Resultat de la cerca
Del tema: Japó s'han trobat : '14' registres.


Japan's non Profit and Cooperative Sector
Japó: K. Kawaguchi,K. Tomizawa, 1997
Matèries: Japó
Tipus:
Localització: caixa F

RODRIGUEZ,Sergi
Les cooperatives de salut un valor en alça al Japó
Barcelona: Fundació Espriu, 2005
Matèries: cooperatives sanitàries;Japó
Tipus: Article de Revista
Localització: P

RODRÍGUEZ,Sergi
El cooperativisme sanitari al Japó
Barcelona: Fundació Espriu, 2004
Matèries: Japó;cooperatives sanitàries
Tipus: Article de Revista
Localització: S

ISHIZUKA, Hideo
The social economy sector in Japan
Liège: CIRIEC, 2002
Matèries: Economia Social;Japó
Tipus: Article de Revista
Localització: O

CHIKAMOTO, Satako
La parité hommes-femmes dans les coopératives de consommateurs japonaises. Pour une réforme du modèle japonais de management
París: Institut de l'Economie Sociale, 1999
Matèries: Japó;dona;cooperatives de consum
Tipus: Article de Revista
Localització: K

VACEK, Günther
Japon. Les coopératives de consommateurs depuis la guerre. Un succès lié à des stratégies coopératives
París: Institut de l'Economie Sociale, 1988
Matèries: cooperatives de consum;Japó
Tipus: Article de Revista
Localització: K

KURIMOTO, Akira
Ser competitius i preservar l'arrelament a la comunitat:el cas de la cooperativa japonesa Tsuruoka
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2008
Matèries: cooperatives de consum;Japó
Tipus: Article de Revista
Localització: R

The 4th Annual World Children's Picture Contest Commemorative
Japó: IE-NO-HIKARI, 1997
Matèries: Japó
Tipus: Llibre
Localització: T-100

DIGBY,Margaret
La Cooperación en la India y Ceylán
Buenos Aires: Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, 1957
Matèries: Àsia;Japó;Índia
Tipus: Llibre|relligat
Localització: H-28

TAKAHASHI,Yasuyuki
El paper de les cooperatives sanitàries en col.laboració amb els organismes oficials del Japó
Barcelona: Fundació Espriu, 2007
Matèries: cooperatives sanitàries;Japó
Tipus: Article de Revista
Localització: S

Sunk costs of capital and the form of enterprise: investor-owned firms and worker-owned firms
Liège: CIRIEC, 2010
Matèries: empreses cooperatives;Autogestió;Japó
Tipus: Article de Revista
Localització: O

SILVA CASTRO, Alberto
Kyodo Kumiai
: ,
Matèries: Japó
Tipus: Llibre
Localització: M-15

FUJITANI,Keizo
50 anys de l'Associació de Cooperatives Sanitàries de la Unió Cooperativa de Consumidors del Japó
Barcelona: Fundació Espriu, 2007
Matèries: cooperatives sanitàries;Japó
Tipus: Article de Revista
Localització: S

KITAJIMA,Nabumasa
El paper de les cooperatives de consumidors japoneses a l'ACI
Barcelona: Fundació Espriu, 2007
Matèries: cooperatives de consum;Japó
Tipus: Article de Revista
Localització: S

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat