Resultat de la cerca
Del tema: Autogestió s'han trobat : '37' registres.


CARRASQUER, Félix
Las colectividades de Aragón
Barcelona: Laia, 1986
Matèries: Autogestió;història
Tipus: Llibre
Localització: V-82

Capacitación para la autogestión
Santiago de Chile: CECOOP, 1976
Matèries: Xile;Autogestió;empreses cooperatives
Tipus: Llibret
Localització: F-134

ULBURGHS, Jef
Pour une pedagogie de l'autogestion
París: Les Editions Ouvrières, 1980
Matèries: Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: Z-1

HOLMSTRÖM, Mark
Nova Economia Social d'Espanya.
Barcelona: Institut de Promoció i Fomación del Cooperativisme, 1993
Matèries: economia social;Autogestió;Catalunya
Tipus: relligat
Localització: U-26

VAZQUEZ VICENTE, Xosé Henrique
Economía de Mercado e Autoxestión:
Santiago de Compostela: IDEGA, 1995
Matèries: autogestió;Societats Anònimes Laborals
Tipus: quadern
Localització: AB-210

NUÑEZ SOTO,Orlando
La economía Popular
Managua: Cipres, 1996
Matèries: Amèrica Llatina;Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: S-30

COROMINAS VIÑAS,Joaquím
Organització no jerarquica de l'empresa
Barcelona: Escola Técnica Superior d'Enginyers Industrials de Catalunya.UPC, 1979
Matèries: autogestió;obres generals
Tipus: Copia tesis doctoral
Localització: L-5

diversos
L'autogestió a debat forces politiques i sindicals s'interroguen sobre el tema
Barcelona: 7 X 7 edicions, 1976
Matèries: autogestió;Catalunya
Tipus: Llibre
Localització: L-10

Recull normatiu del programes de subvenció de suport als emprenedors
Barcelona: Subdirecció General de Programes d'Autoempresa, 2003
Matèries: autogestió;Catalunya
Tipus: dossierfotocòpies
Localització: N-99

Curso de Ciencias de la Gestión 1977-78
Barcelona: Universidad Politécnica de Barcelona, 1978
Matèries: autogestió;Premsa;cursos
Tipus: Dossier
Localització: L-121

Autogestao
Curitibia-PR: OCEPAR, 1991
Matèries: autogestió;Brasil
Tipus: Llibre
Localització: T-7

COATES,KenTopham,Tony
El Nuevo Sindicalismo
Bilbao: Zero S.A., 1973
Matèries: autogestió;història
Tipus: Llibre
Localització: O-136

SALINAS RAMOS, Francisco
Introducción y metodología
Àvila: Universidad Católica de Ávila, 2003
Matèries: Autogestió;manuals;Espanya
Tipus: Llibret
Localització: L-137

PEIXOTO DE ALBUQUERQUE,Paulo
Autogestió
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2005
Matèries: Autogestió
Tipus: Article de Revista
Localització: P

LERTXUNDI,Jabier
Algunas sugerencias basadas en el cooperativismo usufructuario cubano
: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2004
Matèries: Autogestió;cooperativisme internacional;Cuba
Tipus: Article de Revista
Localització: Q

MARTINE,Jöel
Per un sector de la propietat social viable en l'entorn econòmic actual
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2006
Matèries: Autogestió;Economia Social
Tipus: Article de Revista
Localització: P

VILERT-SOLER,Arcadi
Gestion autonome et efficacité. L'expérience catalane
París: Institut de l'Economie Sociale, 1988
Matèries: Catalunya;Autogestió;cooperatives de treball associat
Tipus: Article de Revista
Localització: K

SOLORZANO ROJAS, Jose Marti
Administración Participativa en el Cooperativismo
Costa Rica: EDICCC-CA, 1993
Matèries: Amèrica Llatina;Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: K-81

MENDIZÁBAL,Antxon
Globalización y Autogestión
Santiago de Compostela: CIRIEC España. Centro de Estudos Cooperativos., 2006
Matèries: Autogestió;jornades
Tipus: CD-ROM
Localització: U-98

MENDIZÁBAL,Antxon
Globalización y Autogestión
Santiago de Compostela: CIRIEC España. Centro de Estudos Cooperativos., 2006
Matèries: Autogestió;jornades
Tipus: relligat
Localització: N-118

Propostes innovadores per repensar l'economia .
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1995
Matèries: Autogestió;Economia Social
Tipus: quadern
Localització: K-235

La participación en la empresa
Bilbao: Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social, 2007
Matèries: Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: A5-1

PARCERISA ,Josep
De la gestió cooperativa a la cooperació
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2007
Matèries: Autogestió;Catalunya
Tipus: Article de Revista
Localització: R

WAGMAN,Daniel
La iniciativa del Tercer Sector
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2001
Matèries: Autogestió;Economia Social;Espanya
Tipus: Article de Revista
Localització: I

GASSIOT,Errmengol,;FERRÉ,Jordi
La Unió de Cooperatives Agropecuaàries de Miraflor
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2000
Matèries: Amèrica Llatina;cooperatives agràries;Autogestió
Tipus: Article de Revista
Localització: I

GARCÍA JIMÉNEZ,Manuel
Autoempleo trabajo asociado y trabajo autónomo
Madrid: Tecnos, 2008
Matèries: Autogestió;Andalusia;cooperatives de treball associat
Tipus: Llibre
Localització: A5-45

CARDENAS, Rafael
Amaneciendo va
: Rafael Cardenas, 2004
Matèries: teoria del cooperativisme;Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: B-160

VILERT, Arcadi
La autogestión cooperativa hoy
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya, 1986
Matèries: cooperatives de treball associat;Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: X-168

Xente Nova e Cooperativas
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2005
Matèries: Galicia;manuals;Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: N-133

Sunk costs of capital and the form of enterprise: investor-owned firms and worker-owned firms
Liège: CIRIEC, 2010
Matèries: empreses cooperatives;Autogestió;Japó
Tipus: Article de Revista
Localització: O

Análisis Económico de la Empresa Autogestionada
València: CIRIEC España, 2003
Matèries: empreses cooperatives;Autogestió
Tipus: Llibre
Localització: L-79

RODRÍGUEZ,Sergi
El naixement d'Assistència Sanitària Col.legial
Barcelona: Fundació Espriu, 2007
Matèries: Autogestió;Catalunya;cooperatives sanitàries
Tipus: Article de Revista
Localització: S

MARCET FUENTES,Martina
Reglament de règim intern:una experiència d'autogestió
Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, 2011
Matèries: Autogestió;Reglament
Tipus: Article de Revista
Localització: I

MENDIZÁBAL,Antxon
Globalización y autogestión
: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2011
Matèries: Autogestió
Tipus: Article de Revista
Localització: Q

GORINA,Juan-L.
Dos años de gestión cooperativa
Barcelona-Madrid: , 1983
Matèries: Economia Social;estudis;Autogestió
Tipus: fotocòpies relligades
Localització: A1-19

MOTHÉ,Daniel
Autogestión y condiciones de trabajo
Madrid: Zero S.A., 1979
Matèries: Autogestió
Tipus:
Localització: A1-46

GARNER,J;GASSIOT,R;PUJOL,J.;ZENOBI,L.
Advocats combatius i obrers rebels
Barcelona: ECOS,SCCL, 2010
Matèries: Autogestió;història;Economia Social
Tipus: Llibre
Localització: N-158

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat