: Llibre
Localització: T-22

INGEBA
Statuten Statuts Statutes
Basel: , 1965
Matèries: bancs cooperatius;estatuts
Tipus: Llibre
Localització: T-29

CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Statuts
Suïssa: , 1956
Matèries: cooperatives de crèdit;estatuts
Tipus: Llibre
Localització: T-27

UNION SUISSE DE CAISSES DE CREDIT MUTUEL
Les Caisses Raiffeisen
St-Gall (Suïssa): , 1950
Matèries: Suïssa;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: T-33

INSTITUTO DE LA COOPERACION
Informe 1974
Rosario: , [1974]
Matèries: Formació cooperativa;Argentina
Tipus: Informe anual
Localització: T-35

STOLPE, Herman
This is OK
Estocolm: , 1972
Matèries: història;Suècia
Tipus: Llibre
Localització: T-36

CENTRO DE FORMACION COOPERATIVA DE CANARIAS
EFOCA:Seis Años de Cooperativismo
Santa Cruz de Tenerife: , 1996
Matèries: memòries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: T-38

INSTITUTO ANTONIO SERGIO DO SECTOR COOPERATIVO
Curso de Contabilidade para Cooperativas
Lisboa: , 1981
Matèries: comptabilitat;Portugal
Tipus: Llibret
Localització: T-39

INSTITUTO ANTONIO SERGIO DO SECTOR COOPERATIVO
Curso de Contabilidade para Cooperativas
Lisboa: , 1980
Matèries: comptabilitat;Portugal
Tipus: Llibre
Localització: T-40

LEGA
Legislazione
Roma: , 1981
Matèries: legislació;Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: O-64

INSTITUTO NACIONAL DEL FOMENTO COOPERATIVO
Ley de Asociaciones Cooperativas
San José Costa Rica: , 1973
Matèries: Amèrica Llatina;legislació
Tipus: Llibre
Localització: O-65

FEDERAL CREDIT UNION
Federal Credit Union
Madison: , 1950
Matèries: estatuts;Estats Units
Tipus: Llibret
Localització: O-66

COOPERTIVA LIMITADA DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES DE ALQUILER Y AFINES
Memoria y Balance General
Buenos Aires: , 1965
Matèries: memòries;Argentina
Tipus:
Localització: O-67

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Instituto de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 1987
Matèries: País Basc;cursos
Tipus: Llibre
Localització: O-68

CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Directorio
Washington: , 1992
Matèries: directoris;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: O-70

GILARDONI, Marcel
Projecte Jove -Aj. BCN. Actualització del Coneixement de la Realitat Juvenil
Barcelona: , 1989
Matèries: Catalunya;estudis
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: M-38

COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Memoria 1994-1996
Barcelona: , 1997
Matèries: memòries;cooperatives de consum
Tipus:
Localització: M-39

ASAMBLEA NACIONAL DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS (III)
Indice de Ponencias
: , 1974
Matèries: assemblees;cooperatives d'habitatges
Tipus: Llibre
Localització: M-42

COPAC Secretariat
Cooperative Information Note Federal Republic of Nigeria
Roma: , 1983
Matèries: Àfrica;estudis
Tipus: Dossier
Localització: S-4

FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASSOCIADO
El Quid de la Gestión Cooperativa
València: , [1997]
Matèries: cooperatives de treball associat;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: M-43

PARCERISA I CASALS, Josep
Estudi del Finançament de les Cooperatives Agràries amb secció de Crèdit sota la Perspectiva de la Teoria de l'Agència
Barcelona: , 1997
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit
Tipus: Dossier
Localització: T-43

FEDERACIO COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Memòria de la Federació
Barcelona: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus:
Localització: G-215

FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Directorio de Empresas de Asesoramiento Técnico
València: , 1997
Matèries: directoris;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: N-67

CO-OPERATIVE UNION Ltd.
Code of Best Practice
Manchester: , 1995
Matèries: Reglament;Gran Bretanya
Tipus: Llibret
Localització: T-49

EGUIA VILLASEÑOR, Florencio
Los principios del cooperativismo
Mèxic: , 1984
Matèries: principis cooperatius;història
Tipus: Llibre
Localització: T-116

CO-OPERATIVE SOCIETIES UNION (CSU)
Co-operative Movement In Kuwait
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Països Àrabs
Tipus:
Localització: T-54

CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP
Cooperatives de l'Alt Camp
Valls: , 1997
Matèries: directoris;Catalunya
Tipus:
Localització: T-50

COOP SUISSE
Coop Rapport environnemental
Bâle: , 1997
Matèries: Anuaris;Suïssa
Tipus: Catàleg
Localització: T-57

CIRIEC International
Mutations structurelles et intérêt général
París,Bruxelles: , 1997
Matèries: cooperativisme internacional;economia social
Tipus: Llibre
Localització: T-62

COOPEUCH Ltda.
Coopeuch
Chile: , 1997
Matèries: Xile
Tipus: Opuscle
Localització: caixa F

Japan's non Profit and Cooperative Sector
Japó: , 1997
Matèries: Japó
Tipus:
Localització: caixa F

CASTAÑO COLOMER, Josep
Evolució Històrica del Cooperativisme Agrari a Catalunya
Barcelona: , 1986
Matèries: Catalunya;cooperatives agràries
Tipus: Opuscle
Localització: caixa F

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
El Movimiento de Antigonish
Puerto Rico: , 1952
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus:
Localització: caixa F

COOPERATIVA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DOMICIALIARIA
Estatutos
Hospitalet de Llobregat: , 1935
Matèries: cooperatives de serveis;Estatuts
Tipus: llibret
Localització: caixa F

CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION
Reisegnements Sommaires sur la Constitution d'une Societé Cooperative Ouvriere de Production
París: , s.d.]
Matèries: cooperatives de treball associat;França
Tipus:
Localització: caixa F

FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE COMMERÇANTS
Estatuts Type pour la création de
París: , [s. d.]
Matèries: cooperatives de consum;França
Tipus: Opuscle
Localització: caixa F

DEMONE JR., Harold W.
Services for Sale
Londres: , [s.d]
Matèries: economia social
Tipus: Opuscle
Localització: caixa F

GILBERT, Neil
Dimensions of Social Welfare Policy
New Jersey: , [s.d.]
Matèries: economia social
Tipus: Opuscle
Localització: caixa F

COFEDAS
Estatutos Sociales
Oviedo: , 1964
Matèries: estatuts;Espanya
Tipus:
Localització: caixa F

CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION
Statuts
París: , 1959
Matèries: Estatuts;França
Tipus: Llibre
Localització: caixa F

SEMAINE D'ÉTUDES DE LA COOPERATION OUVRIERE: Montlhéry: 1949
Position Juridique de la Coopération Ouvrière par Rapport
París: , 1949
Matèries: França;jornades
Tipus:
Localització: caixa D

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE PUERTO RICO
La Cooperativa de Crédito
Puerto Rico: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: caixa D

LA MAISON DU PEUPLE
Statuts
Bèlgica: , [s. d.]
Matèries: Estatuts;Bèlgica
Tipus:
Localització: caixa D

ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFIA YLETRAS
Estatutos de la Caja de Crédito y Ahorro
Barcelona: , 1964
Matèries: estatuts;cooperatives de crèdit
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

COOPERATIVA INDUSTRIAL ALIMENTICIA PINEDENSE
C.I.A.P.I
[s.l]: , [s.d.]
Matèries: Estatuts;cooperatives de consum
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

COOPERATIVA DE VIVIENDAS
Reglamento de Régimen Interior
Barcelona: , 1966
Matèries: Reglament;cooperatives d'habitatges
Tipus:
Localització: caixa D

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY
Earn Life Insurance
Wisconsin: , 1957
Matèries: cooperatives de crèdit;Estats Units
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

COOPERATIVA DE USUARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DOMICILIARIA
Estatutos
Hospitalet de Llobregat: , 1940
Matèries: Catalunya;cooperatives de serveis
Tipus: Llibret
Localització: caixa D

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Une Visite de la Central Migros
Zurich: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de consum;Suïssa
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

CONFEDERACION COOPERATIVA DEL CARIBE
Un Mensaje de la Confederación Cooperativa del Caribe
Puerto Rico: , 1958
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa D

COOP
At Your Service
[S.l.]: , 1979
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: caixa D

GRUPO TÉCNICO COOPERATIVAS FARMACÉUTICAS
Conferencia pronunciada por
Madrid: , 1958
Matèries: cooperatives de farmacèutics;conferències
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

CONSEIL INTERNATIONAL DE RECHERCHES EN DÉVELOPPEMENTS COOPÉRATIFS
Livret de Fondation
París: , 1965
Matèries: cooperativisme Internacional
Tipus: Llibret
Localització: caixa D

FÉDÉRATION NATIONALE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
Une Nouvelle Constitution Coopérative
[S.l.]: ,
Matèries: França;cooperatives de consum
Tipus:
Localització: caixa D

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MARINE MARCHANDE
La Coopération Maritime en France
París: , 1959
Matèries: cooperatives del mar;França
Tipus:
Localització: caixa D

COOPERATIVA DE CREDITO Y AHORRO DE LA SEGUNDA AGRUPACION MEDICA
Estatutos Sociales
Barcelona: , [s.d.]
Matèries: estatuts;cooperatives de crèdit
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

SINDICATO AGRICOLA DE SAN ISIDRO DE LA FLORESTA
Estatutos
La Floresta: , 1916
Matèries: història;estatuts;cooperatives agràries
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Informe Estadístico
Wisconsin: , 1997
Matèries: Estats Units;estadístiques;cooperatives de crèdit
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

SPEAR, Roger
Empleo y Economía Social
València: , 1997
Matèries: economia social;jornades
Tipus: Dossier
Localització: caixa D

WESTLUND, Hans
La economía social en la Unión Europea en el umbral del siglo XXI:
València: , 1997
Matèries: economia social;jornades
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

COOPERATIVE LEAGUE OF THE U.S.A.
Information About Cooperatives
Chicago: , [s.d.]
Matèries: Estats Units
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

ABAD COLAS, Gil
Cooperativismo Juvenil
Saragossa: , [s.d.]
Matèries: obres generals
Tipus:
Localització: caixa D

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Décennie du developpement coopératif 1971-80
Londres: , [s.d.]
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus:
Localització: caixa D

INSTITUTO DE LA COOPERACION
Informe sobre las Actividades...1977
Argentina: , [1978]
Matèries: memòries;Argentina
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

JEFATURA DE ESTADO
Disposiciones Generales
Madrid: , 1997
Matèries: legislació;Societats Anònimes Laborals
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION
¿Qué es una Cooperativa de Crédito?
Madison,Wisconsin: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de crèdit;Estats Units
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

COOPERATIVES DE PRODUCTION
La Coopération ouvrière de Production
França: , [s.d.]
Matèries: França;cooperatives de treball associat
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

CREDIT D'EQUIPAMENT COOPERATIF
Credit d'Equipament Cooperatif
París: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de crèdit;França
Tipus: Fullets
Localització: caixa D

SOCIEDAD DE PICAPEDREROS Y CANTEROS
Reglamento de la Sociedad de Picapedreros y Canteros
Floresta: , 1924
Matèries: Catalunya;Reglament
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

INTERNATIONAL COOPERATIVE PETROLEUM ASSOCIATION
ICPA
New York: , [s.d.]
Matèries: cooperativisme internacional
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

A.I.D. Policy Paper
Cooperative Development
Washington: , 1985
Matèries: Estats Units
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

COPAC
COPAC
Itàlia: , 1984
Matèries: bibliografia
Tipus:
Localització: caixa D

MONDRAGON
Cooperativismo y Participación en la Gestión Empresarial en el Siglo XXI
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: conferències;gestió empresarial
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Llei de Cooperatives
Barcelona: , 1997
Matèries: cooperatives agràries;legislació
Tipus:
Localització: caixa D

LA FUNDACIÓ Catalana de Cooperació
XV Diada de la Cooperació
Lleida: , 1997
Matèries: jornades;conferències
Tipus: fotocopies relligades
Localització: T-66

COOPERATIVES AGRARIES DE CATAUNYA
Intercooperació
Barcelona: , 1997
Matèries: cooperatives agràries
Tipus:
Localització: T-69

DUROY, Jean-Pierre
Le Compagnonnage
París: , 1991
Matèries: història;economia social
Tipus: Llibre
Localització: T-70

PROYECTO ANDA
Casos Empresariales de la Economía Social Valenciana
València: , 1997
Matèries: economia social;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: T-71

FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Cooperatives Cereals
Barcelona: , 1998
Matèries: cooperatives agràries;directoris
Tipus: Opuscle
Localització: caixa D

PROYECTO ANDA
Libro Blanco
València: , 1997
Matèries: economia social;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: T-72

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
XVIII Congreso
Ginebra: , 1984
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: J-8

TECNO 2000
L'explosió cooperativa
Barcelona: , 1997
Matèries: Catalunya;Premsa
Tipus: Article de Revista
Localització: J-9

ESPÍRITU NAVARRO, Ignacio M.
Contabilidad para Cooperativas
València: , 1997
Matèries: comptabilitat;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: T-73

MONNIER, Lionel
Cambios Estructurales e Interés General
València: , 1997
Matèries: economia social;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: T-76

DEFOURNY, Jacques; FAVREAU,L.,LAVILLE,J.L.
Inserción y Nueva Economía Social
València: , 1997
Matèries: economia social;cooperativisme internacional
Tipus: Llibre
Localització: T-77

Via fora!
Viure Autònomament
Ripollet: , 1997
Matèries: cooperativisme internacional
Tipus:
Localització: T-79

ESTIVILL, Jordi;BERNIER,A. VALADOU,C.
Las Empresas Sociales en Europa
Barcelona: , 1997
Matèries: Europa;economia social
Tipus: Llibre
Localització: T-52

Caixa Popular
Memoria anual 95
València: , 1996
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: T-83

Principales Novedades Consecuencia de la Asunción, a efectos de la Determinación de la Base Imponible de las Normas Contables.
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: comptabilitat
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: T-84

COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Memòria de la Federació
Barcelona: , 1996
Matèries: memòries;cooperatives agràries
Tipus:
Localització: T-86

Indice Sistemático. Ley 43/1995
: ,
Matèries: fiscalitat de cooperatives;Espanya
Tipus:
Localització: T-85

SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO
Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado
Madrid: , 1997
Matèries: Espanya;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: T-81

SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO
Sociedades Anónimas Laborales
Madrid: , 1997
Matèries: societats anònimes laborals;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: T-80

CO-OPERATIVE HOUSING AGENCY
CHA Guide
Londres: , 1978
Matèries: cooperatives d'habitatges;Gran Bretanya
Tipus:
Localització: T-93

INSTITUT FUR AGRARSOZIOLOGIE DER JUSTUS-LIEBIG-
Die Einstellung der Landwirte zu den Genossenschaften
Bonn: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: T-95

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE SEMINAR( 41: Cyprus: 1973
Self-Help and Outside Help in Financing Co-operative Activities
Londres: , 1975
Matèries: seminaris
Tipus: Llibre
Localització: T-96

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Metodos de Enseñanza Participativa
Buenos Aires: , 1976
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: T-97

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Correspondence Education
Londres: , 1977
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: carpeta d'anelles
Localització: J-11

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Society Operating Manual
Londres: , 1977
Matèries: Educació cooperativa;Manuals
Tipus: carpeta d'anelles
Localització: J-10

Cooperatives Agràries de Catalunya
Memòria de la Federació
Barcelona: , 1998
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus:
Localització: T-101

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
Educació per la Pau
Barcelona: , 1986
Matèries:
Tipus: Opuscle
Localització: Y-24

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
Cooperació Científica i Tecnològica a Europa
Barcelona: , 1986
Matèries: Europa
Tipus: Informe
Localització: Y-23

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
Els Països Menys Avançats
Barcelona: , 1986
Matèries: Tercer Món
Tipus: Dossier
Localització: Y-22

ROSEMBUJ, Tulio
Reinventar la cooperativa
[s.ll.]: , 1997
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: caixa D

GENERALITAT DE CATALUNYA
Guia d'Evaluació de Riscos
Barcelona: , 1996
Matèries: empreses cooperatives
Tipus:
Localització: caixa D

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
El Gobierno Informa
Madrid: , 1998
Matèries: Espanya;Legislació
Tipus: Fullet
Localització: caixa D

SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA "FEINES DE LA CASA"
Una Resposta Solidària a la Integració
Barcelona: , [s.d.]
Matèries: Catalunya;cooperatives de treball associat
Tipus:
Localització: caixa F

TORRALBA, José María
Lecturas de Agricultura de Grupo en España
València: , [1980?]
Matèries: cooperatives agràries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: D-202

CO-OPERATIVE WHOLESALE SOCIETY
The Co-operative Wholesale Society
[s.ll.]: , [s.d.]
Matèries: Europa
Tipus: Opuscle
Localització: caixa E

KOOPERATIVA FORBUNDET
KF INFORMATION
Estocolm: , 1975
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: Fullet
Localització: caixa E

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATEURS
Information sur EURO COOP
Brussel.les: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de consum;Europa
Tipus: Opuscle
Localització: caixa E

SWEDISH COOPPERATIVE
COOP NEWSLETTER
Estocolm: , 1983
Matèries: Suècia
Tipus: Opuscle
Localització: caixa E

EYSTEINN SIGURDSSONN
A Cooperative Centenary in Iceland
[s.ll.]: , 1982
Matèries: Islàndia
Tipus: Opuscle
Localització: caixa E

CHAMBOLLE, Marc
Protection des Consommateurs en Europe: se donner les moyens
[s.ll.]: , 1981
Matèries: cooperatives de consum;Europa
Tipus: Opuscle
Localització: caixa E

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES COOPERATIVES DE TRAVAIL VARSOVIE( II: Varsovia: 1983
II Swiatowa Konferencja Spóldzielczosci Pracy Warzawa
Varsòvia: , 1982
Matèries: conferències;Polònia
Tipus: Opuscle
Localització: caixa E

COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION
Concepts and Methods Series
Washington: , 1985
Matèries: cooperatives d'habitatges
Tipus: Opuscle
Localització: caixa E

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
Report of the Technical Meeting on Development and Promotion of Cooperatives
Washington: , 1984
Matèries: Estats Units
Tipus: Opuscle
Localització: caixa E

HEWLETT, Bob
A Thirty- Year Career in International Organizations
França: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Opuscle
Localització: caixa E

CIRIEC. INTERNATIONAL CENTRE OF RESEARCH AND INFORMATION ON THE PUBLIC
Activity Reports
Liege: , 1998
Matèries: cooperativisme Internacional;Anuaris
Tipus:
Localització: T-109

GRUP EMPRESARIAL COOPERATIU VALENCIA
Memòria
València: , 1998
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus:
Localització: T-112

C.A.G. de Guissona
Memòria de L'Exercici Social
Guissona: , 1990
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus:
Localització: T-111

COPAC
Draf Cooperative Information Note. Namibia
Roma: , 1982
Matèries: Tercer Món;estudis
Tipus: Llibre
Localització: S-2

BEL DURAN, Paloma
Las Cooperativas Agrarias en España
València: , 1997
Matèries: cooperatives agràries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: M-74

SANCHIS PALACIO, Joan Ramon
El Crédito Cooperativo en España
València: , 1997
Matèries: cooperatives de crèdit;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: M-8

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1985
Matèries: Àsia;cooperatives agràries;estudis
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-20

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1986
Matèries: Àsia;estudis
Tipus: Fotocòpies|Dossier
Localització: X-23

CIRIEC
V Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa
: , 1998
Matèries: jornades;economia social
Tipus:
Localització: T-114

COOP SUISSE
Rapport de gestion du groupe Coop
Suïssa: , 1998
Matèries: Suïssa;memòries;cooperatives de consum
Tipus: Catàleg
Localització: S-31

COOP SUISSE
Annual Report of the Coop Group
Suïssa: , 1998
Matèries: memòries;Suïssa
Tipus: Informe anual
Localització: S-32

Caixa Popular
Memòria Anual 1997
València: , 1998
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: S-33

SAJARDO MORENO, Antonia
El Sector No Lucrativo
València: , 1998
Matèries: País Valencià;Economia Social
Tipus: Llibre
Localització: S-37

FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Memòria de la Federació 1997
Barcelona: , 1998
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus:
Localització: S-40

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Sociedades Cooperativas Constituídas. Sociedades Laborales Registradas
Madrid: , 1998
Matèries: Estadístiques;Espanya
Tipus: Dossier
Localització: S-35

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Base de datos de la Economía Social
Madrid: , 1997
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Dossier
Localització: S-36

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Base de Datos de la Economía Social
Madrid: , 1998
Matèries: Economia Social;Espanya
Tipus: Dossier|fotocòpies relligades
Localització: S-41

MARTÍNEZ LÓPEZ, Alberte
Cooperativismo y transformaciones agrarias en Galicia
Madrid: , 1995
Matèries: història;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: E-248

GENERALITAT DE CATALUNYA
Pacte per a l'Ocupació a Catalunya
Barcelona: , 1998
Matèries: Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: S-162

La dual posición del socio-trabajador en las cooperativas de trabajo asociado
Madrid: , 1996
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibret
Localització: A-126

GENERALITAT DE CATALUNYA
La societat catalana
Barcelona: , 1998
Matèries: Economia Social;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: S-44

PARLAMENTO EUROPEO
Documentos de Sesion
: , 1989
Matèries: dona
Tipus: Dossier
Localització: S-43

FAUQUET, Georges
O Sector Cooperativo
Lisboa: , 1980
Matèries: principis cooperatius;Portugal
Tipus: Llibre
Localització: M-45

SALAZAR LEITE, Joao
Cooperaçao e Intercooperaçao
Lisboa: , 1982
Matèries: obres generals;Portugal
Tipus: Llibre
Localització: M-48

BARTILSON, Sven
Inventing the Cooperative
Suècia: , 1993
Matèries: Suècia;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: M-50

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Co-operative Agenda 21
Ginebra: , 1996
Matèries: cooperativisme internacional
Tipus: quadern
Localització: M-54

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 1998
Matèries: Anuaris;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: M-55

PLUNKETT FOUNDATION
Yearbook of Co-operative Enterprise 1990
Oxford: , 1990
Matèries: Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: M-58

SALABERT PARRAMON, Ramon
Las Sociedades Laborales en el Marco del Desarrollo Economico y Social Español
Madrid: , 1988
Matèries: societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: M-67

YEO, Peter
Co-operative Law in practice
Oxford: , 1989
Matèries: Gran Bretanya;legislació
Tipus: Llibre
Localització: M-64

TOMAS CARPI, Juan Antonio;MONZÓN CAMPOS,José Luis
Libro Blanco de la Economía Social en la Comunidad Valenciana
València: , 1998
Matèries: País Valencià;Economia Social
Tipus: Llibre
Localització: M-70

GENERALITAT VALENCIANA
Proyectos de Creación de Cooperativas
València: , 1990
Matèries: cooperatives d'ensenyament;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: S-46

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA
Manual del Plan Básico de Formación Cooperativa
[s.ll.]: , 1986
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: S-48

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO
Jornada-Mesa Redonda sobre el Cooperativismo de Crédito en el Estado de las Autonomías
: , 1984
Matèries: cooperatives de crèdit;jornades
Tipus: Llibre
Localització: S-49

CONSEIL NATIONAL DE LA COOPERATION
Fiches Techniques pour la Constitution d'une Societé Cooperative
Brussel.les: , 1985
Matèries: Formació cooperativa;Bèlgica
Tipus: Llibre
Localització: S-51

GENERALITAT DE CATALUNYA.DEPARTAMENT DE TREBALL
Les Cooperatives d'Ensenyament a Catalunya
Barcelona: , 1987
Matèries: Catalunya;cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: S-52;Y-146

PAZ CANALEJO, Narciso
Las Cooperativas de Seguros en el Proyecto de Ley de Ordenacion del seguro Privado
Madrid: , 1984
Matèries: mutualisme;legislació
Tipus: Llibre
Localització: S-54

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMIA SOCIAL
Curso de Técnicas Empresariales
Madrid: , 1987
Matèries: Espanya;cursos
Tipus: Llibre
Localització: S-55

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMIA SOCIAL
Curso de Técnicas Empresariales
Madrid: , 1988
Matèries: Espanya;cursos
Tipus: Llibre
Localització: S-56

LLOVERA SAEZ, Fco. Javier
Guía jurídica de la Sociedad Anónima Laboral
Barcelona: , 1988
Matèries: societats anònimes laborals;legislació
Tipus: Llibre
Localització: AB-181

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL
Ley General de Cooperativas Texto Legal. Ley de 2-4-87
Murcia: , 1988
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: AB-177

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL
Las Cooperativas de Trabajo Asociado y la Seguridad Social
Múrcia: , 1989
Matèries: cooperatives de treball associat;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: AB-182

USUI, T.
A comparison of Agricultural Credit Co-operative Systems an Functions in France,Federal Republic of Germany and Japan
Londres: , 1982
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: AB-187

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Coopération Agricole
París: , 1974
Matèries: cooperatives agràries;França
Tipus:
Localització: AB-197

CIDEM
Agenda per la creació d'Empreses a Catalunya
Barcelona: , 1990
Matèries: Manuals;Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-185

THE SOCIETY FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Co-operative Development and Change-
Estocolm: , 1990
Matèries: conferències;Suècia
Tipus: Llibre
Localització: AB-196

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL
XXX Congreso
Tokio: , 1992
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: AB-200

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Programas de Apoyo al Empleo en Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales
Madrid: , [s.d.]
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: AB-192

FEDERACION DE COOPERATIVAS ANDALUZAS
Las Empresas Cooperativas Andaluzas
Sevilla: , 1989
Matèries: Andalusia;directoris
Tipus:
Localització: AB-203

Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo
Código Cooperativo
Lisboa: , 1983
Matèries: Formació cooperativa;Portugal
Tipus: Llibret
Localització: AB-199

F.V.E.C.T.A
Programa de Ayudas a las Iniciativas Empresariales 94
València: ,
Matèries: País Valencià;cooperatives de treball associat
Tipus: Dossier|relligat
Localització: AB-180

LUNDEVALL, Owe
The Concept and Structure of Cooperative Housing
Suècia: , [s.d.]
Matèries: cooperatives d'habitatges
Tipus: Llibre
Localització: AB-188

ASSOCIACIO CATALANA DE TECNICS EN DIRECCIO D'EMPRESES COOPERATIVES; GENERALITAT DE CATALUNYA
Model d'Estatuts per Cooperativa de Treball Associat
Barcelona: , 1984
Matèries: cooperatives de treball associat;estatuts
Tipus: Llibre
Localització: AB-207

CONFEDERATION EURÉENNE DE L'AGRICUTRURE-CEA
Etude Comparative du Droit de la Coopération Agricole en Europe
Suïssa: , 1963
Matèries: cooperatives agràries;Europa
Tipus: Llibre
Localització: AB-211

VAZQUEZ VICENTE, Xosé Henrique
Economía de Mercado e Autoxestión:
Santiago de Compostela: , 1995
Matèries: autogestió;Societats Anònimes Laborals
Tipus: quadern
Localització: AB-210

MORLEY, John
Législations nationales sur la concurrence:
Suïssa: , 1984
Matèries: cooperatives agràries;legislació
Tipus: Llibret
Localització: AB-209

GUILLET DE LA BROSSE, Jean-Bernard
Règles fondamentales de coopératives agricoles
Suïssa: , 1985
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: AB-204

CREDITO COOPERATIVO
Cooperazione di Credito
Roma: , 1994
Matèries: cooperatives de crèdit;Itàlia
Tipus: quadern
Localització: AB-215

INSTITUT DE PROMOCIO I DE FOMENT DEL COOPERATIVISME
Programa d'Actuació de l'Institut de Promoció i Foment del Cooperativisme
València: , [1988]
Matèries: País Valencià
Tipus:
Localització: AB-214

ASOCIACION DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
La Naturaleza Juridica de las Relaciones entre el Socio Trabajador y la Cooperativa de Trabajo Asociado
Madrid: , 1986
Matèries: Espanya;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: AB-216

FEDERATION DE COOPERATIVES MIGROS
Un pont vers l'avenir
Zurich: , (s.d.)
Matèries: Suïssa
Tipus: Llibre
Localització: AB-206

COL.LEGI PÚBLIC DE LINYOLA
Cooperació a l'Escola
Linyola: , 1984
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: S-68

ESCOLA PATUFET SANT JORDI
Escola Patufet Sant Jordi
L'Hospitalet: , [1993]
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Catalunya
Tipus: Dossier
Localització: S-64

GABINETE TECNICO UNION GENERAL DE TRABAJADORES
Empresas de Economía Social de Trabajo Asociado
: , 1989
Matèries: cooperatives de treball associat;societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: S-63

VERDURA CAMPENY, Francesc
La Companyia
Canet de Mar: , 1984
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: S-62

JUNCOSA SECALL, Josep Mª
Origens, notes històriques i memòries anuals de la Cooperativa Agrícola i Caixa d'Estalvis i Préstecs del Priorat
Cornudella: , 1988
Matèries: història;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: S-66

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA
Forum de les Cooperatives d'Iniciativa Social
Barcelona: , 1998
Matèries: cooperatives de treball associat;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: S-59

Caixa Popular
Memòria 1986
València: , 1987
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: S-90

Conferencia Mundial de CICOPA
El futuro de la empresa participativa y democrática
Saragossa: , 1989
Matèries: empreses cooperatives;conferències
Tipus: Llibre
Localització: E-241

JORNADES SOBRE COOPERACIO DE TREBALL ASSOCIAT: Barcelona: 1982
Ponencies de les Jornades sobre Cooperació de Treball Associat
Barcelona: , 1982
Matèries: cooperatives de treball associat;jornades
Tipus: Dossier
Localització: V-67

COSTA BRAVA - BLACK D'OR Societat Cooperativa Catalana Lda.
Costa Brava .Black d'Or
[s.l]: , 1991
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: estudi informe original
Localització: N-82

Coperative e gruppi di societ
Milà: , 1992
Matèries: Itàlia;legislació;mutualisme
Tipus: Llibre
Localització: Y-148

CONGRES INTERNATIONAL DU CIRIEC (17: Bruxelles: 1986)
Le financement de l'economie publique, sociale et cooperative
Lieja: , 1986
Matèries: economia social;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: X-94

JORNADA DE DEBAT SOBRE EL FUTUR DEL COOPERATIVISME A CATALUNYA: Barcelona: 1989; INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVA
Jornada de debat sobre el futur del cooperativisme a Catalunya
Barcelona: , 1989
Matèries: jornades;Catalunya
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: A-143

INSTITUTO ANTÓNIO SÉRGIO DO SECTOR COOPERATIVO
Anuário Comercial do Sector Cooperativo 1988
Lisboa: , 1988
Matèries: Anuaris;Portugal
Tipus: Catàleg
Localització: X-115

MARTÍ QUEIXALÓS, Francesc
Radiografia mínima de les Cooperatives Catalanes de Treballadors
Reus: , 1986
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Fotocòpies
Localització: Y-32

CASTAÑO COLOMER, Josep
Itinerari històric de La Cooperativa de Consum. "L'ANDREUENCA"
Barcelona: , 1979
Matèries: cooperatives de consum;història
Tipus: Llibre
Localització: F-117;F- 118;F- 119

ORMAECHEA, José María
El impacto de la adhesión a la CEE en el cooperativismo español
Bilbao: , 1986
Matèries: conferències;Europa
Tipus: qudern
Localització: Z-124

FEDERACIÓN FARMACÉUTICA
Bodas de plata. 1928-1953
Barcelona: , 1953
Matèries: cooperatives de farmacèutics
Tipus: Llibre
Localització: D-121

ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Condicions adicionals per la expansió de l'empresa cooperativa
Manchester: , 1995
Matèries: cooperatives sanitàries;Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Fotocòpies
Localització: Y-176

CONSORCIO DE COOPERATIVAS DE MARISCADORES DE GALICIA
As cooperativas do mar e a ordenación bioeconómica do marisqueo
[s. l.]: , 1993
Matèries: cooperatives del mar
Tipus: Opuscle
Localització: N-9

OBRA SINDICAL COOPERACION
Estudio resumen sobre el desarrollo del movimiento cooperativo
Barcelona: , 1957
Matèries: estudis;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: N-60

CONFERENCIA EUROPEA DE ECONOMÍA SOCIAL (V: Sevilla: 1995)
Contribución de las Cooperativas, Mutualidades y Asociaciones
Madrid: , 1997
Matèries: conferències;Economia Social
Tipus: Llibre
Localització: O-34

COOPERATIVA COMARCAL DETALLISTAS DE ALIMENTACION
Estatutos de la Cooperativa Comarcal Detallistas de Alimentación
Centelles: , [s.d.]
Matèries: Estatuts
Tipus:
Localització: caixa F

FORO DE DEBATE DE LA ECONOMÍA SOCIAL VALENCIANA
El Compromiso de la Economía Social con la Sociedad Valenciana
València: , 1997
Matèries: economia social;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: caixa D

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Las Empresas de Economía Social en el Principado de Asturias:
Oviedo: , 1996
Matèries: economia social;directoris
Tipus: Llibre
Localització: B-159

PLUNKETT FOUNDATION
The World of Co-operative Enterprise
Oxford: , 1994
Matèries: Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: M-62

CIURANA FERNANDEZ, José M.
La posibilidad de desarrollo
Barcelona: , 1961
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus: quadern
Localització: E-186

CERDA RICHART, Baldomero
Régimen jurídico, tributario y de previsión social
Barcelona: , 1960
Matèries: Espanya;Legislació
Tipus: Llibre
Localització: H-9

ARIZMENDI-ARRIETA, José María
Escritos de Don Jose Maria Arizmendi-Arrieta
[s.n]: , 1978
Matèries: doctrina cooperativa;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: X-144

SINDICAT AGRICOL I CAIXA RURAL DE ESPLUGA DE FRANCOLI
Memòria
Montblanc: , 1917?
Matèries: caixes rurals;memòries;Catalunya
Tipus:
Localització: D-127

BURR, Carlos
Curso sobre doctrina y legislación cooperativa
Santiago de Chile: , 1948
Matèries: Cursos;doctrina cooperativa;legislació
Tipus: Llibre
Localització: D-47

El cooperativismo en la coyuntura española actual
Madrid: , 1964
Matèries: Espanya;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: D-22

MLADENATZ, Gromoslav
Historia de las doctrinas cooperativas
Mèxic: , 1944
Matèries: doctrina cooperativa;història
Tipus: Llibre
Localització: C-49

GARCÍA NIETO, Juan N.
Participación Obrera,
[S.l.]: , 1969
Matèries: obres generals
Tipus: butlletí
Localització: Y-182

GARRIDO, Fernando
Historia de las clases trabajadoras
Bilbao: , 1973
Matèries: cooperatives de treball associat;història
Tipus: Llibre
Localització: Y-184

INTRASUB,S.Coop.
Ordenación Bioeconómica do Marisqueo
Vigo: , 1995
Matèries: cooperatives del mar
Tipus: Llibre
Localització: N-27

GISPERT, Montserrat
Aspectes Socials de les Cooperatives Agràries
Barcelona: , 1996
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: N-30

BALAGUÉ JOVELL, Àngel
Aspectes Econòmics de les Cooperatives Agràries
Barcelona: , 1996
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: N-31

ADMINISTRACION DE FOMENTO DEL COOPERATIVISMO
La Junta de Directores en las Cooperativas
Santurce: , 1959
Matèries: organització general;Amèrica Llatina
Tipus:
Localització: T-34

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Annual Report 1996-97
Suïssa: , 1997
Matèries: Anuaris;Aliança Cooperativa Internacional
Tipus:
Localització: N-68

ARCO, José Luis
El Nuevo Reglamento de Cooperación
Saragossa: , 1972
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: T-45

GENERALITAT VALENCIANA
L'Empresa Cooperativa Agraria Valenciana
València: , 1997
Matèries: País Valencià;cooperatives agràries
Tipus: Informe Tècnic
Localització: T-78

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL
La S.A.L. ante la Reforma de la Legislación Mercantil
Múrcia: , 1989
Matèries: societats anònimes laborals;legislació
Tipus: quadern
Localització: AB-183

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y FOMENTO
Regimen Fiscal de las Cooperativas
Murcia: , 1991
Matèries: fiscalitat de cooperatives;Espanya
Tipus:
Localització: AB-184

BUITRÓN,Pablo
Análisis estructural y delimitación de las funciones del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
Vitoria-Gasteiz: , 1998
Matèries: País Basc;organització general
Tipus: Llibre
Localització: S-125

Prof. Nadia Zorzi
L'Autofinanziamento delle Cooperative Spagnole
Trento: , 1998
Matèries: Espanya;organització general
Tipus: relligat
Localització: S-97

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Societats Laborals, Les
Barcelona: , 1999
Matèries: legislació;societats anònimes laborals
Tipus: quadern
Localització: S-123

MORALES GUTIÉRREZ,Alfonso Carlos
Competencias y valores en las empresas de trabajo asociado
València: , 1998
Matèries: societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: S-121

Capel,Horacio,dir. Linteau,Paul-André dir.
Barcelona-Montréal
Barcelona: , 1998
Matèries: cooperatives d'habitatges
Tipus: Llibre
Localització: S-127

D. BAKAIKOA AZURMENDI,Baleren (director)
Cooperativas de Crédito en la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra:
Donostia-San Sebastián: , 1999
Matèries: cooperatives de crèdit;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: S-130

ROSEMBUJ, Tulio
El estado de las sociedades agrarias de transformación
Barcelona: , 1982
Matèries: cooperatives agràries;legislació;Espanya
Tipus: Informe
Localització: G-76

DEPARTAMENTO DE FOMENTO COOPERATIVO
Primer Congreso de Cooperativas afiliadas al Sistema Nacional
Guatemala: , 1950
Matèries: congressos;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: C-37

WARBASSE, James Peter
James Peter Warbasse. Un apóstol de la cooperación
Buenos Aires: , 1960
Matèries: bibliografia;doctrina cooperativa
Tipus:
Localització: E-121

Fed. de Coop. de Serveis de Catalunya
Xè Aniversari
Barcelona: , 1993
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus:
Localització: Caixa E

DIRECCION GENERAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Sociedades Cooperativas Constituídas. Sociedades Laborales Registradas
Madrid: , 1997
Matèries: Espanya;Estadístiques
Tipus: Dossier
Localització: U-88

UNESCO
Educación Fundamental
París: , 1949
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: B-39

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA
Memòria social i econòmica 1995
Barcelona: , 1996
Matèries: memòries;cooperatives de treball associat
Tipus:
Localització: N-20

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Memòria
Barcelona: , 1989
Matèries:
Tipus:
Localització:

INSTITUTO ANTONIO SERGIO DO SECTOR COOPERATIVO
Curso de Contabilidade para Cooperativas
Lisboa: , 1979-1980
Matèries: Portugal;comptabilitat
Tipus: Llibret
Localització: T-21

CREDIT UNION NATIONAL ASSOCIATION
Protección Constante
Wisconsin: , [s.d.]
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: caixa D

GAVALDÀ I TORRENTS, Antoni
L'Associacionisme agrari a Catalunya
Valls: , 1989
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-56, 57

CONSEJO SUPREMO DE LAS COOPERATIVAS
Cooperativas de trabajo en Polonia
Varsòvia: , 1961
Matèries: cooperatives de treball associat;Polònia
Tipus: Dossier
Localització: E-190

GUTIÉRREZ del ALAMO y MAHOU,Joaquín
Estudio jurídico del cooperativismo sanitario
Madrid: , 1988
Matèries: cooperatives sanitàries;legislació
Tipus: Llibre
Localització: X-147

Generalitat de Catalunya.
Memòria del Departament de Treball.1992.
Barcelona: , 1993.
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: U-77

CONSEIL DE L'EUROPE
Guide du Conseil de l'Europe
Estrasburg: ,
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: A-49

Constitución Española
Madrid: , 1979
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: A-78

NAVALON VALVERDE, Glória
Informe dels cursos de patronatge industrial
: , 1996
Matèries:
Tipus:
Localització: caixa F

PARNELL, Edgar
Reinventing the Co-operative
Gran Bretanya: , 1995
Matèries: organització general
Tipus: Llibre
Localització: M-56

LEONARDELLI, Carlo
Cooperazione
Trento: , 1979
Matèries: principis cooperatius;Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: M-69

MARTÍNEZ CHARTERINA,Alejandro
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 1988
Matèries: País Basc;Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: Y-139

MARTÍNEZ CHARTERINA,Alejandro
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 1989
Matèries: País Basc;Anuaris;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-79

BOZZO, Rubén N.
El capital humano en el proceso de gestión cooperativa
Rosario: , 1984
Matèries: bancs cooperatius;Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: AB-15

MARTÍNEZ CHARTERINA,Alejandro
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 1994
Matèries: País Basc;Anuaris;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: G-164

COLLOQUE DU COMITE NATIONAL DE LIASON DES ACTIVITES MUTUALISTES, COOPERATIVES ET ASSOCIATIVES: París: 1977
Actes.
París: , 1977
Matèries: Congressos
Tipus: Llibre
Localització: G-193

GASCÓN HERNÁNDEZ, Juan
Cooperación y admnistración
Madrid: , 1955
Matèries: obres generals
Tipus: quadern
Localització: C-47

BHULESHKAR, Ashok V.
Bargaining Co-operatives
Oxford: , 1973
Matèries: cooperatives agràries;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: D-58

EROSKI S.Coop.
Memoria del Ejercicio 1980
[S.l.]: ,
Matèries: memòries;País Basc
Tipus:
Localització: O-52

LEVIN, Göte
Curso de Organizaçao e Gestao Cooperativa
Lisboa: , 1979-1980
Matèries: cursos;Portugal
Tipus: Llibre
Localització: T-8

SCIAS
Memòria 1996
Barcelona: , 1997
Matèries: cooperatives sanitàries;memòries
Tipus:
Localització: N-66

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
Memòria
Barcelona: , 1998
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus:
Localització: S-94

BUILDING SOCIAL HOUSING FOUNDATION
Homes Above All
Nottingham: , [s.d.]
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: M-68

INSTITUTO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Anuario de estudios cooperativos
Bilbao: , 1987
Matèries: Anuaris;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: O-27,Y-81

Instituto de Estudios Cooperativos
Anuario de Estudios Cooperativos 1998
Bilbao: , 1999
Matèries: Anuaris;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: S-124

CAJA LABORAL. EUSKADIKO KUTXA
Informe Anual 1993
Mondragón: , 1994
Matèries: País Basc
Tipus:
Localització: S-79

COOP SWITZERLAND
Annual Report of the Coop Group 1998
Suïssa: , 1999
Matèries: Suïssa
Tipus:
Localització: S-116

Hitzaldiak Ponencias
Bilbao: , 1987
Matèries: País Basc;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: S-112

FUNDACIÓ VENTOSA I ROIG
Memòria Econòmica i Social 1990Pressupost i Pla de Treball
: ,
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus: Fotocòpies
Localització: S-85

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cooperativas y sociedades anónimas laborales
Madrid: , 1988
Matèries: societats anònimes laborals
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa B

Co-operation for development:
: , 1986
Matèries: estudis;Tercer Món
Tipus: Fotocòpies
Localització: X-111

UNIVERSITE COOPERATIVE INTERNATIONAL
Formation paysanne
Aubenas: , 1985
Matèries: Àfrica;Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: Y-111

ALMARCHA HERNÁNDEZ, Luis
La cooperación como sistema económico-social
León: , 1970
Matèries: teoria del cooperativisme;Espanya
Tipus:
Localització: E-151

PÉREZ BARÓ, Albert
A propósito de un centenario
Barcelona: , 1970
Matèries: Congressos
Tipus: separata
Localització: D-109

PÉREZ BARÓ, Albert
Los consumidores y el cooperativismo
Barcelona: , 1969
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: C-45

EURO COOP
Statuts Rules Statuten
: , 1975
Matèries: estatuts;cooperatives de consum
Tipus: Llibret
Localització: Z-38

SCIAS
Memòria
Barcelona: , 1991
Matèries: cooperatives sanitàries;memòries
Tipus:
Localització: S-95

CAIXA CATALUNYA
Anuari Econòmic Comarcal Caixa Catalunya
Barcelona: , 1997
Matèries: Anuaris;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: T-58

GAUDINAT, Jacques
L'evolution des relations entre les coopèratives agricoles et lehurs adherents:
: , 1989
Matèries: cooperatives agràries;França
Tipus:
Localització: caixa A

DÍAZ FERNANDO,Elena
Lo que falta y lo que sobra en el proyecto de ley
: ,
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Article de Revista
Localització: F-76

TORD, Manuel de
Finanzas para cooperativas
Barcelona: , 1981
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: Z-44

Moura, Valdiki
Finlandia
: ,
Matèries: Finlàndia
Tipus: Llibre
Localització: D-38

TREMBLAY, Benoit
Gestion des coopératives et prise de décision
: ,
Matèries: organització general
Tipus: Llibre
Localització: E-118

Gran Enciclopèdia Catalana
Barcelona: , 1969-1978
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: prest.4

HOLYOAKE, George J.
Història dels "Equitables Pioneers" de Rochdale
Barcelona: , 1982
Matèries: història
Tipus: Llibre
Localització: G-114,G-115

MOURA, Valdiki
Holanda
: ,
Matèries: Holanda
Tipus: Llibre
Localització: D-39

LATOUR, Robert;LEDUC, Yves
Implantation du télétraitement dans les caisses populaires affiliés a l'Union régionale de Montreal des Caisses populaires Desjardins "Cas québécois du secteur epargne et credit.
: ,
Matèries: cooperatives de crèdit;Canadà
Tipus: Llibre
Localització: E-118

MOURA, Valdiki
Impresiones sobre el movimiento cooperativo contemporáneo
Buenos Aires: , 1957
Matèries: teoria del cooperativisme;cooperativisme Internacional
Tipus: Llibre|relligat
Localització: H-28

TORRALBA, José María
La información sobre precios en las cooperativas de comercialización
València: , 1980
Matèries: cooperatives agràries;Espanya
Tipus: fotocopies relligades
Localització: D-202,H-48 bis

SEMINARIO NACIONAL( 1er: Bilbao: 1972;UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CONSUMO
Cooperativas de enseñanza
Zaragoza: , 1972
Matèries: cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: Z-158

UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CONSUMO
Cooperación de Consumo: Nuevas Estructuras
[s.l]: , [s.d.]
Matèries: Espanya;cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: O-44

MOURA, Valdiki
Iugoslavia
: ,
Matèries: Iugoslàvia
Tipus: Llibre
Localització: C-104

GARDÓ, José
Introducció a l'estudi de l'economia social
: ,
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-126, 126 bis

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
Intercooperació
Barcelona: , 1997
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: AB-221

CERDA RICHART, Baldomero
Lecherías cooperativas
: ,
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: C-27, H-7, E-187

ESPANYA [Lleis, etc...]
Ley de Sociedades Anónimas Laborales
Madrid: , 1986
Matèries: legislació;societats anònimes laborals
Tipus:
Localització: Caixa A

Ley General de Cooperativas
Madrid: , 1987
Matèries: legislació;Espanya
Tipus:
Localització: Y-48

Der Bauer in der Organisation
Mit dem Brecheisen wird gegen die Rechtsordnung des Genossenschaftssystems und gegen die Organisationsinstrumente der "économie sociale" operiert
[S.l.]: , 1986
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: S-117

COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Memòria de la Federació 1998
Barcelona: , 1999
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: S-118

SCIAS Grup Assistència
Memòria '98
Barcelona: , 1999
Matèries: cooperatives sanitàries;memòries
Tipus:
Localització: S-119

Caisse Centrale des Associations Agricoles Luxenbourgeoises et Caisses Rurales Affiliees
[Luxemburg]: , [1977]
Matèries: caixes rurals
Tipus: Llibre
Localització: S-103

Caixa Popular
Memoria anual 98
València: , 1999
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: S-105

faecta
Memoria de Actividades 1998
Sevilla: , 1999
Matèries: Andalusia;memòries
Tipus: Llibre
Localització: S-108

faecta
Memoria 1994-1998
Sevilla: , 1999
Matèries: Andalusia;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: S-110

HARPER, Malcolm
Manual del instructor
Viena: , 1988
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Dossier
Localització: A-153

GARCÍA CABRERA, Héctor
Mejores asambleas
Puerto Rico: , 1957
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: T-37

Co-operative Retail Services Ltd.
Directors' Report & Financial Statements 1995
Manchester: , 1995
Matèries: Gran Bretanya;memòries
Tipus: Llibre
Localització: S-73

U.C.M.T.A.
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado
Madrid: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de treball associat;Espanya
Tipus: Informe presentació
Localització: S-99

CDES
Datos de las Empresas del Sector de la Economía Social:Cooperativas Sociedades Anónimas Laborales y Mutualidades
[Barcelona]: , 1988
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: S-102

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA (F.C.T.A.C.)
Cataleg de Serveis
Barcelona: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Informe presentació
Localització: S-100

Fundació Joan Ventosa i Roig
Memòria Econòmica i Social- 1986
: , 1987
Matèries: cooperatives de treball associat;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: S-81

FUNDACIÓ VENTOSA I ROIG
Memòria Econòmica i Social- 1987
[Barcelona]: , [1988]
Matèries: memòries
Tipus: Informe anual
Localització: S-82

Fundación para el Fomento de la Economía Social
Memoria de Actividades
: ,
Matèries: memòries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: S-80

FUNDACIÓ VENTOSA I ROIG
Memòria Social i Econòmica 1991
: , [1991]
Matèries: memòries
Tipus: Informe anual
Localització: S-86

FUNDACIO JOAN VENTOSA I ROIG
Memòria Econòmica i Social-1988
[Vilanova i la Geltrú]: , 1989
Matèries: memòries;Catalunya
Tipus: Informe anual
Localització: S-83

Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
Memòria 1997
Euskadi: , 1998
Matèries: País Basc;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: S-77

COLOMER I ESPINET,Albert
Passos i Costos
Barcelona: , 2000-2003
Matèries: cooperatives de treball associat;societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: L-101,L-101bis

BAREA,J.JULIÁ,J.F.MONZÓN,J.L.
Grupos Empresariales de la Economía Social en España
València: ,
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: S-145

Participación de los Trabajadores en el Cooperativismo de Trabajo Asociado de Andalucia
Sevilla: , 1999
Matèries: cooperatives de treball associat;Andalusia
Tipus: Llibre
Localització: L-29

The Third System in Europe as seen by specialist journalists
Brusel.les: , 1999
Matèries: economia social;Europa
Tipus: Llibre
Localització: S-156

FUNDACION FERNANDO GARRIDO TORTOSA
Actas 1º Congreso sobre Cooperativismo Español
Córdoba: , 2000
Matèries: Congressos;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-99

SOCIETAT COOPERATIVA DE LA SEU D'URGELL
MEMORIA
La Seu d'Urgell: , 1988
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus:
Localització: AB-92

Caixa Popular
Memoria 1980
Alaquàs: , 1981
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: G-37

Caixa Popular
Memoria 1989
València: , 1990
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: S-89

Caixa Popular
Memoria 1990
València: , 1991
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: Caixa C

CAJA LABORAL POPULAR
Memoria
Bilbao: , 1979
Matèries: memòries;País Basc;caixes rurals
Tipus:
Localització: E-170

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA
Memòria
: ,
Matèries: memòries
Tipus:
Localització: O-36

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUISSONA
Memòria
Guissona: , 1991
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus:
Localització: Caixa A

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
Memòria 1991
: ,
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: S-91

COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Memòria
Barcelona: ,
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus:
Localització: S-93

Ciriec España. Cepes
Memoria Cepes-Ciriec
València: , 1999
Matèries: memòries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: M-75

Centre d'Iniciatives de l'Economia Social (CIES)
Entorn i Realitat Econòmica i Financera de les Cooperatives de Treball Associat
[s. l.]: , 1998
Matèries: memòries;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: A6-28

LA FUNDACIÓ CATALANA DE LA COOPERACIÓ
Ponencies . Innovació Tecnològica:Un Camí per a la Intercooperació
Lleida: , 1999
Matèries: jornades;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: A6-25

Cooperatives Agràries de Catalunya
Memòria de la Federació 1999
Barcelona: , 2000
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus:
Localització: A6-24

Grup Empresarial Cooperatiu Valencià
Memòria 99
València: , 2000
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Llibre
Localització: A6-22

La Fundació Catalana per la Cooperació
Memòria 99
Lleida: , 2000
Matèries: memòries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: A6-21

FCTAC
Congrés Extraordinari. FCTAC
Barcelona: , 1999
Matèries: cooperatives de treball associat;Congressos
Tipus:
Localització: A6-13

Caixa Popular
Memoria 99
València: , 2000
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: A6-14

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Memòria 1999
Barcelona: , 2000
Matèries: cooperatives de treball associat;memòries
Tipus: Llibre
Localització: A6-15

GRUP EMPRESARIAL COOPERATIU VALENCIA
Memòria 98
València: , 1999
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: A6-16

Caixa Popular
Cuentas Anuales,Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Ejercicio 1999
València: , 2000
Matèries: caixes rurals;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: A6-17

Coop Group
Annual Report of the Coop Group 1999
Basle: , 2000
Matèries: memòries;Suïssa
Tipus: Informe anual
Localització: A6-19

COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Memòria
Barcelona: , 1995
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: S-92

GENERALITAT DE CATALUNYA.DEPARTAMENT DE TREBALL
Memòria
: , 1991
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus: Llibre
Localització: M-28

Grup Empresarial Cooperatiu Valencià
Memòria
Catarroja: , 1995
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Dossier
Localització: T-88

GRUP EMPRESARIAL COOPERATIU VALENCIA
Memòria
Catarroja: ,
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus:
Localització: M-40

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Memòria 1989
Barcelona: , 1990
Matèries: memòries
Tipus:
Localització: N-21

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Memòria
Barcelona: , 1991
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus: Llibre
Localització: V-31

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Memòria
Barcelona: , 1995
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus: quadern
Localització: Y-91

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Memòria
Barcelona: , 1996
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus:
Localització: N-11

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES
Memòria
Barcelona: , 1997
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus:
Localització: M-35

SCIAS
Memòria
Barcelona: , 1993
Matèries: cooperatives sanitàries;memòries
Tipus:
Localització: A-118

SCIAS
Memòria
Barcelona: , 1994
Matèries: cooperatives sanitàries;memòries
Tipus:
Localització: A-128

LA FUNDACIÓ CATALANA DE LA COOPERACIÓ
Innovació Tecnològica: Un Camí per a la Intercooperació. Ponencies
Lleida: , 1999
Matèries: conferències
Tipus: Llibre
Localització: S-128

BALAGUER ESCRIG, Conrado
El Crédito cooperativo
Madrid: , 1989
Matèries: cooperatives de crèdit;legislació
Tipus: Llibre
Localització: AB-108

POMÉS,JordiSÀIZ I XIQUÈS,Carles
Joaquim Pou Mas (1891-1966)
Barcelona: , 2000
Matèries: biografies;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-225

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ley de Cooperativas
Madrid: , 1999
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: AB-224

CIRIEC España
VI Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa
: , [1999]
Matèries: economia social;jornades
Tipus: dossier
Localització: A6-11

LA FUNDACIÓ CATALANA DE LA COOPERACIÓ
Memòria ' 99
Lleida: , 2000
Matèries: memòries
Tipus: Llibre
Localització: M-94

CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
Análisis Economico y Sociologico del Cooperativismo Agrario
Madrid: , 1972
Matèries: cooperatives agràries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: M-96

CIRIEC
L'Entrepreneuriat Cooperatif dans l'Europe de l'An 2000
Bologna: , 1999
Matèries: Europa;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: M-97

ORGANIZACION SINDICAL
Estudios sobre el Socio Cooperativo y su Medio en la Provincia de Cordoba (Zona Norte)
Cordoba: ,
Matèries: Andalusia;estudis
Tipus: Llibre
Localització: M-98

ILMONEN, Kaj
The End of Cooperative Movement?
Helsinki: , 1992
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: M-99

C.I.E.M
Le Mouvement coopératif en France
París: , [1977]
Matèries: França
Tipus: quadern
Localització: E-172

RAMAEKERS, Roger
El moviment cooperatiu a Bèlgica
: ,
Matèries: Bèlgica
Tipus:
Localització: C-7,E-54,C-92

PÉREZ BARÓ, Albert;VENTOSA i ROIG, Joan
Obres Cooperatives
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: obres generals;història
Tipus: Llibrets|relligat
Localització: F-173

INSTITUTO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 2000
Matèries: Anuaris;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: M-101

BOLGER,Patrick
The Irish Co-operative Movement its History and Development
Dublin: , 1977
Matèries: Irlanda;història
Tipus: Llibre
Localització: M-102

NADEAU,E. G. ; THOMPSON,David.
Cooperation Works !
Rochester: , 1996
Matèries: Estats Units
Tipus: Llibre
Localització: M-103

Cooperatives in Agriculture
: , 1989
Matèries: Estats Units;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: M-104

INSTITUTO ANTONIO SERGIO DO SECTOR COOPERATIVO
O sector cooperativo em 1986
Lisboa: , 1987
Matèries: Portugal
Tipus: Llibre
Localització: J-14

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ,ArturoTOSCANO RODRÍGUEZ,Silvia
El Euro en las cooperativas de trabajo asociado
Madrid: , 1998
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: O-71

ILMONEN ,Kaj
The Eneigma of Membership
Helsinki: , 1986
Matèries: Finlàndia
Tipus: Llibre
Localització: O-72

DWIVEDI,R.C.
Jawaharlal Nehru His Vision of Cooperatives
New Delhi: , 1989
Matèries: Índia
Tipus: Llibre
Localització: O-84

Obra Sindical "Cooperación". Centro Nacional de Educacion Cooperativa
Del Arco
Saragossa: , 1972
Matèries: Biografies;història;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: O-81

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
El movimiento cooperativo
Estocolm: , 1971
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-32

GIMÉNEZ LORENTE, Tomás
El movimiento cooperativo en España
: ,
Matèries: obres generals;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-117

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.)
El movimiento cooperativo y los problemas actuales
Montreal: , 1945
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: B-13

O'CONNOR, RobertKELLY,Philip
A Study of Industrial Workers' Co-operatives
Dublin: , 1980
Matèries: Irlanda;història
Tipus: Llibre
Localització: O-77

BASSA,David
Ja som escola pública
Granollers: , 1999
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: O-78

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE
Co-operative Values and Relations between Co-operatives and the State
Geneva: , 1990
Matèries: Congressos;Índia
Tipus:
Localització: O-85

ALFONSO SANCHEZ,Rosalía
La Integración Cooperativa y sus Técnicas de Realización: la Cooperativa de Segundo Grado
València: , 2000
Matèries: Espanya
Tipus:
Localització: O-73

Oficina Internacional del Trabajo
El mundo del trabajo ante la nueva era
Genève: , 1965
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: O-75

The Danish Co-operative Movement
Copenhaguen: , 1977
Matèries: Dinamarca
Tipus:
Localització: O-76

ACHIM von LOESCH
Los bancos obreros norte americanos de los años 1920
Colonia: , 1974
Matèries: bancs cooperatius;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: O-87

THE INTERNATIONAL JOINT PROJECT ON CO-OPERATIVE DEMOCRACY
Making Membership Meaningful
Saskatoon (Canadà): , 1995
Matèries: Estudis;cooperativisme Internacional
Tipus: Llibre
Localització: O-88

EARLE, John
The Italian Cooperative Movement
Londres: , 1986
Matèries: Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: O-91

ASCHHOFF,Gunther; HENNINGSEN,Eckart
The German Cooperative System
Frankfurt: , 1986
Matèries: Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: O-120

HOLMSTRÖM, Mark
Spain's New Social Economy
Oxford: ,
Matèries: economia social;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: O-92

UK CO-OPERATIVE COUNCIL
The Co-operative Opportunity
Manchester: , 1994
Matèries: Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: O-94

F.V.E.C.T.A; JORNADAS EUROPEAS( 1as: València: 1994
Nuevos modelos para la gestión de servicios públicos
València: , 1994
Matèries: jornades;cooperatives de treball associat
Tipus:
Localització: U-83

VALCÁRCEL-RESALT, Germán
Observaciones al proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas
Madrid: , 1980
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: F-76

POMÉS,Jordi
La Unió de Rebassaires
Barcelona: , 2000
Matèries: cooperatives agràries;història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: O-95

Iberalfa
Memòria Anual de Iberalfa,s.c.i.
Lleida: , 2000
Matèries: memòries;Catalunya
Tipus: Informe anual
Localització: J-22

TRANSALFALS & LA VISPESA
Ejercicio Economico Campaña 1999/2000
Lleida: , 2000
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Informe anual
Localització: J-23

MOURA, Valdiki
Tcheco-eslovaquia
: ,
Matèries: Rep.Txeca-Eslovàquia
Tipus:
Localització: C-104

ESPRIU, Josep
Ponència sobre cooperativisme i assistència mèdica
Vitoria: , 1981
Matèries: cooperatives sanitàries;Seminaris
Tipus: quadern
Localització: G-221

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE CATALUNYA
Ponencias e intervenciones
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives de treball associat;Congressos
Tipus: Llibre
Localització: Y-143

MOURA, Valdiki
Portugal
: ,
Matèries: Portugal
Tipus: Llibre
Localització: D-39

ROVIRA FORNS, Joan;VIDAL MARTÍNEZ, Isabel
Posibilidades de desarrollo del cooperativismo
Madrid: , 1987
Matèries: Espanya;cooperatives sanitàries
Tipus: Llibre
Localització: X-77

FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE ESPAÑA
Los principios cooperativos
Zaragoza: , 1977
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;doctrina cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: F-24

PÉREZ BARÓ, Albert
Problemática de la cooperación de consumo en España
[S.l.]: , 1964
Matèries: cooperatives de consum;Espanya
Tipus: Llibre|relligat
Localització: D-140

DESROCHE, Henri
Le projet coopératif
París: , 1976
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-1

PÉREZ BARÓ, Albert
A propósito de un centenario
Barcelona: , 1970
Matèries: Congressos
Tipus: relligat
Localització: D-140

PUCHE GARRIDO, Pablo
Difusión del cooperativismo
: ,
Matèries: cooperatives de consum;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: C-75

INSTITUT PER A LA PROMOCIO I LA FORMACIO COOPERATIVES
Quadern de formació agrària cooperativa
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives agràries;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: Y-129

GARDÓ, José
¿Qué debe entenderse por acción cooperatista? ¿Cómo ésta puede ser desarrollada?
: ,
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-126, 126 bis

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI.SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO
Laudos arbitrales en las cooperativas vascas
Vitoria -Gasteiz: , 2000
Matèries: País Basc;Legislació
Tipus: Llibre
Localització: O-97

FUNDACIO ROCA GALES
Reformulació dels principis cooperatius al món
Barcelona: , 1982
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: G-104

ARGENTINA, [Lleis, etc...]
Régimen legal de las cooperativas
Buenos Aires: , 1979
Matèries: Amèrica Llatina;legislació
Tipus: Llibre
Localització: H-90

REGLAMENTO
Reglamento de Cooperación
Madrid: , 1971
Matèries: Espanya;legislació
Tipus: quadern
Localització: F-164

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Report of the Twenty-sixth Congres
Londres: , 1978
Matèries: congressos;Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: E-160

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO; REUNION TECNICA O.I.T.: México D.F.: 1955
Reunión técnica americana sobre cooperativas
México D.F.: , 1955
Matèries: teoria del cooperativisme;Amèrica Llatina
Tipus: dossierestudi
Localització: B-90

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO; REUNION TECNICA O.I.T.: México D.F.: 1955
Reunión técnica americana sobre cooperativas
México D.F.: , 1955
Matèries: teoria del cooperativisme;Amèrica Llatina
Tipus: dossierestudi
Localització: B-91

ASOCIACION DE ESTUDIOS COOPERATIVOS (AECOOP); ESCUELA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Revesco. Estudios cooperativos
Madrid: , 1984
Matèries: Argentina;País Valencià;cooperatives del mar
Tipus: Revista
Localització: Y-120

Sentencias del Tribunal Supremo sobre Entidades de Economía Social
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: economia social;legislació
Tipus:
Localització: O-46

FUNDESCOOP
Las Sociedades Anónimas Laborales como respuesta a la crisis
Madrid: ,
Matèries: País Basc;jornades;societats anònimes laborals
Tipus: quadern
Localització: caixa H

DIRECCION GENERAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
Sociedades cooperativas constituídas. Sociedades Laborales Registradas.
Madrid: , 1997
Matèries: Estadístiques;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: T-67

CERDA RICHART, Baldomero
Las sociedades cooperativas en particular
Barcelona: , 1959
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: E-187

CERDA RICHART, Baldomero
Las sociedades cooperativas en particular
Barcelona: , 1959
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: H-7

ESCUELA NACIONAL DE GERENTES COOPERATIVOS
Soluciones cooperativas al problema de la vivienda en Zaragoza
Saragossa: , 1972
Matèries: cooperatives d'habitatges;Espanya
Tipus: Llibret
Localització: F-11

DUMONT, René
Sovjos, Koljos,
Barcelona: , 1966
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: G-94

WORLD COUNCIL OF CREDIT UNIONS
Statistical Report
Madison: , 1986
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Informe Tècnic
Localització: Z-101

OAKESHOTT, Robert
The case for workers co-ops
Londres: , 1978
Matèries: cooperativisme internacional;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: G-12,H-132

FEDERATION DES COOPERATIVES MIGROS
Statuts
Basel: , 1958
Matèries: Suïssa;estatuts
Tipus: Llibre
Localització: T-32

UNION CENTRALE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE PRODUCTION
Statuts
Varsòvia: , 1979
Matèries: estatuts;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: G-45

ECHEVERRIA,Angel
La Sociedad Cooperativa
Barcelona: , 1983
Matèries: Catalunya;Legislació
Tipus: Llibre
Localització: O-90

INSTITUTO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 2000
Matèries: Anuaris;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: O-98

Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la Universidad del País Vasco
Cuestiones de Economía Social
Madrid .Barcelona: , 2000
Matèries: economia social;Estudis
Tipus: Llibre
Localització: O-99

Hispa Coop
Sociedades de Futuro
Barcelona: , 2000
Matèries: cooperatives de consum;organització general
Tipus: Llibre
Localització: O-105

CONCOVI
El Cooperativismo de Viviendas en España
Madrid: , [2001]
Matèries: cooperatives d'habitatges;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: O-104

Coopérative Ukrainienne
Trois années de travail (1921-1924)
Gand: , 1924
Matèries: Polònia;història
Tipus: Llibret|relligat
Localització: C-111

Wuiko.
: , 1924
Matèries: història;Rússia
Tipus: relligat|Llibret
Localització: C-111

PLUNKETT FOUNDATION
Yearbook of Co-operative Enterprise
Oxford: , 1992
Matèries: Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: M-59

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL( Jornadas Técnicas de Economía Social: Sevilla: 1996
El Autoempleo, como respuesta al paro.
: , 1996
Matèries: jornades;economia social
Tipus: Llibre
Localització: J-119

GARDÓ, José
La cooperación como arma de dignificación social
: ,
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: D-126

C.O.P.A.C.
Cooperative information note
Roma: , 1981
Matèries: Àsia
Tipus: Dossier
Localització: G-86

C.O.P.A.C.
Cooperative information note
Roma: , 1981
Matèries: Àsia
Tipus: Dossier
Localització: G-84

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1987
Matèries: Amèrica Llatina;estudis
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-24

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1985
Matèries: Amèrica Llatina;estudis
Tipus: Fotocòpies|Dossier
Localització: X-11

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1983
Matèries: Amèrica Llatina;estudis
Tipus: Fotocòpies|Dossier
Localització: X-4

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1987
Matèries: estudis;Índia
Tipus: Fotocòpies|Dossier
Localització: X-25

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1984
Matèries: Amèrica Llatina;estudis
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-5

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1986
Matèries: Amèrica Llatina;estudis
Tipus: Fotocòpies|Dossier
Localització: X-18

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS
Cooperative Information Note
Roma: , 1984
Matèries: Amèrica Llatina;Bolívia;estudis
Tipus: Fotocòpies|Dossier
Localització: X-10

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1984
Matèries: Amèrica Llatina;estudis
Tipus: Dossier
Localització: X-7

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1984
Matèries: Àsia;estudis
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-8

FLOR, Sebastià
Les cooperatives de producció i treball i la revolució
Barcelona: , [s.d.]
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus:
Localització: A-33

DIVAR, Javier
La Democracia Económica
Bilbao: , 1990
Matèries: economia social;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: V-38,AB-140

GASCON Y MIRAMON, Antonio
Dinamarca agrícola y cooperativa
Madrid: , 1926
Matèries: cooperatives agràries;Dinamarca
Tipus: Llibre
Localització: C-109,E-147

PÉREZ BARÓ, Albert
Los consumidores y el cooperativismo
Barcelona: , 1969
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: relligat
Localització: D-108

KOOPERATIVA FÖRBUNDET
Coop saving. Coop Credit
Estocolm: , 1980
Matèries: Suècia;cooperatives de crèdit
Tipus: butlletí
Localització: E-27

LARRAÑAGA, Juan
La fiscalidad de las cooperativas
Sant Sebastià: , 1983
Matèries: fiscalitat de cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: H-155,Z-127

GENERALITAT DE CATALUNYA.DEPARTAMENT DE TREBALL
Jornadas sobre cooperativismo de enseñanza
Barcelona: , 1989
Matèries: cooperatives d'ensenyament;jornades
Tipus: Dossier
Localització: T-56

GAVALDÀ i TORRENTS,Antoni
La formació del sindicalisme franquista de Reus i el Baix Camp
Reus: , 2000
Matèries: Catalunya;història
Tipus: Llibre
Localització: O- 106

CIRIEC EspañaCEPES
Informe Memoria de la Economía Social
València: , 2000
Matèries: memòries;economia social
Tipus: Llibre
Localització: O-108

Caritas Española
El Paro a debate
Madrid: , 1986
Matèries: Espanya
Tipus: Llibre
Localització: I-3

MONTOLÍO,José María
Legislación cooperativa en al Unión Europea
Madrid: , 2000
Matèries: legislació;Europa
Tipus: Llibre
Localització: O-110

F.C.T.C.F.C.C.U.C.Universitat Autònoma de Barcelona.Abacus
Cooperatives empreses de futur
Barcelona: ,
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Fullet
Localització: O-117

DEFOURNY, JacquesDEVELTE,PatrickFONTENEAU,Bénédicte
L'Economie sociale au Nord et au Sud
Brusel.les: , 1999
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: O-113

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI.
Memoria 2000
: , 2001
Matèries: memòries;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: O-119

GRUP EMPRESARIAL COOPERATIU VALENCIA
Memòria 2000
València: , 2001
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: O-123

FCTC
Memòria 2000
Barcelona: , 2001
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: O-124

Femarec coop. iniciativa social
Memòria 1996
Barcelona: , 1997
Matèries: Catalunya;memòries
Tipus: Llibre
Localització: A4-67

GRUP EMPRESARIAL COOPERATIU VALENCIA
Memòria 2000
València: , 2001
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: J-28

NUÑEZ SOTO,Orlando
La economía Popular
Managua: , 1996
Matèries: Amèrica Llatina;Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: S-30

CEPES
Anuario de la Economía Social 2001
Madrid: , 2001
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Informe anual
Localització: J-31

Italia Cooperativa
Confcooperative 1919-2000
Roma: , 2001
Matèries: Itàlia
Tipus: Informe anual
Localització: J-25

SCIAS Grup Assistència
Memòria 2000
Barcelona: , 2001
Matèries: cooperatives sanitàries;memòries
Tipus: informe anual
Localització: J-29

La Fundació Catalana de Cooperació
XV Diada de la Cooperació
Lleida: , 1997
Matèries: jornades;Catalunya
Tipus: Informe
Localització: J-32

Fondazione Cesar
Relazione Attività Fondazione Cesar 2000
Brusel.les: , [2001]
Matèries: Itàlia;economia social
Tipus: informe
Localització: J-33

MERINO HERNÁNDEZ,SantiagoRODRÍGUEZ ÁLVAREZ,M.PilarSAN JOSÉ MARTÍNEZ,Fernando
Manual de Arbitraje Cooperativo Vasco
Vitoria-Gasteiz: , 2001
Matèries: País Basc;legislació
Tipus: Llibre
Localització: O-128

Habitatge Social de la USOC,SCCL
Habitatge Cooperatiu i els seus reptes
Barcelona: , 2001
Matèries: cooperatives d'habitatges
Tipus: Llibre
Localització: O-131

BRICALL,Josep Maria
Política econòmica de la Generalitat (1936-1939)
Barcelona: , 1970
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: A1-3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ley General de Cooperativas
Madrid: , 1990
Matèries: Legislació;Espanya;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: O-138

DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERATIVES. Departament de Treball
Informe sobre els patrimonis confiscats a les cooperatives el 1939
Barcelona: , 1984
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: O-133,G-203

CIRIEC España
Economía Social y Servicios Sociales
València: , 2001
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: O-141

Federcultura,Turismo e Sport e della Federazione Trentina delle Cooperative
Guida all'educazione cooperativa nella scuola
Trento: , 1997
Matèries: Itàlia;educació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: O-144

Fundació Roca i Galès
Segon Curs de Monitors de Cooperativisme
Barcelona: , 1985
Matèries: cursos;educació cooperativa
Tipus: fotocopies relligades
Localització: Y-9

CIRIEC España
VII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa
: , 2002
Matèries: Espanya;economia social
Tipus: Dossierrelligat
Localització: J-35

SAUMELL SOLER,Antoni
Viticultura i Associacionisme a Catalunya
Tarragona: , 2002
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: A1-1

BAREA TEJEIRO, José;MONZÓN, José Luis
Informe de síntesis sobre la Economía Social en España en el año 2000
València: , 2002
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: O-149

KASMIR, Sharryn
El mito de Mondragón.
Tafalla: , 1999
Matèries: País Basc
Tipus: Llibre
Localització: A2-46

Universitat de València
Els estudiants prenem part: associacionisme i voluntariat a la UVEG
València: , 2002
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: T-3

Consell Econòmic i Social de Barcelona
El tercer sector i l'economia social a Barcelona
Barcelona: , (2002)
Matèries: economia social;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: T-121

Plataforma para la promoción del Voluntariado en España
La evolución del Tercer Sector hacia la Empresa Social
Madrid: , 2001
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: T-122

HISPACOOP
Cooperativas de Consumidores y Usuarios
Madrid|Barcelona: , 2001
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: T-118

OBRA SINDICAL "COOPERACION"
Modelo de Estatutos de Cooperativas de Consumo
: , [1971]
Matèries: cooperatives de consum;Estatuts
Tipus: Llibre
Localització: T-133

Universitat Politècnica de CatalunyaEnciclopèdia Catalana S.A.
Diccionari d'Economia i Gestió
Barcelona: , 2001
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: T-123

PAZ CANALEJO, Narciso
La Sociedad Cooperativa ante el reto de los mercados actuales
Madrid: , 2002
Matèries: economia social;legislació
Tipus: Llibre
Localització: T-129

Fundación Caja Rural de Canarias
Ley de Cooperativas
: , [1999]
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: T-117

Colegios Notariales de España
Cooperativas
Madrid: , 2001
Matèries: Espanya;Legislació
Tipus: Llibre
Localització: T-134

Colegios Notariales de España
Cooperativas
Madrid: , 2001
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: T-135

RIUS,Borja
Mutualisme una opció diferent
Capellades: , 2002
Matèries: mutualisme
Tipus: Llibre
Localització: T-131

CEPES
La Economía Social en España
Madrid: , 2002
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: T-124

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI.
Glosa de la Ley 1/2000 de 29 de junio de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi
Vitoria -Gasteiz: , 2002
Matèries: legislació;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: T-130

Fundació Francesc Ferrer i GuàrdiaEscola Universitària d'Estudis Empresarials
Nuevas oportunidades de ocupación en el Tercer Sector (NETS)
Barcelona: , 2000
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: T-132

GESKI
Estudios Jurídicos sobre Economía Social
Madrid: ,
Matèries: economia social;Espanya;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: T-119

CIRIEC International
Les holdings coopératifs
Brussel.les: , 2001
Matèries: obres generals;cooperativisme internacional;gestió empresarial
Tipus: Llibre
Localització: T-136

FAURA,Ignasi
Consumidores activos
Capellades: , 2002
Matèries: cooperatives de consum;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: E-249

Fondazione Cesar
La giornata dell'Europa
Roma: , 2002
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: S-135

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS DE ESPAÑA
VI Jornada del Cooperativismo de Viviendas
Madrid: , 2002
Matèries: Espanya;cooperatives d'habitatges
Tipus: Llibre
Localització: S-136

GARCÍA SANZ,David
Concentracion de Empresas Cooperativas
Madrid: , 2001
Matèries: comptabilitat;gestió empresarial
Tipus: Llibre
Localització: S-138

Fondazione Cesar
Sud oggi e domani
Bologna: , 2002
Matèries: economia social;Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: S-149

MORENO MARTÍNEZ;Marià
La Innovación Empresarial en el Cooperativismo de Trabajo Asociado Catalán.
Barcelona: , 2002
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Copia tesis doctoral
Localització: S-148

FEDERACION COOPERATIVAS ELECTRICAS COMUNIDAD VALENCIANA
Cooperativas electricas
València: ,
Matèries: cooperatives elèctriques
Tipus: Llibret
Localització: S-147

COOP
Rapport de gestion du groupe Coop 2001
Basel: , 2002
Matèries: memòries;cooperatives de consum;Suïssa
Tipus: Llibre
Localització: S-134

LA FUNDACIÓ CATALANA DE LA COOPERACIÓ
Dona i món rural
Lleida: , 2000
Matèries: dona;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: S-140

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI.
Guía para la gestión cooperativa
Vitoria -Gasteiz: ,
Matèries: gestió empresarial;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: S-126

COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Memòria de la Federació 2001
: , 2002
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: S-143

LA FUNDACIÓ CATALANA DE LA COOPERACIÓ
XIX Diada de la Cooperació
Lleida: , 2001
Matèries: cooperatives agràries;jornades
Tipus: Llibre
Localització: S-142

CISS
Avance Normativo Especial. Ultima Hora
València: , 2002
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: S-146

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CONSUMO DE ESPAÑA
Modelo de Estatutos-Tipo para cooperativa de Consumo
Madrid: , 1979
Matèries: cooperatives de consum;Espanya
Tipus: Fotocòpies
Localització: S-144

CIRIEC España,CIDEC
II Coloquio Ibérico de cooperativismo y Economía Social
València: , 2003
Matèries: economia social;Espanya;jornades
Tipus: Llibre
Localització: S-151

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Sociedades Cooperativas. Sociedades Laborales
Madrid: , 2002
Matèries: Estadístiques;Espanya
Tipus: Dossier
Localització: S-150

CAMACHO SÁNCHEZ,AmparoMARTÍNEZ BONAFÉ,Empar
El Espíritu Emprendedor en la Escuela
[València]: ,
Matèries: cooperatives d'ensenyament;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: L-22

FLORIDA
Florida Universitària
Catarroja: ,
Matèries: cooperatives d'ensenyament;País Valencià
Tipus: catàlegfullet
Localització: J-38

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS
Estudi de les Fundacions de Catalunya
Barcelona: , 2002
Matèries: Catalunya
Tipus: Informe
Localització: J-39

CIURANA FERNANDEZ,José M.
principios fundamentales de la cooperación
Madrid: , [s.d.]
Matèries: teoria del cooperativisme;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-6

BROWN, Lester R.
Ecoeconomia
Barcelona: , 2002
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: T-127

COROMINAS VIÑAS,Joaquím
Organització no jerarquica de l'empresa
Barcelona: , 1979
Matèries: autogestió;obres generals
Tipus: Copia tesis doctoral
Localització: L-5

diversos
L'autogestió a debat forces politiques i sindicals s'interroguen sobre el tema
Barcelona: , 1976
Matèries: autogestió;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-10

CEPES;C.I.R.I.E.C España
Memoria 1998
València: , 1999
Matèries: memòries;economia social
Tipus: Llibre
Localització: L-12

ARENDT,Jos. S.J.
Le mouvement ouvrier
Brussel.les: , 1948
Matèries: mutualisme;història;França
Tipus: Llibre
Localització: L-14

GENRO,TarsoDE SOUZA,Ubiratan
Pressupost Participatiu:l'experiència de Porto Alegre
Cerdanyola del Vallès: , 1999
Matèries: Brasil;cooperativisme internacional
Tipus: Llibre
Localització: L-7

NOFUENTES G. MONTORO,ManuelCOMAS Y MONTLLOR,José
cooperativas de artesanos
[s.ll.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives d'artesans;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-8

Avantprojecte de la LLei de Cooperatives de Catalunya
Barcelona: , 2001
Matèries: Legislació;Catalunya
Tipus: Dossier
Localització: Pres-5

GENERALITAT DE CATALUNYA
LLei de Cooperatives de Catalunya
Barcelona: , 2002
Matèries: legislació;Catalunya
Tipus: Dossier
Localització: Pres-7

FCTAC
Memòria 1984-1986
Barcelona: , [1987]
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-19

BAREA TEJEIRO,JoséMONZÓN,José Luis (directors)
La Economía Social en España
València: , 2002
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-18

PLANAS I MARESMA,Jordi
Propietaris organitzats Estudi de la Cambra Agrícola del Vallès
Granollers: , 1991
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-21

INSTITUTO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS.Universidad de Deusto
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 2001
Matèries: Anuaris;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: L--16

INSTITUTO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS.Universidad deDeusto
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 2001
Matèries: Anuaris;bibliografia
Tipus: Llibre
Localització: L-15

COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA
Memòria 2002
Barcelona: , 2003
Matèries: cooperatives de treball associat;memòries;Catalunya
Tipus: Dossier
Localització: J-41

FEMAREC
Memòria 1996
Barcelona: , 1997
Matèries: Benestar social;memòries
Tipus: Informe
Localització: N-71

CABANA I VANCELLS,Francesc
Agrupació Mútua 100 Anys
Barcelona: , 2002
Matèries: mutualisme;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-24

PÉREZ VALENCIA,Gonzalo
Cooperativismo y Economía Solidaria:
Medellín: , 2000
Matèries: Colòmbia;economia social
Tipus: Llibre
Localització: L-26

PÉREZ VALENCIA;Gonzalo
Mutualismo y economía Social
Medellín: ,
Matèries: obres generals;Amèrica Llatina;mutualisme
Tipus: Llibre
Localització: L-27

PONT I VIDAL,JosepINIESTA de MANRESA,Rafael
La Utopía Obrera
Barcelona: , 2002
Matèries: Espanya;història
Tipus: Llibre
Localització: L-28

Grup IntegralL'Apòstrof
Estudi de la Comunicació als Nodes Associatius dins l'Economia Social a Catalunya
Barcelona: , 2002
Matèries: economia social;Catalunya
Tipus: Informe
Localització: N-76

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Sociedades Cooperativas Constituídas Sociedades Laborales Registradas
Madrid: , 1998
Matèries: Estadístiques;Espanya
Tipus: Dossier
Localització: S-152

BADIA i MORET, Carles
Sindicat Agrícola i Cooperatiu de l'Ametlla del Vallès
L'Ametlla del vallés: , 2003
Matèries: cooperatives agràries;història
Tipus: Llibre
Localització: L-30

SAUMELL SOLER,Antoni
La Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Llorenç de Penedès (1889-1936)
Vilafranca del Penedès: , 2003
Matèries: cooperatives agràries;història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-31

COLOMÉ FERRER,Josep (coordinador)
De l'Aiguardent al Cava
: , 2003
Matèries: història;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: L-32

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana 2003
Valencia: , 2003
Matèries: legislació;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: A2-44

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Encuentro Nacional de Institutos y Centros Universitarios de Investigación en Economía Social
València: , 2003
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: CD-ROM
Localització: U-91

GRUP INTEGRALL'APÒSTROF
Estudi de la comunicació als nodes associatius dins l'Economia Social a Catalunya
Barcelona: , 2003
Matèries: economia social;Catalunya
Tipus: CD-ROM
Localització: U-90

Coop
Rapport de gestion du groupe Coop 2002
Bâle: , 2003
Matèries: memòries;cooperatives de consum;Suïssa
Tipus: Informe anual
Localització: N-79

Coop
Coop Naturplan:10 ans déjà. Et ce n'est qu'un début!
Bâle: , 2003
Matèries: cooperatives de consum;Suïssa
Tipus: Informe
Localització: N-80

CAIXA POPULAR
Memòria 2002
València: , 2003
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: N-81

ABACUS Cooperativa
Memòria 2004
Barcelona: , 2005
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: K-46

COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA
Memòria de la Federació
Barcelona: , 2003
Matèries: memòries;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: N-83

VII e. CONGRES DU CONSEIL CENTRAL DES COOPERATIVES
Extrait
Prague: , 1974
Matèries: Congressos;cooperativisme internacional
Tipus: Informe
Localització: E-73

OBRA SINDICAL "COOPERACION"
Cooperativas de enseñanza
Saragossa: , 1972
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Espanya
Tipus: Llibret
Localització: F-30

Estatutos
Barcelona: , 1946
Matèries: Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-209

COMISION DE RELACIONES INTERCOOPERATIVAS
Estatuto
Buenos Aires: , 1955
Matèries: Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-217

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
Politica de Apoyo al Cooperativismo Agroalimentario
Madrid: , 1990
Matèries: cooperatives agràries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: A4-66

INSTITUTO DE FOMENTO ASOCIATIVO AGRARIO-IFA
Ayudas a Entidades Asociativas Agrarias
Madrid: , 1994
Matèries: cooperatives agràries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-36

COOPERATIVA DE SANT JAUME DELS DOMENYS
Estado de Cuentas del Ejercicio Economico 1978 y Convocatoria para la Reunión General
Vilafranca: , 1979
Matèries: cooperatives agràries;caixes rurals;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-38

CELLER COOPERATIU LES CABANYES
Memòria i Balanç-inventari
Les Cabanyes del Penedés: , 1979
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-42

Memoria 1978
[Lleida]: , [1979]
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-43

COOPERATIVA AGRÍCOLA Y CAIXA RURAL DE BELLVEY
Memoria y Balance General. Cooperativa Agrícola
: ,
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-44

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VILASECA
Memòria 1977
Vila -seca: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-45

COPERAL
Memòria Exercici 1978
Santa Coloma de Queralt: , 1979
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya;memòries
Tipus: Llibret
Localització: L-46

Memòria i Balanç 15 exercici 1977-1978
Prades (Tarragona): , 1978
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya;memòries
Tipus: Llibret
Localització: L-47

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Cooperativa Agrícola de Castelló
Figueres: , 1979
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya;memòries
Tipus: Llibret
Localització: L-48

COOP. AGRICOLA Y CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO S. COOPERATIVA
Memoria y Balance del 74 Ejercicio social 1978
Cornudella: , 1979
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya;memòries
Tipus: Llibret
Localització: L-49

COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO
Memoria y Balance del 71 Ejercicio Social 1975
Cornudella: , 1976
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-50

COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO
Memoria y Balance 66 Ejercicio Social 1970
Cornudella: , 1970
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-51

COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO,S. COOP.
Memoria -Balance 69 Ejercicio Social 1973
Cornudella: , 1974
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya;memòries
Tipus: Llibret
Localització: L-52

COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO
Memoria y balance del 78 Ejercicio Social 1982
Cornudella: , 1983
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya;memòries
Tipus: Llibret
Localització: L-53

COOPERATIVA AGRICOLAY CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO S. COOPERATIVA
Memoria y Balance del Ejercicio Social 1979
Cornudella: , 1980
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-54

COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PRIORATO
Memoria y Balance del Ejercicio Social 1977
Cornudella: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-55

COOPERATIVA DEL CAMP "ARBEQUINA"
Memòria .Exercici 1978-79
Arbeca: , 1979
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-56

COOPERATIVA VINÍCOLA SARREAL
Memoria
Sarreal: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-57

COOPERATIVA AGROPECUÀRIA DE GUISSONA,CAJA RURAL DE GUISSONA
Boletín Informativo
Guissona: , 1978
Matèries: Catalunya
Tipus: butlletí
Localització: L-59

CAIXA RURAL DE GUISSONA
Memoria 1976
Guissona: , 1977
Matèries: caixes rurals;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: L-60

COOPERATIVA AGROPECUÀRIA DE GUISSONA
Memòria de l'Exercici Social 1978
Guissona: , 1979
Matèries: memòries;cooperatives agràries
Tipus: Informe anual
Localització: L-61

COOPERATIVA AGROPECUÀRIA DE GUISSONA
Memòria de l'exercici social 1986
Guissona: , 1987
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: L-142

CONFEDERATION FRANÇAISE DE LA COOPERATION AGRICOLE
Les Cooperatives Agricoles en France
París: ,
Matèries: cooperatives agràries;França
Tipus: Dossier
Localització: N-88

COOPERATIVA DE CONSUMO LA RUBINENSE
75 Aniversario de su fundación. Cooperativa de Consumo la Rubinense
Rubí: , 1968
Matèries: cooperatives de consum;història
Tipus: Llibret
Localització: L-63

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO LA RUBINENSE
Inventario -Balance y Memoria del Ejercicio de 1974
Rubí: , 1975
Matèries: cooperatives de consum;memòries
Tipus: Llibret
Localització: L-64

COOPERATIVA DE CONSUMO LA RUBINENSE
Memoria 76 Objetivos 77
Rubí: , 1977
Matèries: cooperatives de consum;memòries
Tipus: Llibret
Localització: L-65

S.C. L. del CAMP de LINYOLA
Situació Econòmica al 31-12-78
Linyola: , 1979
Matèries: memòries;cooperatives agràries
Tipus: Llibret
Localització: F-221

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO LA AGRICOLA
Estatutos de la Sociedad Cooperativa de Consumo
Manresa: , 1972
Matèries: cooperatives de consum;Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-225

COOPERATIVA AGRICOLA DE VILASECA
Estatutos de la Cooperativa Agricola de Vilaseca
Tarragona: , 1945
Matèries: cooperatives agràries;Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-223

SINDICATO AGRICOLA Y CAJA RURAL de VILASECA
Reglamento del Sindicato Agrícola y Caja Rural de Vilaseca
Reus: , 1935
Matèries: caixes rurals;cooperatives agràries
Tipus: Llibret
Localització: F-222

UNIÓ AGRÀRIA COOPERATIVA(Soc. Cooperativa)
Memòria Exercici 1976
Reus: , 1977
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: L-66

UNIO AGRARIA COOPERATIVA(Soc.Cooperativa)
Memòria Balanç Comptes de Seccions Exercici 1978
Reus: , 1979
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: L-67

COOPERATIVA AVICOLA GANADERA DE ALMACELLAS
Resumen del ejercicio 1978
Almacellas: , 1979
Matèries: cooperatives agràries
Tipus: quadern
Localització: L-68

SOCIEDAD COOPERATIVA Y CAJA RURAL DE CAMARLES
Memoria de las actividades desarrolladas durante la campaña 1978/79
Camarles: , 1979
Matèries: cooperatives agràries;caixes rurals;memòries
Tipus: Llibret
Localització: L-69

España 2002 Presidencia de la Unión Europea
Conferencia Europea
Salamanca: , 2002
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: Informe
Localització: L-70

MORENO,MariàPÉREZ,Anastasi
La innovació a les petites empreses catalanes
Barcelona: , 2003
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-71,L-71 bis

HERNÁNDEZ, Santos
Fem cooperatives
Barcelona: , 2003
Matèries: bancs cooperatius;economia social;Manuals
Tipus: Llibre
Localització: L-72

INTERNATIONAL COOPERATIVE AND MUTUAL INSURANCE FEDERATION
Annual Report 1993
Altrincham: , 1994
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Anuaris;cooperativisme internacional
Tipus: Informe anual
Localització: N-92

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Sociedades Cooperativas Sociedades Laborales
Madrid: , 1999-2001
Matèries: Espanya;Estadístiques
Tipus: Dossier
Localització: Caixa S

CENTRO DE INICIATIVAS DE LA ECONOMIA SOCIAL
Jornadas: Responsabilidad Social. Balance Social: instrumento de gestión para la Empresa social.
Madrid: , 2002
Matèries: economia social;jornades;Espanya
Tipus: Dossiercarpeta
Localització: N-96

GIBERT BAGUDANCH,Gemma
Les Cooperatives de Serveis Dintre del Sector Turístic Català
: ,
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: fotocopies relligades|Copia tesis doctoral
Localització: N-97

DEPARTAMENT DE TREBALL GENERALITAT DE CATALUNYA
II Jornades de cooperativisme a Catalunya
Lleida: , 1993
Matèries: jornades;Catalunya
Tipus: dossierfotocòpies
Localització: N-98

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales en España
: ,
Matèries: Estadístiques;Espanya
Tipus: fotocopies relligades
Localització: N-95

Departament de Treball,Indústria ,Comerç i turisme
Recull normatiu del programes de subvenció de suport als emprenedors
Barcelona: , 2003
Matèries: autogestió;Catalunya
Tipus: dossierfotocòpies
Localització: N-99

Llei de Cooperatives de Catalunya 18/2002 de 5 de juliol.
Barcelona: , 2003
Matèries: legislació;Catalunya
Tipus: Dossier
Localització: N-100

COOPERATIVA AGROPECUÀRIA DE GUISSONA
Memòria 1976
Guissona: , 1977
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: L-76

COOPERATIVA AGROPECUÀRIA DE GUISSONA
Memòria 1977
Guissona: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: L-77

COEBA
Jornadas sobre Cooperación de Consumo
: , [1981]
Matèries: cooperatives de consum;jornades
Tipus: fotocopies relligades
Localització: L-105

CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Raporte Anual 2000-2001
Panamà: , 2002
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica Llatina
Tipus: Informe anual
Localització: L-125

INTERNATIONAL RAIFFESEN-UNION
Informationen
Bonn: , 1980
Matèries: cooperativisme internacional;Alemanya
Tipus: Dossier
Localització: L-141

UNION AGRARIA COOPERATIVA (Soc. Cooperativa)
Memòria Balanç
Reus: , 1978
Matèries: memòries;cooperatives agràries
Tipus: Llibret
Localització: L-74

SERNA,Juan
Empleo Verde. Tres Cooperativas Ecológicas
Daimiel: , 1999
Matèries: Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-88

DEPARTAMENT DE TREBALL,INDÚSTRIA COMERÇ I TURISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Fem Números 2002
Barcelona: , 2003
Matèries: Estadístiques;Catalunya
Tipus: Informe Tècnic
Localització: L-143

ARCAS LARIO,Narciso
El marketing de las cooperativas agrarias
València: , 1999
Matèries: cooperatives agràries;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-91

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI.
Memoria 2002
Vitoria -Gasteiz: , 2003
Matèries: memòries;País Basc
Tipus: Informe anual
Localització: S-159

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI.
Anuario del Consejo Superior de cooperativas de Euskadi 2001
Vitoria -Gasteiz: , 2002
Matèries: Anuaris;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: L-90

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
El cooperativismo agroalimentario y formas de integracion
Madrid: , 1996
Matèries: obres generals;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-92

ALONSO ESPINOSA, Francisco J.
La Sociedad Cooperativa en la ley 27/1999,de 16 de julio,de Cooperativas
Granada: , 2001
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-93

FUNDACION LUIS VIVES
Cooperativismo y desarrollo local
Madrid: , 2003
Matèries: obres generals;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: S-157

PÉREZ GINER, Francisco
La Economía Social sus claves
València: , 2003
Matèries: economia social;empreses cooperatives;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-85

CIRIEC España
IX Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa
Valladolid: , 2003
Matèries: economia social;Espanya;jornades
Tipus: dossierfotocòpiesdossier
Localització: V-77

SALINAS RAMOS,F; SANZ JARQUE,J.J. (directores)
Las cooperativas de viviendas en España
Ávila: , 2003
Matèries: cooperatives d'habitatges;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-96

SALINAS RAMOS,F; SANZ JARQUE,J.J. (directores)
La economía social y la integración sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión
Ávila: , 2003
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: L-83

CONSELL DE TREBALL ,ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA
Responsabilitat social de les empreses
Barcelona: , 2003
Matèries: economia social
Tipus: Llibre
Localització: A5-39

MONDRAGON UNIBERSITATEAAIZEGA ZUBILLAGA,Joxe Mari. (Coord.)
La participacion de los socios trabajadores en los resultados de la cooperativa
Mondragón: , 2003
Matèries: Estudis;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: M-113

CHAVES,R.;MONZÓN,J.L.;SAJARDO MORENO,A.
Elementos de Economía Social. Teoría y Realidad
València: , 2003
Matèries: economia social;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: S-158

FEDERACION DE COOP. DE TRABAJO ASOCIADO DE EUSKADI
Guia Practica para constituir una Cooperativa
Vitoria -Gasteiz: , 2003
Matèries: cooperatives de treball associat;País Basc
Tipus: Informe
Localització: S-163

HERNÀNDEZ MALO,Xavier
75 anys de la Federació Farmacèutica S. Coop. L.
Barcelona: , 2003
Matèries: història;cooperatives de farmacèutics
Tipus: Llibre
Localització: K-66

SANZ JARQUE, J.J.; SALINAS RAMOS,F.
Las Cooperativas en Iberoamèrica y España .Realidad y Legislación
Salamanca: , 2002
Matèries: Amèrica Llatina;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: J-50

Fondazione Cesar
Programma "Securezza Sviluppo Sud 2000-2006"
Bologna: , 2001
Matèries: economia social;Itàlia
Tipus: Dossier
Localització: N-203

GENERALITAT DE CATALUNYADEPARTAMENT DE TREBALLDIRECCIÓ GENERAL DE COOPERATIVES
Guia de les Cooperatives de Treball Associat de Catalunya
Barcelona: , 1982
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-82

REVENTÓS CARNER,Juan
El Movimiento Cooperativo en España
Barcelona: , 1960
Matèries: història;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-89

GOTTLIEB DUTTWEILER INSTITUT
Gedächtnistraining für einAltern mit lebenswerter Zukunft
Rüschlikon ( Zürich): , 1990
Matèries: conferències;Benestar social
Tipus: Llibre
Localització: L-95

FUNDACION FRIEDRICH EBERT
La economía social en Argentina y el mundo
Buenos Aires: , 1988
Matèries: economia social;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: AB-228

diversos
La gestión en empresas cooperativas
Buenos Aires: , 1985
Matèries: gestió empresarial;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: G-216,X-152

diversos
La eficiencia en las cooperativas
Buenos Aires: , 1981
Matèries: Argentina
Tipus: Llibre
Localització: A5-62

diversos
Eficacia-eficiencia en empresas cooperativas
Buenos Aires: , 1984
Matèries: Argentina;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: A5-41

ANTONI,A.;MONDINI,E;GRAHAM ,F.
Cooperativas de trabajo
Buenos Aires: , 1980
Matèries: Argentina;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: X-178

Revista de la Cooperación Internacional
Democracia y Eficiencia en las Cooperativas de Ahorro y Crèdito
Buenos Aires: , 1974
Matèries: cooperatives de crèdit;cooperativisme internacional
Tipus: Llibre
Localització: A5-42

CENTRE D'INICIATIVES DE L'ECONOMIA SOCIAL
Llibre Blanc de l'Economia Social a Catalunya
Barcelona: , 2002
Matèries: cooperatives d'habitatges;Catalunya
Tipus: fotocopies relligades
Localització: L-118

Associació Catalana de Tècnics en Direcció d'Empreses Cooperative
Model d'estatuts de cooperativa agrària
Barcelona: , 1984
Matèries: estatuts;cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: E-251

Cooperatives catalanes de treballadors l'any 1986
: , 1986
Matèries: Catalunya;cooperatives de treball associat
Tipus: estudi informe original
Localització: J-48

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO
Banca Cooperativa y Economía Social en Europa
Madrid: , 2004
Matèries: bancs cooperatius;economia social;Europa
Tipus: Llibre
Localització: J-53

C.I.R.I.E.C España
La contabilidad de las empresas cooperativas.
València: , 2003
Matèries: comptabilitat;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: J-54

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Manual de Constitució i Funcionament
València: , 2003
Matèries: Formació cooperativa;País Valencià
Tipus: Llibre
Localització: J-55

JAKIN SORTA
Koperatibak
Guipúzcoa: , 1973
Matèries: País Basc
Tipus: Llibre
Localització: J-57

RATIER,HoracioBOTTINI,Emilio B.
El cooperativismo en la escuela primaria
Buenos Aires: , 1967
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: J-56

PARCERISA,JosepBALAGUÉ,Àngel
Les Seccions de Crèdit de les Cooperatives Agràries de Catalunya. Exercici 2001
Barcelona: , 2003
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: fotocopies relligades
Localització: N-103

PARCERISA,JosepBALAGUÉ,Àngel
Evolució economicofinancera de les cooperatives amb secció de crèdit. Exercici 2000
Barcelona: ,
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: dossierfotocòpies
Localització: N-104

MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA
Mondragón Corporación Cooperativa
: , 2002
Matèries: País Basc
Tipus: Catàleg|Fullet
Localització: N-105

GUERRERO LUQUE,E.
Democracia en la empresa
Madrid- Barcelona: , 1979
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: J-58

INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ SANT ISIDRE
Institut Agrícola Català de Sant Isidre
Barcelona: , 1977
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: J-59

GENERALITAT DE CATALUNYADEPARTAMENT DE TREBALL.
Legislació Laboral Bàsica i Disposicions de departament de Treball
Barcelona: , 1982
Matèries: legislació;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: J-61

SERVICIO MÉDICO COOPERATIVO
Memoria. Servicio Médico Cooperativo
Amposta: , 1979
Matèries: cooperatives sanitàries;Catalunya;memòries
Tipus: quadern
Localització: J-62

CHIARAVIGLIO,Curio
El Trabajo y la Propiedad Universal
Puebla (Mèxic): , 1971
Matèries: teoria del cooperativisme;economia social
Tipus: Llibre
Localització: J-63

Llei de Cooperatives
Barcelona: , 1987
Matèries: legislació;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: J-64

UNION PROVINCIAL DE COOPERATIVAS DEL CAMPO DE CASTELLON
Estatutos Sociales de la Unión Provincial de Cooperativas del Campo de Castellón
Castellón: , [s.d.]
Matèries:
Tipus: quadern
Localització: J-67

OFFICE DES NATIONS UNIES À VIENNE
Rapport du Séminaire sur le Role du gouvernement dans la promotion du Mouvement Coopératif dans les pays en développement
Moscou: , 1987
Matèries: seminaris;Europa
Tipus: Llibret
Localització: J-68

SENENT VIDAL; Maria Josep.
La impugnació dels acords socials en la cooperativa
Castelló de la Plana: , 2003
Matèries: Legislació;Europa
Tipus: Llibre
Localització: L-87

INSTITUTO ARGENTINO SE INVESTIGACIONES DE ECONOMIA SOCIAL
Cuadernos de la Economía Social
Buenos Aires: , 1987
Matèries: economia social
Tipus: Llibret
Localització: J-66

PÉREZ GINER, Francisco
La Economía Social sus Claves
València: , 2003
Matèries: economia social;obres generals;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: L-94

CONFEDERACION EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Jornada sobre Detección de necesidades formativas en el cooperativismo catalán
Barcelona: , 2003
Matèries: jornades;Espanya;economia social
Tipus: Dossier
Localització: L-107

FUNDAZIONE CESAR
Immigrazione e lavoro nella Regione Veneto
Bologna: , 2001
Matèries: Itàlia
Tipus: Dossier
Localització: L-108

COOP
Annual Report of the Coop Group 2001
Basle: , 2002
Matèries: Anuaris;Suïssa
Tipus: Informe anual
Localització: L-109

INSTITUTO ARGENTINO SE INVESTIGACIONES DE ECONOMIA SOCIAL
Cuadernos de Economía Social
Argentina: , 2000
Matèries: economia social;legislació
Tipus: Revista|quadern
Localització: L-98

AGROPECUARIA DE GUISSONA
Informe Anual 2000
Guissona: , 2001
Matèries: Anuaris;Catalunya
Tipus: Opuscle
Localització: caixa G

GENERALITAT DE CATALUNYA
Llei 1998 de Regulació de Funcionament de Seccions de Crèdit de les Cooperatives
Barcelona: , 1998
Matèries: legislació;seccions de crèdit;Catalunya
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa G

COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
Memòria Social 2003
Barcelona: , 2004
Matèries: cooperatives agràries;memòries;Catalunya
Tipus: Informe anual
Localització: L-115

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI.
Memoria 2001 Consejo Superior
Vitoria -Gasteiz: , 2002
Matèries: memòries;País Basc
Tipus:
Localització: L-114

MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA
Corporate Perfile - Perfil Corporativo
Mondragón: , [2001]
Matèries: País Basc
Tipus: Catàleg
Localització: L-113

CAIXA POPULAR
Memoria 2001
Meliana: , 2002
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: L-116

CISS
Avance Normativo Especial. Leyes
València: , 2001
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Informe
Localització: L-117

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BARCELONA
Curso de Ciencias de la Gestión 1977-78
Barcelona: , 1978
Matèries: autogestió;Premsa;cursos
Tipus: Dossier
Localització: L-121

LEY 2/1999 de 31 de marzo,de Sociedades Cooperativas Andaluzas
Madrid: , 1999
Matèries: Legislació;Andalusia
Tipus: Fotocòpies|Dossier
Localització: caixa G

La Cooperació Agrícola a Dinamarca
Barcelona: , 1977
Matèries: cooperatives agràries;Dinamarca
Tipus: separata
Localització: Y-192

PUIG i VAYREDA,Eduard
Celler Cooperatiu Ricadell 1934-1984
[Pont de Molins]: , 1984
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibret
Localització: Y-193

COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL DE VALLS
Memoria y Balance. Ejercicio Económico 1978
Valls: , 1978
Matèries: cooperatives agràries;caixes rurals;Catalunya
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa G

SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA "DR.AUGUST PI I SUNYER"
Reglament
Roses: , [s.d.]
Matèries: Benestar social;Catalunya;Reglament
Tipus: Llibret
Localització: F-226

ESPRIU, Josep
Cooperativisme Sanitari
Prada: , 1985
Matèries: jornades;cooperatives sanitàries
Tipus: Fotocòpies
Localització: N-107

ALMEN Soc. Coop. Ltda.
Estatutos
Eskoriatza: , 1980
Matèries: cooperatives d'ensenyament;País Basc;Estatuts
Tipus: Fotocòpies
Localització: N-108

CISS
Avance Normativo Mercantil Leyes
València: , 2003
Matèries: Espanya;legislació
Tipus: Dossier
Localització: L-110

CISS
Avance Normativo Mercantil Leyes
València: , 2002
Matèries: Espanya;legislació
Tipus: Dossier
Localització: L-111

PALOL PERRAMON,Pere
Cooperativa de Fluido Eléctrico
Barcelona: , 2004
Matèries: Catalunya
Tipus: fotocopies relligades
Localització: L-119

CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA
Memòria d'Activitats 2003
: , 2004
Matèries: cooperatives de treball associat;memòries;Catalunya
Tipus: Informe anual
Localització: L-122

World Council of Credit Unions
1991 Annual Report
Estats Units: , 1992
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Informe anual
Localització: L -123

CIRIEC
Jornadas de Investigadores en Economía Social y cooperativa
Tenerife: , 2003
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: CD-ROM
Localització: U-94

CIRIEC. FCTACyL
Jornadas de investigadores en economía social y cooperativa
Valladolid: , 2004
Matèries: economia social;Espanya
Tipus: CD-ROM
Localització: U-95

Congrés:El cooperativisme i el moviment mutualista en el desenvolupament de la formació dels adults a Catalunya 1960-1998
Barcelona: , 1998
Matèries: Catalunya;Congressos
Tipus: Dossier
Localització: Caixa G

ASOCIACION DE EXPERTOS COOPERATIVOS
La Empresa Agraria
Lleida: , 1985
Matèries: cooperatives agràries;jornades
Tipus: Llibre
Localització: V-101

ORMAECHEA,José María
El hombre que yo conocí
Arrasate: , 1986
Matèries: biografies;País Basc
Tipus: Llibret
Localització: V-104

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI.
Simposio : Hacia el Asociacionismo Cooperativo Vasco
Bilbao: , 1986
Matèries: País Basc;jornades
Tipus: Llibre
Localització: Y-98;M-105

OLAVARRÍA ,Jesús . FAJARDO,Gemma
Reseña de Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre Entidades de Economia Social
València: , 1990
Matèries: economia social
Tipus: Llibret
Localització: V-102

COOPERATIVA AUGUST PI I SUNYER
El finançament de les despeses de la gent gran
Roses: ,
Matèries: Benestar social
Tipus: Opuscle|Informe
Localització: caixa G

COOPERATIVA AGRICOLA I CAIXA D'ESTALVIS I PRESTEC DEL PRIORAT
Cooperativa Agricola i Caixa d'Estalvis i Prèstecs del Priorat
Cornudella: , 1988
Matèries: cooperatives agràries;caixes rurals;Catalunya
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa G

PARLAMENT DE CATALUNYA
Llei de Cooperatives de Catalunya
Barcelona: , 1983
Matèries: legislació;Catalunya
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa G

CONSELLERIA DE ASUNTOS SOCIAIS,EMPREGO E RELACIONS LABORAIS. CONSEJO GALEGO DE COOPERATIVAS
Libro Branco do cooperativismo en Galicia
: , 2004
Matèries: Espanya;estudis
Tipus: Llibre
Localització: L-62

SOCIETAT D'AMICS DE LA HISTÒRIA I LA CIÈNCIA FARMACÈUTICA CATALANA
VI Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana
Barcelona: , 2004
Matèries: cooperatives de farmacèutics;història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-78

FEDERACION DE COOPERATIVAS SINERXIA
Directorio de cooperativas asociadas
Pontevedra: , 2004
Matèries: directoris;Espanya
Tipus: Catàleg
Localització: L-129

CAIXA POPULAR
Memoria 2003
Paterna: , 2004
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: L-130

PIÑANA EDO,Marcel.lí
El Sindicat Agrícola de Riudoms (1902-1940)
Riudoms: , 2004
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-97

CIRIEC España
Integración Empresarial Cooperativa
València: , 2003
Matèries: Espanya;congressos
Tipus: Llibre
Localització: L-80

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CASTELLVELL
Cooperativa Agrícola de Castellvell del Camp.100 anys
Castellvell del Camp: , 2004
Matèries: cooperatives agràries;història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-81

HERRANZ DE LA CASA,José Mª; SALINAS RAMOS;Francisco
La Comunicación en la Cooperativas de Castilla y León: imagen corporativa
Ávila: , 2003
Matèries: estudis;Espanya
Tipus: fotocòpies relligades|Informe Tècnic
Localització: L-134

BENNET,Jean
La Mutualité Française a travers sept siècles d'histoire
París: , 1975
Matèries: mutualisme;França
Tipus: Llibre
Localització: V-100

INSTITUTO ANTONIO SERGIO DO SECTOR COOPERATIVO
Inquérito Nacional ao Sector Cooperativo
Lisboa: , 1987
Matèries: Portugal;estadístiques;directoris
Tipus: relligat
Localització: S- 163

MARTÍNEZ VERDÚ, Rosario
El Grup Empresarial Cooperatiu Valencià-G.E.C.V.
València: , 1990
Matèries: País Valencià;cooperatives de crèdit;història
Tipus: Llibre
Localització: V-24

PAZ CANALEJO, Narciso
Concepto y evolución del cooperatismo de segundo y ulterior grado en la cooperación sanitaria
Barcelona: , 1992
Matèries: cooperatives sanitàries
Tipus: Llibre
Localització: V-30

Caixa Popular
Memòria 1991
[Valencia]: , 1992
Matèries: País Valencià;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: caixa C

CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Informe Anual y Directorio de 1990
Washington: , 1991
Matèries: cooperatives de crèdit;Estats Units
Tipus: Llibre
Localització: A-95

BAYON MARINE, Ignacio;SERRANO ALTIMIRAS, Rafael
Régimem jurídico de las cooperativas
Salamanca: , 1970
Matèries: legislació
Tipus: Llibre
Localització: A-103

DIVAR, Javier
Análisis del poder económico
Bilbao: , 1991
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: V-23

CAJA RURAL DE GUISSONA
Memoria del ejercicio
Guissona: , 1989
Matèries: cooperatives de crèdit;memòries;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: Caixa A

PLUNKETT FOUNDATION
Yearbook of Co-operative Enterprise
Oxford: , 1992
Matèries: Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: V-11

PLUNKETT FOUNDATION
Yearbook of Co-operative Enterprise
Oxford: , 1989
Matèries: estudis;Gestió empresarial;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: X-141

SEMINARIO IBEROAMERICANO DE EDUCACION COOPERATIVA( 6º: Buenos Aires: 1983)
VI Seminario Iberoamericano de Educación Cooperativa
[s.l]: , 1983
Matèries: seminaris;Amèrica llatina
Tipus:
Localització: G-198

CONFERENCIA GENERAL ALCECOOP( 4º: Sta. Cruz de la Sierra: 1988
IV Conferencia General ALCECOOP
Madrid: , 1989
Matèries: congressos;Bolívia
Tipus: Llibre
Localització: AB-135

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
Anuario de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales
Madrid: , 1990
Matèries: cooperatives de crèdit;Anuaris
Tipus: Informe anual
Localització: A-138

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
Anuario de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales
Madrid: , 1988
Matèries: cooperatives de crèdit;Anuaris
Tipus: Informe anual
Localització: A-136

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
Anuario de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales
Madrid: , 1987
Matèries: cooperatives de crèdit;Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: X-59

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
Anuario de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales
Madrid: , 1989
Matèries: cooperatives de crèdit;Anuaris
Tipus: Informe anual
Localització: A-137

MARTÍNEZ CHARTERINA,Alejandro
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 1993
Matèries: País Basc;Anuaris;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: A-112

MARTÍNEZ CHARTERINA,Alejandro
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 1986
Matèries: País Basc;Anuaris;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: Y-79, Y-79bis

CASANELLES IBARZ, Joan
Cooperatives de crèdit
Barcelona: , 1981
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: X-159, 160, 169, 170

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
Anuario de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales
Madrid: , 1991
Matèries: cooperatives de crèdit;Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: A-115

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
Anuario de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales
Madrid: , 1992
Matèries: cooperatives de crèdit;Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: A-116

DUSSART, Christine;THIRY, Bernard
Répertoire des Instituts de Recherche en Economie Sociale, Coopérative, Mutualisme et Associative dans les Pays de la CEE
Liege: , 1993
Matèries: mutualisme;Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: V-88

SALINAS RAMOS, Francisco
El cooperativismo de trabajo asociado en la década de los ochenta. Su realidad social
Madrid: , 1991
Matèries: cooperatives de treball associat
Tipus: Copia tesis doctoral
Localització: A-120, A-121

CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Informe estadístico y directorio 1981-1982
Washington: , 1982
Matèries: cooperatives de crèdit;estadístiques
Tipus: Llibre
Localització: G-59, V-61

CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Informe estadístico y directorio 1983-1984
Washington: , 1984
Matèries: estadístiques;cooperatives de crèdit
Tipus:
Localització: G-209

DUCH I PLANA, Montserrat
La cooperativa obrera tarraconense
Tarragona: , 1993
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya;història
Tipus: Llibre
Localització: V-93

COLAC(Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito)
Memoria anual 1983-1984
Panamá: , 1985
Matèries: Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: Z-23

CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Memoria anual 1986-1987. COLAC
Panamà: , 1987
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica llatina
Tipus: Informe anual
Localització: X-117

COLAC(Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito)
Memoria anual 1981-1982
Panamà: , 1983
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: U-87

CENTRO
EL Centro Cooperativista Uruguayo
: ,
Matèries: teoria del cooperativisme;Amèrica llatina
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa A

ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS OF THE E.C.
Annual Report
Brussel.les: , 1988
Matèries: bancs cooperatius;Europa
Tipus: Informe anual|opuscle
Localització: Caixa A

CELADA, Rafael
Aproximació a l'atlas cooperatiu de Catalunya fins 1936
Barcelona: , 1989
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-39

PETRIELLA, Angel J.
Fusión y cambio organizacional en el cooperativismo de crédito
Rosario: , 1984
Matèries: cooperatives de crèdit;Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: AB-13

LECUNA, Miguel Angel
La cuestión tributaria y las cooperativas
Rosario (Argentina): , 1986
Matèries: cooperatives de consum;Amèrica llatina
Tipus:
Localització: AB-24

MANUAL
Manual del pequeño cooperativista
Rosario: , 1979
Matèries: Formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: H-81

LORENZETTI, Ricardo Luis
Convenciones colectivas de trabajadores
Santa Fé: , 1988
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: AB-48

CHIRIELLO, Aurora; SOJO, Mirta
Bibliotecas cooperativas
Rosario: , 1983
Matèries: biblioteques
Tipus: Llibre
Localització: AB-45

MARTÍNEZ CHARTERINA,Alejandro
Anuario de Estudios Cooperativos
Bilbao: , 1990
Matèries: País Basc;Anuaris;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-116

MARTÍNEZ,Gerardo Faustino;BIALAKOWSKY, Alberto Leonardo
El balance social en las cooperativas.
Buenos Aires: , 1984
Matèries: Argentina;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: X-103

BENEVIDES PINHO, Diva
Evolución del pensamiento cooperativista
Buenos Aires: , 1987
Matèries: història;Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: X-163

MARTIN BARRIOS, Adelgo
La ANAP
La Habana: , 1987
Matèries: cooperatives agràries;Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: AB-30

BETANCUR, Belisario
La cooperación: un desafío social
Bogotá: , 1985
Matèries: Amèrica llatina;obres generals
Tipus: Llibre
Localització: Z-134

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE SERVEIS DE CATALUNYA
Les cooperatives de serveis de Catalunya
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: Z-91

CAJA LABORAL POPULAR
Nuestra experiencia cooperativa
Mondragón: , 1969
Matèries: caixes rurals;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: Z-136

CONGRESO MUNDIAL VASCO( 2º: Bilbao: 1987
El cooperativismo y la economía social en el mundo
Bilbao: , 1987
Matèries: obres generals;congressos
Tipus: Fullet
Localització: Y-105

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUISSONA
Informe anual
Guissona: , 1994
Matèries: cooperatives agràries;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: Caixa E

RIUS I MOSOLL, Ramon
Converses amb Josep Espriu
Barcelona: , 1990
Matèries: cooperatives sanitàries;biografies
Tipus:
Localització: H-181

RIUS I MOSOLL, Ramon
Converses amb Josep Espriu
Barcelona: , 1990
Matèries: biografies;cooperatives sanitàries
Tipus: Llibre
Localització: H-180

Sociedades cooperativas
Madrid: , 1985
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: Z-87

MARBAN SANTOS, Salvador
Cooperatismo y cooperativismo
Mèxic: , 1968
Matèries: obres generals
Tipus: Llibre
Localització: F-236

NAVAS VEGA, Daniel;NAGEL AMARO, José
Educación y desarrollo cooperativo
Santiago de Chile: , 1974
Matèries: formació cooperativa;Amèrica llatina
Tipus: Llibret
Localització: F-191

LAMBERT, Paul
Pourquoi étudier la cooperation
Bruxelles: , 1962
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus:
Localització: E-195

CO-OPERATIVE UNION LTD
Constitution of the Co-operative Party
London: , 1938
Matèries: Gran Bretanya
Tipus:
Localització: G-184

COOP SUISSE
Rapport et compte annuel 1987
Bâle: , 1988
Matèries: memòries;Suïssa
Tipus: Llibre
Localització: X-131, 132

FUNDESCOOP
Documentos de economía social
Madrid: , 1985
Matèries: Espanya;economia social
Tipus: Dossier
Localització: caixa H

VIDAL MARTÍNEZ, Isabel
Crisi econòmica i transformacions en el mercat de treball
Barcelona: , 1984
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya;Economia Social
Tipus: Resum tesis doctoral|Llibret
Localització: Z-53

GONZÁLEZ, Regino
Las cooperativas
Madrid: , 19?
Matèries: història
Tipus: Llibre
Localització: Z-19

GARDÓ FERRER, Eladio
La cooperación catalana
Barcelona: , [s.d.]
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: B-141 G-163

CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL TOLIMA
Memoria anual 1982
Ibagué (Colombia): , 1983
Matèries: Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: G-197

COOPERATIVA D'HABITATGES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
25 Aniversari de la Cooperativa
Manresa: , 1983
Matèries: cooperatives d'habitatges;Catalunya
Tipus: quadern
Localització: G-202

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Le mouvement coopératif et les problèmes actuels
Montréal: , 1945
Matèries: Canadà
Tipus: Llibre
Localització: Z-17, Z-18

SOULES, Bob
Basic organizational and operational concepts
Ann Arbor (Michigan): , 1972
Matèries: teoria del cooperativisme;Estats Units
Tipus: Llibre
Localització: H-144

ORGANIZACION
Organización de las Cooperativas de América
Saragossa: , 1976?
Matèries: Amèrica llatina
Tipus:
Localització: AB-66

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE
Documenti del Seminari Internazionale
Roma: , 1982
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional
Tipus: Llibre
Localització: G-148

ESPRIU, Josep
Ponència sobre cooperativisme i assistència mèdica
Vitoria: , 1981
Matèries: cooperatives sanitàries;seminaris
Tipus: Llibre
Localització: G-99

GEMEINNUTZIGE
Die Gemeinnützige Wohnungswirtschaft Osterreichs 1981
[S.l.]: , 1981
Matèries: cooperatives d'habitatges;Àustria
Tipus: Fullet|quadern
Localització: G-109

CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION
XIXe. Congrès National. Rapport moral du Conseil National et du Secrétariat National
París: , 1960
Matèries: França;congressos;cooperatives de treball associat
Tipus: quadern
Localització: E-182

YURI IZQUIERDO, Mario
Quince años en el cooperativismo agrario argentino (1953-1968)
Buenos Aires: , 1972
Matèries: cooperatives agràries;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: E-123,H-83

AGILDA, Enrique
Bases cooperativas
Buenos Aires: , 1977
Matèries: doctrina cooperativa;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: E-164

BALESTRA, René H.
Sociología de la cooperación
Buenos Aires: , 1979
Matèries: teoria del cooperativisme;Argentina
Tipus:
Localització: E-169

FISCHER, Ruth
El complejo cooperativo de Mondragón
Santiago de Chile: , 1976
Matèries: País Basc;cooperatives de treball associat;Caixes rurals
Tipus: Llibre
Localització: F-140

AMERICA
América Latina
Buenos Aires: , 1978
Matèries: empreses cooperatives;Amèrica Llatina
Tipus: Llibret
Localització: D-144

VENTOSA i ROIG, Joan
Doctrina cooperatista
Barcelona: , 1926
Matèries: doctrina cooperativa;història
Tipus: quadern
Localització: D-124, F-67

GANDÍA GARCÍA, Francisco
La participación en la empresa del mañana
Saragossa: , 1969
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: F-23

TRONET, Bertil
Cooperative Capital
Estocolm: , 1980
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-51

PAZ CANALEJO, Narciso
En torno al proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas
Madrid: , 1980
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: F-76

SANNER, Louis
Bookkeeping for Food Co-ops
Michigan: , 1980
Matèries: cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: V-58

BOTTOMLEY, Trevor
Business arithmetic for Co-operatives and other small Businesses
London: , 1977
Matèries: empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: E-124

COADY, M.M.
Dueños de su propio destino
Buenos Aires: , 1975
Matèries: Canadà;història
Tipus: Llibre
Localització: E-119

BALAY, Esteban
Régimen legal de la contabilidad de cooperativas
Buenos Aires: , 1967
Matèries: empreses cooperatives;legislació;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: F-168

SOCIETAT DE TREBALLADORS AGRÍCOLES DEL POBLE DE BARBERÀ
Arxiu de la Societat de Treballadors Agrícoles del poble de Barberà
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Opuscle
Localització: H-164

SCHERER, Adolf
Was erwartet der ländliche Mensch von Raiffeisen?
Kassel: , 1965
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus:
Localització: E-141

HIRSCHFELD, André
Charles Gide - Homenaje
Buenos Aires: , 1967
Matèries: biografies
Tipus: Llibre
Localització: F-71

MORENO, Rivas
Los Bancos Populares
Madrid: , 1919?
Matèries: bancs cooperatius;Europa
Tipus: Llibre
Localització: E-143

MÜLLER, Günter
Die landwirtschaftliche
Munic: , 1961
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: V-53

PETTERSSON, Lisa
Democracia por medio de educación
Estocolm: , 1978
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlleti
Localització: E-51

LUNDBERG, John
La Ley sueca sobre asociaciones económicas
Estocolm: , 1971
Matèries: legislació;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-41

KAMP, C.
Short guide for co-operative libraries and documentation services
Londres: , 1962
Matèries: biblioteques
Tipus: Llibre
Localització: B-81

Le Mouvement Coopératif aux Pays - Bas
La Haye: , 1958
Matèries: Bèlgica
Tipus: Llibre
Localització: E-177

El Movimiento Cooperativo eléctrico argentino
Buenos Aires: , 1972
Matèries: cooperatives elèctriques;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: E-116

GRUPO MONDRAGON
Reglamento del complejo cooperativo
[S.l.]: , 1972
Matèries: País Basc;cooperatives de treball associat
Tipus:
Localització: E-207

HASSELHORN, Johannes
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Hermannsburg: , 1963
Matèries: biografies;cooperatives agràries
Tipus:
Localització: E-110

Cajas Rurales
Barcelona: , 1906
Matèries: història;caixes rurals
Tipus: Llibre
Localització: B-69

C.O.P.A.C.
Cooperative information note
Roma: , 1980
Matèries: Àfrica
Tipus: Llibre
Localització: G-80

C.O.P.A.C.
Cooperative information note
Roma: , 1981
Matèries: Àfrica
Tipus: Llibre
Localització: G-97

Co-operatives Canada 79-80
Otawa: , [1981?]
Matèries: Canadà
Tipus:
Localització: E-211

CAJA LABORAL POPULAR
Anexo a Nuestra experiencia cooperativa
Bilbao: , 1980
Matèries: caixes rurals;País Basc
Tipus:
Localització: B-54 (1)

CAJA LABORAL POPULAR
Estatutos Sociales
Pamplona: , 1959
Matèries: estatuts;Caixes rurals;País Basc
Tipus: Llibret
Localització: C-36

CAJA LABORAL POPULAR
Economía vasca
Oyarzun: , 1979
Matèries: caixes rurals;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: G-156

CENTRO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
La revalorización del capital propio de las cooperativas
Santiago de Chile: , 1974
Matèries: Amèrica Llatina;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: F-144

C.O.P.A.C.
Cooperative information note
Roma: , 1983
Matèries: Àfrica
Tipus: Llibre
Localització: V-76

C.O.P.A.C.
Cooperative information note
Roma: , 1984
Matèries: Àfrica
Tipus: Llibre
Localització: V-75

BANQUE CENTRALE COOPERATIVE
Rapport annuel
Bâle: , 1980
Matèries: bancs cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: F-96

DESCOTEAUX, J.L.;MARTIN, Romeo
Boletim de cooperativismo do Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro: , 1950
Matèries: cooperatives agràries;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: C-40

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE: Loughborough: 1977
Co-operatives and the Poor
Londres: , 1977
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: E-83

SERVICIO COOPERATIVO DEL SINDICATO LOCAL DE TRANSPORTES DE VIAJEROS Y MERCANCIAS
Reglamento de la sección Tracción a Sangre
Barcelona: , 1941
Matèries: Espanya;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: H-44

SELBSTÄNDING
Selbständing machen. Selbständing bleiben
Bonn: , 1980
Matèries: Alemanya;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: G-22

ASOCIACION VIDA SANA
Congreso científico europeo de agricultura biológica
Madrid: , 1986
Matèries: congressos;cooperatives agràries
Tipus: relligat
Localització: X-52

SEMINAR; INTERNATIONAL RAIFFEISEN UNION
International Co-operative Management Seminar
Bonn: , 1985
Matèries: congressos;Àsia;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: Z-75

SZÖVETKEZETI KUTATO INTEZET
Bulletin d'acquisitions nouvelles 4
Budapest (Bulgària): , 1980
Matèries: bibliografia
Tipus: Llibre
Localització: F-107

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Basic rules for the display of goods
Ginebra: , 1979
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: D-194

SZÖVETKEZETI KUTATO
Bulletin d'acquisitions nouvelles 1
Budapest: , 1981
Matèries: biblioteques
Tipus: Opuscle
Localització: D-204

FUNDACIÓ ROCA GALÈS
Cooperació 1980
Barcelona: , 1981
Matèries: Catalunya;premsa
Tipus: Llibre
Localització: F-138, 139

FUNDACIÓ ROCA GALÈS
Cooperació 1982
Barcelona: , 1984
Matèries: Catalunya;premsa
Tipus: Llibre
Localització: V-70 V-71

FUNDACIÓ ROCA I GALÈS
Cooperativisme europeu
Barcelona: , 1977
Matèries: Europa;jornades
Tipus: Llibre
Localització: C-71,C- 92, E-54

SEMINARI DE INTERNATIONAL RAIFFEISEN UNION; FEDERAZIONE ITALIANA DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE
International Raiffeisen Co-operative Seminar
Roma: , 1987
Matèries: seminaris;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: AB-87

RIVAS MORENO, Francisco
Los progresos del campo y la cooperación
Madrid: , [1910?]
Matèries: història;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: B-27

KOOPERATIVA FÖRBUNDET
Coop saving. Coop Credit
Estocolm: , 1980
Matèries: Suècia;cooperatives de consum
Tipus: butlletí
Localització: E-51

CONFEDERATION FRANÇAISE DE LA COOPERATION AGRICOLE
Le livre blanc de la coopération agricole française
París: , [s.d.]
Matèries: França;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: E-197

LOI
Loi concernant. Les Syndicats Coopératifs
Québec: , 1958
Matèries: Canadà;legislació
Tipus:
Localització: E-189

RAIFFEISEN
Raiffeisen Schriftenreihe Verhandlungsberichte
Bonn: , 1977
Matèries: Alemanya;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: E-102

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE
Research Register of Studies on Co-operatives
Londres: , 1979
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;bibliografia
Tipus: Llibre
Localització: H-91

RAIFFEISEN
Raiffeisen Schriftenreihe Verhandlungsberichte
Bonn: , 1978
Matèries: Alemanya;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: B-116

PARLAMENTO VASCO
Ley de cooperativas 1/1982 de 11 de febrero
Vitoria-Gasteiz: , 1982
Matèries: País Basc;legislació
Tipus: butlletí|Còpia d'original
Localització: X-72

INSTITUTO DE LA COOPERACION
¿Que...Quien...Cómo...Cuándo...en el Cooperativismo?
Rosario: , 1987
Matèries: història;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: AB-69

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Swedish consumer co-operation's rise
Estocolm: , 1965
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-7

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Estatutos muestra para las cooperativas de consumo
Estocolm: , 1971
Matèries: cooperatives de consum;estatuts
Tipus: butlletí
Localització: E-14

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Los Domus-3
Estocolm: , 1971
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-16

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
Los Domus-5
Estocolm: , 1970
Matèries: cooperatives de consum;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-20

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
La K.F. a lo largo de 70 años
Estocolm: , 1972
Matèries: història;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-28

KOOPERATIVA FÖRBUNDET (K.F.)
El nacimiento del movimiento cooperativo
Estocolm: , 1972
Matèries: història;Suècia
Tipus: butlletí
Localització: E-33

LUZ FILHO, Fabio
Sinopse do movimento cooperativo Brasileiro
Rio de Janeiro: , 1960
Matèries: Brasil
Tipus: Llibre
Localització: D-166

BOZZO, Rubén N.
El control de gestión
Rosario (Sta. Fé): , 1977
Matèries: empreses cooperatives;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: B-57

LUZ FILHO, Fabio
Seguros agro-pecuários
Rio de Janeiro: , 1949
Matèries: cooperatives agràries;Brasil
Tipus: quadern
Localització: G-129

MINISTERIO DE TRABAJO
Anteproyecto de Ley de sociedades cooperativas
Madrid: , 1980
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Fotocòpies
Localització: F-111

HOUEE, Paul
Coopération et organisations agricoles francaises
París: , 1969
Matèries: bibliografia;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: C-118

INSTITUT DE SOCIOLOGIE DE L'U.L.B.; COMITE EUROPEEN DES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION
Semaine sociale
Brussel.les: , 1985
Matèries: Bèlgica
Tipus: Llibre
Localització: Z-58

PÉREZ BARÓ, Albert
Cuatro etapas de la cooperación catalana
Rubí: , 1971
Matèries: Catalunya
Tipus: relligat
Localització: D-108

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Reuniâo dos chefes de agências...
Rio de Janeiro: , 1953
Matèries: cooperatives agràries;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: G-127

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Conclusôes da Reuniâo de consulta as Cooperativas
Rio de Janeiro: , 1952
Matèries: cooperatives de consum;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: E-162

INSTITUTO CHILENO DE EDUCACION COOPERATIVA (ICECOOP); INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LA FORMACION Y DESARROLLO SOCIAL(ICADES)
Bases de comercialización
Santiago de Chile: , 1976
Matèries: Amèrica Llatina;cooperatives agràries
Tipus:
Localització: F-193

INSTITUTO CHILENO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA (ICECOOP); INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL(ICADES)
Capacitación. Matemáticas básicas
Santiago de Chile: , 1976
Matèries: Amèrica Llatina;cooperatives agràries
Tipus: Llibre
Localització: F-192

DIGBY, Margaret
Horace Plunkett an Anglo-American Irishman
Oxford: , 1949
Matèries: biografies
Tipus: Llibre
Localització: D-7

CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO Y SOCIAL
Cooperativismo agrario en Argentina
Washington D.C.: , 1955
Matèries: cooperatives agràries;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: D-175

KENT W., Francis
Credit Unions dynamics
Madison (USA): , 1968
Matèries: cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: B-121

GIDE, Charles
Cours d'Economie Politique. Vol II
París: , 1931
Matèries: cursos;cooperatives de consum
Tipus: Llibre
Localització: C-44 bis

FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION (F.N.C.C.)
Annuaire de la coopération
París: , 1949
Matèries: Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: B-99

ORGANIZACION SINDICAL
Divulgación
Madrid: , 1967
Matèries: obres generals;Espanya
Tipus: Llibret
Localització: A-36

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Cooperativismo, colonizaçao crédito agrícola
Rio de Janeiro: , 1952
Matèries: cooperatives agràries;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: B-127

ENTWICKLUNG
Die Entwicklung des Zentralverbandes
Hamburg: , 1927
Matèries: cooperatives de consum;Alemanya
Tipus:
Localització: C-110

CATALOGUE
Catalogue de la Section Tchécoslovaque
Gand: , [s.d.]
Matèries: premsa;Rep.Txeca-Eslovàquia
Tipus: Llibre
Localització: C-110

LE CLERC;DAUDE-BANCEL,A.;RIEBKE
La concentration des forces coopératives
París: , [s.d.]
Matèries: França;Alemanya
Tipus: Article de Revista|relligat
Localització: D-13

LAVONDES, A.
Charles Gide. Un apotre de la coopération entre les hommes
Uzès: , 1953
Matèries: biografies
Tipus: Llibre
Localització: C-83

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
Anuario della cooperazione italiana
Roma: , 1979
Matèries: Anuaris;Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: B-46

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
Annuario della cooperazione italiana. 1979
Roma: , 1979
Matèries: Anuaris;Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: B-45

LAVERGNE, Bernard
La coopération de consommation Française
París: , [s.d.]
Matèries: cooperatives de consum;França
Tipus: Llibre
Localització: B-52

SEMINARIO REGIONAL (1er: Perú: 1960; UNIÓN PANAMERICANA
Cooperativas de vivienda
Washington: , 1962
Matèries: cooperatives d'habitatges;Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: C-14

GONZÁLEZ TRUQUE, Guillermo
Cooperativa de habitación Santa Eduvigis R.L.
Washington: , 1954
Matèries: cooperatives d'habitatges;Amèrica Llatina
Tipus: quadern
Localització: C-18

FEDERAÇAO DAS CAIXAS RURAIS DA UNIAO POPULAR
Relatorio da Central das Caixas Rurais 'tipo Raiffeisen'
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: caixes rurals;Brasil
Tipus:
Localització: B-150

KELLER DE ARRI, Maria Celia
Escuela num. 6 Bartolomé Mitre
Buenos Aires: , 1954
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: D-130

HOPE, Kemp. R.
Co-operativism and co-operative socialism in Guyana
Oxford: , [s.d.]
Matèries: Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: D-60

BEZERRA DE MENEZES, Roberto
Aspectos gerais do cooperativismo
[S.l.]: , 1958
Matèries: Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: D-179

Statuts du Boerenbond Belge
[S.l.]: , 1971
Matèries: estatuts;Bèlgica
Tipus: separata
Localització: D-12

BOERENBOND BELGE
Soixante ans d'activité. 1860-1950
Louvain: , 1950
Matèries: història;Bèlgica
Tipus: Llibre
Localització: D-10

BOERENBOND
Boerenbond
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Bèlgica
Tipus:
Localització: D-11

BOERENBOND BELGE
Comptoir d'achat et de vende
Leuven: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Bèlgica
Tipus:
Localització: D-187

PÉREZ BARÓ, Albert
Cooperació i cooperativisme
Barcelona: , 1966
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: A-43,A- 44, F-171

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
Hacia la enseñanza cooperativa
Mèxic: , 1947
Matèries: Formació cooperativa;cooperatives d'ensenyament
Tipus: Llibre
Localització: F-169

BOERENBOND BELGE
La campagne en évolution
[S.l.]: , 1978?
Matèries: cooperatives agràries;Bèlgica
Tipus: Llibre
Localització: D-186

COOPERATIVA DOS RODOVIARIOS LTA.
Relatorio de ano de 1951
Rio de Janeiro: , 1952
Matèries: Anuaris;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: D-182

DEPARTAMENTO DE FOMENTO COOPERATIVO DE GUATEMALA
2º Congreso de cooperativas afiliadas al sistema Nacional
Guatemala: , 1952
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: D-133

CENTRO NACIONAL DE ESTUDOS COOPERATIVOS
Inquerito Cooperativo Nacional I
Rio de Janeiro: , 1950
Matèries: teoria del cooperativisme;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: D-17

POISSON, Ernest
Le Coopérateur Albert Thomas
París: , 1933
Matèries: biografies
Tipus: Llibre
Localització: C-84

ROSEMBUJ, Tulio
Conocer Proudhon y su obra
Barcelona: , 1979
Matèries: biografies
Tipus: Llibre
Localització: D-43

MEISTER, Albert
Los sistemas cooperativos
Barcelona: , 1969
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-91

COOPERATIVA LECHERA DEL CADI
La cooperación en el campo
La Seu d'Urgell: , 1952
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: Llibret|fotocòpies relligades
Localització: B-43

WARBASSE, James Peter
El cooperativismo puede evitar la guerra
Buenos Aires: , 1954
Matèries: teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-85

WATNIK BARÓN, José
Conceptos cooperativos
Barranquilla: , 1960
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: D-34

SCHEUTEN, Rolf
Organization and methods
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: D-5

MOORE, M. P.;LEWIS, M. S.
Agrarian reform and the development
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Àfrica
Tipus: Llibret
Localització: D-6

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Relaçao das cooperativas registadas de 1947 a 1951
Rio de Janeiro: , 1952
Matèries: cooperatives agràries;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: D-184

ULGOR
Reglamento de régimen interior
Mondragón: , 1978
Matèries: Reglament;País Basc
Tipus: Llibre
Localització: C-8

SCHOPEN, Wilhelm
Die Vertikale Integration in der Landwirtschaft
Münster: , 1966
Matèries: cooperatives agràries;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: E-86

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
The co-operative movement in West Germany
Londres: , 1965
Matèries: Alemanya
Tipus:
Localització: D-157

CO-OPERATIVE WHOLESALE SOCIETY LIMITED
The people's year book 1929
Glasgow: , 1929
Matèries: Anuaris;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: E-52

CO-OPERATIVE WHOLESALE SOCIETY LIMITED
The people's year book 1920
Manchester: , 1920
Matèries: Anuaris;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: E-75

UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS; ASAMBLEA NACIONAL( 3a: 1974
Asamblea Nacional
[S.l.]: , 1974
Matèries: cooperatives d'habitatges;Espanya
Tipus:
Localització: F-128

MINISTERIO DE EDUCACION DE ARGENTINA
Dirección de educación cooperativa
Buenos Aires: , 1953
Matèries: obres generals;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: F-181

PLUNKETT FOUNDATION FOR CO-OPERATIVE STUDIES
Central co-operative organisations
Oxford: , 1968
Matèries: Gran Bretanya;Irlanda
Tipus: Llibre
Localització: D-159

RELATORIO
Relatorio da Central das Caixas Rurais da Uniâo Popular
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: caixes rurals;Brasil
Tipus:
Localització: A-74

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Catálogo de la Exposición Internacional Universitaria
La Plata: , 1958
Matèries: directoris;Argentina
Tipus: relligat
Localització: C-56

REVISTA DE LA COOPERACION
Cómo se constituye una cooperativa de consumo
Buenos Aires: , 1955
Matèries: cooperatives de consum;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: G-128

FEDERATION NATIONALE DES SOCIETÉS COOPERATIVES D'H.L.M.
Annuaire de la coopération H.L.M. 1963
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: Anuaris;França
Tipus: Llibre
Localització: U-4

CO-OPERATIVE RETAIL SERVICES LTD
Social Report
Manchester-Londres: , 1995
Matèries: Anuaris;Gran Bretanya
Tipus: Llibre
Localització: N-14

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE( XXXI: Manchester: 1995
Summaries and Translations
Ginebra: , 1995
Matèries: Aliança Cooperativa Internacional;Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: Y-155

GENERALITAT DE CATALUNYA
Guia d'entitats de Catalunya
Barcelona: , 1990
Matèries: directoris;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: A-140

CONFERENCIA MUNDIAL DEL CICOPA( IV: Vitoria,Gasteiz: 1994
Actas Oficiales de la IV Conferencia
Vitoria-Gasteiz: , 1995
Matèries: conferències;cooperativisme internacional
Tipus: Llibre
Localització: N-17

CASTAÑO, Josep;GONZÀLEZ, Juan José
Manual de Constitución y Funcionamiento de las Cooperativas
Barcelona: , 1996
Matèries: manuals
Tipus: Llibre
Localització: N-4

SAIZ I XIQUES, Carles
El cooperativisme a Canet
Canet de Mar: , 1995
Matèries: cooperatives de consum;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: N-8

UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO
Anuario 95
Madrid: , 1996
Matèries: Anuaris;Caixes rurals
Tipus: Llibre
Localització: N-34

INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES;GENERALITAT DE CATALUNYA
El consell rector i els interventors a les cooperatives
Barcelona: , 1995
Matèries: Formació cooperativa;Gestió empresarial
Tipus: Llibret
Localització: O-14

BANCO DE CRÉDITO AGRÍCOLA
Memòria
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: bancs cooperatius;memòries
Tipus: Informe anual
Localització: J-17

FUNDACIO VENTOSA I ROIG
Al servei del Cooperativisme
Vilanova i la Geltrú: ,
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: O-32

CAISSE POPULAIRE
Statuts
Quebec: , 1958
Matèries: cooperatives de crèdit;Canadà
Tipus: Llibret
Localització: F-196

COOPERATION,La
La Coopération Chrétienne
Bélgica: , 1971
Matèries: estudis;Bèlgica
Tipus:
Localització: F-218

FUNDACIÓ ROCA GALÈS
Cooperació
Barcelona: , 1985
Matèries: Catalunya;premsa
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: M-18,M-19

MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA; Symposium Internacional: Vitoria-Gasteiz: Març 1997
Libro de Actas Oficiales
[s. l.]: , 1997
Matèries: País Basc;jornades
Tipus: Llibre
Localització: M-26

Bulletins Bibliographiques
[S.l.]: , 1982
Matèries: bibliografia
Tipus:
Localització: O-58

AGROPECUARIA DE GUISSONA
Informe Anual 1996
Guissona: , 1997
Matèries: Catalunya;Anuaris
Tipus: Informe anual
Localització: O-60

DG BANK
DG Bank
Frankfurt: ,
Matèries: cooperatives de crèdit;Alemanya
Tipus: Fotocòpies|Dossier-carpeta
Localització: N-64

ORGANIZAÇAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANA
Autogestao
Curitibia-PR: , 1991
Matèries: autogestió;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: T-7

COOP SWITZERLAND
Annual Report of Coop Switzerland
Basle: , 1997
Matèries: Anuaris;Suïssa
Tipus: Llibre
Localització: M-36

OSESC/ITEC
O Cooperativismo
Florianópolis-SC: , 1996
Matèries: Brasil;principis cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: T-41

COOPERATIVA "LA MORAL"
Cooperativa "La Moral" 1904-1979. 75è Aniversari
Badalona: , 1979
Matèries: història;Catalunya
Tipus: butlletí
Localització: Y-62

COPAC Secretariat
Cooperative Information Note Republic of Ghana
Roma: , 1983
Matèries: Àfrica;estudis
Tipus: Llibre
Localització: S-3

PLANA I GABERNET, Gabriel
Cooperativisme i Fet Nacional Català
Barcelona: , 1996
Matèries: Catalunya;història
Tipus: Llibre
Localització: T-59

ADMINISTRACION DE FOMENTO COOPERATIVO
Tipos de Cooperativas
Puerto Rico: , 1958
Matèries: Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: caixa D

DEUTSCHER RAIFFEISENVERBAND E.V.
The Raiffeisen Organisation in Western Germany
Bonn: , 1959
Matèries: Alemanya
Tipus:
Localització: caixa D

ESCOLA TECNICA DE COOPERATIVISMO
Regulamento dos Cursos
Brasil: , [s. d.]
Matèries: Cursos;Brasil
Tipus:
Localització: caixa D

ADMINISTRACION DE FOMENTO COOPERATIVO
Tu Labor como Director
Puerto Rico: , 1959
Matèries: Amèrica llatina
Tipus:
Localització: caixa D

Caixa Popular
Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría
València: , 1996
Matèries: caixes rurals
Tipus: Llibre
Localització: T-87

GIL, Maria dels Àngels
Agropecuària de Guissona: la "super cooperativa"
Barcelona: , [s.d.]
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus: opuscle
Localització: caixa D

CASANOVAS i PRAT, Josep
El Cooperativisme a Osona
Vic: , 1998
Matèries: Catalunya;història
Tipus: Llibre
Localització: T-110

COPAC
Bibliography
Roma: , 1987
Matèries: bibliografia;Índia
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-29

COPAC
COPAC Bibliography
Roma: , 1987
Matèries: bibliografia;Àfrica
Tipus:
Localització: S-5

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1985
Matèries: Àfrica;estudis
Tipus: dossier|Fotocòpies
Localització: X-2

PLANA I GABERNET, Gabriel
El Cooperativisme Català
Barcelona: , 1998
Matèries: Catalunya;història
Tipus: Llibre
Localització: S-39

DIAS AGUDO, J.
Cooperaçao e Cooperadores
Lisboa: , 1980
Matèries: doctrina cooperativa;Portugal
Tipus: Llibre
Localització: M-46

DIAS AGUDO, J.
Cooperativas de Consumo
Lisboa: , 1980
Matèries: cooperatives de consum;Portugal
Tipus: Llibre
Localització: M-47

YEARBOOK
Yearbook of Co-operative Enterprise
Oxford: , 1993
Matèries: Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: M-60

PLUNKETT FOUNDATION
The World of Co-operative Enterprise
Oxford: , 1994
Matèries: Anuaris
Tipus: Llibre
Localització: M-61

HAUBERT, Maxime
Cooperativismo y crisis económica en Andalucía
Sevilla: , 1984
Matèries: Estudis;Andalusia
Tipus: Llibre
Localització: M-65

JUNTA DE ANDALUCÍA
Catálogo de Bienes y Servicios
Sevilla: , 1987
Matèries: directoris;Andalusia
Tipus: Llibre
Localització: AB-195

FERRER I GIRONES, Francesc
Els moviments socials a les comarques gironines
Girona: , 1998
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-220

COOPERATIVE RESOURCES Ltd.
The Convinced Cooperator George Davidovic
Antigonish: , 1989
Matèries: biografies
Tipus: Llibre
Localització: AB-212

PALOMO ZURDO, Ricardo Javier
Los Principales Sistemas Europeos de Banca Cooperativa
Madrid: , 1997
Matèries: bancs cooperatius;Europa
Tipus: Llibre
Localització: AB-222

GALVEZ VEGA, José Manuel
Estudio Socio-Económico de las Cooperativas de Trabajo Asociado
Córdoba: , 1996
Matèries: Andalusia;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: J-124

MORIFA
Como se funda una caja rural
[S.l.]: , [s.d.]
Matèries: caixes rurals
Tipus: Llibre
Localització: E-148

MUÑOZ, Humberto
Filosofia del cooperativismo
Santiago de Chile: , 1948
Matèries: Cursos;Amèrica llatina;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibre
Localització: D-47

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
El empleo en cooperativas según el censo de población 1991
Madrid: , [1992]
Matèries: Estadístiques;Espanya
Tipus:
Localització: S-104

OBRA SINDICAL COOPERACIÓN
Los beneficios de las cooperativas
Madrid: , 1967
Matèries: doctrina cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: A-37

CERA Banque d'Epargne
Rapport Annuel 1986
Leuven: , 1987
Matèries: Bancs cooperatius
Tipus: Informe anual
Localització: S-76

MINISTERIO DA AGRICULTURA
Cooperativismo escolar
Rio de Janeiro: , 1949
Matèries: cooperatives d'ensenyament;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: D-139

CALETTI, Alberto Mario
Administación de las cooperativas
Buenos Aires: , 1979
Matèries: empreses cooperatives;Argentina
Tipus: quadern
Localització: E-178

BOERENBOND BELGE; CONGRES: 1976
L'avenir de l'exploitation familiale indépendante
[S.l.]: , 1976
Matèries: cooperatives agràries;congressos;Bèlgica
Tipus:
Localització: D-185

ARCO, José Luis
Factores que condicionan el éxito de las Cooperativas de consumo
: ,
Matèries:
Tipus: Llibre
Localització: D-84

Moura, Valdiki
Finlandia
: ,
Matèries: Finlàndia
Tipus: Llibre
Localització: D-38

The german co-operative banking system
: ,
Matèries: Alemanya;bancs cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: F-152(a)/1

faecta
Plan Estratégico 1999-2002
Sevilla: , 1999
Matèries: Andalusia
Tipus: Llibre
Localització: S-109

CENTRE D'INICIATIVES DE L'ECONOMIA SOCIAL
Entorno y realidad Económico-Financiera de las Empresas de Trabajo Asociado en Catalunya
Barcelona: , 1996
Matèries: cooperatives de treball associat;Catalunya
Tipus: Dossier
Localització: A6-30

COOPERATIVA AGROPECUÀRIA DE GUISSONA
Informe anual 1999
Guissona: , 2000
Matèries: Anuaris;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: A6-20

International Federation of Agricultural Producers
Empowering Women in Agriculture.Progress made Since the 1995 Beijing World Conference
París: , 2000
Matèries: cooperatives agràries;dona
Tipus: Llibre
Localització: M-84

FESALC
Associats per competir
Barcelona: , 1993
Matèries: congressos;societats anònimes laborals
Tipus: Llibre
Localització: S-113

BALESTRA, René H.;CARELLO, Luís A.;CASSAGNE, Juan C.;CRACOGNA, Dante;DROMI, José R.;HALPERÏN, David A.;HUTCHINSON, Tomás
Cooperativas de servicios públicos
Buenos Aires: , 1987
Matèries: Argentina;cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: AB-106

DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS
Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
Sevilla: ,
Matèries: Andalusia;legislació
Tipus: Llibre
Localització: AB-226

BELIS,Germinal
Cristalleries de Mataró Cooperativa Obrera 1919-1970
: , 1993
Matèries: Catalunya;història
Tipus: còpia d'original
Localització: A6-12

BARILLAS IZAGUIRRE, Roberto
Movimiento Cooperativo en Puerto Rico
Guatemala: , 1948
Matèries: Amèrica llatina
Tipus: Llibre
Localització: B-105

faecta
Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
[Granada]: , 1999
Matèries: legislació;Andalusia
Tipus: Llibre
Localització: O-80

HANEL,Alfred
Basic Aspects of Cooperative Organizations and Cooperative Self-Help Promotion in Developing Countries
Marburg: , 1992
Matèries: organització general;Alemanya
Tipus: Llibre
Localització: O-82

Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina
Actualidad del Movimiento Cooperativo y Mutual
Buenos Aires: , 1998
Matèries: mutualisme;Argentina
Tipus: Llibre
Localització: O-79

Fundación Ciudad de Lleida
Anuario 1994
Lleida: , 1995
Matèries: Anuaris;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: O-74

F.V.E.C.T.A; JORNADAS EUROPEAS( 1as: València: 1994
Nuevos modelos para la gestión de servicios públicos
València: , 1994
Matèries: jornades;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: U-81

PÉREZ BARÓ, Albert
Obres Coop
BarcelonaRubí: , 1969
Matèries: cooperatives de consum;història;teoria del cooperativisme
Tipus: Llibret
Localització: O-93

PALOMO,Ricardo J.
Pasado,Presente y Futuro de la Banca Cooperativa en España
València: , 2000
Matèries: bancs cooperatius;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: O-100

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE SERVEIS DE CATALUNYA
Les cooperatives de serveis de Catalunya
Barcelona: , 1986
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: Z-91bis

C.O.P.A.C.
Cooperative information note
Roma: , 1981
Matèries: Àfrica
Tipus: Llibre
Localització: G-87

C.O.P.A.C.
Cooperative information note
Roma: , 1981
Matèries: Àfrica
Tipus: Llibre
Localització: G-98

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1985
Matèries: Amèrica llatina;estudis
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-17

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1987
Matèries: Àfrica;estudis
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-21

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1984
Matèries: Àfrica;estudis
Tipus: Llibre
Localització: X-6

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1987
Matèries: estudis;Àfrica
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-26

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1985
Matèries: estudis;Àfrica
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-13

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1985
Matèries: estudis;Àfrica
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-14

COPAC
Cooperative Information Note
Roma: , 1987
Matèries: Països Àrabs;estudis
Tipus: Dossier|Fotocòpies
Localització: X-22

Caixa Popular Grupo Banco Cooperativo -CAJAS RURALES
Cuentas Anuales,Informe de Gestión e Informe de Auditoría.Ejercicio 2000
[València]: ,
Matèries: caixes rurals
Tipus: Llibre
Localització: J-24

Caixa Popular
Memoria 2000
: , 2001
Matèries: memòries;País Valencià
Tipus: Informe anual
Localització: J-26

COATES,KenTopham,Tony
El Nuevo Sindicalismo
Bilbao: , 1973
Matèries: autogestió;història
Tipus: Llibre
Localització: O-136

ALONSO RODRIGO,Eva
Fiscalitat de Cooperatives i Societats Laborals
Barcelona: , 2001
Matèries: fiscalitat de cooperatives;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: O-140

C.I.R.I.E.C España
Economía Social e Iberoamérica:
València: , 2001
Matèries: Economia Social;Amèrica Llatina
Tipus: Llibre
Localització: O-139

Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Un Estado Posible
Panamá: , 2002
Matèries: Amèrica Llatina;cooperatives de crèdit
Tipus: Llibre
Localització: T-51

CIRIEC Italia
24º Congresso internazionale del CIRIEC
Nàpols: , 2002
Matèries: Economia Social;cooperativisme internacional
Tipus: Dossier
Localització: Pres-7

VILÀ,Josep M.
Els Primers Moviments Socials a Catalunya
Barcelona: , 1972
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-17

BALANZA I GONZÁLEZ, Ferran
Centenari de Francesc Santacana i Romeu
Martorell: , 1984
Matèries: cooperatives agràries;Catalunya
Tipus:
Localització: Z-24

GÓMEZ URIA,M. Argentina
El cooperativismo en el aula
Buenos Aires: ,
Matèries: cooperatives d'ensenyament;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: AB-227

COOP
Rapport de gestion du groupe Coop 2003
Bâle: , 2004
Matèries: Suïssa;memòries;cooperatives de consum
Tipus: Catàleg
Localització: caixa G

BOE
Ley 4/1999 de 30 de marzo de cooperativas de la Comunidad de Madrid
Madrid: , 1999
Matèries: legislació;Espanya
Tipus: Fotocòpies
Localització: caixa G

LA FUNDACIÓ Catalana de Cooperació
La Innovació a les Empreses
Lleida: , 2004
Matèries: jornades;empreses cooperatives;Catalunya
Tipus: Dossier
Localització: caixa G

INICIATIVA EQUAL
Desarrollo Territorial Compartido
Madrid: ,
Matèries: cooperatives de treball associat;Espanya
Tipus: Catàleg
Localització: caixa G

COOPERATIVA CLIC TRAÇ
Ruta pel patrimoni cooperatiu de la ciutat de Mataró
Mataró: , 2004
Matèries: història;Catalunya
Tipus: Dossier
Localització: caixa G

DAHL; Robert A.
La Democracia Económica una aproximación
Barcelona: , 2002
Matèries: obres generals
Tipus: Ll