Resultat de la cerca
Del tema: Noruega s'han trobat : '5' registres.


Le mouvement coopératif en Norvège
Christiania: Confédération Coopérative Norvégienne, 1924
Matèries: Noruega
Tipus: relligat
Localització: D-13

JOHNSTAD, Tom
Mutual insurance clubs - co-operation and competition
Liège: CIRIEC, 2000
Matèries: mutualisme;empreses cooperatives;Noruega
Tipus: Article de Revista
Localització: O

DIGBY, Margaret
The structure of the Norwegian co-operative movement
Londres: Plunkett Foundation, 1961
Matèries: Noruega
Tipus:
Localització: D-153

COOP Arsmelding og regnskap 2005
Vinstra: Coop Innalndet BA, 2006
Matèries: Anuaris;Noruega
Tipus: Informe anual
Localització: A4-48

LUNDBERG, John
En nuestras propias manos
Estocolm: AB Godvil, 1957
Matèries: Noruega;cooperatives de consum
Tipus: quadern
Localització: E-8

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat