Resultat de la cerca
Del tema: Cooperatives de serveis s'han trobat : '44' registres.


GUTIERREZ DEL ALAMO Y MAHOU, Joaquín
La territoriedad en la legislación aplicable a las Cooperativas de Seguros
Madrid: [s.n], 1990
Matèries: legislació;cooperatives de serveis
Tipus: Fotocòpies
Localització: Caixa C

xº Aniversari
[Barcelona]: Federació de Cooperatives de Serveis de Catalunya, 1993
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Opuscle
Localització: Caixa E

Manual per a cooperatives d'integració i d'atenció social
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, 1994
Matèries: cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: V-96

Guía pràctica per a les cooperatives de serveis
Barcelona: Direcció General de Cooperació, 1988
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-21

FONT PASCUAL, Vicente
Las cooperativas de detallistas
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1982
Matèries: cooperatives de serveis
Tipus:
Localització: G-200

Cooperazione dei Servici
Roma: Lega/Ancs, 1983
Matèries: cooperatives de serveis;Congressos
Tipus:
Localització: Caixa C

Las cooperativas de detallistas
Madrid: IRESCO, 1977
Matèries: cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: Z-161, 162

I Jornades Tècniques de Qualitat Total
Barcelona: F.C.S.C., 1997
Matèries: jornades;cooperatives de serveis
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: N-53

Estatutos
Barcelona: COBARAT, 1961
Matèries: cooperatives de serveis;Estatuts
Tipus: Opuscle
Localització: F-206

Estatutos
[S.l.]: COBARAT, [s.d.]
Matèries: cooperatives de serveis;Estatuts
Tipus: Llibret
Localització: F-215

Estatuto
Buenos Aires: , 1956
Matèries: estatuts;cooperatives de serveis;Argentina
Tipus: Llibret
Localització: F-220

Estatutos
Hospitalet de Llobregat: Coop. de Servicio de Limpieza Do. de Barcelona, 1935
Matèries: cooperatives de serveis;Estatuts
Tipus: llibret
Localització: caixa F

Estatutos
Hospitalet de Llobregat: Coop. U.S.L.P.D.B., 1940
Matèries: Catalunya;cooperatives de serveis
Tipus: Llibret
Localització: caixa D

Xè Aniversari
Barcelona: Fed. de Coop. de Serveis de Catalunya, 1993
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus:
Localització: Caixa E

GIBERT BAGUDANCH,Gemma
Les Cooperatives de Serveis Dintre del Sector Turístic Català
: ,
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: fotocopies relligades|Copia tesis doctoral
Localització: N-97

Les cooperatives de serveis de Catalunya
Barcelona: Direcció General de Cooperatives, 1986
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: Z-91

BALESTRA, René H.;CARELLO, Luís A.;CASSAGNE, Juan C.;CRACOGNA, Dante;DROMI, José R.;HALPERÏN, David A.;HUTCHINSON, Tomás
Cooperativas de servicios públicos
Buenos Aires: Intercoop Editora Cooperativa Ltda., 1987
Matèries: Argentina;cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: AB-106

Les cooperatives de serveis de Catalunya
Barcelona: Direcció General de Cooperatives, 1986
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: Z-91bis

Cooperació Empresarial i Cooperatives de Serveis
Barcelona: Fed. de Coop. de Serveis de Catalunya, 2004
Matèries: Catalunya;cooperatives de serveis;manuals
Tipus: Llibret
Localització: X-183

SUÑÉ,Albert
La Cooperativa Serhs ,una resposta a les necessitats del món hoteler
: Món Comarcal, 1994
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Article de Revista
Localització: X-176

LÓPEZ VIZUETE,Moisés
El reptes del moviment cooperatiu agropecuari a Nicaragua
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2005
Matèries: Amèrica Llatina;cooperatives de serveis
Tipus: Article de Revista
Localització: P

NGUYEN,N.;LEBLANC,G.;ROJAS,M.E.;DE ALBUQUERQUE,P.
Éléments contribuant à la formtion de l'image des caisses populaires:une étude empirique au Canada,au Mexique et au Brésil
Quèbec: Université de Sherbrooke, 2004
Matèries: cooperatives de serveis;Caixes rurals;cooperativisme internacional
Tipus: Article de Revista
Localització: Q

PUJOL MOIX,Jordi
Coop'57,financiación ética y cooperativa
Madrid: Especial Directivos, 2005
Matèries: Catalunya;cooperatives de serveis
Tipus: Article de Revista
Localització: P

Cooperació empresarial i cooperatives de serveis
Barcelona: Fed. de Coop. de Serveis de Catalunya, 2005
Matèries: cooperatives de serveis;empreses cooperatives;formació cooperativa
Tipus: Llibret
Localització: X-184

Fons Documentals del Cooperativisme Català
Barcelona: Federació de Cooperatives de Serveis de Catalunya|SERVICOOP, 2005
Matèries: Catalunya;història;cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: K-43

RICHEZ-BATTESTI, Nadine; GIANFALDONI, Patrick
Les associations d'accompagnement à la création d'activités.Coordination de réseaux et industrialisation du service
París: Institut de l'Economie Sociale, 2004
Matèries: Economia Social;cooperatives de serveis
Tipus: Article de Revista
Localització: K

SALAS,C.;MELIÀ,J.L.;BERRUEZO,D.;SARO,H.;RODRÍGUEZ,J.
Intervención progresiva en factores psicosociales en una empresa de economía
Madrid: Especial Directivos, 2006
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya;Societats Anònimes Laborals
Tipus: Article de Revista
Localització: Q

CERDA RICHART, Baldomero
Las cooperativas y la asistencia social
Barcelona: Bosch, 1938
Matèries: cooperatives de serveis;cooperatives sanitàries
Tipus: Llibre
Localització: A-83

GUGENHEIM, Jean-Marie; SELOSSE Pierre
Les coopératives de transport routier de marchandises. Un bilan encore modeste, mais un intérêt réel pour l'organisation du secteur
París: Institut de l'Economie Sociale, 1988
Matèries: cooperatives de serveis;història;França
Tipus: Article de Revista
Localització: K

Cooperació empresarial i cooperatives de serveis . Eines per dirigir
Barcelona: Fed. de Coop. de Serveis de Catalunya, 2006
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya;manuals
Tipus: Llibret
Localització: X-185

SERVICCOP. Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya
Barcelona: SERVICCOOP,
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Dossier-carpeta
Localització: A4-22

Guia pràctica de les cooperatives de serveis
Barcelona: Direcció General de Cooperació, 1989
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: AB-102

WATKINS, William P.
Co-operative storekeeping
Manchester: Co-operative Union, 1946
Matèries: cooperatives de serveis;Gran Bretanya
Tipus:
Localització: G-182

GARDÓ, José
Contabilidad de transportes
Barcelona: Ed. Cultura, 1925
Matèries: cooperatives de serveis;comptabilitat
Tipus: quadern
Localització: A-64

Turismo Rural
Elx: Generalitat Valenciana, 1991
Matèries: País Valencià;cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: M-23

BERNEY, Joan; ESTIVILL, Jordi
Les cooperatives socials d'Itàlia
Barcelona: Hacer, 1993
Matèries: cooperatives de serveis;Itàlia
Tipus: Llibre
Localització: V-86

El Casal Autogestionari
Barcelona: enllaç, 1995
Matèries: cooperatives de serveis
Tipus: Article de Revista
Localització: O-10

DUNYÓ ESTEVE, Elisenda
Inventari de la documentació sobre cooperativisme existent
Barcelona: , 1988
Matèries: cooperatives de serveis;bibliografia
Tipus: catàleg
Localització: AB-superior

10 anys fent dracera. 1984-1994
[S.l.]: Drecera sccl, 1994
Matèries: cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: U-12

Fons documental del cooperativisme català
Barcelona: SERVICOOPEscola Pràctica Cooperativa, 2005
Matèries: Catalunya;cooperatives de serveis
Tipus: Llibre
Localització: A5-57

Guia pràctica de la prevenció de riscos laborals i del medi ambient per a les cooperatives
Barcelona: Federació de Cooperatives de Serveis de Catalunya, 1999
Matèries: cooperatives de serveis;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: A4-35

Estatutos y Reglamento
Barcelona: Coop. de Transportes en Triciclo, 1944
Matèries: estatuts;cooperatives de serveis
Tipus: Llibret
Localització: F-204

CERDA RICHART, Baldomero
Las cooperativas y la asistencia social
Barcelona: Bosch, 1938
Matèries: cooperatives de serveis;cooperatives sanitàries
Tipus: Llibre
Localització: E-233

MUNDO GUINOT,Marta E.
Las sociedades cooperativas de transporte
Madrid: Marcial Pons, 2013
Matèries: cooperatives de serveis;Espanya;legislació
Tipus: Llibre
Localització: A2-42

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat