Premiar la recerca i el coneixement | rocagales.cat

Premiar la recerca i el coneixement

[Editorial de la revista Cooperació Catalana, 435 d’octubre 2019]:

La Fundació Roca Galès impulsa els Premis Economia Social, en el marc del programa Aracoop, com a via de motivació a persones i equips de recerca sobre l’economia social i les seves interrelacions amb el benestar i el medi ambient. Defugint el divorci vigent entre economia, ecologia i societat; entre el que és personal i el polític, els treballs premiats tenen com a característiques comunes la seva relació dialèctica entre saber empíric i saber científic. Volem incentivar la reflexió i la investigació aplicada per consolidar l’economia social i valors ètics associats a la democràcia econòmica. Per aquesta raó la Fundació manté vincles de col·laboració amb diverses universitats i centres de recerca a través del seu Servei d’Estudis i Projectes (SEP).

Lamentablement patim un paradigma de ciència que no valora el coneixement empíric, el saber local i només posa èmfasi en el coneixement acumulat, en el saber constituït acadèmicament. El model positivista i patriarcal amb el qual ens hem format, no inclou el costum de teoritzar amb sentit crític, no hem desenvolupat prou la nostra capacitat analítica i moltes vegades la nostra formació ens ha empès a simplement ser consumidors passius dels coneixements que altres persones o grups hegemònics en posició de domini ens volien transmetre.

La producció de coneixements realment nous i significatius suposa desenvolupar la nostra capacitat creativa de pensar i no solament de repetir el que ens diuen. La interrelació de sabers i la intercooperació entre enfocaments i dimensions complementàries són fonamentals. El debat necessari entre ètica, coneixement, tecnologia i drets humans és imprescindible per evitar una ciència sense consciència. Un factor Importantíssim per produir nous coneixements és la reflexió i sistematització de les experiències reals de cooperatives i iniciatives d’economia social per aprendre’n. El foment d’aquests treballs de recerca serviran per difondre i aprofundir experiències. Són una gran possibilitat perquè s’expressin i es desenvolupin els coneixements i sabers locals, que tenen molt per aportar a l’enriquiment del pensament científic. Això també permetrà assumir més creativament els nostres projectes, perquè impulsarem la nostra capacitat de crear coneixements adequats a la realitat que vivim i les seves particularitats. La dimensió vital i integral aplicada a la recerca i l’estudi, presents en els treballs premiats, és decisiva per generar capacitat transformadora al servei del cooperativisme.

Deixa un comentari

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat