Resultat de la cerca
Del tema: Responsabilitat social s'han trobat : '26' registres.


Programa RSE.COOP. La Responsabilitat Social en l'economia cooperativa
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2005
Matèries: Catalunya;cooperatives de treball associat;responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: P

RSE.COOP,un programa de responsabilidad social para las Empresas de Economía Cooperativa
Madrid: Especial Directivos, 2006
Matèries: Catalunya;Gestió empresarial;responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: P

ARAQUE PADILLA,R.A.;MONTERO SIMÓ,Mª J.
La RSE:¿Una cuestión de rentabilidad?
Madrid: Especial Directivos, 2006
Matèries: Espanya;Economia Social;responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: P

HERRERO,Ana
La Hoja de Ruta europea para la RSE: Un camino hacia la empresa social
Madrid: Especial Directivos, 2006
Matèries: Economia Social;Europa;responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: Q

GRACÍA-ORCOYEN,Cristina
La RSE en la pyme: Comunicar la sostenibilidad,¡en 5 pasos!
Madrid: Especial Directivos, 2006
Matèries: Economia Social;Espanya;responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: Q

PLATAS,Verònica.
Els directius també es formen
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2006
Matèries: Espanya;cooperatives de treball associat;responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: P

SEAMAN,David
Responsabilitat social corporativa i cooperativisme
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2006
Matèries: responsabilitat social;Gran Bretanya
Tipus: Article de Revista
Localització: I

RSE COOP. Cap una gestió responsable
Barcelona: RSE Coop, 2007
Matèries: Gestió empresarial;responsabilitat social;Catalunya
Tipus: Dossier-carpeta|Fitxer|CD-ROM
Localització: J-114

La intercooperació
Barcelona: RSE Coop. Equal, 2007
Matèries: empreses cooperatives;Economia Social;responsabilitat social
Tipus: Llibre
Localització: N-130

Responsabilitat social empresarial
Barcelona: RSEurope. Equal, 2007
Matèries: empreses cooperatives;responsabilitat social;Economia Social
Tipus: Llibre
Localització: N-131

Modelo Referencial para un Cooperativismo Sostenible
: Nexus Rede, 2007
Matèries: Galicia;responsabilitat social;principis cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: N-140

Responsabilidad Social de las Empresas
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008
Matèries: responsabilitat social;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: A5-4

Responsabilitat Social Corporativa
Barcelona: ACCID, 2007
Matèries: responsabilitat social;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: A5-25

ROSER HERNÀNDEZ,Isabel
Guía de la RSC para las Pymes
: Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa,
Matèries: responsabilitat social;manuals
Tipus: Llibre
Localització: A5-33

MURILLO, david
La RSE en temps de crisi
Barcelona: Fundació Espriu, 2008
Matèries: responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: S

Els valors son les persones
Barcelona: Suara cooperativa, 2010
Matèries: memòries;responsabilitat social
Tipus: Informe anual
Localització: A6-10

Principios cooperativos,género y RSE
Madrid: COCETA, 2011
Matèries: dona;principis cooperatius;responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: P

L'esforç de tothom
Barcelona: Suara cooperativa, 2011
Matèries: memòries;responsabilitat social
Tipus: Informe anual
Localització: A6-40

Democracia Económica
Barcelona: Icaria editorial, 2011
Matèries: Economia Social;responsabilitat social
Tipus: Llibre
Localització: A6-50

ARANA LANDÍN,Sofía
La Economía Social en la vanguardia de la Responsabilidad Social de la Empresa
: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2010
Matèries: responsabilitat social;Economia Social
Tipus: Article de Revista
Localització: Q

RUIZ GARIJO,Mercedes
Adequación al Derecho Comunitario de los incentivos fiscales a favor de la Responsabilidad Social de las Cooperativas.Ua alternativa frente ala crisis econòmica actual
: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2010
Matèries: Fiscalitat de cooperatives;responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: Q

MANZANO SILVA,Elena
El tratamiento fiscal de las Sociedades cooperativas españolas desde la óptica del régimen comunitario sobre ayudas de Estado
: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2010
Matèries: responsabilitat social;Fiscalitat de cooperatives
Tipus: Article de Revista
Localització: Q

SUNYER i TATXER,Roger
Principios de Banca Ética
Madrid: COCETA, 2001
Matèries: Economia Social;Bancs cooperatius;responsabilitat social
Tipus: Article de Revista
Localització: P

MONZÓN CAMPOS, José Luis; ANTUÑANO MARURI,Isidro
Cooperativismo y Responsabilidad Social de la Empresa
València: CIRIEC-España, 2012
Matèries: responsabilitat social;estudis;Espanya
Tipus: Llibre
Localització: D-206

diversos
Coopératives et gouvernance: moderniité ou archaïsme?
Liège: CIRIEC, 2012
Matèries: responsabilitat social;França;Economia Social
Tipus: Article de Revista
Localització: O

LÓPEZ,Xavier
Les cooperatives i la responsabilitat social de les empreses en un moment de canvi
: , 2009
Matèries: responsabilitat social;principis cooperatius
Tipus: Article de Revista
Localització: A1-24

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat