Resultat de la cerca
Del tema: Galicia s'han trobat : '11' registres.


Impulso de novos proxectos cooperativos
Santiago de Compostela: Agaca, 2004
Matèries: Galicia;cooperatives de treball associat;manuals
Tipus: Llibre
Localització: N-135

Impulso de novos proxectos cooperativos
Santiago de Compostela: Agaca, 2004
Matèries: Galicia;formació cooperativa;manuals
Tipus: Llibre
Localització: N-137

Modelo Referencial para un Cooperativismo Sostenible
: Nexus Rede, 2007
Matèries: Galicia;responsabilitat social;principis cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: N-140

Xente Nova e Cooperativas
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2005
Matèries: Galicia;manuals;Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: N-133

Ideas Coopeartivas en acción
: Xunta de Galicia. Consellería de Traballo, ]2005]
Matèries: manuals;Galicia;formació cooperativa
Tipus: Llibre
Localització: N-134

Impulso de novos proxectos cooperativos
: Agaca, 2004
Matèries: Galicia;directoris;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: N-136

Dinamización cooperativa
: Nexus Rede, 2007
Matèries: Galicia;directoris;empreses cooperatives
Tipus: Llibre
Localització: N-139

Cooperativismo e economía social
: Nexus Rede, 2007
Matèries: Galicia;Gestió empresarial;Bancs cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: N-138

Cooperativismo e Ecoomía social
: Nexus Rede, 2007
Matèries: Galicia;Economia Social;Bancs cooperatius
Tipus: Llibre
Localització: N-139

Documentos e aplicacións informáticas
: Nexus Rede,
Matèries: Galicia;Gestió empresarial
Tipus: CD-ROM
Localització: U-99

Nexus Rede,oportunidade de consolidación empresarial e social para as cooperativas
Santiago de Compostela: Nexus Rede,
Matèries: Galicia;formació cooperativa
Tipus: Dossier-carpeta|Informe presentació
Localització:

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat